Planeta Země

8 nejznámějších safari na světě

8 nejznámějších safari na světě

Safari v pravém slova smyslu je africkou záležitostí. Jde o přírodní park, kde mohou návštěvníci řídit vlastní vozidla a pozorovat zvířata. Hlavní atrakcí jsou často zvířata, jako jsou žirafy, lvi, nosorožci, sloni, zebry a antilopy. Existují ale i jiná safari?

Krugerův národní park

Kde leží: Jihoafrická republika, Afrika
Zvířata: antilopy (voduška, vraná, losí, impala), zebry, pakoně, kudu velký, prasata savanová, hroši, lvi, levharti, gepardi, hyeny, psi hyenovití, sloni, buvoli, nosorožci

Je to vlastně malý stát – rozlohou srovnatelný s Walesem nebo Izraelem. Od Krokodýlí řeky na jihu k Limpopu na severu měří 350 kilometrů. Množství zvěře je v něm až nepředstavitelné. Slonů zde žije asi 8 000. Nosorožci v parku sice vyhynuli před několika desítkami let, ale v 60. letech 20. století sem byla přivezena skupina 300 kusů nosorožce tuponosého a od té doby se populaci opět daří.

Setkat se můžeme také s buvoly, kteří se obvykle sdružují do stád o 200 kusech.

V Krugerově parku se nachází obrovské množství zvířat.

Milion návštěvníků a 1500 lvů

Park je rovněž domovem pro zhruba 1500 kusů lvů žijících ve smečkách. Hlavní složkou potravy těchto „králů zvířat“ jsou pakoně, antilopy a zebry. Další kočkovitou šelmou v parku je plachý a většinou samotářský levhart. Tato zvířata jsou díky svým skvrnám dokonale maskovaná a ulovit kořist je tak pro ně mnohem snazší.

Své úlovky si levharti ukrývají vysoko do větví stromů, aby byly ochráněny před hyenami, šakaly a dalšími mrchožrouty.

Park každoročně navštíví téměř milion návštěvníků.

Národní park Serengeti

Kde leží: Tanzanie, Afrika
Zvířata: pakoně, zebry, gazely Thompsonové, mnoho druhů antilop, buvoli, žirafy, krokodýli, hroši, lvi, gepardi, levharti, hyeny

Jeho nejsevernější část tvoří hranici mezi Keňou a Tanzánií, a zároveň mezi tanzanským parkem Serengeti a keňským Masai Mara. Jde v podstatě o jeden velký park. Pozoruhodným divem přírody je pak migrace zvířat, ke které dochází každoročně mezi prosincem a červnem.

Obrovské množství pakoní, zeber a gazel putuje za deštěm a potravou – pokračují přes Serengeti zpět do Masai Mary, kde se kruh uzavírá a koloběh tak pokračuje pořád dokola už tisíce let.

Pozoruhodným jevem je obrovská migrace zvířat, především pakoňů.

Ráj pro predátory

V Serengeti žije přes 1,4 milionu pakoní a na 300 000 zeber a 400 000 gazel Thomsonových. Migrující stádo může být i více než 40 kilometrů dlouhé. A za ním se samozřejmě stahují šelmy. Můžeme zde vidět velké a četné smečky lvů, gepardy, levharty, hyeny, ale také vzácnější servaly a karakaly. Na nekonečných savanách žije spousta druhů antilop, buvoli a žirafy.

U řeky Grumeti číhají obrovští krokodýli, kteří migrující zvířata při překonávání toku loví.

Národní park Chobe

Kde leží: Botswana, Afrika
Zvířata: sloni, buvoli, antilopy, lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši, krokodýli, paviáni

Tento obrovský kus země se vyznačuje hojností divoké zvěře a je považován za jednu z nejkrásnějších afrických rezervací nedotčené přírody. Najdeme zde poříční území a záplavové nivy, travnaté pláně, háje a houštiny, malá dešťová jezírka i drsnou kalaharskou poušť. V rozlehlé proláklině Marabe na jihu parku se rozkládá dno pravěkého jezera.

Ve zdejších záplavových nivách a na březích řek se daří slonům, buvolům, antilopám a také šelmám, které se kopytníky živí.

Žijí zde lvi, gepardi, levharti, hyeny, psi hyenovití, hroši a krokodýli.

Po parku Chobe se potlouká velké množství hyen.

Pozor na hyeny a paviány!

Park Chobe domovem pro zhruba 35 000 slonů, což je mnohem větší počet, než jaký je možné najít v kterékoliv jiné africké rezervaci. Pro návštěvníky v parku vzniklo několik kempů, turistických zařízení i přírodních stanovišť, odkud mohou pohodlně pozorovat volně se pohybující zvířata. Pokud chcete hlavně pozorovat zvěř, je nejvhodnější dobou pro návštěvu období od srpna do listopadu.

Zásoby potravin je nutné uskladnit tak, aby byla mimo dosah paviánů a hyen, které se kolem táborů neustále potloukají.

Národní park Bwindi Impenetrable Forest

Kde leží: Uganda, Afrika
Zvířata: gorily horské

V Ugandě můžeme navštívit rezervaci pro gorily horské, kterých zbylo v divoké přírodě už jen asi 650 kusů. Národní park Bwindi Impenetrable Forest se nachází asi 450 km západně od hlavního města Kampaly. Skrývá patrně největší atrakci, kterou Uganda nabízí: můžete zde stopovat a spatřit tyto vzácné divoce žijící primáty.

V ugandském parku žije asi polovina světové populace horských goril.

Kdo chce vidět gorily

Kromě goril chrání tento národní park také jednu z největších souvislých lesních oblastí ve východní Africe, která zahrnuje horský i nížinný deštný prales. Není tedy překvapivé, že je od roku 1994 na seznamu památek Světového dědictví UNESCO. Aby turisté gorily spatřili, musejí, ovšem s nejistým výsledkem, projít mnoho hodin neprostupným terénem džungle.

Gorilí skupinu mohou sledovat pouze jednu hodinu.

Pracovníci parku kladou hlavní důraz na ochranu goril a četnost návštěv upravují tak, aby měly gorily pokud možno nerušené životní podmínky.

Rezervace Wolong

Kde leží: provincie Sečuán, Čína
Zvířata: panda velká

Panda velká žije v hornatých oblastech centrální Číny. Od druhé poloviny 20. století se stala národním symbolem Číny, je zobrazována na čínských zlatých mincích. Podle posledního sčítání v únoru 2015 v Číně žilo ve volné přírodě pouhých 1864 pand velkých a 471 v zajetí.

V přírodních parcích a rezervacích, které se nacházejí v provincii Sečuán, žije 30 % veškeré populace pandy velké na světě.

V rezervaci Wolong se nachází největší počet pand.

Megalomanský projekt

Největší z nich je rezervace Wolong, kde můžete tohoto roztomilého medvídka pozorovat v jeho přirozeném prostředí. Na ploše o rozloze 2x větší než Moravskoslezské Beskydy zde žije více než 150 jedinců silně ohrožené pandy.

Čína ale pro své národní zvíře připravuje megalomanský projekt – sloučí 67 již existujících chráněných území do ohromného národního parku určeného k ochraně populace pandy velké.

Bude mít rozlohu jako 1/3 České republiky.

Tanjung Puting

Kde leží: ostrov Kalimantan (Borneo), Indonésie
Zvířata: orangutani, levharti obláčkoví, malajští medvědi, divoké kočky, prase vousaté (bornejské prase)

Je považován za jeden z přírodních divů světa. Rozkládá se na ploše 3 000 km2 (3x větší než Moravskoslezské Beskydy). U ústí řek najdeme mangrovové bažiny. Park se chlubí také původním deštným pralesem. Žijí zde především orangutani, levhart obláčkový, malajský medvěd, cibetky či divoká kočka známá pod názvem banteng. Je domovem také pro více než 230 druhů ptáků a dva druhy krokodýlů.

Kromě tlup makaků můžeme pozorovat i vzácné nosaté opice kahau.

V táboru Leakey je koncentrace orangutanů obrovská.

Jak se přiblížit k orangutanovi

Vrcholem návštěvy parku Tanjung Puting je tábor Leakey, kde je i výzkumné a vědecké centrum. Koncentrace orangutanů u tábora Leakey je obrovská. Na krmení jich přichází běžně kolem patnácti. Ti mohou být potenciálně velmi nebezpeční a nedoporučuje se k nim přibližovat na méně než pět metrů.

Zátoka San Andrew

Kde leží: souostroví Jižní Georgie, britské zámořské území, jižní Atlantik
Zvířata: lachtani antarktičtí, rypouši sloní, tučňáci patagonští a tučňáci žlutorozí

Zátoka San Andrew je tři kilometry dlouhá pláž vyhlášená ohromným množstvím zvířat. Podle údajů přírodovědců je zde okolo 350 000 párů tučňáků patagonských a kolem 8 000 samic rypouše sloního. Samci na pláži pobývají už od zhruba poloviny září a zabírají si nejlepší místa, kde se později starají o svůj „harém“. Ten může obsahovat až 50 samic.

V průběhu říje dochází k soubojům, jak o teritorium, tak o samice.

V zátoce dochází k velkým soubojům samců tučňáků.

Boj o kus pláže

Tyto střety jsou impozantní. Dva mohutní samci rypouše, každý čtyři metry dlouhý a tři tuny těžký, se vztyčí přední polovinou těla do vzduchu a sekají protivníka do hlavy a krku svými až dvaceticentimetrovými špičáky. Na pláži San Andrew žijí taky tisíce lachtanů antarktických. I oni jsou velice teritoriální a nesmírně odhodlaně chrání své území.

Na rozdíl od rypoušů jsou menší a překvapivě pohybliví a agresivní.

Národní park Denali

Kde leží: Aljaška, USA
Zvířata: medvědi grizzly, medvědi černí (baribalové), sobi polární (karibu), losi aljašští, rarozi lovečtí, orli skalní

V divoké aljašské přírodě se můžeme vydat do oblastí obývaných obávaným medvědem grizzlym. Národní park Denali nabízí to nejlepší severské safari s obrovskou druhovou rozmanitostí. Je zde možné spatřit stáda soba polárního (karibu), vyskytuje se zde také početná populace medvěda grizzlyho, medvěda baribala a vlka obecného.

Na horských svazích žije ovce aljašská, při jezírkách a mokřinách zase los aljašský. V parku můžeme zahlédnout lišky, rysy, soboly americké nebo rosomáky sibiřské.

Z dravců pak různé druhy sov a sokolů, například raroha loveckého či orla skalního.

V parku Denali se potkáte s tím nejzajímavějším ze severské přírody.

Nebezpečné setkání s šelmou

Zaměstnanci parku se neustále snaží, aby „divoká zvěř zůstala opravdu divoká“, což v praxi znamená omezení lidského vlivu na minimum. Krmení zvířat je přísně zakázáno, protože by mohlo způsobit změnu jejich stravovacích návyků. Návštěvníci musí zvířata pozorovat z bezpečné vzdálenosti.

V parku je mnoho medvědů, ale díky seznamování návštěvníků s preventivními opatřeními a používání speciálních nádob na potraviny se podařilo výrazně snížit počet nebezpečných střetnutí.

Některé části parku, hlavně oblasti vlčích a medvědích nor a zóny lovu těchto šelem, bývají často uzavřené kvůli zvýšené aktivitě zvířat.

Více z Planeta Země

Co se stane se životem po jaderné katastrofě? Na to se pokouší najít odpověď unikátní dokument Fukušima

Planeta Země3.11.2022

Víte, v jakých měsících se vydat na Bali?

Planeta Země27.10.2022

Rok ve Skotsku, to je jiná divočina!

Planeta Země12.8.2022

„Inspirovali mě šamani kmene Zulu,“

Planeta Země28.7.2022

Přízrakem lesů Serengeti je královská leopardice

Planeta Země2.5.2022

S Davidem Attenboroughem za objevem desetiletí!

Planeta Země10.3.2022

Surikaty, tvorové, které nelze nemilovat

Planeta Země3.2.2022

Záhady kolem bermudského trojúhelníku nepřestávají udivovat

Planeta Země10.1.2022

Majitelé nejlepšího sluchu zvířecí říše: Slyší, kde se co šustne!

Planeta Země9.12.2021
Planeta Země
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články