Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
8 nejhorších vládců Vatikánu: Papežové v zajetí chtíče i lačnící po krvi

Svatý otec, hlava katolické církve a zástupce Ježíše Krista na Zemi, by měl být příkladem pro všechny své věrné ovečky. V historii se však vyskytli tací, kteří byli spíše vlky v rouše beránčím. Jakých hříchů se dopouštěli? SVĚT NA DLANI vám nabízí přehled těch nejhorších z nejhorších.

ŠTĚPÁN VI.

?897

Přelepka: Soudil mrtvolu svého předchůdce

Odkud pocházel: Řím, Papežský stát, dnešní Vatikán

Kdy byl papežem: 896–897

Štěpán se soudil se svým mrtvým předchůdcem.
Štěpán se soudil se svým mrtvým předchůdcem.

Roku 891 se stal papežem portský biskup Formosus (816–896). Jenže italský král ho chtěl ovládat a rozkazovat mu, proto se papež obrátil o pomoc k Frankům. Za zásluhy později korunoval franckého krále císařem.

To se nelíbilo následníkovi italského trůnu Lambertovi II. ze Spoleta, který se Formosovi chtěl pomstít. Je proto možné, že byl papež otráven. Po jeho smrti roku 896 byl papežem krátce Bonifác VI., vládl však jen tři týdny, než zemřel.

Na papežský stolec poté dosadil Lambert zapřisáhlého Formosova odpůrce, papeže Štěpána VI.

Soud s mrtvým předchůdcem

Ten svolal takzvanou synodu svatých. Nechal vykopat devět měsíců starou mrtvolu papeže Formosy, aby ji oblečenou do slavnostního papežského roucha dal posadit na papežský trůn a soudit.

Mrtvý Formosus byl sesazen a všechna jeho rozhodnutí byla prohlášena za neplatná. Dokonce mu byly useknuty tři prsty, kterými jako papež žehnal. Ale ani to Štěpánovi nestačilo. Po skončení soudu nechal Formosovu mrtvolu vláčet ulicemi Říma. Za jásotu davu byla následně vhozena do řeky Tibery.

Povstání vůči papeži

Štěpán také zneplatnil vysvěcení všech duchovních, které učinil Formosus. Zástup jeho nepřátel tak rostl a brzy sahal i do vážených římských rodin. Krátce po odsouzení Formosy se navíc zřítila bazilika sv.

Jana v Lateránu, což mnozí považovali za projev boží nespokojenosti s papežem Štěpánem, ačkoli bazilika byla již řadu let ve špatném stavu. Nepřátelství vůči novému papeži brzy přerostlo v aktivní odpor, naopak Formosus byl prohlášen za mučedníka.

V srpnu 897 došlo k povstání, při kterém byl Štěpán VI. zajat, zbaven papežského roucha a insignií a následně zardoušen.

JAN XII.

937–964

Přelepka: z Vatikánu udělal nevěstinec

Odkud pocházel: Řím, Papežský Stát, dnešní Vatikán

Kdy byl papežem: 955–963

Mladý papež Jan XII. byl sexuálně nevybouřený a udělal si z Vatikánu nevěstinec.
Mladý papež Jan XII. byl sexuálně nevybouřený a udělal si z Vatikánu nevěstinec.

Jan XII., vlastním jménem Oktavián, pocházel z mocné rodiny Tuskulů. Jeho otec Alberich II. ze Spoleta fakticky vládl Římu. Svému synovi tak mohl dopřát, co si jen zamanul. A vzdělání to rozhodně nebylo, latinu vůbec neovládal a k církvi neměl žádný vztah.

Přesto se stal po smrti otce papežem, a to v pouhých 18 letech. Byl tak jedním z nejmladších papežů vůbec. Dostal se do sporu s mocnými Langobardy z jihu, proto požádal o pomoc německého krále Otu I. Velikého, kterému za to slíbil císařskou korunu.

Incest, harém, hazard a rozkrádání církevního majetku

Mladý papež byl ovšem velice nevybouřený, a navíc oplýval neukojitelným sexuálním apetitem. Proto se stal doslova postrachem Říma, počestné ženy a dívky se bály vycházet do ulic.

Papežský palác proměnil v nevěstinec, incestu se dopustil s vlastními sestrami i matkou. V kostele sv. Jana Lateránského provozoval harém a znásilňoval v něm ženy.

S penězi vybranými od poutníků hrál hazardní hry a svým milenkám rozdával zlaté kalichy z baziliky sv. Petra.

Zemřel v posteli, ovšem ne ve vlastní

Když se Ota vydal situaci do Říma řešit, papeže tam nenalezl. Proto novým papežem jmenoval Lva VIII. Po císařově odjezdu se Jan vrátil a dal zabít každého, kdo mu nezůstal věrný. V Římě se rozpoutal boj mezi přívrženci obou papežů.

Císař se tam znovu vypravil, aby situaci urovnal, ale cestou ho zastihla zpráva, že mladý papež je mrtvý. Historikové jeho smrt popsali slovy:

„Po dlouhé době zemřel zase jeden papež v posteli, bohužel ne ve své vlastní.“ Zabil ho manžel ženy, kterou si vyhlédl na lovu.

BENEDIKT IX.

1012–1055

Přelepka: vyžíval se v oplzlostech, neštítil se krádeže ani vraždy

Odkud pocházel: Řím, Papežský stát, dnešní Vatikán

Kdy byl papežem: 1032–1044, 1045 a 1047–1048

Benedikt IX. se neštítil ani vražd.
Benedikt IX. se neštítil ani vražd.

Teofylaktus III., hrabě tuskulský, byl papežem hned třikrát. To se nikomu jinému nepoštěstilo. Poprvé na Petrův stolec usedl asi dvacetiletý. Proslul pořádáním dýchánků, které se podobaly dění v biblických městech Sodoma a Gomora.

I když byl údajně homosexuál, na své bouřlivé večírky plné zvrhlých sexuálních praktik si zval chlapce a dívky bez rozdílu.

Kníže Břetislav u Benedikta

K českému knížeti Břetislavovi I. (1002/1005–1055) se ale zachoval velice shovívavě.

Kníže se vydal do Říma jednat o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství, papež byl však vyzván, aby Břetislava I. sesadil z trůnu, neboť z Polska ukořistil ostatky svatého Vojtěcha.

Papež mu místo toho uložil, aby jako výraz pokání vystavěl ve Staré Boleslavi chrám svatého Václava. Ostatky svatého Vojtěcha Čechům neodňal. Má se za to, že to bylo kvůli štědrým darům, kterými papeže i kardinály český kníže uplatil.

Ač byl třikrát papežem, svých hříchů nikdy nelitoval

V roce 1044 byl Benedikt z Říma vyhnán, ale o rok později se vrátil a nového papeže sesadil. Ovšem o pouhý měsíc později se rozhodl abdikovat, údajně proto, aby se mohl oženit.

Aby získal peníze, prodal papežskou korunu svému strýci Johannesi Gratianovi, který se stal papežem pod jménem Řehoř VI. Potřetí se Benedikt vrátil jako papež roku 1047, jeho vládu však doprovázely krádeže, a dokonce i vraždy.

Definitivně vyhnán byl roku 1048 a dožil, aniž by se jakkoli za svůj hříšný život kál.

BONIFÁC VIII.

1235–1303

Přelepka: narcista se zálibou v incestu

Odkud pocházel: Anagni

Kdy byl papežem: 1294–1303

Benedetto Caettani, což bylo papežovo vlastní jméno, byl vzdělaným mužem, právníkem, advokátem a diplomatem. Kardinálem se stal až těsně před šedesátkou.

Papežem byl zvolen v roce 1294 poté, co přesvědčil svého předchůdce, papeže Celestýna V., aby se svého úřadu vzdal. To vyvolalo značnou nevoli, především u významného italského šlechtického rodu Colonna.

Papež, jenž přijal jméno Bonifác VIII., ovšem nesnesl jakoukoli kritiku na svoji osobu. S nevolí rodu Colonna se proto vypořádal po svém – nechal hradní sídlo svých odpůrců do základu vypálit.

Nezávadný sex s chlapci a incest se sestřenkami

Na popularitě mu nepřidalo ani jeho prohlášení, že vztahy mužů s chlapci nejsou ničím problematickým. On sám pak byl dokonce obviněn z incestu, jehož se dopustil na vlastních sestřenicích, které ještě ani nebyly plnoleté.

Z této „lásky“ se navíc narodilo několik dětí. Sám sebe považoval Bonifác VIII. za nedotknutelného, co řekl, to bylo zákonem. Dokonce byl přesvědčen o tom, že jako papež by měl být nadřazen všem, a to včetně panovníků.

Papež je nadřazen všem, nebo ne?

V souladu s Tomášem Akvinským hlásal, že poslušnost vůči papeži je „pro každého lidského tvora naprosto nepostradatelnou ke spáse“. Nebyl přístupný jakémukoli kompromisu, což vyvolalo vleklé spory s řadou evropských vládců.

Zejména dlouholeté spory s Francií stály nakonec papeže život. Když vpadla francouzská vojska do jeho rodné Anagni, kde tou dobou pobýval, zajala stárnoucího muže a nechala ho o hladu a žízni. Nechyběly prý ani fyzické útoky. Po propuštění zemřel Bonifác VIII. o měsíc později v Římě.

URBAN VI.

1318–1389

Přelepka: krutý despota mučil kardinály

Odkud pocházel: Neapol, Itálie

Kdy byl papežem: 1378–1389

Urban VI. byl velmi krutý a mučil svoje poddané.
Urban VI. byl velmi krutý a mučil svoje poddané.

Bartolomeo Prignano, jak znělo vlastní jméno papeže Urbana VI., byl vzdělaný asketa a zbožný mnich. Německý církevní historik Ludwig Pastor ho popsal slovy:

„Postrádal křesťanskou lásku a vlídnost, byl přirozeně despotický, krutý a nerozvážný.“ Do vysokých církevních postů se dostal, na rozdíl od jiných, bez pomoci příbuzných.

V roce 1377 se stal arcibiskupem v italském Bari a papežem byl zvolen v roce 1378 na nátlak římského lidu, který se dožadoval papeže-Itala.

Nechal mučit kardinály, nesměli sténat nahlas

Po svém zvolení začal kritizovat chování kardinálů, dovolil jim jíst jen jednou denně, vyžadoval po nich, aby odmítali dary od světských hodnostářů a nežili v přílišném přepychu. Brzy si je proti sobě poštval.

Pět kardinálů se dokonce rozhodlo na papeže spáchat atentát. Byli odhaleni a Urban je nechal mučit. Dbal však na to, aby přitom nekřičeli moc hlasitě. Nakonec je nechal popravit.

Dva papežové vládnou jedné církvi

Ostatní kardinálové se ho zřekli a s podporou francouzského krále zvolili vzdoropapeže Klementa VII. Za to je Urban všechny vyloučil neboli exkomunikoval z církve, čímž potvrdil vznik západního schizmatu, kdy úřad zastávali dva papežové najednou.

Urban VI. postupně ztrácel podporu svých příznivců. Za všeobecné nenávisti Římanů zemřel v roce 1389 v důsledku zranění po pádu z muly.

ALEXANDR VI.

1431–1503

Přelepka: milovník žen, který se neštítil ničeho

Odkud pocházel: Valencie, Španělsko

Kdy byl papežem: 1492–1503

Alexandrovi VI. se připisuje i několik vražd jeho odpůrců.
Alexandrovi VI. se připisuje i několik vražd jeho odpůrců.

Papež Alexandr VI., vlastním jménem Rodrigo Borgia, je považován za jednoho z nejhorších a nejzhýralejších papežů všech dob. Miloval ženy, po Římě měl nespočet milenek, a to i ve vyšším věku.

Traduje se o něm dokonce, že 30. října roku 1501 uspořádal spolu se svým synem Cesarem v oficiálním papežském sídle takzvanou Kaštanovou hostinu. Při ní mělo na padesát spoře oděných prostitutek vkleče sbírat ústy na zemi poházené kaštany. Otec se synem se přitom předháněli v tom, kolik jich za noc sexuálně uspokojí.

Děti jako figurky na politické šachovnici

Nejdůležitější ženou v papežově životě byla ovšem Vanozza de Catinei, se kterou měl čtyři nemanželské děti. Rodina a její zabezpečení byly pro Rodriga prioritou, ve snaze rozšířit její majetek a politický vliv se neštítil ničeho.

Často k tomu využíval i své děti, nejčastěji syna Cesara a dceru Lucrezii, se kterou měl mít dokonce incestní vztah, z něhož vzešel i syn. Legitimizoval ho prostřednictvím dvou papežských bul. Své příbuzné a známé rovněž často jmenoval do významných funkcí.

Podplácení, vraždy a vlastní smrt

Papežem byl jednomyslně zvolen v noci z 10. na 11. srpna 1492, ačkoli na začátku konkláve mu nikdo velké šance na úspěch nedával. Má se tak za to, že si potřebné hlasy, jako velice zámožný muž, prostě koupil.

Je mu přisuzováno i vraždění politických odpůrců, spolehlivě prokázat to však nelze. Násilnické sklony měl spíše jeho syn Cesar, kterého se ke konci života bál i samotný papež. Spekuluje se dokonce o tom, zda svého otce neotrávil.

Za oficiální příčinu smrti Alexandra VI. je sice považována malárie, papež však zemřel náhle a jeho tělo se po smrti rychle rozpadlo.

LEV X.

1475–1521

Přelepka: líný požitkář vyžívající se v dobrém jídle a pití

Odkud pocházel: Florencie

Kdy byl papežem: 1513–1521

V mládí okouzloval okolí svým vzhledem, byl silný a hnědé vlasy mu padaly až na ramena. Ovšem jeho povaha už tak příjemná nebyla. Byl prchlivý, povýšený a rozmazlený, zvyklý na to, že se každé jeho přání obratem vyplní.

O studium se příliš nezajímal, raději vyjížděl na lov či psal básně. Jeho vlastní jméno znělo Giovanni Medici, pocházel totiž ze slavného italského rodu. Do církevních služeb vstoupil brzy, kardinálem se stal už ve 13 letech.

Jídlo, víno a další radovánky

V roce 1512 se mu podařilo obnovit vládu Medicejských nad Florencií, kde vládl až do své smrti.

Papežem byl zvolen o rok později, přijal jméno Lev X. Byl to požitkářský člověk, potrpěl si na dobré jídlo a víno, což se odrazilo na jeho zjevu stejně jako fakt, že byl neskutečně líný. Neodpíral si však žádné radovánky. Proslul výrokem:

„Užívejme papežství, když nám ho Bůh dal“. Do důležitých funkcí jmenoval příbuzné, aby své rodině zajistil náležité postavení.

Prodával církevní majetek i funkce

Byl lehkomyslným marnotratníkem, utrácel za umění i křižácké výpravy. Aby získal peníze, neváhal prodávat vybavení papežského paláce nebo prodávat funkce včetně kardinálského úřadu. Kvůli financování výstavby chrámu sv. Petra zavedl vybírání odpustků.

Za to si vysloužil kritiku od kněze a reformátora Martina Luthera (1483–1546), který volal po církevní reformě. Lev ho za to nechal exkomunikovat. Význam církevní reformace, během níž vznikly protestantské církve, naprosto nepochopil.

PIUS XII.

1876–1958

Přelepka: stále kontroverzní papež

Odkud pocházel: Řím, Itálie

Kdy byl papežem: 1939–1958

Papež Pius XII., rodným jménem Eugenio Pacelli, byl a stále je považován za kontroverzního papeže.

Zatímco jedni mu vyčítají, že nikdy veřejně neodsoudil nacismus a zvěrstva, kterých se Němci dopouštěli na Židech, jiní tvrdí, že svými činy jich zachránil stovky tisíc.

Jak to doopravdy bylo, bychom se mohli dozvědět v příštích letech, neboť současný papež František povolil loni zpřístupnění archivu Pia XII., ačkoli od jeho smrti ještě neuplynulo obvyklých 70 let. K prozkoumání jsou miliony dokumentů.

Smlouva s ďáblem

Eugenio Pacelli pocházel z italského šlechtického rodu, od mládí směřoval k dráze duchovního. Kardinálem se stal roku 1929, měl i velké zkušenosti v diplomacii. Papežem byl zvolen krátce před vypuknutím druhé světové války, kterou se zoufale snažil odvrátit.

Když už byla na spadnutí, snažil se zůstat formálně neutrální, neboť doufal, že tak ochrání katolíky v zemích Osy i na jimi porobených územích. To mu ovšem nebránilo například ve svěcení zbraní, které ve válce používala fašistická Itálie.

Pius totiž věřil, že podporou Mussoliniho zabrání šíření komunismu a zároveň že Duce udrží Hitlera na uzdě.

Nacismus neodsoudil, ale Židy zachraňoval

Židé, kteří zažili holocaust, se však domnívali, že Pius XII. měl jasně a otevřeně odsoudit nacismus. Pro trpící mohla být jeho slova zábleskem naděje.

Na druhou stranu, s posvěcením papeže ukrývali katoličtí kněží Židy v klášterech a kostelech, vydávali jim potvrzení o křtu, často i falešná, jen aby je ochránili, a získávali pro ně víza k vycestování z Evropy.

Dalo by se tedy říci, že pro záchranu Židů mohl Pius XII. udělat více, ale nelze mu vyčítat, že neudělal vůbec nic.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Udělal Galileo z papeže hlupáka?
Devětašedesátiletý učenec stojí v síni římského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva proti inkvizičnímu tribunálu. Své učení ze strachu odvolá, ale svobodného bádání se nikdy nevzdá!   Synové často přejímají povolání svých otců, a pokud by tomu tak bylo i v případě Galilea Galileiho (1564–1642), stal by se hudebníkem. Stejně jako otec je i on skvělým […]
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Socha Svobody plula do USA v 214 bednách
Když 17. června 1885 dorazí do přístavu v New Yorku francouzská loď Isère, vítá ji přes 200 000 lidí a stovky člunů. Na její palubě se totiž nachází budoucí symbol Spojených států – socha Svobody. Momentálně je rozmontovaná na 350 kousků!   Nápad na její postavení přitom vznikl už o 20 let dříve, na jednom […]
Oslavy sv. Antonína: Svatby, barvy a chuť sardinek
Pro jeho oblíbenost se mu občas říká „světec celého světa“. Je patronem zamilovaných, cestujících i těch, kteří hledají ztracené věci. I když má přídomek z Padovy, svatý Antonín se narodil v portugalském Lisabonu.   V průběhu života však tento františkánský mnich strávil řadu let na Apeninském poloostrově a v jižní Francii. Křesťanům jde příkladem a […]
Zajímavosti
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Masticha: Léčivá pryskyřice, která píše dějiny
Počátkem léta se připraví půda pod stromem a posype se bílým vápencovým práškem. V červenci a v srpnu se poprvé nařízne kůra, míza odkapává a zároveň tuhne. Následuje sběr, čištění, třídění a cesta do prodeje nebo k dalšímu zpracování. A takto se to dělá už odnepaměti.   Látka s poněkud zvláštním názvem masticha je pryskyřice, […]
Hačiko: Pes, který se stal symbolem věrnosti
V roce 1923 se v Japonsku narodil pes, který se pro celý svět stane symbolem věrnosti. Dostal jméno Hači, ale svět ho dnes zná pod přezdívkou Hačiko, tedy „malý Hači“. Stává se hrdinou několika filmů a knih, které všechny v různých variacích vyprávějí stejný příběh.   Hači vykoukne na svět 10. listopadu 1923 v japonském […]
Důl Karowe: Obří zásobárna diamantů
V posledních letech je už takřka jistotou, že hledání diamantů zde vyústí v dole Karowe v nějaký fantastický objev. Z 10 největších diamantů světa jich je právě tady nalezeno rovnou pět.   Výraz karowe v jazyce místních znamená drahý kámen. Mimořádně štědrý důl je do provozu uveden v 50. letech minulého století. Na svůj první výraznější zápis do […]
Záhady a napětí
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických […]
Heale House: Zastavilo tamní strašení záhadné plátno?
V anglickém Devonu zažívá rodina Smithových roky zvláštní paranormální jevy. Z jejich obýváku se linou zvuky piana, přestože v domě žádné není, a mezi pokoji přechází každou noc bledá žena v bílém hávu. Strašení ustane až v okamžiku, kdy rodina získá roky ztracený obraz. Mohla by zde být nějaká souvislost?   Anglický důchodce Alan Smith, majitel […]
Muž ukazuje na fotce z roku 5000 ameriku pod vodou
Cestování časem je populární fenomén, který čas od času ožije, když se objeví někdo, kdo tvrdí, že nahlédl do budoucnosti a že se chce podělit o svůj příběh. V roce 2018 jeden takový „cestovatel“ tvrdil, že má důkaz v podobě obrázku z roku 5000. Šlo jen o podvod? A je cestování časem možné, nebo jde jen o […]
Tady na vlak nečekejte! Kde leží nejstrašidelnější železniční stanice?
Opuštěná vlaková stanice Begunkodar v Indii, asi 325 kilometrů od města Kolkata, si už dekády drží titul nejstrašidelnější vlakové stanice na světě. Kdysi živá a fungující stanice je prý místem extrémního řádění duchů, které se má dít dokonce i za denního světla. Co všechno se tu má dít? A opravdu jde o paranormální jevy?   Na […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
epochaplus.cz
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
Když je 13. prosince 1937 dobyto japonské město Nanking, japonští vojáci začnou řádit. S čínskými ženami zacházejí jako s hadrovými panenkami, vybíjí si na nich sexuální pudy. Zajatce krutým způsobem zabíjejí. Proč Japonci vraždí s takovou krutostí? Podle jejich vojenského kodexu cti je život zajatce naprosto bezcenný. Navíc Číňané jsou v početní převaze a Japonci je nechtějí
Objevte stylová dámská trička pro každou příležitost
iluxus.cz
Objevte stylová dámská trička pro každou příležitost
Dámská trička jsou základním stavebním kamenem šatníku každé ženy. Nabízejí neomezené možnosti stylizací a jsou vhodná pro různé příležitosti, od každodenního nošení po formálnější události. Vybra
Letní vaření: Když se léto červená
panidomu.cz
Letní vaření: Když se léto červená
Meteorologové hlásí, že příští týden k nám dorazí to pravé letní počasí! Máme tu tedy to krásné období, kdy první zářivé plody lákají k utrhnutí. Nejdřív samozřejmě do pusy a potom? No přece něco dobrého uvařit a také něco uchovat pro strýčka příhodu. Kachní prsa s višňovou omáčkou (4 porce) 500 g kachních prsou, 150 g
Město Idu získalo nezávislost jen na pár stovek let
historyplus.cz
Město Idu získalo nezávislost jen na pár stovek let
Žhavé slunce propaluje kůži až do morku kostí. Muž na koni spatří na obzoru budovy. „Trochu neplánovaná zastávka, ale proč ne,“ pomyslí si. Když pár minut poté projíždí branou města Idu, on i jeho kůň už melou z posledního.   Nejvyšší čas svlažit hrdlo. Přijel sem poprvé a nákladnost staveb ho přesvědčila, že tady žijí bohatí
Šťavnaté burgery
nejsemsama.cz
Šťavnaté burgery
Burgery můžete odlehčit zeleninou. Přidejte do nich např. najemno nastrouhanou cuketu nebo celer. Dostanou zajímavou chuť a prohloubí se tím jejich lahodná chuť a šťavnatost. Ingredience na 6 porcí: ● 800 g hovězího mletého masa ● 1 šalotka ● 2 žloutky ● sůl ● pepř ● 4 snítky tymiánu ● olivový olej ● zelenina na dozdobení Postup: Maso dejte do mísy. Přidejte najemno nakrájenou šalotku, žloutky,
V chatové osadě jsem zažila zklamání a pak i štěstí
skutecnepribehy.cz
V chatové osadě jsem zažila zklamání a pak i štěstí
Do Milanovy chaty jsem s ním jezdla potají, přikrytá dekou na zadním sedadle auta. Byla to úleva, když jsem konečně z milenky povýšila na jeho oficiální přítelkyni. Vyhráno jsme ale neměli. Roky jsme se skrývali jako dva vězni na útěku. Když už jsme jeli jednou za uherský rok na chatu, působilo to, pokud by nás někdo pozorně
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
epochanacestach.cz
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
Pivo na Náplavce – oblíbený degustační festival zlatavého moku, na kterém nebude chybět ani redakce Epochy na cestách, se v letošním roce bude konat 14. a 15. června na Rašínově nábřeží. Účastnit se ho budou stálice i nováčci, na pravém břehu Vltavy se představí 40 zástupců českých minipivovarů. Součástí festivalu budou i stánky s jídlem,
Voda v zahradě přínáší pohodu
rezidenceonline.cz
Voda v zahradě přínáší pohodu
Přírodní či umělé jezírko nebo potůček umí přispět ke zlepšení klimatu na pozemku u domu, klidná či rozvlněná hladina nejen krásně vypadá, ale také zvlhčuje okolní prostředí, a tím zvyšuje komfort zahrady. Šumění padající vody pak tlumí jiné nežádoucí hluky. Vodní plocha navíc působí velmi esteticky – jako v zrcadle se v ní odráží blízké
Kamenný kruh v Bighornu: Kdo a proč ho postavil?
enigmaplus.cz
Kamenný kruh v Bighornu: Kdo a proč ho postavil?
V pohoří Bighorn ve státě Wyoming se nachází místo, kterému se přezdívá severoamerické Stonehenge. Nikdo neví, z jakého důvodu zde tajuplné kameny stojí. Jedna z teorií praví, že se u kamenů konaly in
Smaženice s hlívou ústřičnou
tisicereceptu.cz
Smaženice s hlívou ústřičnou
Máte doma nakládané nebo sušené houby? Neváhejte je použít klidně i v dubnu. Hlíva ústřičná je navíc velice zdravá a její chuť si zamilujete. Suroviny 10 lžic nakládaných nebo sušených hub 2 l
Tisíc tváří Amazonie najdete v Pavilonu Anthropos
21stoleti.cz
Tisíc tváří Amazonie najdete v Pavilonu Anthropos
V Brně se otevřela unikátní výstava Tisíc tváří Amazonie. Představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního a
Druhé těhotenství je pro Kohoutovou peklo!
nasehvezdy.cz
Druhé těhotenství je pro Kohoutovou peklo!
Náročné to teď má herečka Berenika Kohoutová (33) ze seriálu Jedna rodina, která se už brzy dočká narození druhého potomka. Jenže zatímco během těhotenství s dcerou Lolou (4) všechno zvládala bez pr