Terezínský rodinný tábor se selekci vyhnul, jeho osud už byl dávno zpečetěn.

Terezínský rodinný tábor se selekci vyhnul, jeho osud už byl dávno zpečetěn.