Podobně jako StartRocket smýšlí také Palgren, když světu naservíruje první vesmírné umění.

Podobně jako StartRocket smýšlí také Palgren, když světu naservíruje první vesmírné umění.