Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
5 největších záhad Machu Picchu: Kdo je doopravdy obýval?

Uvádí se, že horské město Machu Picchu objevil v roce 1911 americký dobrodruh Hiram Bingham. To ale není tak docela pravda. Už v polovině 19. století o něm věděl cestovatel Charles Wiener.

Netušíme, jestli jeho ruiny skutečně navštívil, ale jméno Machupicchu je přesně zanesené na mapě, uvedené v jeho knize Perou et Bolivie z roku 1880. Jaká další tajemství město ukrývá?

Hiram Bingham nikdy nebyl školený archeolog. Mnozí kolegové ho považovali pouze za akademika a vědce, on však dával přednost slovu průzkumník.

Bingham sám připouští, že ještě než se vydal na svou objevitelskou cestu, o ruinách Machu Picchu mu vyprávěl v Cuzcu peruánský vědec Alberto Giesecke. Dokonce ho informoval o cestě, kterou tam podnikl v roce 1902 jeden jeho známý.

Ruiny města také už dříve navštěvovali hledači pokladů, Binghama tam navíc dovedl Pablito Álvarez, malý kluk, jehož rodina žila nedaleko. Hiram Bingham tedy není objevitelem ztraceného města.

Přesto to byl právě on, kdo zde prováděl první archeologické výzkumy a odhalil ho světu.

Proč zaniklo ztracené město

Machu Picchu nechal postavit Pachacútec Yupangui nejspíš v letech 1438 až 1471. Proč bylo město založeno, nikdo neví. Machu Picchu nikdy nemělo žádný strategický ani hospodářský význam, Inkové zde možná jen chtěli být blíže svému božstvu.

V 16. století pevnostní město uniklo pozornosti španělských dobyvatelů a poté, po nejasném zániku Incké říše, zmizelo na dlouhá čtyři staletí pod bujnou tropickou vegetací.

Podle některých teorií je také možné, že většina obyvatel zemřela na neštovice dříve, než do této oblasti španělští dobyvatelé přišli.

Kipu, tajemné uzlíkové písmo

Dodnes nikdo přesně neví, k čemu Machu Picchu přesně sloužilo, z předkolumbovského období neexistují písemné záznamy od místních obyvatel, kteří nepoužívali klasické písmo. Inkové byli sice schopni zaznamenávat informace pomocí tzv.

kipu (uzlíkové písmo), dodnes se ale vedou spory o to, zda se jím dalo psát, nebo se používalo pouze pro početní operace.

Místo zrození „Slunečních panen“

Jedna z prvních teorií Hirama Binghama o významu pevnosti tvrdí, že se jednalo o posvátné místo zrození posvátných inckých žen, zvaných „Sluneční panny“.

Výzkum vedený americkými archeology Johnem Rowem a Richardem Burgerem měl prokázat, že Machu Picchu bylo sídlem vládce Inků Pachacutiho.

Americký antropolog a archeolog Johan Reinhard předložil důkazy, že místo bylo vybráno pro svou pozici ve vztahu k posvátným prvkům krajiny, jako jsou hory, které jsou údajně v harmonii s klíčovými astronomickými událostmi, které byly pro Inky významné.

Pokusná zemědělská stanice

Další teorie říká, že Machu Picchu bylo „llaqta“ Inků, osada postavená na kontrolu hospodářství těchto podmaněných oblastí. Podle jiné teorie mohlo být Machu Picchu postaveno jako vězení.

Další teorie tvrdí, že se jednalo o zkušební zemědělskou stanici, kde se testovaly různé druhy plodin v různých typech mikroklimatu – v různých místech a na různých terasách, protože zde nebyl dostatek prostoru na pěstování plodin ve velkém měřítku, ale dostatek prostoru na určení toho, co by mohlo kde nejlépe růst.

Co odděluje zeď?

I když se Machu Picchu nacházelo jen 80 km od Cuzca, hlavního města Inků, Španělé je nikdy neobjevili, a tedy ani nevydrancovali a nezničili, jak se to stalo s množstvím jiných měst.

Po pádu říše Inků město začala obklopovat džungle, která ho postupně zarůstala a pouze pár lidí vědělo o jeho existenci. Ruiny města Machu Picchu se dnes rozkládají na ploše přibližně 5 km² a dělí se na část městskou a zemědělskou, které od sebe odděluje zeď.

Zemědělská část je dále rozdělena na spodní a horní část cestou, městskou část pak dělí na západní a východní rozlehlé náměstí.

Kde leží pohřební kámen

Jednotlivé terasy v zemědělské části jsou spojeny kamennými schodišti, horní část tvoří zhruba 40 teras, spodní pak 80 teras. Jejich výška není všude stejná, někde dosahuje až 4 metrů. Předpokládáme, že se zde pěstovala kukuřice, brambory a možná i koka.

Také se zde nachází několik menších staveb, které pravděpodobně sloužily jako skladiště. Kromě těchto zemědělských staveb se zde nachází i strážní budova a pohřební kámen, kolem kterého se pohřbívalo.

Technika stavby, která předběhla dobu

Budovy Machu Picchu byly postaveny v klasickém inckém stylu, stavitelé skládali opracované žulové kameny na sebe bez použití pojiva.

Inkové byli v této technice stavby velice zkušení, u některých zdí není možné mezi dva na sebe položené kvádry vsunout ani ostří nože. Některé budovy ve městě sice byly postaveny za použití malty, ale takto postavené budovy byly druhořadé a vystavěné ve spěchu.

Proč budovy nepoškodí zemětřesení

Důvodem je skutečnost, že oblast Peru je seismicky aktivní a zdi postavené za použití malty jsou více náchylné ke zřícení. Zdi bez malty se v případě otřesů mohou částečně rozestoupit a následně opět sesednout a nezřítit se.

Nezodpovězenou otázkou zůstává, jak Inkové transportovali v nepřístupných horách těžké žulové bloky, když neznali kolo.

Unikátní systém vodovodu

Město bylo tvořeno pravděpodobně 200 objekty – chrámy, svatyněmi a obytnými domy se slaměnými střechami. V celém areálu archeologové nalezli koryta vytesaná v kamenech a četné vodní fontány, které dohromady tvořily rozsáhlý vodovodní systém.

Každá budova ve městě byla pravděpodobně napájena tímto systémem vodou z posvátných pramenů.

Obětní kámen, nebo astronomické hodiny

V severní části města se nachází proslulý sluneční kámen Intihuatana („Místo, na kterém je připoutáno Slunce.“).  Jde o skalní blok, opracovaný do podoby zploštělé pyramidy v točitém tvaru. Vědci věří, že kámen sloužil jako astronomické hodiny nebo kalendář.

Podle některých archeologů je možné, že se zde prováděly krvavé oběti na počest boha Slunce Intiho, při kterých se vytrhlo z hrudi ještě živého člověka bijící srdce.

Co se skrývá za podivným výklenkem

Mohlo by se tedy zdát, že zde pro současné archeology nezbylo vůbec nic. V posledních letech ale vědcům svitla naděje na velkolepý objev, který nemá v historii výzkumu Machu Picchu obdoby.

V roce 2010 totiž Machu Picchu navštívil francouzský inženýr David Crespy. I když sem přišel jako „obyčejný“ turista, ve spodní části jedné z budov si povšiml zvláštního výklenku.

Nikdo by přitom nespočítal, kolik dalších turistů i vědců kolem výklenku prošlo, a u nikoho z nich pozornost nevzbudil.

Záhada zazděných dveří

Zkušený inženýr Crespy si byl ale jist, že výklenek vznikl zazděním vchodu do prostor ukrytých pod budovou. Typ zdiva podle něj jasně napovídá, že vchod uzavřeli sami Inkové.

Protože se Crespy se svým podezřením svěřil jednomu novináři, brzy nato vyšel o záhadě zazděných dveří na Machu Picchu článek, a ten se šťastnou souhrou okolností dostal do rukou Thierrymu Jaminovi, francouzskému archeologovi působícímu v Peru.

Vchod do neznámých prostor

Jamin pak ve spolupráci s peruánskými archeology zjistil, že se David Crespy nemýlil. Výklenek se skutečně ukázal být zazděným vchodem do neznámých prostor.

Za zdí se nejspíš nachází schodiště vedoucí do centrální čtvercové komory a do menší, vedlejší místnosti. S největší pravděpodobností by mělo jít o pohřební komory. Podle analýz je uvnitř zřejmě skryto velké množství drahých kovů, zvláště zlata a stříbra.

Právě těch si totiž Inkové vysoce cenili, a to ze symbolických důvodů. Považovali je za posvátné kovy Slunce a Měsíce.

„Ten, který otřásá zemí“

Pokud vezmeme v úvahu množství zlata, které se v místnosti pravděpodobně nachází, může se klidně jednat o hrobku člena královské rodiny.

Vyrojily se dokonce spekulace, že by tu mohl odpočívat sám Pachacuti (1380–1460), jeden z nejvýznamnějších králů Incké říše. Celé jeho jméno znělo Pachacuti Inca Yupanqui, což znamená „Ten, který otřásá zemí“.

Inkové postavili město zřejmě z náboženských důvodů. Kameny stojí i bez malty. Vytrhávali zde obětem bijící srdce z těla? V ukrytých místnostech se mají nacházet pohřební komory.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zlato posledního inku nespasilo?
Na čele velkého inky Huayna Capaca se lesknou krůpěje potu. Špatně se mu dýchá, občas blouzní. Horečka ne a ne klesnout. Umírá náhle, pravděpodobně na neštovice nebo jinou nemoc, zavlečenou do Ameriky z Evropy.   Incká říše se po jeho smrti v roce 1527 rozdělí na dvě části – mezi prince Huáscara (asi 1490–1532) a Atahualpu […]
Zajímavosti
Janet Parkerová: Poslední úder pravých neštovic
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Kuna, kohout, jednorožec: Jak přišly státy ke svým symbolům?
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Vrať se aneb Příběh bumerangu
Věci vyhazujeme proto, že se jich chceme zbavit, nikoliv aby se nám vrátily zpět. Existuje ale výjimka – už tisíce let lidé s nadějí na návrat vyhazují bumerang!   Když najdou archeologové v 80. letech 20. století v jeskyni Oblazowa v Polsku asi 60 cm dlouhý kus mamutího klu, něco se jim na něm nezdá. […]
Záhady a napětí
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Tajemný hluk znovu udeřil! Co pronásleduje obyvatele severoirského městečka?
Je to záhada, která trvá už po desetiletí a se kterou si stále nikdo neví rady. Tajemný hluk vycházející z neznámého zdroje a pronásledující lidi z mnoha městeček a měst po celém světě je navíc pořád aktuálním problémem. To dokazuje i dosud nejnovější případ ze severoirského města Omagh. Co přesně trápí tamní obyvatele?   Nad severoirským městečkem, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Olomoucká zajímavost: Vodopád v Bezručových sadech
epochanacestach.cz
Olomoucká zajímavost: Vodopád v Bezručových sadech
Tato olomoucká zajímavost nemá dlouhou historii jako gotické nebo barokní památky, ale za prohlídku určitě také stojí. Vodopád na skále v Bezručových sadech vysoký osm metrů vznikl až v roce 1965 u příležitosti květinové výstavy Flora Olomouc a měl tehdy být jen reklamou na kvalitu vodních čerpadel. Voda v něm cirkuluje v uzavřeném okruhu, jehož součástí je podzemní nádrž,
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
historyplus.cz
Sen o americké osadě stál Skoty samostatnost
Dlouhá plavba je u konce, lodě zakotvily nedaleko Nového Edinburghu. Skotští kolonisté se těší na svoje krajany, kteří sem připluli už před rokem. Čeká je však obrovské zklamání. Místo vzkvétající osady plné pohody a smíchu je přivítají stovky hrobů…   Skotové by ze své země rádi udělali hospodářskou velmoc. Chtějí – stejně jako Anglie, Nizozemí
Kuře na citronech
nejsemsama.cz
Kuře na citronech
Suroviny: 1 kuře 3 citrony 1 svazek petrželky 2 snítky čerstvého tymiánu 2 snítky rozmarýnu 2 stroužky česneku 2 palice česneku 200 g másla cibule olivový olej sůl, pepř mletý Postup: Kuře omyjte a důkladně osušte. Nastrouhejte kůru z jednoho citronu, nasekejte petrželku, polovinu tymiánu a rozmarýnu, rozdrťte dva stroužky česneku a vše důkladně promíchejte
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
iluxus.cz
Omega připomíná sto dní do zahájení Olympijských her
Už za 100 dní odstartují Olympijské hry 2024 v Paříži a atmosféra se už nyní elektrizuje přípravami a očekáváním. Hodinářská značka Omega, jako oficiální časoměřič her, přichází s novinkou: hodinkami
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
enigmaplus.cz
Co je pravdy na konspirační teorii chemtrails?
Příznivci konspiračních teorií jim říkají chemtrails – chemické stopy. Údajně jsou napuštěny chemikáliemi, viry či kovy a mohou mít nejrůznější účely. Pomalé trávení lidstva, šíření nemocí či steriliz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
epochaplus.cz
Evropský unikát? Neolitické srdce Orknejí!
Starší než Stonehenge a pyramidy v Gíze, zachovalá div ne jako Vesuvem pohřbené Pompeje. Tak se často hovoří o unikátní kamenné neolitické osadě Skara Brae na západním pobřeží orknejského ostrova Mainland.   Žije se tu zhruba mezi lety 3180 př. n. l. až 2500 př. n. l. A nejde o žádné chatrče. Desítka kamenných seskupených
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
panidomu.cz
Bolest? Zkuste něco jiného než tabletku
Bolesti mají různé příčiny, ale obvykle jen jedno společné řešení – tabletku. Ta ne vždy pomůže, zato při častějších bolestech uškodí především játrům a ledvinám. Proto se vyplatí dát šanci alternativním metodám tišení bolesti. Jak uvidíte, není jich málo. Pomáhá i obyčejný pohyb – a to zejména u nejrozšířenějších typů bolesti, které postihují hlavu nebo
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
nasehvezdy.cz
Nakonec ještě bude Ryška ráda prodavačkou zmrzliny
Během natáčení seriálu Zlatá labuť trávila Kristýna Ryška (38) většinu času ve vlaku. Jedna jízda z Rožnova pod Radhoštěm do pražských ateliérů jí zabrala čtyři hodiny – a takto jezdila i dvacetkrát
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
skutecnepribehy.cz
No řekněte, cožpak může přátelství skončit?
Když jsem slavila šedesáté narozeniny, číšník mi přinesl obálku. Ale nebyly tam peníze. Uvnitř se skrýval můj nejkrásnější narozeninový dárek. Celý život jsem neměla kamarádku. Tedy když nepočítám Bohunku, ale o tu jsem přišla. S Bohunkou jsme byly spřízněné duše. Než ta první něco dořekla, ta druhá se tomu už smála, až se za břicho popadala. Bohunku
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
21stoleti.cz
Ach, ta láska aneb Co se děje s vaším tělem, když jste zamilovaní
Kdo by nechtěl být zamilovaný, cítit motýly v břiše, neustále myslet na protějšek bez nutnosti spát či jíst. I když zamilovanost netrvá věčně, protože pro tělo je velmi vyčerpávající, přináší řadu zdr
Pikantní tuňáková pomazánka
tisicereceptu.cz
Pikantní tuňáková pomazánka
Nevíte, co si počít s konzervovaným tuňákem? Máme pro vás připravený opravdu chutný recept. Suroviny 1 velká tuňáková konzerva 1 větší červená cibule 2 lžíce citronové šťávy 4 lžíce jogurtu n