Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Koncentrační tábor, kterého se báli i nacisté! Zdál se jim příliš brutální!

Nejkrutější koncentrační tábor, který vznikl během druhé světové války, kupodivu neležel ani v Německu, ani v Polsku. Nacházel se na území dnešního Chorvatska. Překvapivě tedy nebyl spravován nacisty, ale podléhal místnímu fašistickému hnutí Ustašovců. K jakým zvěrstvům zde docházelo a proč?

 

„Hlad, zima a spaní pod širým nebem, napůl nahý,“ tak vzpomíná na svůj pobyt v koncentračním táboře Jasanovac rodák z vesnice Donji Jelovac (dnešní Bosna a Hercegovina) Zdravko Macura, stejně jako na to, jak musel šlapat do vlastních fekálií, když onemocněl úplavicí.

Bylo mu tehdy pouhých 8 let a měl štěstí, že pobyt v pekle, kterému se také přezdívá „balkánská Osvětim“, přežil.

Jeho rodina se totiž poté, co se v Chorvatsku chopili moci Ustašovci a vyhlásili loutkový fašistický Chorvatský nezávislý stát, přidala k partyzánům a než je chytili, žili v tamních lesích.

Z tábora bylo špatně i nacistům.
Z tábora bylo špatně i nacistům.

Politická krize formuje vůdce

V čele ustašovců (z chorvatského ustaša neboli rebel) byl Ante Pavelić (1889–1959) bosenský nacionalista a politik, který vždy podporoval nezávislost Chorvatska a jeho odštěpení od Rakouska-Uherska.

Když po 1. světové válce vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, připojil se k chorvatským nacionalistům a podílel se na protisrbských demonstracích.

Situace v zemi, mezi jejímiž obyvateli panovaly významné kulturní, hospodářské a společenské rozdíly, se vyostřovala.

Během politické krize se v lednu 1929 ujal absolutní moci srbský král Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) a nastolil v zemi, kterou přejmenoval na Království Jugoslávie, diktaturu.

Atentát na krále mění pravidla hry

Ante Pavelić prchl do Bulharska, neboť ve vlasti byl v nepřítomnosti odsouzen k smrti za účast na protivládních demonstracích. V exilu se podílel na založení organizace Ustaša.

Toto silně ultrapravicové, katolické a fašistické hnutí se snažilo rozbít Království, a to za vydatné pomoci Itálie a Maďarska, kde vznikaly základny pro výcvik jeho vojáků.

Do vývoje událostí ve vlasti se ustašovcům podařilo významně zasáhnout až 9. října 1934, když spáchali atentát na krále Alexandra I. během jeho státní návštěvy ve Francii. V čele Jugoslávského království tak stanul jeho teprve jedenáctiletý syn Petr.

II., zastupovaný strýcem Pavlem. Když vypukla 2. světová válka, zradikalizovaly se srbsko-chorvatské vztahy.

Ohrožení ze strany Osy vedlo regenta Pavla k podpisu spolupráce s Osou dne 25. března 1941. To v zemi vyvolalo řadu demonstrací a převrat, moci se chopil tehdy sedmnáctiletý Petr II. Ovšem už 9. dubna vtrhla do Jugoslávie vojska Osy a obsadila ji.

Armáda království se nezmohla na odpor, a proto se 17. dubna Jugoslávie rozpadla na několik celků.

Vězni neměli ani postele.
Vězni neměli ani postele.

Strůjce všeho zla

Na území dnešního Chorvatska a Bosny a Hercegoviny byl 10. dubna 1941 vyhlášen Nezávislý stát Chorvatsko, satelit německé třetí říše. V duchu nacistické ideologie byl v zemi prohlášen za jediný „čistý, árijský“ chorvatský národ.

V jeho čele stanul Ante Pavelić, vůdce ustašovců, jenž měl hlavní podíl na represi a následném vyvražďování nechorvatského obyvatelstva v zemi, především Židů, Srbů, Romů, ale také antifašistů a komunistů z řad Chorvatů.

Násilí neunikli ani pravoslavní křesťané. Koncentrační tábor Jasenovac byl otevřen v srpnu 1941 nedaleko chorvatsko-bosenských hranic, na území obcí Jasenovac a Stara Gradiška.

Jeden z největších koncentračních táborů, postavených během druhé světové války, ač vznikl podle německého vzoru, nebyl překvapivě spravován jednotkami nacistického Německa, ale podléhal přímo správě chorvatského fašistického hnutí ustašovců.

Metody, které v něm dozorci uplatňovali, byly tak kruté, že se z nich chtělo zvracet i otrlým nacistům.

Jasenovac řídí sadista a šílenec

V čele tábora stál po celou dobu jeho fungování Vjekoslav Luburić (1914–1969) a jeho pobočník Dinko Šakić (1921–2008). Oběma jim v té době bylo kolem dvacítky. Luburiće sami nacisté hodnotili jako „neurotickou a patologickou osobnost“.

Ti, kteří byli svědky jeho řádění, pak jako „krvežíznivého šílence a nejbrutálnějšího sadistu“. Povzbuzoval řevnivost mezi dozorci tábora v tom, kdo zabije více vězňů, a navíc vytvářel atmosféru, že vraždění „nežádoucích“ je aktem vlastenectví.

Tábor Jasenovac o celkové rozloze asi 200 km2 byl vybudován na soutoku řek Sávy a Uny. Dělil se na osm podtáborů. Do nich byli vězni rozdělováni podle svého etnika, případně náboženství či politického provinění. Vznikl i dětský tábor Sisak.

Život v Jasenovaci zahrnoval hodně práce, málo jídla, a především neustálý strach o holý život. První příchozí spali ještě na palandách, ti, kteří do tábora dorazili v pozdějších letech, už mnohdy takové štěstí neměli.

Protože se k dílnám, v nichž pracovali, nestíhaly dostavovat obytné domy, spali vězni buď v dílnách samotných, nebo pod širým nebem.

V táboře panovaly příšerné podmínky.
V táboře panovaly příšerné podmínky.

Splašky, kam se podíváš

Denně 12 hodin těžké práce s minimem jídla. Po probuzení v šest hodin dostali vězni polévku z horké vody a škrobu, v poledne a na večeři fazole. Nic víc. S pitím to bylo ještě horší – jediné, co měli uvěznění k dispozici, byla voda z řeky Sávy.

Ta byla ovšem často plná splašků a mrtvých těl. K vyprazdňování totiž sloužily v táboře pouze obří jámy, pokryté nestabilními deskami. A tak se často stávalo, že do nich vězni spadli a mnohdy v nich nalezli smrt.

Nejhorší ovšem bylo, že při vydatných deštích či povodních docházelo k zavodnění těchto jam, a tak se splašky rozlily po okolí včetně řek, jež byly zdrojem pitné vody. V táborech bujely epidemie, především tyfu, malárie, úplavice a chřipky.

Léky žádné nebyly, ustašovci jimi odmítali plýtvat na „nežádoucí“. Řada lidí zemřela na silné podchlazení, často i ve své vlastní posteli, protože deky a přikrývky, jimiž disponovali ti šťastnější, nestačily k udržení tělesné teploty.

Kdo měl s chodem tábora jakýkoliv problém, byl zbičován do krve pro výstrahu. Všude se tak mísil pach krve, zvratků, fekálii a rozkládajících se těl.

Nelidské týrání jako zábava

Lidé umírali zimou, vyčerpáním či v důsledku nemocí. Nejvíce ale bylo obětí systematického vyvražďování. Dozorci uplatňovali hrůzostrašné praktiky. Vězňům vypichovali oči, stahovali je z kůže a zaživa jim vyřezávali orgány z těla.

Čerstvě narozenými miminky házeli o betonovou stěnu, nebo je topili v řece. Jejich matky nechali zemřít hlady. K týrání využívali nože, kladiva, sekery i kameny. Zvlášť oblíbené bylo používání jeřábu Granik na řece Sávě, který sloužil jako šibenice.

Jeho „výhodou“ bylo, že těla padala přímo do proudy řeky, který je unášel dál. Mrtvoly spalovali ustašovci v plynových komorách a spalovnách. Pomocí plynu Cyklon B a oxidu siřičitého v nich ale vraždili i živé.

Ovšem největším páchaným zvěrstvem byly závody dozorců v tom, kdo za jediný večer zabije nejvíce nepohodlných. K největšímu masakru tohoto typu došlo 29. srpna 1942. Titul Král hrdlořezů získal Petar Brzica (1917–2010), vystudovaný chorvatský kněz.

Ten onoho osudného večera, podle svědectví kumpánů, vlastnoručně zavraždil 1360 srbských vězňů. Historikové se domnívají, že obětí muselo být méně, mezi 670 a 1100. I tak jde o děsivé číslo.

Viníci bez trestu

V dubnu 1945 k táboru zamířily partyzánské jednotky Josipa Broze Tita (1892–1980), pozdějšího prezidenta Jugoslávie. Ustašovci proto zabili staré a nemocné vězně a zbylé vyhnali na pochod smrti, označovaný jako Křížová cesta.

Oni sami se před partyzány vydali na útěk stejným směrem, 2. května tábor vypálili. Uvádí se, že za jeho zdmi našlo smrt přes 80 000 lidí, nejvíce Srbů. Odhady počtu obětí se ale různí, ty nejvyšší hovoří až o 1,4 milionu mrtvých.

Strůjci zla ve většině unikli spravedlnosti. Luburić prchl do Španělska, Šakić do Argentiny. Hrůzy, ke kterým v táboře docházelo, byly po válce bagatelizovány, aby mohlo dojít ke sjednocení Jugoslávie.

Dozorci uprchli a vyhnuli se trestu.
Dozorci uprchli a vyhnuli se trestu.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Bylo povinností královského lékaře kárat vládce?
Muž v taláru pospíchá ulicemi města. Lidé, které potkává, jej uctivě zdraví. Jako by je ani nevnímal, má práce nad hlavu. Teď ho čeká medicínská přednáška na lékařské fakultě, pak bude studenty seznamovat s taji astronomie a u dvora má naplánovanou audienci…   Vystudovat medicínu nebylo již ve středověku jen tak. Zájemce musel nejprve strávit […]
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zajímavosti
Mapinguari: Je nestvůra s tlamou na břiše jen mýtus?
Fascinující amazonská džungle nemusí skrývat jen dosud neznámé rostliny a „běžná“ zvířata. Možná se v ní potlouká tvor, se kterým byste se rozhodně setkat nechtěli. Podle některých popisů připomíná Bigfoota a i když jde podle všeho o legendu, reálný předobraz toto monstrum zřejmě opravdu má!   Pohybuje se prý pomalu a nenápadně a většinou zůstává […]
Janet Parkerová: Poslední úder pravých neštovic
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Kuna, kohout, jednorožec: Jak přišly státy ke svým symbolům?
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Záhady a napětí
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?      Rozlehlými prostorami […]
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a
Oddanou lásku utnula gilotina
historyplus.cz
Oddanou lásku utnula gilotina
Na popravčí pódium vstupuje s hlavou pyšně vztyčenou, ale vzápětí ho dostihne zpráva o uvěznění milované manželky. Hrdý revolucionář se mění v lidskou trosku, která se bude marně vzpírat katům. Velká francouzská revoluce prochází další fází. Její největší osobnosti se názorově štěpí. V nově zřízeném Národním konventu mají hlavní slovo girondisté, některým jejich dosavadním spolubojovníkům však připadají příliš
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
21stoleti.cz
Děti se připravují na nové učitele. Budou jimi chatboti
Umělá inteligence je tu, ať se to někomu líbí nebo ne. Nabízí přehršel možností, ale také ukrývá nemálo čertových kopýtek. A tak je tomu i v oblasti vzdělávání. Sal Khan, výkonný ředitel Khan Academy
Masakr z ostrova Öland: Kdo má na svědomí desítky mrtvých?
enigmaplus.cz
Masakr z ostrova Öland: Kdo má na svědomí desítky mrtvých?
Jak scéna z amerického seriálu Hra o trůny vypadá podivný výjev, který zkoumají archeologové na švédském ostrově Öland. Důvodem je nalezení ostatků téměř tří desítek mužů, kteří zemřeli za více než po
Lečo v modernějším provedení
nejsemsama.cz
Lečo v modernějším provedení
Papriky, rajčata a samozřejmě vejce, to v leču nesmí chybět. My přidáme ještě spoustu bylinek. Suroviny: 4 vejce 1 červená paprika 2 stroužky česneku 100 g rajčatového protlaku 1 konzerva loupaných rajčat sůl, pepř 1 menší cibule hrst čerstvé petrželky hrst čerstvého koriandru 1 lžička mleté uzené papriky 2 lžíce olivového oleje Postup: V pánvi na oleji nechte
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
iluxus.cz
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
Značka Goldbergh, oblíbená mezi milovníky sportovního oblečení, s hrdostí představuje svou nejnovější fitness kolekci. Tento rok je poprvé obohacena o kompletní řadu oblečení pro resort wear, což přin
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
nasehvezdy.cz
Bude Vondráčková tančit ve Stardance?
Další řada taneční show StarDance se nezadržitelně blíží. Postupně se odkrývá, kdo z řady známých osobností v ní bude tančit. Jednou z účastnic má být podle internetových médií herečka ze seriálu U
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
epochaplus.cz
Vnuknutí svaté Anny: Skutečně vyléčila slepého rolníka?
V naší republice se nachází celá řada poutních míst, která měla být svědkem mnoha zázračných vyléčení. Jedno z nich najdeme rovněž v blízkosti Prahy, přibližně jeden kilometr od obce Strančice. Vnuknutí svaté Anny Roku 1820 měl prý jakýsi velice zbožný rolník, jenž byl postižen slepotou, vnuknutí od svaté Anny, aby šel do lesa Jedlovce, kde
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Záviděla mi i cizího tatínka
skutecnepribehy.cz
Záviděla mi i cizího tatínka
Byly jsme sestry i kámošky. Pak jsme vyrostly. A naše cesty se začaly rozcházet, když šlo o peníze. Dodnes nechápu, proč se tak změnila. I když… Změnila. Ona byla vždy na peníze, ale mě se až tak nedotýkalo, když šmelila nějaký koruny, co jí dala máma na svačiny. Nikdy by mě však nenapadlo, že naši rodinu může něco až
Opékané španělské papričky
tisicereceptu.cz
Opékané španělské papričky
Ve Španělsku se konzumují jako předkrm. Vy si je můžete vychutnat třeba jako přílohu k masu. Suroviny 250 g čestvých papriček Pimientos de Padrón hrubozrnná (uzená) sůl kvalitní olivový olej
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř