Planeta Země

9 nejsmrtelnějších nemocí: Zabijí 95 % nakažených

9 nejsmrtelnějších nemocí: Zabijí 95 % nakažených

Na východě Konga se letos opět objevila ebola. Od začátku roku jí podlehlo přes 1800 lidí. Tato epidemie lidstvu připomněla, že stále existují nemoci, které lékaři neumějí uspokojivě vyléčit. Patří sem nejen krvácivá horečka, ale také neglerióza nebo vzteklina. Úmrtnost na ně je extrémně vysoká. Které další nemoci nás mohou okamžitě zabít?

Nejčastěji se sice objevují v exotických zemích, ale občas pronikají i k nám. Například vůbec nejsmrtelnější onemocnění současnosti, tzv. prionová choroba (transmisivní spongiformní encefalopatie), se už několikrát objevila i v České republice. Těchto 9 nemocí je nejvíce smrtících. Pokud se jimi člověk nakazí, má minimální šanci přežít.

Naštěstí jejich vysoká úmrtnost často brání, aby nakazily velké množství lidí.

Nemocní nestihnou nakazit další, než zemřou.

Ebola

O co jde: Představuje jednu z nejnebezpečnějších nákaz, s jakou se kdy lidstvo setkalo. Jeho původcem je filovirus ebola. Dosud největší epidemie této nemoci s největším počtem úmrtí propukla na přelomu let 2013 a 2014 v západní Africe.

Jak se projevuje: Prvními příznaky jsou únava, slabost, bolest hlavy, zimnice a horečka, bolest v krku. Zpočátku se tedy může zdát, že se jedná o obyčejnou chřipku. Mohou přidat zánět spojivek, vyrážka, bolesti břicha, zvracení a průjem. Brzy se začíná projevovat krvácení podlitinami na kůži, zvracením krve a vytékáním krve z tělesných otvorů, jako jsou uši, oči a nos.

Je utlumena funkce jater a ledvin, vzniká porucha srážení krve. V tomto důsledku odumírají některé orgány.

V konečném stádiu pacienti trpí velkými bolestmi a většina umírá.

Jak se přenáší: Po nákaze virem se nemoc projeví nejčastěji za 2 až 21 dnů. Šíří se častěji přímým kontaktem – s krví nebo sekrety nemocného nebo nepřímo, přes předměty znečištěné sekrety či krví nakaženého člověka. Nakazit se virem je možné i při pohlavním styku.

Léčba: Je velmi náročná, vědci teprve nedávno vyvinuli očkovací vakcínu.

Jméno ebola bylo převzato od řeky, která protéká oblastí, v níž propukla první epidemie této nemoci.

Černé neštovice (pravé neštovice)

O co jde: Prudce nakažlivá choroba, způsobená virem z čeledi Poxviridae. Představovala jedno z nejnebezpečnějších onemocnění: jen během 20. století neštovice zahubily 300–500 milionů lidí, a ještě v roce 1967 onemocnělo 15 milionů lidí a 2 miliony jich zemřely. Díky programu očkování byly pravé neštovice 8. 5.

1980 prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymýcené

Jak se projevuje: Zpočátku se projevuje jako chřipka. Ve druhé fázi se objevují typické kožní projevy s hnisajícími vředy, které mohou zasáhnout i sliznice. Část pacientů umírá na otravu krve, oběhové či dechové selhání.

Jak se přenáší: Kapénkovou infekcí a vzduchem, vdechnutím kontaminovaného prachu, ale i nepřímo čerstvě znečištěnými předměty. Kdo přežil, byl většinou navždy poznamenán zjizvenou tváří nebo například slepotou.

Léčba: Díky celosvětovému očkovacímu programu byla nemoc vymýcena.

Pravé neštovice usmrtily více lidí než všechny války na světě dohromady.

BAE: Balamutiová amébová encefalitida

O co jde: Tuto málo známou, ale smrtící nemoc označovanou zkratkou BAE přenáší volně žijící améba Balamuthia mandrillaris.

Jak se projevuje: Napadá mozek. Nastávají poruchy vědomí, bolesti hlavy, záchvaty, změny osobnosti. U části nemocných předcházejí příznakům postižení centrální nervové soustavy nehojící se kožní léze.

Jak se přenáší: Kůží nebo transplantovaným orgánem. Při experimentech se ukázalo, že se člověk může nakazit i přes čichovou sliznici.

Léčba: Moderní léčba nepomáhá.

Poprvé byla pozorovaná roku 1986 u samice opice mandrila v zoologické zahradě v San Diegu.

Vzteklina

O co jde: V Evropě je prakticky nemocí minulosti, v Asii a Africe na ni ale stále ještě umírá více než 55 000 osob ročně. Jedná se o akutní nemoc centrálního nervového systému, která může postihnout všechny teplokrevné živočichy – a tedy i člověka.

Jak se projevuje: Zpočátku jde o neobvyklé brnění a pálení v místě poranění, typicky kousnutí od nakaženého zvířete. Nemoc se může rozvinout do dvou forem, rychlejší průběh se smrtí během několika dní má „hyperaktivní, zuřivá forma“ s absencí strachu. Druhá forma probíhá pomaleji a déle, smrt nastává ochrnutím svalů a nervového systému.

Jak se přenáší: Vzteklina se může přenášet jen slinami, jedinou možností přenosu je tedy pokousání. Protože ale mění zasažená zvířata na agresivní, je nákaza od infikovaného tvora velmi pravděpodobná. Smrt nastává v kómatu za současné paralýzy všech svalů.

Léčba: Rozvinutá vzteklina s projevujícími se příznaky je prakticky neléčitelná. Proto je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc hned po kousnutí či škrábnutí neznámým zvířetem. Člověk se snaží předcházet onemocnění likvidováním možných zdrojů nákazy, tedy hubením podezřelých zvířat a očkováním zvířat domácích i ve volné přírodě.

Po zavedení vakcinace lišek významně klesl počet tohoto onemocnění, které se v Česku podařilo vymýtit.

Nemoc je doložená zhruba od roku 3000 př. n. l. Už ze starověkého Egypta pocházejí důkazy o této smrtelné chorobě v podobě fresek znázorňujících „vzteklé“ lidi a psy.

Požírač mozku: Primární amébová meningoencefalitida

O co jde: Jedná se o vzácný hnisavý zánět mozkových blan a mozku, který způsobuje volně žijící améba Naegleria fowleri – je to příbuzná améby způsobující výše popsanou Balamutiové amébovou encefalitidu. Proto se této nemoci také říká neglerióza.

Jak se projevuje: Anglicky se jí říká „brain-eating amoeba“, tedy mozek požírající améba. Přesně tak totiž zabíjí, požírá mozkovou tkáň nakažených. Po inkubační době 2–6 dnů propukají náhle bolesti hlavy, zvracení a horečka.

Jak se přenáší: Lidé se mohou nakazit tak, že jim tento prvok pronikne do těla obvykle nosní dutinou. Po proniknutí do těla prochází skrz sliznici a podél čichového nervu se dostává do mozku. Zde způsobují rozpad mozkových buněk a zánět, brzy nastává kóma a smrt

Léčba: Většina známých případů dosud skončila smrtí. V USA bylo v roce 2016 úspěšně léčeno několik pacientů novým lékem Impavido (miltefosin) od farmaceutické společnosti Profounda Inc., jedná se o antiparazitní lék. Velmi důležitá je ale včasná diagnóza.

Od 60. let do začátku tohoto století se v České republice objevilo celkem 18 případů, což nás řadí za USA a Austrálii na třetí příčku v celosvětovém výskytu.

Nemoc zkamenělých lidí

O co jde: Tato nemoc je tak vzácná, že nemá ani české pojmenování, oficiálně se jmenuje Fibrodysplasia ossificans progressiva. Jedná se o genetické onemocnění pojivové tkáně.

Jak se projevuje: Pojivová tkáň (klouby, vazy, chrupavky) se mění v kostní. Klouby tuhnou a přestávají být pohyblivé. Při postižení žvýkacích svalů znamená v podstatě znemožnění příjmu potravy. Ztuhnutí páteře hrudního koše zase poškozují oběhové a plicní funkce. Smrt nastává téměř vždy.

Díky pokroku v medicíně se ale dnes pohybuje délka dožití kolem 40 let.

Jak se přenáší: Jde o genetické (vrozené) onemocnění.

Léčba: Nemoc nelze léčit, naopak, snahy o odstranění výrůstků mají za následek zvýšení růstu kosti.

Černá horečka kala azar (viscerální leishmanióza)

O co jde: Toto parazitické onemocnění způsobuje prvok z rodu Leishmania, žijící v tropických a subtropických oblastech.

Jak se projevuje: Parazit napadá imunitní systém, řadu vnitřních orgánů a kostní dřeň. Pokud se v těle zachytí, neexistuje už možnost, jak pacienta zachránit. Příznaky propuknutí nemoci jsou velmi nenápadné, projevují se podobně jako mnoho jiných nemocí, které jsou v těchto oblastech časté. Později se objevují vředy na kůži, v ústech a v nose. Nemocný trpí horečkou.

Neléčená černá horečka vede téměř vždy ke smrti hostitele.

Jak se přenáší: Prvoka přenáší komáři rodu Phlebotomus a Lutzomyia, kteří žijí především v lesnatých územích tropického a subtropického pásu.

Léčba: Proti této nemoci neexistuje očkování. Pokud není včas léčená, úmrtnost se pohybuje kolem 100 %. Léčí se tzv. pentavalentními antimoniáty, které se podávají formou nitrosvalových injekcí po dobu 30 dnů. Antimoniáty jsou ale značně toxické a pro pacienty představují velké riziko.

Spavá nemoc

O co jde: Je to parazitické onemocnění lidí a zvířat způsobené parazitem druhu Trypanosoma brucei.

Jak se projevuje: V první fázi onemocnění se vyskytují horečky, bolesti hlavy, svědění a bolesti kloubů. Tyto počáteční příznaky se začnou projevovat 1-3 týdny po kousnutí. O několik týdnů nebo měsíců později se začne projevovat druhá fáze, a to zmateností, špatnou koordinací, násilným chováním, strnulostí a potížemi se spánkem.

Infekce zasahuje centrální nervovou soustavu a způsobuje závažné neurologické poruchy.

Jak se přenáší: Kousnutím nakažené mouchy tse-tse. Tyto mouchy se vyskytují ve 36 zemích subsaharské Afriky.

Léčba: Do doby, než byla objevená léčba, byla africká spavá nemoc neboli odborně africká forma trypanosomiázy, v podstatě stoprocentně smrtelnou nemocí.

Prionové choroby

O co jde: Nejde o jedinou nemoc, ale o společné pojmenování pro choroby způsobené nahromaděním prionů v mozku. Prion je vadná forma tzv. prionové bílkoviny, která se zcela běžně vyskytuje v mozkové tkáni a pravděpodobně se spolupodílí na výkonnosti dlouhodobé paměti. Priony vyvolávají v těle poruchy centrální nervové soustavy, úmrtnost je stoprocentní.

Jak se projevuje: Zprvu poruchami zraku, obvyklé je zamlžené vidění. Přidává se dvojité vidění, a poruchy paměti. K příznakům patří vrávoravá chůze, závratě a pády, svalová slabost, třes. Souběžně se rozvíjejí i změny osobnosti a poruchy chování: deprese, apatie, plačtivost, halucinace, záchvaty strachu a křiku, rozbíjení věcí. Následuje období rychle postupující demence.

Nemocný je nakonec znehybněný, strnulý. Nereaguje na jakékoliv podněty, ačkoliv má otevřené oči. Osobnost i vyšší nervová činnost je vymizelá, zůstanou jen primitivní reflexy.

Následuje smrt.

Jak se přenáší: geneticky i infekčně (podobně jako virus)

Léčba: Všechna prionová onemocnění jsou nevyléčitelná a smrtelná.

Více z Planeta Země

V ulicích měst můžete čím dál častěji potkat třeba divočáky

Planeta Země10.11.2023

Hora, jež věčně hoří, není mýtus

Planeta Země25.8.2023

Nezkrocená velká jezera, největší sladkovodní soustavy na světě přímo fascinují

Planeta Země4.7.2023

Péče o štěně – jak uvést nového psa do domácnosti?

Planeta Země22.3.2023

Ohrožené ekosystémy jsou všude po celém světě

Planeta Země16.3.2023

Za divočinou nemusíte cestovat daleko

Planeta Země4.2.2023

Znáte historii těžby uhlí v okolí Ostravy a Karviné?

Planeta Země26.1.2023

Korálová planeta potřebuje záchranu. Je ale naděje na úspěch?

Planeta Země4.1.2023

Bývalý zápasník MMA se vydá za ztraceným španělským zlatem

Planeta Země2.1.2023
Planeta Země
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články

Tiffany & Co. oznámuje svou nejnovější kreativní spolupráci se současným umělcem Danielem Arshamem
iluxus.cz

Tiffany & Co. oznámuje svou...

Tiffany & Co. oznamuje svůj...
Ticho ve vztahu tíží
panidomu.cz

Ticho ve vztahu tíží

Mlčení mezi partnery může úplně rozvrátit vztah....
Lilkové závitky se sýrem
tisicereceptu.cz

Lilkové závitky se sýrem

Pro milovníky italské kuchyně přinášíme...
Manžel ji podvedl s kolegyní?
nasehvezdy.cz

Manžel ji podvedl s kolegyní?

Ačkoli si herečka Adéla...
Učit se, jíst i vraždit: Co všechno dokážeme ve spánku?
epochaplus.cz

Učit se, jíst i vraždit: Co...

Když spíme, většinou jen ležíme v posteli a...
Domácí spotřebiče dokážou překvapit
rezidenceonline.cz

Domácí spotřebiče dokážou...

Málokterý segment trhu se vyvíjí tak rychle jako domácí...
Hora Blaník: Svatý Václav stále ještě spí
epochanacestach.cz

Hora Blaník: Svatý Václav...

Všichni známe legendu, podle níž v útrobách posvátné...
Bizarní případ skutečného Otesánka. Pojídá odpadky, živá zvířata, mrtvoly v márnici i roční dítě!
enigmaplus.cz

Bizarní případ skutečného Otesánka....

Nad neobvyklým apetitem a zvláštními...
Rozešli se, protože mu přišla na nevěru?
nasehvezdy.cz

Rozešli se, protože mu...

Vypadalo to, že spolu...
Dlouhodobou medikací s chatrnému zdraví?
21stoleti.cz

Dlouhodobou medikací s...

Od náhodného objevení penicilinu v roce 1928, jsou...
Moje máma cítila, že jsem ve smrtelném nebezpečí
skutecnepribehy.cz

Moje máma cítila, že jsem ve...

Byla to jen taková hloupá hra, která mě mohla stát život....
Síla páry: Od Heronovy koule až po lokomotivu
epochaplus.cz

Síla páry: Od Heronovy koule...

S párou si lidé pohrávali už ve starověku....