Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Amazonky prý skutečně existovaly! Víte, jak vypadaly?

Ve starověkých pověstech byly Amazonky divoké válečnice z východu, ke kterým cítili respekt i ti nejslavnější hrdinové.

Známe je třeba v souvislosti s trojskou válkou a Achillem, Heraklem či Theseem nebo z vyprávění o činech perského krále Kýra či krále Makedonie Alexandra Velikého. Jaké byly Amazonky ve skutečnosti? 

Bojovný národ žen zvaných Amazonky údajně sídlil na severu Malé Asie, možná spíše východněji, pod Kavkazem. Někdy se také hovoří o oblasti Krymu. Podle dochovaných dokumentů netvořily Amazonky jednotný stát, žily většinou v menších klanech či kmenech.

Dívky se sekerou

Zhruba po dovršení sedmého roku dívky opouštěly své matky, aby se připojily ke své jednotce, která se pro ně v následujících letech stala jakousi „rodinou“. Budoucí nemilosrdné válečnice pak podstupovaly tvrdý jezdecký a bojový výcvik.

Jako zbraně používaly krátké meče, štíty, kopí, luky, praky či oštěpy. Ovšem zbraní, již prý měly nejraději, byla jednosečná sekera.

Panny v boji

Během celého výcvikového procesu zůstávaly bojovnice pannami, teprve až po skončení „služby“ jim bylo povoleno rodit děti. Muži se v kmenech vyskytovali také, jejich úkolem ale především bylo plodit děti a pečovat o domácnost.

Práva neměli žádná, ženy s nimi zacházely jako s otroky. V některých klanech přitom muži nežili vůbec – plození dětí nahrazovaly bojové výpravy do sousedních krajů s cílem unést mladé dívky a následně je převychovat.

Dvě královny

Na vrcholu společenské pyramidy stály údajně hned dvě královny. Jedna z nich spravovala vnitřní záležitosti „státu“, druhá měla na starosti dobyvačné výpravy a války.

Vrstvu plnoprávných občanů u Amazonek tvořily výhradně jen ženy bojovnice nebo ženy, které ukončily základní vojenský výcvik. Muži, nacházeli-li se tedy v klanu nějací, se „krčili“ na spodku pyramidy.

Pás královny Hippolyty

Nejznámější královnou Amazonek byla bezesporu Hippolyta, dcera boha války Area a jeho milenky Otréry. Pověst praví, že jí otec daroval nádherný pás, který pak nosila coby odznak své královské moci.

Jenže po zmíněném pásu zatoužila i dcera mykénského krále Eurysthea. A protože byl zrovna u něj ve službě proslulý hrdina Herakles, král mu uložil, aby pás přinesl.

Herakles u Amazonek

Když Herakles k Amazonkám dorazil a Hippolyta se dozvěděla, proč přišel, na znamení úcty mu svůj pás sama nabídla. Jenže mezitím se už stihly rozšířit zvěsti, že Herakles přišel Hippolytu zajmout a hodlá ji odvést do otroctví.

Amazonky tedy na nic nečekaly a zaútočily. Po lítém boji ovšem nakonec Heraklově družině podlehly a jedna z jejich vůdkyň, Antiopa, byla zajata.

Tragický konec lásky

Herakles pak Antiopu věnoval svému příteli Theseovi, který si ji odvedl do Athén a podle některých pramenů se s ní dokonce i oženil. Amazonky se ovšem rozhodly Antiopu osvobodit, a tak proti Athénám vytáhly do boje.

Jaké ovšem bylo jejich překvapení, když se Antiopa v boji postavila proti nim! Do Thesea byla totiž zamilovaná. Za svou lásku ale bohužel zaplatila životem – během bojů proti Amazonkám padla.

Královna Hippolyta se po neúspěšné výpravě vzdala své moci, prchla neznámo kam a prý se sama žalem utrápila k smrti.

Amazonky v Troji

Poslední známý válečný střet Amazonek byl zaznamenán při obléhání Troje. Bojovnice do legendárního města původně přišly, aby se zúčastnily pohřbu hrdiny Hektora.

Jejich tehdejší královna Penthesileia ale náhle prohlásila, že jeho smrt pomstí, a chopila se zbraně, aby se vydala do nepřátelského tábora vyhledat Hektorova přemožitele Achilla.

Poslední porážka

Mezi Penthesileiou a Achillem se pak odehrál zuřivý souboj, na jehož konci padla královna Amazonek k zemi mrtvá. Traduje se, že jí při tom sklouzla z hlavy přilba, a když Achilles uviděl její krásnou tvář, okamžitě se do ní zamiloval. Bohužel, bylo už pozdě.

Amazonky pak s tělem své mrtvé panovnice odtáhly, ale ještě předtím přísahaly, že už nikdy proti Řekům nepozdvihnou své zbraně.

Byly Amazonky ve skutečnosti ženy Skythů?

Tolik antická mytologie. Ještě před pár lety mnozí tvrdili, že pověsti o Amazonkách jsou pouhým projevem divoké fantazie starověkých autorů. Na základě nejnovějších archeologických a historických objevů ale už s jistotou víme, že Amazonky skutečně existovaly.

Například americká historička Adrienne Mayorová vydala na toto téma obsáhlou knihu a v ní tvrdí, že mnoho znaků, které bývají Amazonkám přisuzovány, velmi přesně odpovídá ženám starých Skythů.

Rány skythských bojovnic

Skythové byli obávaní kočovníci z východních stepí, kteří se dokázali bleskurychle pohybovat na koních a bojovali nejčastěji luky. Archeologické nálezy prokázaly, že velké množství nalezených skythských koster zle posekaných v bitvách patřilo právě ženám.

Archeologové také upozornili, že mohutně stavěné ženy měly prakticky stejná zranění jako muži – bodné i sečné rány, různou měrou zahojené. Nemohly tedy zemřít při nějakém masakru, svá zranění musely nasbírat v průběhu celého svého života v bitvách.

Potetované stejně jako muži

Skythské Amazonky bývaly také velmi bohatě potetované. U řady mrtvých byly nalezeny tetovací soupravy, pomocí nichž si nejen muži, ale i ženy vytvářeli na těle složité obrazce.

Ozbrojené ženy, kvůli tetováním prakticky nerozeznatelné od mužů, se u Skythů rozhodně vyskytovaly velmi často.

Nejnovější analýzy kosterních pozůstatků pomocí DNA ukazují, že asi třetina skythských žen zemřela stejně jako muži, tedy na následky bitvy, a v hrobě leží se svými zbraněmi.

Rovnost při výcviku

Ve skythské společnosti se mohla stát bojovnicí každá dívka, která od dětství podstupovala výcvik v lukostřelbě a v jízdě na koni.

Pakliže se rozvoji těchto dvou základních dovedností věnovala stejně soustředěně jako její chlapečtí vrstevníci, mohla se v nich stát stejně úspěšnou a v bojích posléze byla stejně rychlá a smrtonosná jako muži.

Amazonky z Dahomey

Drsnými válečnicemi, o jejichž existenci není dnes nejmenších pochyb, byly také tzv. Amazonky z Dahomey. Původně šlo „jen“ o skupinu afrických žen, které se daly dohromady kvůli lovu slonů, aby zajistily kmeni potravu, když jejich muži bojovali ve válce.

Jejich nemilosrdnost a urputnost ale v roce 1645 zaujaly krále Dahomey natolik, že z nich učinil svou osobní stráž.

Přežít 9 dní v džungli

Netrvalo dlouho a ze stráže se stala elitní vojenská jednotka čítající 4000 neohrožených žen. Motto Amazonek z Dahomey znělo: „Když jdou vojáci do války, musí zvítězit, nebo zemřít.“ A už jen jejich trénink ukazoval, že to nejsou pouze planá slova.

Velmi se totiž podobal výcviku speciálních jednotek současných armád. Tradiční kurz přežití spočíval v pobytu v džungli. Kadetky sem byly vysílány nahé, bez jakéhokoli jídla, jen s tradiční zbraní jednotky – metrovou mačetou, a musely zde přežít alespoň 9 dní.

Armáda králových manželek

Všechny Amazonky z Dahomey byly formálně provdány za krále a žily v přísném celibátu. I letmý kontakt jakékoli bojovnice s mužem se pak trestal smrtí, protože jako těhotná by nemohla válčit.

Nutno dodat, že malé království Dahomey se díky této elitní jednotce dokázalo postavit i mnohem silnějším sousedům. Brzy také obsadilo celé území současného Beninu a většinu současné Nigérie.

Osudný střet s Francouzi

Amazonky z Dahomey, pochodující pod děsivou korouhví z kůží a kostí nepřátel, byly postrachem celé západní Afriky. Bohužel jen do doby, než okusily příliš velké sousto. V roce 1890 totiž obsadily přístav, který byl francouzským protektorátem.

Tamnímu guvernérovi sťaly hlavu, zabalily ji do francouzské vlajky a poslaly ji svému králi. Rozzuření Francouzi obratem vyhlásili Dahomey válku.

Smutný konec Amazonek

A protože Francouzi už tehdy měli k dispozici kulomety, netrvalo dlouho a elitní jednotka, čítající 4000 Amazonek a vybavená jen starými mušketami, byla rozprášena. Přežilo asi jen padesát bojovnic.

Většina z nich se pak vydala do Spojených států, kde se přidaly ke známé Wild West Show Buffalo Billa. Tak skončily Amazonky. Dnes už je připomíná jen jihoamerický veletok nesoucí jejich jméno.

U Amazonek neměli muži žádná práva. Dcera boha války Area dostala od otce zlatý pás. Jeho získání bylo jedním z dvanácti úkolů, které musel splnit antický hrdina Herakles. Bájný Achilles se zamiloval do královny Amazonek, bylo ale už příliš pozdě. Poslední archeologické výzkumy ukazují, že ženy Skythů mohly být bájnými Amazonkami. Údajný oddíl čtyř tisíc afrických žen podstupoval stejně drsný výcvik jako speciální jednotky dnešních armád.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zlato posledního inku nespasilo?
Na čele velkého inky Huayna Capaca se lesknou krůpěje potu. Špatně se mu dýchá, občas blouzní. Horečka ne a ne klesnout. Umírá náhle, pravděpodobně na neštovice nebo jinou nemoc, zavlečenou do Ameriky z Evropy.   Incká říše se po jeho smrti v roce 1527 rozdělí na dvě části – mezi prince Huáscara (asi 1490–1532) a Atahualpu […]
Zajímavosti
Janet Parkerová: Poslední úder pravých neštovic
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Kuna, kohout, jednorožec: Jak přišly státy ke svým symbolům?
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Vrať se aneb Příběh bumerangu
Věci vyhazujeme proto, že se jich chceme zbavit, nikoliv aby se nám vrátily zpět. Existuje ale výjimka – už tisíce let lidé s nadějí na návrat vyhazují bumerang!   Když najdou archeologové v 80. letech 20. století v jeskyni Oblazowa v Polsku asi 60 cm dlouhý kus mamutího klu, něco se jim na něm nezdá. […]
Záhady a napětí
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Tajemný hluk znovu udeřil! Co pronásleduje obyvatele severoirského městečka?
Je to záhada, která trvá už po desetiletí a se kterou si stále nikdo neví rady. Tajemný hluk vycházející z neznámého zdroje a pronásledující lidi z mnoha městeček a měst po celém světě je navíc pořád aktuálním problémem. To dokazuje i dosud nejnovější případ ze severoirského města Omagh. Co přesně trápí tamní obyvatele?   Nad severoirským městečkem, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Olomoucká zajímavost: Vodopád v Bezručových sadech
epochanacestach.cz
Olomoucká zajímavost: Vodopád v Bezručových sadech
Tato olomoucká zajímavost nemá dlouhou historii jako gotické nebo barokní památky, ale za prohlídku určitě také stojí. Vodopád na skále v Bezručových sadech vysoký osm metrů vznikl až v roce 1965 u příležitosti květinové výstavy Flora Olomouc a měl tehdy být jen reklamou na kvalitu vodních čerpadel. Voda v něm cirkuluje v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž,
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
historyplus.cz
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
Dlouhá plavba je u konce, lodě zakotvily nedaleko Nového Edinburghu. Skotští kolonisté se těší na svoje krajany, kteří sem připluli už před rokem. Čeká je však obrovské zklamání. Místo vzkvétající osady plné pohody a smíchu je přivítají stovky hrobů…   Skotové by ze své země rádi udělali hospodářskou velmoc. Chtějí – stejně jako Anglie, Nizozemí
Kuře na citronech
nejsemsama.cz
Kuře na citronech
Suroviny: 1 kuře 3 citrony 1 svazek petrželky 2 snítky čerstvého tymiánu 2 snítky rozmarýnu 2 stroužky česneku 2 palice česneku 200 g másla cibule olivový olej sůl, pepř mletý Postup: Kuře omyjte a důkladně osušte. Nastrouhejte kůru z jednoho citronu, nasekejte petrželku, polovinu tymiánu a rozmarýnu, rozdrťte dva stroužky česneku a vše důkladně promíchejte
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
iluxus.cz
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
Už za 100 dní odstartují Olympijské hry 2024 v Paříži a atmosféra se už nyní elektrizuje přípravami a očekáváním. Hodinářská značka Omega, jako oficiální časoměřič her, přichází s novinkou: hodinkami
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
enigmaplus.cz
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
Příznivci konspiračních teorií jim říkají chemtrails – chemické stopy. Údajně jsou napuštěny chemikáliemi, viry či kovy a mohou mít nejrůznější účely. Pomalé trávení lidstva, šíření nemocí či steriliz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
epochaplus.cz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
panidomu.cz
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
Bolesti mají různé příčiny, ale obvykle jen jedno společné řešení – tabletku. Ta ne vždy pomůže, zato při častějších bolestech uškodí především játrům a ledvinám. Proto se vyplatí dát šanci alternativním metodám tišení bolesti. Jak uvidíte, není jich málo. Pomáhá i obyčejný pohyb – a to zejména u nejrozšířenějších typů bolesti, které postihují hlavu nebo
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
nasehvezdy.cz
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
Během natáčení seriálu Zlatá labuť trávila Kristýna Ryška (38) většinu času ve vlaku. Jedna jízda z Rožnova pod Radhoštěm do pražských ateliérů jí zabrala čtyři hodiny – a takto jezdila i dvacetkrát
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
skutecnepribehy.cz
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
Když jsem slavila šedesáté narozeniny, číšník mi přinesl obálku. Ale nebyly tam peníze. Uvnitř se skrýval můj nejkrásnější narozeninový dárek. Celý život jsem neměla kamarádku. Tedy když nepočítám Bohunku, ale o tu jsem přišla. S Bohunkou jsme byly spřízněné duše. Než ta první něco dořekla, ta druhá se tomu už smála, až se za břicho popadala. Bohunku
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
21stoleti.cz
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
Kdo by nechtěl být zamilovaný, cítit motýly v břiše, neustále myslet na protějšek bez nutnosti spát či jíst. I když zamilovanost netrvá věčně, protože pro tělo je velmi vyčerpávající, přináší řadu zdr
Pikantní tuňáková pomazánka
tisicereceptu.cz
Pikantní tuňáková pomazánka
Nevíte, co si počít s konzervovaným tuňákem? Máme pro vás připravený opravdu chutný recept. Suroviny 1 velká tuňáková konzerva 1 větší červená cibule 2 lžíce citronové šťávy 4 lžíce jogurtu n