Záhady a napětí

Rosslynská kaple: Ukrývá se zde svatý grál, nebo archa úmluvy?

Rosslynská kaple: Ukrývá se zde svatý grál, nebo archa úmluvy?

Rosslynská kaple stojí u skotské vesničky Rosslin asi 11 km jižně od Edinburghu. Je to místo, které mnozí označují za galerii esoteriky. Jiní jej nazývají klenotnicí templářů, případně pokladnicí zednářské symboliky. Z jakého důvodu?

Skotský šlechtic Vilém St. Clair (1410–1484) se rozhodl Rosslynskou kapli postavit v roce 1456. Jako oficiální důvod uvedl snahu prokázat svou vděčnost Bohu za všechno dobré v jeho životě. Zastánci alternativní historie ale vidí skutečné příčiny stavby proslulé kaple někde úplně jinde. St. Clairové prý byli napojeni na templáře, kteří od roku 1307 čelili pronásledování…

Tajemství pokladu

Části templářů se prý podařilo uprchnout do Skotska a odvézt tam „velký chrámový poklad“. „Podle jedné teorie vznikli svobodní zednáři jako pokračovatelé právě těchto templářů. Do rukou St. Clairů, kteří s nimi sympatizovali, byl prý vložen jejich poklad a Rosslynská kaple vznikla jako jeho skrýš,“ říká současný britský spisovatel David V. Barrett. Samotná kaple je plná záhadných výjevů. Nachází se v ní například plastiky dvou mužů na jednom koni (motiv často se vyskytující na templářských pečetích), nebo reliéf znázorňující zasvěcovací obřad prvního zednářského stupně (jedna z postav má zavázané oči a druhá jdoucí za ní má na prsou templářský kříž).

Je zde ukryt grál i archa?

Členové templářského řádu prý v základech svého sídla v Jeruzalémě na začátku 12. století vykopou jakýsi „poklad“, který má být později přemístěn do Rosslynské kaple. „Může jít o záznamy o údajných potomcích křesťanského spasitele Ježíše Krista. Již dlouhou dobu se předpokládá, že je počal se svou učednicí Máří Magdalénou,“ uvádí americký spisovatel James Wasserman (*1948). Podle jiné verze se zde nachází svatý grál (nádoba, ze které měl pít při své poslední večeři Kristus–pozn. red.). Vyloučena však není ani možnost, že „velkým chrámovým pokladem“ je archa úmluvy, tedy truhla obsahující nejcennější židovské náboženské předměty včetně desek s desaterem božích přikázání. Pravdu by zřejmě mohl ukázat pouze důkladný archeologický výzkum. Nadace, která má kapli na starosti, ale s něčím takovým nesouhlasí. „To by vedlo k nenávratnému poškození zdejší lokality. Nehledě na to, že by se tím narušilo místo posledního odpočinku členů rodu St. Clairů,“ tvrdí. Ani v roce 2015 nedojde k žádnému posunu. Tajemství Rosslynské kaple tak stále čeká na své odhalení.

Záhady a napětí
Časopis, který by vás mohl zajímat

Více z Záhady a napětí

Mistr sugesce vás prý dokáže přesvědčit téměř o čemkoliv..

Tajemná síla sugesce: Jsme pány svých myšlenek?

Enigma9.12.2016
SLIDER

Trest shůry: Proč z nebe prší kameny?

Enigma5.12.2016
Pokud paralelní vesmíry existují, nabízí se otázka, zda je budeme moci někdy navštívit, nebo alespoň zahlédnout.

Paralelní světy: Potkáme někdy sami sebe?

Enigma2.12.2016
SLIDER

Loď s nejbohatším nákladem v dějinách: Proč Flor del Mar skončila na dně moře?

Enigma28.11.2016
Nezastupitelné místo mají rostliny rovněž v magii primitivních kultur.

Magie rostlin: Nečekané účinky, které pomáhají i ničí!

Enigma25.11.2016
Dvě vědecké studie, publikované v roce 1983 dále prokazují, že vrby, topoly a javory cukrové jsou schopny varovat své okolí.

Umí se rostliny navzájem varovat?

Enigma21.11.2016
SLIDER

Slyší rostliny zvuky ze svého okolí?

Enigma14.11.2016
SLIDER

Rostliny na detektoru lži: Mají prý emoce i telepatické schopnosti!

Enigma11.11.2016
Podle parapsychologů, příznivců alternativní medicíny i okultistů má každý živý organismus svou auru.

Mají rostliny auru? Ano, říká ruský vědec

Enigma7.11.2016

Výjimečný internetový magazín zabývající se nejzajímavějšími články z oblasti vědy a poznání, planety Země, historie, zajímavostí a lifestyle!

Copyright © RF-Hobby s.r.o