Záhady a napětí

Rosslynská kaple: Ukrývá se zde svatý grál, nebo archa úmluvy?

Rosslynská kaple: Ukrývá se zde svatý grál, nebo archa úmluvy?

Rosslynská kaple stojí u skotské vesničky Rosslin asi 11 km jižně od Edinburghu. Je to místo, které mnozí označují za galerii esoteriky. Jiní jej nazývají klenotnicí templářů, případně pokladnicí zednářské symboliky. Z jakého důvodu?

Skotský šlechtic Vilém St. Clair (1410–1484) se rozhodl Rosslynskou kapli postavit v roce 1456. Jako oficiální důvod uvedl snahu prokázat svou vděčnost Bohu za všechno dobré v jeho životě. Zastánci alternativní historie ale vidí skutečné příčiny stavby proslulé kaple někde úplně jinde. St. Clairové prý byli napojeni na templáře, kteří od roku 1307 čelili pronásledování…

Tajemství pokladu

Části templářů se prý podařilo uprchnout do Skotska a odvézt tam „velký chrámový poklad“. „Podle jedné teorie vznikli svobodní zednáři jako pokračovatelé právě těchto templářů. Do rukou St. Clairů, kteří s nimi sympatizovali, byl prý vložen jejich poklad a Rosslynská kaple vznikla jako jeho skrýš,“ říká současný britský spisovatel David V. Barrett. Samotná kaple je plná záhadných výjevů. Nachází se v ní například plastiky dvou mužů na jednom koni (motiv často se vyskytující na templářských pečetích), nebo reliéf znázorňující zasvěcovací obřad prvního zednářského stupně (jedna z postav má zavázané oči a druhá jdoucí za ní má na prsou templářský kříž).

Je zde ukryt grál i archa?

Členové templářského řádu prý v základech svého sídla v Jeruzalémě na začátku 12. století vykopou jakýsi „poklad“, který má být později přemístěn do Rosslynské kaple. „Může jít o záznamy o údajných potomcích křesťanského spasitele Ježíše Krista. Již dlouhou dobu se předpokládá, že je počal se svou učednicí Máří Magdalénou,“ uvádí americký spisovatel James Wasserman (*1948). Podle jiné verze se zde nachází svatý grál (nádoba, ze které měl pít při své poslední večeři Kristus–pozn. red.). Vyloučena však není ani možnost, že „velkým chrámovým pokladem“ je archa úmluvy, tedy truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty včetně desek s desaterem božích přikázání. Pravdu by zřejmě mohl ukázat pouze důkladný archeologický výzkum. Nadace, která má kapli na starosti, ale s něčím takovým nesouhlasí. „To by vedlo k nenávratnému poškození zdejší lokality. Nehledě na to, že by se tím narušilo místo posledního odpočinku členů rodu St. Clairů,“ tvrdí. Ani v roce 2015 nedojde k žádnému posunu. Tajemství Rosslynské kaple tak stále čeká na své odhalení.

Záhady a napětí
Časopis, který by vás mohl zajímat

Více z Záhady a napětí

Královská pečeť byla po mnohá staletí symbolem potvrzujícím pravost úředních listin.

Prozradí nám nález pečeti víc o tajemném biblickém králi?

Enigma26.8.2016
SLIDER

Našli vědci biblické město hříchu?

Enigma22.8.2016
SLIDER

Co prozradí devět nových svitků od Mrtvého moře?

Enigma19.8.2016
Jaký byl vztah Ježíše a Máří Magdalény? Ani to zatím přesně nevíme.

Žil Ježíš ve městě Máří Magdalény?

Enigma15.8.2016
Noemova archa byla údajně kulatá. Skutečně se do ní vešli zástupci všech zvířecích druhů?

Tisíce let stará babylonská tabulka: Pojednává o Velké potopě?

Enigma12.8.2016
Kdysi velkou pevnost dobyl král David, čímž začal vzestup Jeruzaléma. Podaří se tuto teorii potvrdit?

Byla objevena pevnost krále Davida?

Enigma8.8.2016
Zlaté písmo na zčernalých stránkách by mohlo dát nový pohled na dějiny křesťanství.

Co ukrývá Bible psaná zlatým písmem?

Enigma5.8.2016
V únoru 2003 byl při návratu z kosmu zničen raketoplán Columbia, na jehož palubě zahynula sedmičlenná posádka

Havárie vesmírných misí: Kdo těžil z neštěstí při letech do vesmíru?

Enigma1.8.2016
SLIDER

Tajemný signál z vesmíru: Víme, odkud přichází!

Enigma29.7.2016

Výjimečný internetový magazín zabývající se nejzajímavějšími články z oblasti vědy a poznání, planety Země, historie, zajímavostí a lifestyle!

Copyright © RF-Hobby s.r.o