Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
8 nejznámějších safari na světě

Safari v pravém slova smyslu je africkou záležitostí. Jde o přírodní park, kde mohou návštěvníci řídit vlastní vozidla a pozorovat zvířata. Hlavní atrakcí jsou často zvířata, jako jsou žirafy, lvi, nosorožci, sloni, zebry a antilopy. Existují ale i jiná safari? 

Krugerův národní park

Kde leží: Jihoafrická republika, Afrika

Zvířata: antilopy (voduška, vraná, losí, impala), zebry, pakoně, kudu velký, prasata savanová, hroši, lvi, levharti, gepardi, hyeny, psi hyenovití, sloni, buvoli, nosorožci

Je to vlastně malý stát – rozlohou srovnatelný s Walesem nebo Izraelem. Od Krokodýlí řeky na jihu k Limpopu na severu měří 350 kilometrů. Množství zvěře je v něm až nepředstavitelné.

Slonů zde žije asi 8 000. Nosorožci v parku sice vyhynuli před několika desítkami let, ale v 60. letech 20. století sem byla přivezena skupina 300 kusů nosorožce tuponosého a od té doby se populaci opět daří. Setkat se můžeme také s buvoly, kteří se obvykle sdružují do stád o 200 kusech.

V Krugerově parku se nachází obrovské množství zvířat.
V Krugerově parku se nachází obrovské množství zvířat.

Milion návštěvníků a 1500 lvů

Park je rovněž domovem pro zhruba 1500 kusů lvů žijících ve smečkách. Hlavní složkou potravy těchto „králů zvířat“ jsou pakoně, antilopy a zebry. Další kočkovitou šelmou v parku je plachý a většinou samotářský levhart.

Tato zvířata jsou díky svým skvrnám dokonale maskovaná a ulovit kořist je tak pro ně mnohem snazší. Své úlovky si levharti ukrývají vysoko do větví stromů, aby byly ochráněny před hyenami, šakaly a dalšími mrchožrouty. Park každoročně navštíví téměř milion návštěvníků.

Národní park Serengeti

Kde leží: Tanzanie, Afrika

Zvířata: pakoně, zebry, gazely Thompsonové, mnoho druhů antilop, buvoli, žirafy, krokodýli, hroši, lvi, gepardi, levharti, hyeny

Jeho nejsevernější část tvoří hranici mezi Keňou a Tanzánií, a zároveň mezi tanzanským parkem Serengeti a keňským Masai Mara. Jde v podstatě o jeden velký park.

Pozoruhodným divem přírody je pak migrace zvířat, ke které dochází každoročně mezi prosincem a červnem.

Obrovské množství pakoní, zeber a gazel putuje za deštěm a potravou – pokračují přes Serengeti zpět do Masai Mary, kde se kruh uzavírá a koloběh tak pokračuje pořád dokola už tisíce let.

Pozoruhodným jevem je obrovská migrace zvířat, především pakoňů.
Pozoruhodným jevem je obrovská migrace zvířat, především pakoňů.

Ráj pro predátory

V Serengeti žije přes 1,4 milionu pakoní a na 300 000 zeber a 400 000 gazel Thomsonových. Migrující stádo může být i více než 40 kilometrů dlouhé. A za ním se samozřejmě stahují šelmy.

Můžeme zde vidět velké a četné smečky lvů, gepardy, levharty, hyeny, ale také vzácnější servaly a karakaly. Na nekonečných savanách žije spousta druhů antilop, buvoli a žirafy.

U řeky Grumeti číhají obrovští krokodýli, kteří migrující zvířata při překonávání toku loví.

Národní park Chobe

Kde leží: Botswana, Afrika

Zvířata: sloni, buvoli, antilopy, lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši, krokodýli, paviáni

Tento obrovský kus země se vyznačuje hojností divoké zvěře a je považován za jednu z nejkrásnějších afrických rezervací nedotčené přírody.

Najdeme zde poříční území a záplavové nivy, travnaté pláně, háje a houštiny, malá dešťová jezírka i drsnou kalaharskou poušť. V rozlehlé proláklině Marabe na jihu parku se rozkládá dno pravěkého jezera.

Ve zdejších záplavových nivách a na březích řek se daří slonům, buvolům, antilopám a také šelmám, které se kopytníky živí. Žijí zde lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši a krokodýli.

Po parku Chobe se potlouká velké množství hyen.
Po parku Chobe se potlouká velké množství hyen.

Pozor na hyeny a paviány!

Park Chobe domovem pro zhruba 35 000 slonů, což je mnohem větší počet, než jaký je možné najít v kterékoliv jiné africké rezervaci.

Pro návštěvníky v parku vzniklo několik kempů, turistických zařízení i přírodních stanovišť, odkud mohou pohodlně pozorovat volně se pohybující zvířata. Pokud chcete hlavně pozorovat zvěř, je nejvhodnější dobou pro návštěvu období od srpna do listopadu.

Zásoby potravin je nutné uskladnit tak, aby byla mimo dosah paviánů a hyen, které se kolem táborů neustále potloukají.

Národní park Bwindi Impenetrable Forest

Kde leží: Uganda, Afrika

Zvířata: gorily horské

V Ugandě můžeme navštívit rezervaci pro gorily horské, kterých zbylo v divoké přírodě už jen asi 650 kusů. Národní park Bwindi Impenetrable Forest se nachází asi 450 km západně od hlavního města Kampaly. Skrývá patrně největší atrakci, kterou Uganda nabízí: můžete zde stopovat a spatřit tyto vzácné divoce žijící primáty.

V ugandském parku žije asi polovina světové populace horských goril.
V ugandském parku žije asi polovina světové populace horských goril.

Kdo chce vidět gorily

Kromě goril chrání tento národní park také jednu z největších souvislých lesních oblastí ve východní Africe, která zahrnuje horský i nížinný deštný prales.

Není tedy překvapivé, že je od roku 1994 na seznamu památek Světového dědictví UNESCO. Aby turisté gorily spatřili, musejí, ovšem s nejistým výsledkem, projít mnoho hodin neprostupným terénem džungle. Gorilí skupinu mohou sledovat pouze jednu hodinu.

Pracovníci parku kladou hlavní důraz na ochranu goril a četnost návštěv upravují tak, aby měly gorily pokud možno nerušené životní podmínky.

Rezervace Wolong

Kde leží: provincie Sečuán, Čína

Zvířata: panda velká

Panda velká žije v hornatých oblastech centrální Číny. Od druhé poloviny 20. století se stala národním symbolem Číny, je zobrazována na čínských zlatých mincích.

Podle posledního sčítání v únoru 2015 v Číně žilo ve volné přírodě pouhých 1864 pand velkých a 471 v zajetí. V přírodních parcích a rezervacích, které se nacházejí v provincii Sečuán, žije 30 % veškeré populace pandy velké na světě.

V rezervaci Wolong se nachází největší počet pand.
V rezervaci Wolong se nachází největší počet pand.

Megalomanský projekt

Největší z nich je rezervace Wolong, kde můžete tohoto roztomilého medvídka pozorovat v jeho přirozeném prostředí. Na ploše o rozloze 2x větší než Moravskoslezské Beskydy zde žije více než 150 jedinců silně ohrožené pandy.

Čína ale pro své národní zvíře připravuje megalomanský projekt – sloučí 67 již existujících chráněných území do ohromného národního parku určeného k ochraně populace pandy velké. Bude mít rozlohu jako 1/3 České republiky.

Tanjung Puting

Kde leží: ostrov Kalimantan (Borneo), Indonésie

Zvířata: orangutani, levharti obláčkoví, malajští medvědi, divoké kočky, prase vousaté (bornejské prase)

Je považován za jeden z přírodních divů světa. Rozkládá se na ploše 3 000 km2 (3x větší než Moravskoslezské Beskydy). U ústí řek najdeme mangrovové bažiny. Park se chlubí také původním deštným pralesem.

Žijí zde především orangutani, levhart obláčkový, malajský medvěd, cibetky či divoká kočka známá pod názvem banteng. Je domovem také pro více než 230 druhů ptáků a dva druhy krokodýlů.  Kromě tlup makaků můžeme pozorovat i vzácné nosaté opice kahau.

V táboru Leakey je koncentrace orangutanů obrovská.
V táboru Leakey je koncentrace orangutanů obrovská.

Jak se přiblížit k orangutanovi

Vrcholem návštěvy parku Tanjung Puting je tábor Leakey, kde je i výzkumné a vědecké centrum. Koncentrace orangutanů u tábora Leakey je obrovská. Na krmení jich přichází běžně kolem patnácti.

Ti mohou být potenciálně velmi nebezpeční a nedoporučuje se k nim přibližovat na méně než pět metrů.

Zátoka San Andrew

Kde leží: souostroví Jižní Georgie, britské zámořské území, jižní Atlantik

Zvířata: lachtani antarktičtí, rypouši sloní, tučňáci patagonští a tučňáci žlutorozí

Zátoka San Andrew je tři kilometry dlouhá pláž vyhlášená ohromným množstvím zvířat. Podle údajů přírodovědců je zde okolo 350 000 párů tučňáků patagonských a kolem 8 000 samic rypouše sloního.

Samci na pláži pobývají už od zhruba poloviny září a zabírají si nejlepší místa, kde se později starají o svůj „harém“. Ten může obsahovat až 50 samic. V průběhu říje dochází k soubojům, jak o teritorium, tak o samice.

V zátoce dochází k velkým soubojům samců tučňáků.
V zátoce dochází k velkým soubojům samců tučňáků.

Boj o kus pláže

Tyto střety jsou impozantní. Dva mohutní samci rypouše, každý čtyři metry dlouhý a tři tuny těžký, se vztyčí přední polovinou těla do vzduchu a sekají protivníka do hlavy a krku svými až dvaceticentimetrovými špičáky.

Na pláži San Andrew žijí taky tisíce lachtanů antarktických. I oni jsou velice teritoriální a nesmírně odhodlaně chrání své území. Na rozdíl od rypoušů jsou menší a překvapivě pohybliví a agresivní.

Národní park Denali

Kde leží: Aljaška, USA

Zvířata: medvědi grizzly, medvědi černí (baribalové), sobi polární (karibu), losi aljašští, rarozi lovečtí, orli skalní

V divoké aljašské přírodě se můžeme vydat do oblastí obývaných obávaným medvědem grizzlym. Národní park Denali nabízí to nejlepší severské safari s obrovskou druhovou rozmanitostí.

Je zde možné spatřit stáda soba polárního (karibu), vyskytuje se zde také početná populace medvěda grizzlyho, medvěda baribala a vlka obecného. Na horských svazích žije ovce aljašská, při jezírkách a mokřinách zase los aljašský.

V parku můžeme zahlédnout lišky, rysy, soboly americké nebo rosomáky sibiřské. Z dravců pak různé druhy sov a sokolů, například raroha loveckého či orla skalního.

V parku Denali se potkáte s tím nejzajímavějším ze severské přírody.
V parku Denali se potkáte s tím nejzajímavějším ze severské přírody.

Nebezpečné setkání s šelmou

Zaměstnanci parku se neustále snaží, aby „divoká zvěř zůstala opravdu divoká“, což v praxi znamená omezení lidského vlivu na minimum. Krmení zvířat je přísně zakázáno, protože by mohlo způsobit změnu jejich stravovacích návyků.

Návštěvníci musí zvířata pozorovat z bezpečné vzdálenosti. V parku je mnoho medvědů, ale díky seznamování návštěvníků s preventivními opatřeními a používání speciálních nádob na potraviny se podařilo výrazně snížit počet nebezpečných střetnutí.

Některé části parku, hlavně oblasti vlčích a medvědích nor a zóny lovu těchto šelem, bývají často uzavřené kvůli zvýšené aktivitě zvířat.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Udělal Galileo z papeže hlupáka?
Devětašedesátiletý učenec stojí v síni římského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva proti inkvizičnímu tribunálu. Své učení ze strachu odvolá, ale svobodného bádání se nikdy nevzdá!   Synové často přejímají povolání svých otců, a pokud by tomu tak bylo i v případě Galilea Galileiho (1564–1642), stal by se hudebníkem. Stejně jako otec je i on skvělým […]
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Socha Svobody plula do USA v 214 bednách
Když 17. června 1885 dorazí do přístavu v New Yorku francouzská loď Isère, vítá ji přes 200 000 lidí a stovky člunů. Na její palubě se totiž nachází budoucí symbol Spojených států – socha Svobody. Momentálně je rozmontovaná na 350 kousků!   Nápad na její postavení přitom vznikl už o 20 let dříve, na jednom […]
Oslavy sv. Antonína: Svatby, barvy a chuť sardinek
Pro jeho oblíbenost se mu občas říká „světec celého světa“. Je patronem zamilovaných, cestujících i těch, kteří hledají ztracené věci. I když má přídomek z Padovy, svatý Antonín se narodil v portugalském Lisabonu.   V průběhu života však tento františkánský mnich strávil řadu let na Apeninském poloostrově a v jižní Francii. Křesťanům jde příkladem a […]
Zajímavosti
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Masticha: Léčivá pryskyřice, která píše dějiny
Počátkem léta se připraví půda pod stromem a posype se bílým vápencovým práškem. V červenci a v srpnu se poprvé nařízne kůra, míza odkapává a zároveň tuhne. Následuje sběr, čištění, třídění a cesta do prodeje nebo k dalšímu zpracování. A takto se to dělá už odnepaměti.   Látka s poněkud zvláštním názvem masticha je pryskyřice, […]
Hačiko: Pes, který se stal symbolem věrnosti
V roce 1923 se v Japonsku narodil pes, který se pro celý svět stane symbolem věrnosti. Dostal jméno Hači, ale svět ho dnes zná pod přezdívkou Hačiko, tedy „malý Hači“. Stává se hrdinou několika filmů a knih, které všechny v různých variacích vyprávějí stejný příběh.   Hači vykoukne na svět 10. listopadu 1923 v japonském […]
Důl Karowe: Obří zásobárna diamantů
V posledních letech je už takřka jistotou, že hledání diamantů zde vyústí v dole Karowe v nějaký fantastický objev. Z 10 největších diamantů světa jich je právě tady nalezeno rovnou pět.   Výraz karowe v jazyce místních znamená drahý kámen. Mimořádně štědrý důl je do provozu uveden v 50. letech minulého století. Na svůj první výraznější zápis do […]
Záhady a napětí
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických […]
Heale House: Zastavilo tamní strašení záhadné plátno?
V anglickém Devonu zažívá rodina Smithových roky zvláštní paranormální jevy. Z jejich obýváku se linou zvuky piana, přestože v domě žádné není, a mezi pokoji přechází každou noc bledá žena v bílém hávu. Strašení ustane až v okamžiku, kdy rodina získá roky ztracený obraz. Mohla by zde být nějaká souvislost?   Anglický důchodce Alan Smith, majitel […]
Muž ukazuje na fotce z roku 5000 ameriku pod vodou
Cestování časem je populární fenomén, který čas od času ožije, když se objeví někdo, kdo tvrdí, že nahlédl do budoucnosti a že se chce podělit o svůj příběh. V roce 2018 jeden takový „cestovatel“ tvrdil, že má důkaz v podobě obrázku z roku 5000. Šlo jen o podvod? A je cestování časem možné, nebo jde jen o […]
Tady na vlak nečekejte! Kde leží nejstrašidelnější železniční stanice?
Opuštěná vlaková stanice Begunkodar v Indii, asi 325 kilometrů od města Kolkata, si už dekády drží titul nejstrašidelnější vlakové stanice na světě. Kdysi živá a fungující stanice je prý místem extrémního řádění duchů, které se má dít dokonce i za denního světla. Co všechno se tu má dít? A opravdu jde o paranormální jevy?   Na […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
epochaplus.cz
Nankingský masakr: Sexuální týrání Číňanek japonskými vojáky patřilo léta k tabuizovaným tématům
Když je 13. prosince 1937 dobyto japonské město Nanking, japonští vojáci začnou řádit. S čínskými ženami zacházejí jako s hadrovými panenkami, vybíjí si na nich sexuální pudy. Zajatce krutým způsobem zabíjejí. Proč Japonci vraždí s takovou krutostí? Podle jejich vojenského kodexu cti je život zajatce naprosto bezcenný. Navíc Číňané jsou v početní převaze a Japonci je nechtějí
Objevte stylová dámská trička pro každou příležitost
iluxus.cz
Objevte stylová dámská trička pro každou příležitost
Dámská trička jsou základním stavebním kamenem šatníku každé ženy. Nabízejí neomezené možnosti stylizací a jsou vhodná pro různé příležitosti, od každodenního nošení po formálnější události. Vybra
Letní vaření: Když se léto červená
panidomu.cz
Letní vaření: Když se léto červená
Meteorologové hlásí, že příští týden k nám dorazí to pravé letní počasí! Máme tu tedy to krásné období, kdy první zářivé plody lákají k utrhnutí. Nejdřív samozřejmě do pusy a potom? No přece něco dobrého uvařit a také něco uchovat pro strýčka příhodu. Kachní prsa s višňovou omáčkou (4 porce) 500 g kachních prsou, 150 g
Město Idu získalo nezávislost jen na pár stovek let
historyplus.cz
Město Idu získalo nezávislost jen na pár stovek let
Žhavé slunce propaluje kůži až do morku kostí. Muž na koni spatří na obzoru budovy. „Trochu neplánovaná zastávka, ale proč ne,“ pomyslí si. Když pár minut poté projíždí branou města Idu, on i jeho kůň už melou z posledního.   Nejvyšší čas svlažit hrdlo. Přijel sem poprvé a nákladnost staveb ho přesvědčila, že tady žijí bohatí
Šťavnaté burgery
nejsemsama.cz
Šťavnaté burgery
Burgery můžete odlehčit zeleninou. Přidejte do nich např. najemno nastrouhanou cuketu nebo celer. Dostanou zajímavou chuť a prohloubí se tím jejich lahodná chuť a šťavnatost. Ingredience na 6 porcí: ● 800 g hovězího mletého masa ● 1 šalotka ● 2 žloutky ● sůl ● pepř ● 4 snítky tymiánu ● olivový olej ● zelenina na dozdobení Postup: Maso dejte do mísy. Přidejte najemno nakrájenou šalotku, žloutky,
V chatové osadě jsem zažila zklamání a pak i štěstí
skutecnepribehy.cz
V chatové osadě jsem zažila zklamání a pak i štěstí
Do Milanovy chaty jsem s ním jezdla potají, přikrytá dekou na zadním sedadle auta. Byla to úleva, když jsem konečně z milenky povýšila na jeho oficiální přítelkyni. Vyhráno jsme ale neměli. Roky jsme se skrývali jako dva vězni na útěku. Když už jsme jeli jednou za uherský rok na chatu, působilo to, pokud by nás někdo pozorně
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
epochanacestach.cz
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
Pivo na Náplavce – oblíbený degustační festival zlatavého moku, na kterém nebude chybět ani redakce Epochy na cestách, se v letošním roce bude konat 14. a 15. června na Rašínově nábřeží. Účastnit se ho budou stálice i nováčci, na pravém břehu Vltavy se představí 40 zástupců českých minipivovarů. Součástí festivalu budou i stánky s jídlem,
Voda v zahradě přínáší pohodu
rezidenceonline.cz
Voda v zahradě přínáší pohodu
Přírodní či umělé jezírko nebo potůček umí přispět ke zlepšení klimatu na pozemku u domu, klidná či rozvlněná hladina nejen krásně vypadá, ale také zvlhčuje okolní prostředí, a tím zvyšuje komfort zahrady. Šumění padající vody pak tlumí jiné nežádoucí hluky. Vodní plocha navíc působí velmi esteticky – jako v zrcadle se v ní odráží blízké
Kamenný kruh v Bighornu: Kdo a proč ho postavil?
enigmaplus.cz
Kamenný kruh v Bighornu: Kdo a proč ho postavil?
V pohoří Bighorn ve státě Wyoming se nachází místo, kterému se přezdívá severoamerické Stonehenge. Nikdo neví, z jakého důvodu zde tajuplné kameny stojí. Jedna z teorií praví, že se u kamenů konaly in
Smaženice s hlívou ústřičnou
tisicereceptu.cz
Smaženice s hlívou ústřičnou
Máte doma nakládané nebo sušené houby? Neváhejte je použít klidně i v dubnu. Hlíva ústřičná je navíc velice zdravá a její chuť si zamilujete. Suroviny 10 lžic nakládaných nebo sušených hub 2 l
Tisíc tváří Amazonie najdete v Pavilonu Anthropos
21stoleti.cz
Tisíc tváří Amazonie najdete v Pavilonu Anthropos
V Brně se otevřela unikátní výstava Tisíc tváří Amazonie. Představuje kulturní a přírodní rozmanitost oblasti Velké Amazonie a přináší vhled do života původních domorodých obyvatel tohoto kulturního a
Druhé těhotenství je pro Kohoutovou peklo!
nasehvezdy.cz
Druhé těhotenství je pro Kohoutovou peklo!
Náročné to teď má herečka Berenika Kohoutová (33) ze seriálu Jedna rodina, která se už brzy dočká narození druhého potomka. Jenže zatímco během těhotenství s dcerou Lolou (4) všechno zvládala bez pr