Pro velkou popularitu má víno i vlastního boha – Dionýsa.

Pro velkou popularitu má víno i vlastního boha – Dionýsa.