Stojíme na hranici netušené revoluce v genovém inženýrství, která změní to, jak žijeme, i náš pohled na svět!

Stojíme na hranici netušené revoluce v genovém inženýrství, která změní to, jak žijeme, i náš pohled na svět!