Planeta Země

Přehledně: Legendární osudy 8 nejslavnějších diamantů!

Přehledně: Legendární osudy 8 nejslavnějších diamantů!

Hluboko pod zemským povrchem vznikly před více než miliardou let. Utvářely se přitom za velmi vysokých teplot a tlaku. Navíc mnohé z těchto nesmírně krásných diamantů mají opravdu úchvatnou historii.

Great Star of Africa (Velká hvězda Afriky)

Největší broušený diamant světa
Váha: 530,2 karátu

Největší surový diamant se jmenoval Cullinan a byl nalezen v jižní Africe v roce 1905. Vážil 3106 karátů a měl rozměry nepravidelného krystalu (10 x 6 x 5 cm). Firma Asscher v Amsterodamu z něj pak vybrousila 9 velkých a 96 menších diamantů (jen příprava před jeho opracováním trvala více než 6 měsíců).

Součást královského žezla

Dva největší diamanty vybroušené z Cullinanu jsou známy jako Great Star of Africa (Velká hvězda Afriky, hmotnost 530,2 karátu) a Lesser Star of Africa (Menší hvězda Afriky, asi 317 karátů). Oba jsou přitom součástí britských korunovačních klenotů, které jsou uloženy v londýnském Toweru. The Great Star of Africa je také největším broušeným diamantem na světě. Je hruškovitého tvaru (tzv. pear shape), má 74 faset (tj. plošek) a konkrétně je vsazen do královského žezla.

Orloff (Orlov)

Diamant nešťastné lásky
Váha: 199,6 karátu

Tento dokonale čistý diamant zelenomodré barvy byl objeven v roce 1680 v indické Golkondě. Poté byl vybroušen zvláštním typem výbrusu (zvaným mogul) do tvaru růže a dnes je, společně s dalšími vzácnými diamanty, součástí státního pokladu Ruské federace. Podle pověstí byl ale původně zasazen do sochy hinduistického boha Višny v utajovaném posvátném chrámu v indickém městě Srirangam. Odsud jej ale v 18. století ukradl francouzský zběh a za 2000 liber ho prodal anglickému námořníkovi.

Za diamant mramorový palác

Další osudy diamantu jsou ale neznámé. A to do okamžiku, kdy ho v Amsterodamu pro svou lásku, carevnu Kateřinu Velikou (1729–1796), za 90 000 liber zakoupil ruský důstojník Grigorij Orlov (1734–1783) a dovezl jej do Ruska. Od té doby nosí diamant jeho jméno. Kateřina Veliká pak nechala klenot zasadit do královského žezla a jako poděkování darovala svému milenci mramorový palác. Ani krásné a honosné dary ale bohužel nezaručily tomuto páru štěstí v lásce.

Centenary Diamond (Stoletý diamant)

3. největší broušený diamant
Váha: 273,85 karátu

V původní, surové podobě měl tento jedinečný klenot skoro 600 karátů. Objeven byl v roce 1986 a za pomoci odborného týmu zlatníků z něj moderní a bezchybný diamant o váze 273,85 karátu vybrousil slavný král diamantových brusičů Gabi Tolkowsky. S řezáním monumentálního kamene začal v roce 1988 a celkem prací strávil 3 roky (jen technická příprava zabrala rok). Tento drahokam byl pak světu oficiálně představen v roce 1991 v londýnském Toweru a v současnosti je třetím největším broušeným diamantem na světě.

Král brusičů

Gabi Tolkowsky je představitelem již 6. generace brusičů rodu Tolkowských. Pomyslné základy této profese v rodině přitom položil v roce 1800 Abraham Tolkowsky. V roce 1840 se rodina přestěhovala do Antverp. Gabriel Tolkowsky se do branže dostal v roce 1956 a již po čtrnácti letech řídil jednu z divizí diamantového gigantu De Beers. Od roku 1959 je také poradcem a světovým ambasadorem nejsilnějšího světového hráče na trhu s diamanty. V roce 2003 byl belgickým králem Albertem II. pasován na rytíře.

Regent (Správce)

Nejkrásnější diamant
Váha: 140,5 karátu

Za nejkrásnější vybroušený diamant je pokládán Regent (zvaný také jako Pitt nebo Milionář). Má vzácnou žlutavou barvu a váží 140,5 karátu. Jeho pouť do Paříže, kde je dnes vystaven v Louvru, byla přitom dlouhá a vskutku dobrodružná. V roce 1701 jej totiž v dole na diamanty při řece Krišna u Partialu nalezl jistý indický dělník. Protože ho ale nechtěl odevzdat majiteli dolu, rozřízl si stehno a diamant ukryl v ráně a obvazech. Jenže pak ho na pusté místo pod záminkou koupě kamene vylákal jeden evropský námořník, který ho následně zabil a mrtvolu hodil do moře. Diamant pak sám prodal, jenže vzápětí byl pro stržené peníze zabit v jedné hospodské rvačce.

Klenot Marie Antionetty

Nový majitel, obchodník, pak diamant prodal siru Thomasu Pittovi, správci pevnosti sv. Jiří u Madrásu. Jenže pro něj byl výbrus diamantu byl nad jeho finanční možnosti, a tak jej prodal dál. Tentokrát drahý kámen koupil vévoda orleánský, tehdejší regent Francie (viz název kamene). Diamant se tak stal součástí francouzských korunovačních klenotů a náležel i Ludvíku XV. (1710–1774) a Marii Antoinettě (1755–1793).

Ozdoba napoleonské dýky

V době Francouzské revoluce ale zmizel a ve skrýši jednoho pařížského domu byl objeven až po nějaké době. Republikánskou vládou byl pak zaslán do Holandska, odkud se vrátil, až když se Napoleon Bonaparte (1769–1821) stal císařem. Ten si jej také nechal zasadit do své dýky. Diamant i jeho pohnutý historie nakonec skončily v pařížském muzeu.

Koh-i-Noor (Světelná hora)

Nejslavnější diamant
Váha: 105 karátů

Údajně byl v náplavech řeky Gódávarí v okolí Golgondy nalezen před 4000 až 5000 lety a nosil jej i jeden z hrdinů staroindického eposu Mahábhárata. Skutečně zaznamenaná historie drahokamu ale začíná až ve 14. století, ze kdy o něm existuje zmínka v souvislosti s pokladem Rajaha Malwara, jehož království bylo dobyto sousedním knížetem. Po dobytí Indie v roce 1526 se pak diamant dostal do vlastnictví Velkých Mughalů a zůstal v pokladnici v Dillí až do roku 1739, kdy si vládu nad Indií zajistil perský šáh Nádir.

Oko božstva Pavího trůnu

Během vlády Velkých Mughalů na indickém poloostrově byl diamant zasazen do oka božstva Pavího trůnu. Jméno mu ale dal až šáh Nádir z Persie, který při jeho spatření zvolal: „Koh-i-noor!“ Kámen byl pak převezen do jeho vlasti a po pohnutých dobrodružstvích, spojených s vraždami, mučením a vězněním přechodných vlastníků, se stal kořistí Runjita Singa, vládce Pandžábu.

Proč diamant nezískal panovník?

Po jeho smrti pak diamant v pandžábské pokladnici v Láhuru zůstal až do doby připojení Indie k britskému království. Po krvavém potlačení vzpoury v roce 1859 byl Brity převezen a předán jako dar anglické královně Viktorii (1819–1901). Ta nechala kámen přebrousit. Tím se sice o téměř 80 karátů zmenšil, ale získal na kráse (přebroušení stálo královnu několik tisíc liber). Tento kámen navíc v Anglii získal pověst, že když ho začne nosit mužský vládce, bude Indie pro britské impérium ztracena. Proto také Viktorie Koh-i-noor nepředala svému nástupci na trůně Edwardovi VII. (1841–1910), ale jeho ženě.

Taylor-Burton

Diamant věčné lásky
Váha: 69,42 karátu

Tento krásný diamant pocházel z jižní Afriky, kde byl objeven roku 1966. Jak název napovídá, daroval ho slavný herec Richard Burton své osudové lásce, herečce Elizabeth Taylorové. Zakoupil je přitom, ve tvaru hrušky, za 1,1 milionu dolarů jako zásnubní dar. V roce 1974 se ale hvězdný pár rozvedl. Protože ovšem nedokázali žít ani bez sebe, po necelém roce se opět vzali. Tentokrát ale bohužel jejich manželství vydrželo jen devět měsíců.

Jediný muž jejího života

Až do Richardovy smrti v roce 1984 se pak oba herci, k nelibosti svých dalších partnerů, nadále vídali a dlouhé hodiny si telefonovali. Když Burton zemřel, Elizabeth Taylorová diamant prodala za neuvěřitelných 2,8 milionů dolaru a peníze darovala na charitativní účely. Později také prohlásila, že Richard byl jediný muž jejího života a že všichni ostatní po něm už byli jen její společníci. Ale i když si přála být pochována po jeho boku, když v roce 2011 zemřela, její přání se jí nevyplnilo. Diamant Taylor-Burton byl naposledy spatřen v Saudské Arábii.

Sancy

Diamant přinášející neštěstí
Váha: 54 karátů

Historie tohoto diamantu začíná v 15. století v Evropě, kdy ho koupil burgundský kníže Karel Smělý (1433–1477). Když pak v roce 1477 padl v bitvě u Nancy, jakýsi švýcarský voják ho ukradl. Diamant poté rychle střídal své majitele. Byli jimi francouzští králové Jindřich III. (1551–1589) a Jindřich IV. (1553–1610) nebo anglický král Jakub II. (1633-1701), poslední z rodu Stuartovců, který byl i s diamantem nucen uprchnout ze země.

Ztracený a znovu objevený

V roce 1695 drahokam pro Ludvíka XVI. koupil kardinál Mazarin. Po Francouzské revoluci klenot ale zmizel a až v 19. století se dostal do Indie, do majetku mahárádži z Pátijálu. Ve 20. století se vrátil do Anglie, do pokladnice rodu Astorů, a po smrti lady Astorové v roce 1964 přešel do britské královské pokladnice. Také na tomto diamantu lpí krev a neštěstí většiny předchozích majitelů.

Blue Hope (Modrá naděje)

Prokletý diamant
Váha: 45,52 karátu

Tento diamant provází smolná pověst, všem svým majitelům totiž údajně přinesl neštěstí: ať už šlo o Ludvíka XIV., rodinu Hopů (celá zemřela v chudobě), francouzského obchodníka Colota (spáchal sebevraždu), jistou herečku, která byla zastřelena, když šperk měla poprvé na sobě, nebo Ivana Kanitowského, který jí diamant daroval a byl ubodán. Posledním vlastníkem diamantu pak byla Evalyn Walsh McLeanová, která odmítala kletbě věřit, přestože její rodinu potkalo mnoho tragédií (bratr jí zemřel již jako malý, syn jí zemřel v 9 letech po srážce s automobilem, bývalý manžel byl alkoholik a skončil v psychiatrické léčebně a její jediná dcera se ve věku 25 let předávkovala drogami). Evelyn pak svou dceru přežila pouze o rok. Diamant je od té doby ve sbírce Smithsonian Institution v USA.

Více z Planeta Země

Nejpodivnější alergie na světě. Co všechno může lidský organismus krutě potrápit?

Planeta Země14.6.2021

Země má druhý měsíc! Kde ho vzala?

Planeta Země10.6.2021

Tenká hranice od nenávisti k ochraně

Planeta Země10.6.2021

Co jste nevěděli o slavné Kleopatře?

Planeta Země7.6.2021

Proč se všichni mají lépe? Postihl vás syndrom FOMO!

Planeta Země3.6.2021

Meyer Lansky: Finanční génius? Mafián!

Planeta Země31.5.2021

Jak placebo ošálí mysl? Věř a víra tvá tě uzdraví!

Planeta Země27.5.2021

11 nejstarších potravin, které se podařilo objevit

Planeta Země24.5.2021

Katastrofa! Světu dochází písek!

Planeta Země20.5.2021
Planeta Země
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články

Křídlová dveřní klasika
rezidenceonline.cz

Křídlová dveřní klasika

Hodí se všude, kde máme na otevírání tohoto typu dveří...
Záhada „bezdechých“
enigmaplus.cz

Záhada „bezdechých“

Pro laika neuvěřitelné výkony, kterých dosahují vyznavači...
Kiwi: Účinná zbraň proti vráskám
panidomu.cz

Kiwi: Účinná zbraň proti...

Vyrobte si přírodní masku na obličej a...
Prague Caviar Week za dveřmi
iluxus.cz

Prague Caviar Week za dveřmi

Pravý kaviár bývá označován za černé...
Nejpodivnější alergie na světě: Co všechno může lidský organismus krutě potrápit?
epochaplus.cz

Nejpodivnější alergie na světě:...

Člověk nemusí být alergický jen na kvetoucí trávy...
Chce společný přírůstek s Forejtem?!
nasehvezdy.cz

Chce společný přírůstek...

Svou lásku k sympatickému...
Mají už jeden druhého plné zuby?
nasehvezdy.cz

Mají už jeden druhého plné...

Dlouho to vypadalo, že čím...
Léto v Brně: Tipy na autentické prohlídky
epochanacestach.cz

Léto v Brně: Tipy na...

Tuzemská dovolená bude...
Francouzský medový koláč
tisicereceptu.cz

Francouzský medový koláč

Suroviny na těsto 200 g hladké...
Růžová: Vetřelec mezi barvami?
epochaplus.cz

Růžová: Vetřelec mezi barvami?

Žádná jiná barva v sobě nenese tolik rozporů a...
Proč hvězda Betelgeuse potemněla? Astronomové už vědí…
21stoleti.cz

Proč hvězda Betelgeuse...

Když na konci roku 2019 a na začátku roku 2020...
Láska na dlouhou trať
skutecnepribehy.cz

Láska na dlouhou trať

Oliver mě fascinoval už od...