CRISPR by mohl v budoucnu vyléčit nemoci, jako barvoslepost, Huntingtonovu chorobu, cystickou fibrózu.

CRISPR by mohl v budoucnu vyléčit nemoci, jako barvoslepost, Huntingtonovu chorobu, cystickou fibrózu.