Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Hitlerovi chlapci: Jak se v Hitlerjugend „vyráběli“ malí nacističtí fanatici?

V době druhé světové války vzniklo v nacistickém Německu mnoho speciálních skupin. Jednu z nejstarších tvořila mládežnická organizace Hitlerjugend. Do skautského oddílu měla ale hodně daleko…

Myšlenka ladiče pian

První mládežnická organizace vznikla v roce 1922 jako dětská odnož NSDAP. S nápadem přišel zapálený nacionalista Gustav Adolf Lenk, který po dlouhém přemlouvání přesvědčil i Adolfa Hitlera.

Vznikla tak původní organizace s názvem Svaz mládeže při Nacionálně socialistické německé dělnické straně. Počáteční myšlenka vycházela z původního skautingu, pravidla se ale rovnou přizpůsobila nacistické ideologii.

Zakladatel Lenk chtěl touto organizací spojit všechny mladé příznivce režimu, kteří nemohou kvůli svému věku vstoupit do jednotek SA. Skupina se za jeho velení rozšiřovala i na území Rakouska nebo Bavorska.

Zasloužila se tak o první propagaci nacistického režimu a jeho ideologie. Vše zastavil až v roce 1923 neúspěšný mnichovský „pivní puč“. I když v té době čítala asi tisíc členů, po nezdaru pučistů musela být rozpuštěna.

Reorganizace skupiny

K jejímu obnovení došlo v roce 1926, kdy se ještě více orientovala na činnost NSDAP. Hlavním velitelem skupiny byl jmenován zakladatel Velkoněmeckého hnutí mládeže, Kurt Gruber.

Pod jeho vedením v letech 1926–1929 se organizace rozrostla z 80 poboček na 450 a počet členů se ze 700 chlapců zvětšil na neuvěřitelných 13 000. Poté ale došlo ke sporu Grubera s náčelníkem štábu SA Ernstem Röhmem a Gruber rezignoval.

Vedení se po něm ujal Baldur von Schirach. V té době se stala Hitlerjugend jednou ze základních složek německé propagandy a patřila také k nejmasovějším organizacím Německa.

Prudký vzestup členů, který se rozrostl až na 2 300 000 členů, způsobilo především slučování ostatních mládežnických organizací. K tomuto zásadnímu zlomu došlo hlavně poté, co se stal Hitler v roce 1933 kancléřem.

Antisemitismus už od mládí

Hitlerjugend vítala všechny árijské chlapce ve věku mezi 14–18 lety. Hlavním cílem vytvořené skupiny byla výchova dětí v budoucí loajální a poslušné vojáky. Proto jim velitelé neustále vštěpovali ideje nadřazenosti árijské rasy a nenávist vůči Židům.

Starší chlapci pak ještě měli další organizaci, Jungsturm Adolf Hitler, kde se připravovali na vojenskou službu. Jelikož organizace přímo navazovala na NSDAP, mladí členové nosili podobné uniformy.

Jejich znak a označení hodností zase odpovídalo označení u SA. Cíli hnutí se podřizovala i veškerá výchova. Aktivity děti vykonávaly hlavně v sobotu.

Ta byla v té době běžným pracovním dnem, proto velitelé vyvíjeli nátlak na zaměstnavatele, aby své mladé pracovníky uvolňovali z práce. Členové se následně scházeli v táborech.

Chlapci zde museli dodržovat přísný režim, velký důraz se kladl především na fyzickou připravenost, ale také učení vojenské taktiky a ovládání zbraní. Chlapci dokonce založili vlastní kapelu ve vojenském duchu, která často hrála na vojenských přehlídkách.

Mládež se shromažďovala také v tzv. akademiích, které je připravovaly pro budoucí vedení nacistické strany. Tyto školy byly určeny hlavně pro ty nejoddanější členy.

Povinná účast

Pro mnoho dětí i rodičů ale znamenala Hitlerjugend mnohem více. Poskytovala jistou formu ochrany dětí, když byli jejich rodiče často zaneprázdnění, a dětem pomáhala tuto situaci přestát.

Bohužel se ale často stávalo, že tvrdá výchova a pocit nadřazenosti měla na chlapce neblahý vliv. Byli velmi agresivní a mnohdy šikanovali ostatní děti, které se do Hitlerjugend nedostaly.

Většinou šlo o židovské děti, skupina byla totiž samozřejmě vyhrazena jen pro „čistokrevné Němce“. Od roku 1936 se pro ně stala povinnou, a pokud sem rodiče odmítli svoje dítě poslat, čekaly je tvrdé sankce.

Zocelení chlapců ale nespočívalo pouze ve fyzické přípravě. Důležitým aspektem se stal i psychologický nátlak. Nejúčinnější metodou, jak chlapce zocelit, spočíval v následující taktice: Velitelé dětem darovali na táboře králíčky.

Šťastní chlapci se o nová zvířátka po celé tři týdny vzorně starali. Poté dostali krutý úkol – na konci pobytu museli své mazlíčky podříznout. Tak zřejmě v mladých mužích cíleně potlačovali jakýkoli soucit a citové vazby k živým tvorům. Z chlapců se stávali nelítostní muži.

Úkol: rození výjimečných dětí

Také děvčata měla svoje vlastní skupiny. Nejznámější z nich byl Svaz mladých dívek, kam vstupovaly dívky ve věku 10–14 let. Zde se především připravovaly na budoucí roli matek árijských dětí. Věnovaly se rovněž atletice.

Nacistický režim ovlivňoval i nejmenší děti, které byly nuceny učit se zpaměti odříkávat nacistická dogmata, pravidla bojových her a také sbíraly starý papír a železný šrot.

Když vypukla 2. světová válka, vedl organizaci Artur Axman, kterému podléhalo asi 8 800 000 chlapců a děvčat ve věku 10-18 let. Na počátku jen sbírali po domech druhotné suroviny, které se daly využít k výrobě zbraní a munice.

Jak ale válka pokračovala, docházelo stále častěji k tomu, že dívky ošetřovaly raněné vojáky v polních nemocnicích nebo rozdávaly jídlo hladovým lidem v rozbombardovaných městech.

Chlapci fungovali jako kurýři, dělníci v továrních, vyprošťovali mrtvé z trosek nebo chránili majetek před rabováním.

Neúcta k autoritám

Přímo do válečných bojů ale organizace dlouho nezasahovala, armáda neměla o spolupráci sebemenší zájem.

Mladí nacisté byli totiž vyhlášení svou neúctou ke všem autoritám, které stály mimo jejich skupinu, a chovali se velmi hrubě především k učitelům, ale i vlastním rodičům.

Důstojníci wehrmachtu proto Hitlerjugend opovrhovali a považovali nacistickou mládež za bandu nevychovaných výrostků. V průběhu války docházelo v jejich řadách k mnoha projevům nedisciplinovanosti.

Toho se nacisté děsili, proto se k jejich potlačení využívaly zvláštní trestné oddíly, zvané Sonderstreifen, které pro tento účel speciálně zřídil Heinrich Himmler. Ten ze strachu z vypuknutí anarchistického povstání omezoval osobní svobodu mladých Němců.

Například vydal nařízení, že mladiství do 16 let nesmějí navštěvovat taneční zábavy. V roce 1942 vydal Artur Axman příkaz, který zakazoval taneční zábavy všem příslušníkům Hitlerjugend.

Poslední linie v Berlíně

Přesto se Hitlerjugend do válečného tažení zapojili, konkrétně v roce 1943, původně jako záloha vojenských rezerv.

V tomto roce vznikla pod velením SS 12. obrněná granátnická divize Hitlerjugend, které velel Fritz Witt a tvořili ji hlavně chlapci ve věku 16–18 let.

Tato jednotka se posléze ukázala být velmi bojeschopná a zúčastnila se i například vylodění Spojenců v Normandii nebo bitvy v Ardenách. Její členové se po právu považovali za ty nejfanatičtější nacisty.

V bitvě o Berlín tvořila skupina Hitlerjugend poslední linii, která německé město bránila.

Po porážce nacistického Německa byla Hitlerjugend rozpuštěna jako část zakázané NSDAP. Vítězové sice mnoho členů obvinili z válečných zločinů, nicméně v Norimberském procesu neprohlásili skupinu za zločineckou. Za to některé velitele čekala tvrdá odplata.

Baldur von Schirach dostal dvacet let žaláře, ale například Artur Axmann si odpykal pouze tříletý trest.

V roce 1958 byl odsouzen k peněžitému trestu za podněcování mládeže k nenávisti.  Tvrdá výchova v Hitlerjugend v něm tak zřejmě zanechala nesmazatelnou stopu.

První nacistická mládežnická organizace vycházela z původního skautingu. Mladí chlapci byli vychováváni v přísně nacistické ideologii. Později se z nich stali nelítostní muži. Do skupiny se dostávali i velmi malé děti. Děvčata měla také své skupiny. Hlavním cílem bylo připravit dívky na roli matek budoucích árijských dětí. Chlapci se ke konci války zapojovali do bojů ve válce.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Ohromila svět indiánská baletka?
Na indiány se v Americe zkraje 20. století lidé často dívají skrz prsty…Diváci, kteří nadšeně aplaudují ve vyprodaných sálech nejlepší baletce světa, ale nemají ani tušení, že jim právě tančí Ki He Kah Stah Tsa.   V rezervaci indiánského kmene Osagů v oklahomském městě Fairfax rodina Alexandera Josepha Tall Chiefa (1890–1959) něco znamená. Alexander vlastní téměř celé […]
Mlčenlivý strašil Španěly
Vůdce povstání a miláček národa stačí jen položit nohu na první stupeň schodiště svého paláce, když zazní tři rány z pistole. Vilém Oranžský, který sjednotil svou zemi proti španělské nadvládě, je na místě mrtev.   Ve druhé polovině 16. století úpí nizozemské provincie pod španělskou mocí. Král Filip II. Španělský (1527–1598) se je snaží proměnit v ortodoxně katolickou […]
Zajímavosti
Nejdelší let světa trvá dva měsíce!
Rok 1958 je pro rekordy zaslíbený. V létě přistává v texaském Dallasu dvojice pilotů, která ve vzduchu vydrží celých 50 dní. Jenže Robert Timm (1926–1976) a jeho kolega John Cook (?–1995) je v Las Vegas překonají, a to rovnou o čtrnáct dní!   Majitel lasvegaského hotelu Hacienda Doc Bailey dumá, jak přitáhnout zákazníky. Dává se […]
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Monumentální Akšardham: Největší chrám světa?
Dokonale seřízené lasery vykreslují před zraky návštěvníků úchvatnou světelnou show. Trocha mlhy pro dotvoření atmosféry, k tomu něco na zub. Jde o jediné velkoformátové kino v celém hlavním městě Indie, Novém Dillí. Překvapivě nejsme nikde v zábavním parku, ale v hinduistické svatyni!   Žádné kovové „berličky“ a beton maximálně do základů. A ty musí být […]
Záhady a napětí
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
Helena Duncan si jako malé děvče vyslouží přízvisko pekelná, neboť tvrdí, že umí mluvit s mrtvými. Od té doby své okolí zahrnuje jedním proroctvím budoucnosti za druhým a jako dospělá se díky tomu stane uznávanou čarodějnicí. Dnes však o jejích schopnostech mnozí pochybují, neboť je údajně doloženo, že při seancích podváděla. Je to pravda?   Je […]
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Střelný prach i černá magie: Co všechno dokázal alchymista „Černý Berthold“?
Traduje se, že střelný prach vynalezli čínští alchymisté, když hledali elixír mládí. Neotáčejme se ale ani k evropským alchymistům zády. Je totiž pravděpodobné, že střelný prach byl souběžně objeven i v Evropě. Často je zmiňován Černý Berthold, záhadný alchymista z konce čtrnáctého století. Kdo to byl a proč si ho historie stále pamatuje?   Potemnělé sklepní místnosti vévodí […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Archeologové u Kutné Hory odkryli osadu starou 7 000 let
21stoleti.cz
Archeologové u Kutné Hory odkryli osadu starou 7 000 let
Dosud neznámou neolitickou osadu u Kutné Hory objevili badatelé z Archeologického ústavu AV ČR. Unikátní je v tom, že v následujících tisíciletích na jejím místě nevznikla žádná jiná sídliště a díky t
Nadopujte se všemi béčky
nejsemsama.cz
Nadopujte se všemi béčky
Vitaminů skupiny B je celkem osm a všechny by se pro naše zdraví přetrhly. Pečují o kůži, vlasy, nervy i srdce. Ne vždy jich ale přijímáme tolik, kolik potřebujeme. Mrkneme se na zoubek těm nejdůležitějším z celé skupiny a pro začátek si můžeme říct, že i když máte jejich spotřebu pokrytou, stres, kouření, pití alkoholu nebo velkého množství kávy či čaje vedou
Kdy už si mě vezmeš Prachaři?
nasehvezdy.cz
Kdy už si mě vezmeš Prachaři?
Půvabná herečka ze seriálu Jedna rodina Sara Sandeva  (27) už tři roky tvoří pár se starším hercem Jakubem Prachařem (40). Možná je tak pomalu na čase vztah někam posunout. Nabízí se pochopitelně sv
Španělské ptáčky
tisicereceptu.cz
Španělské ptáčky
Většina z nás omáčky miluje. Španělský ptáček patří mezi klasické recepty české kuchyně. Příprava není vůbec složitá. Suroviny 4 plátky z hovězí kýty (celkem asi 600 g) 2 natvrdo uvařená vejce
Švýcarsko jako země sýra
epochanacestach.cz
Švýcarsko jako země sýra
Sýr je fenoménem švýcarské gastronomie. Vychutnávání sýra ve Švýcarsku se dá přirovnat asi k vychutnávání slivovice u nás či vína ve Francii. Švýcaři mají své oblíbené lahůdky, ale i lokální speciality. Některé ze sýrů se dosud vyrábějí tradičním způsobem, tedy ručně přímo na pastvinách. Takové sýry jsou k dostání jen na zdejších trzích. Který koupit?
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Temný stín mě pronásledoval městem až domů
skutecnepribehy.cz
Temný stín mě pronásledoval městem až domů
Ten duch se na mě přilepil v parku u křížku a pronásledoval mě celou cestu, marně jsem před ním utíkala, zachránila mě až lávka přes potok. Stalo se to před několika lety, když jsem se vracela s manželem, již značně společensky upraveným, z večírku u jeho bratra. Švagrová nás přemlouvala, abychom přespali u nich. Já ale chtěla domů do své postele, a tak
Tajemství obrazu v proslulé galerii: Opravdu je na něm létající talíř?
enigmaplus.cz
Tajemství obrazu v proslulé galerii: Opravdu je na něm létající talíř?
Hledat důkazy existence UFO v proslulé florentské galerii Uffizi není zase tak bláhové, jak by to původně vypadalo. Záhadný obraz na vás čeká ve druhém patře galerijního objektu. Výtvarné dílo vzniklo
Union Glashütte opět partnerem závodu veteránů napříč Saskem
iluxus.cz
Union Glashütte opět partnerem závodu veteránů napříč Saskem
Jen málokomu se podaří dopřát si tak jedinečný zážitek s klasickými automobily, jakým je závod Sachsen Classic. V jeho rámci se v polovině srpna opět přesunou závodníci kultovní setinové rallye ze Cvi
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Kadeřníkovi královy metresy prošlo i znásilnění
historyplus.cz
Kadeřníkovi královy metresy prošlo i znásilnění
Když králova metresa prochází uličkou dvořanů, ulpívají na ní desítky párů očí, které hodnotí každičký detail jejího vzhledu. Jen ať se dívají, má krásné šaty, líčení podle poslední módy, vzácný parfém, a hlavně vysoký účes, jehož tvorba zabrala celé hodiny. Jistý muž, který je nositelem starobylého a prestižního Řádu svatého Michala, dokončuje spis Chvála účesů
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
epochaplus.cz
Horská dráha: Už Kateřina Veliká zbožňuje klouzání!
Některé se řítí rychlostí přes 200 km/hod. Jiné sviští ve výšce 139 metrů. Občas se ocitnete hlavou dolů. Ruská carevna by zírala, kdyby viděla, co vzešlo z její kratochvíle. Horské dráhy patří k nevyhledávanějším atrakcím zábavních parků po celém světě. Protože kdo by si nechtěl užít adrenalinovou jízdu a zažít chvíle čisté euforie. Zábava pro