Pro zajímavost, v roce 1997 zde došlo k prudkému lijáku, který zatopil koryto a usmrtil 11 osob.

Pro zajímavost, v roce 1997 zde došlo k prudkému lijáku, který zatopil koryto a usmrtil 11 osob.