Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Představujeme pozoruhodný osud Hitlerova vlaku!

Prezident USA má dnes pro přepravu vlastní osoby k dispozici Air Force One, nacističtí pohlaváři měli vlaky. Poskytovaly jim totiž tehdy pohodlí, jaké jim žádný tehdejší letoun nemohl nabídnout.

Sám Adolf Hitler vlastnil luxusně vybavený vlak, jenž nesl název Amerika a „parkoval“ v půlkilometrovém betonovém tubusu. Své vlastní vlaky používali i Himmler, Ribbentrop a Göring.

Od svého zrodu byl vlak ideálním nástrojem propagandy. Prezidenti, králové i diktátorští vůdci na všech kontinentech zpravidla vždy po nějakém toužili, a to proto, aby v něm mohli křížem krážem projíždět zemi a šířit své myšlenky.

A tak když se v roce 1933 stal německým kancléřem Hitler, hned věděl, že i on nějaký potřebuje. Musel přitom být výjimečný, hodný jeho moci. Hitlerovi totiž bylo jasné, že chce-li na svou stranu získat masy, musí za nimi.

Vlak pro Vůdce

V roce 1937 si proto svůj speciální vlak objednal u Deutsche Reichsbank. Následovaly dva roky plánování a výroby. Výsledný model byl dokončen v srpnu 1939. Vzniklo vlastně jakési monstrum tažené dvěma lokomotivami a chráněné protiletadlovými děly a kulomety.

Dostalo jméno Amerika, protože pro Hitlera byla tato země symbolem dobytí území a vyhlazení nečisté rasy Indiánů. On sám chtěl přitom vymýtit všechny, kdo se nemohli prokázat árijským původem.

Po vyhlášení války Spojeným státům americkým (v prosinci 1941) se ale vlak přejmenoval na Brandenburg, což značilo návrat k německým kořenům. Většinou se mu ale říkalo jednoduše – Führersonderzug (tedy „Vůdcův zvláštní vlak“).

Předchůdce Air Force One

Vůdcův vlak byl supervýkonný, dosahoval rychlosti 80 až 120 km/h. Ocelová bestie vážící 1200 tun, dlouhá 430 metrů a s vagony vybavenými nejvyspělejší technologií, která v té době byla k dispozici, tak byla jakýmsi předchůdcem Air Force One.

Führersonderzug byl ve své době nejlépe vybaveným mobilním velitelským stanovištěm na světě, byl naprostou špičkou. Každý vagon vážil nejméně 60 tun.

Setkání v salonním voze

Pokaždé, když se vlak rozjel, byly v pohotovosti stovky mužů (na kolejích, mostech i v tunelech). Jejich posláním bylo chránit ho před Hitlerovými nepřáteli.

Hitlerův soukromý vlak byl totiž mnohem více než jen pouhý dopravní prostředek.  Šlo o skutečný bunkr, hlavní stan i útočiště.  Dalo by se říci, že se v něm psaly dějiny 2. světové války.

Vždy se zde konala významná politická setkání a činila strategická rozhodnutí! Pétain, Mussolini nebo Franco, ti všichni se s Hitlerem setkali právě na palubě tohoto vlaku.

Skoro půl kilometru dlouhý!

Hitlerova Amerika během válečných let urazila po kolejích tisíce kilometrů. Podle potřeb války a počtu přepravovaných lidí se přitom její podoba měnila. Mívala 10 až 16 vagonů, takže byla dlouhá 300 až 430 metrů (to odpovídá dvěma dnešním soupravám TGV).

Bylo to vlastně takové pojízdné městečko, přepravující někdy až 200 osob najednou! Konkrétním potřebám bylo uzpůsobeno i vybavení vagonů, a na svou dobu bylo supermoderní.

Hitler určoval styl

Hitler zavedl skutečnou módu. Svůj vlastní vlak pro cesty po Německu si totiž brzy po něm nechali zkonstruovat i další nacističtí pohlaváři (mj. říšský maršál Göring či vůdce SS Himmler).

A tak až do začátku války jezdilo po německých tratích celkem 25 zvláštních vlaků. Těchto 25 vlaků mělo dohromady 300 vagonů a jejich názvy zněly (kromě Ameriky) Asia, Afrika, Atlas, Atlantik… Jako kdyby Třetí říše už přiložila svou pečeť na celý svět.

Hitler obklopený mramorem

Hitler si potrpěl na koupelny. Jeho osobní vagon vážil 63 tun a dlouho se, kvůli této hmotnosti, věřilo, že je obrněný. Příčina této vysoké hmotnosti vagonu ale byla jiná: Hitler si dal dovnitř vestavět mramorovou koupelnu.

Jenže aby mohlo být tomuto jeho přání vyhověno, bylo třeba koupelnu podložit vrstvou železobetonu, což samozřejmě znamenalo značnou váhu navíc.

Také zde byl instalován systém vytápění a klimatizace (to bylo v té době nevídané). V celém vlaku se také na Hitlerův rozkaz nesmělo kouřit.

Jedna lokomotiva nestačila

Podobně jako ostatní speciální vlaky měla i Amerika tu zvláštnost, že ji vepředu táhly dvě lokomotivy. Nebylo to ale jen kvůli tomu, že byl konvoj nezvykle těžký, ale i proto, aby bylo možné zaručit pokračování v cestě, kdyby jedna lokomotiva selhala.

Uvést do provozu parní lokomotivu přitom vyžadovalo přibližně osmihodinovou přípravu. Na jeden zátah pak ujela maximálně 300 kilometrů. Na trati dlouhé 1000 kilometrů (jako například Berlín–Paříž) se tak obě lokomotivy musely alespoň čtyřikrát vyměnit.

První cesta do Polska

Velkým dnem bylo pro Ameriku 3. září 1939. Tehdy totiž uskutečnila svou první vojenskou cestu. Z Berlína zamířila do Bad Polzin, malého města na severozápadě Polska. Hitler totiž právě Polsko obsadil, a rozpoutal tak 2. světovou válku.

Svět vstoupil do nejrozsáhlejšího ozbrojeného konfliktu, jaký kdy lidstvo zažilo. A o osudu nejen Polska, ale i celého světa se pak rozhodovalo právě ve Vůdcově zvláštním vlaku.

Hitler si v něm zařídil své velitelské stanoviště a jeho kolos ho od září 1939 dopravoval na všechny fronty.

Na palubu směli jen árijci

Když bylo obsazení Polska dokončeno, vrátil se Hitler vlakem do Berlína a Amerika byla umístěna do přísně střežené zóny letiště.

Nacisté byli bezpečností svého Vůdce posedlí, a tak vlak neustále procházel přísnými bezpečnostními kontrolami (byli k ní využíváni i psi vycvičení k hledání výbušnin). Vše se muselo pečlivě kontrolovat, přivážené potraviny nevyjímaje.

Přísnou kontrolou musely samozřejmě procházet i všechny osoby zaměstnané na palubě vlaku. Jednalo se přitom výhradně o árijce, jejichž rodokmen byl zpětně prověřen až do roku 1750 (nesměli mít v žilách ani kapku židovské krve).

Ochrana před útoky

Přísná bezpečnostní opatření platila pochopitelně i tehdy, když byla Amerika na cestě. Všechna místa, kudy konvoj projížděl, procházela kontrolou. Na místech zvýšeného rizika (jako byla nádraží, mosty či tunely) stáli podél trati, vždy po 100 metrech, vojáci.

Sám vlak byl chráněn těžkými zbraněmi umístěnými na plošinových vozech, řazených v čele a na konci vlaku. Byly zcela autonomní a zajišťovaly účinnou obranu před případnými pozemními i leteckými útoky.

Protiletadlová děla v pohotovosti

Čtyři protiletecké kanony se nacházely v přední části vagonu. Uprostřed byl prostor pro vojáky (lůžka, kuchyně, toalety, místo pro skladování munice a zbraní). Na konci vagonu pak opět byly čtyři kanony.

Dvacetimilimetrová děla dostřelila na pozemní cíle vzdálené až 4500 metrů a do výšky až 2500 metrů. Kadence střelby těchto kanonů přitom byla okolo 800 výstřelů za minutu. Nutná obsluha čítala až 30 vojáků.

Francouzská potupa

Dne 22. června 1940 si Hitler na Francii vynutil podpis kapitulace taktéž ve vlaku. Nemělo ale jít o jeho Ameriku.

Chtěl, aby k tomu došlo v témže vagonu, v jakém bylo ratifikováno příměří v roce 1918, tedy ve francouzském konferenčním voze 2419D. (Hitler ho pak nechal vystavit v Berlíně coby trofej, později byl ale zničen při spojeneckém bombardování.) Výběr tohoto místa nebyl z Hitlerovy strany nikterak nahodilý, šlo o způsob, jak naznačit, že druhá říše v roce 1918 sice žalostně podlehla, ale třetí říše tuto pohanu smyla.

Dne 6. července 1940 se pak Hitler na palubě Ameriky, symbolu své moci, vítězně vrátil do Berlína.

Pozor, Amerika jede!

Když se Hitlerův vlak ocitl na železnici, ostatní vlaky před ním i za ním byly přesunuty na odstavné koleje. Na hlavní trati se kromě něj nesměl vyskytovat žádný jiný.

Nádraží dostávala upozornění o průjezdu Ameriky až na poslední chvíli, drážní pracovníci několik hodin předem. Někdy byli dokonce železničáři zavíráni do drážních budov, aby v době průjezdu vlaku nemohli na nástupiště.

Pochopitelně byly kontrolovány všechny stavby, památky a mosty kolem trati, aby se v nich nemohly vyskytovat nějaké výbušniny, které by mohly způsobit vykolejení vlaku.

Který vlak je ten Vůdcův?

Na nádražích bývaly na konci dne zničeny veškeré dokumenty o průjezdu vlaku, dokonce i běžná hlášení. Nikdo nesměl tušit, kudy Amerika projela a kam směřuje.

Případné útočníky, kteří by mohli vlak napadnout, měl zmást vlak, který byl velmi podobný tomu Vůdcovu, ale cestovalo v něm jen několik důstojníků a danou trať projížděl 30 minut před Amerikou. Někdy byl použit ještě třetí vlak, který ten Hitlerův následoval. Nebylo tak jednoduché rozhodnout, který přepadnout.

Hitler mizí do doupěte

V červnu 1941 byl zahájen útok na Rusko. Od této chvíle byl Hitler čím dál tím paranoidnější.

Poté, co dobývání začalo váznout, se začal cítil bezpečně jen v bunkrech, a tak z Ameriky, dosavadního mobilního velitelského stanoviště, se stal pouhý dopravní prostředek.

Dva dny po rozpoutání bojů dorazil Hitler s Amerikou do polského Rastenburgu, kde si nechal zbudovat fixní velitelské stanoviště obklopené minovým polem. Tento Hitlerův hlavní stan dostal jméno Vlčí doupě.

Vůdce na poslední cestě

Poslední Hitlerova cesta jeho vlakem vedla do Berlína, kam byl nucen se uchýlit po bitvě v Ardenách. O tom, že právě podniká poslední cestu na palubě svého zvláštního vlaku, pochopitelně nevěděl.

 Z okénka svého salonního vozu pak 16. ledna 1945 mohl pozorovat strašlivé rozměry zkázy – z Berlína zbyly jen ruiny. Hitler si tak patrně uvědomil, že jeho nová Velkoněmecká říše se nikdy nestane skutečností.

Amerika v povětří

V týdnu následujícím po Hitlerově zoufalé sebevraždě měli na kraji propasti v Malnitzu osud Hitlerova salonního vozu ve svých rukou příslušníci SS. Protože by ale nestrpěli, aby tento vysoce symbolický vagon padl do rukou Spojenců, kteří by ho potom předváděli jako svou trofej, rozhodli se, že musí zmizet.

Dne 7. května 1945 do něj tedy umístili výbušniny a vše pokropili benzínem. V 15 hodin ho vyhodili do vzduchu.

Co se stalo se zbytkem vlaku?

To ale ještě nebyl úplný konec Hitlerova vlaku. Jeho zbytek byl rozdělen a některé vagony získali Britové, ostatní Američané. Používaly se pak jako součást oficiálních vlaků pro generály a další osoby spravující okupovanou zónu Německa jakožto válečnou kořist.

Na počátku 50. let byly vagony nacistických zvláštních vlaků vráceny německému státu. Kancléř Konrad Adenauer sestavil ze zbývajících kusů Ameriky svůj speciální vlak a na jeho palubě dorazil v roce 1955, deset let po pádu Berlína, na návštěvu do Moskvy.

Adolf Hitler vyhlížející z vlaku Amerika, později přejmenovaného na Brandenburg. Na začátku války se Hitler nechával v oknech často vidět a zdravil se s lidem. Za lokomotivami vlaku byl umístěn vagon s protiletadlovými děly a dalšími zbraněmi. V Hitlerově vlaku Amerika docházelo k důležitým jednáním vysokých představitelů nacistického Německa a padala zde klíčová rozhodnutí. Z vlaku nezbylo téměř vůbec nic. Zbytek získali Britové a Američané.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Ohromila svět indiánská baletka?
Na indiány se v Americe zkraje 20. století lidé často dívají skrz prsty…Diváci, kteří nadšeně aplaudují ve vyprodaných sálech nejlepší baletce světa, ale nemají ani tušení, že jim právě tančí Ki He Kah Stah Tsa.   V rezervaci indiánského kmene Osagů v oklahomském městě Fairfax rodina Alexandera Josepha Tall Chiefa (1890–1959) něco znamená. Alexander vlastní téměř celé […]
Mlčenlivý strašil Španěly
Vůdce povstání a miláček národa stačí jen položit nohu na první stupeň schodiště svého paláce, když zazní tři rány z pistole. Vilém Oranžský, který sjednotil svou zemi proti španělské nadvládě, je na místě mrtev.   Ve druhé polovině 16. století úpí nizozemské provincie pod španělskou mocí. Král Filip II. Španělský (1527–1598) se je snaží proměnit v ortodoxně katolickou […]
Zajímavosti
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Monumentální Akšardham: Největší chrám světa?
Dokonale seřízené lasery vykreslují před zraky návštěvníků úchvatnou světelnou show. Trocha mlhy pro dotvoření atmosféry, k tomu něco na zub. Jde o jediné velkoformátové kino v celém hlavním městě Indie, Novém Dillí. Překvapivě nejsme nikde v zábavním parku, ale v hinduistické svatyni!   Žádné kovové „berličky“ a beton maximálně do základů. A ty musí být […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
Když soutěž dorazí v roce 2000 do Česka, je to velká sláva. Zájem o ní ale časem opadne. Na rozdíl od jiných zemí, včetně té, kde přijde na svět – Velké Británii. V ní běží dodnes.   Pánové David Briggs, Mike Whitehill a Steven Knight už společně několik soutěží vytvořili. Většinou jsou ale určené pro […]
Záhady a napětí
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Střelný prach i černá magie: Co všechno dokázal alchymista „Černý Berthold“?
Traduje se, že střelný prach vynalezli čínští alchymisté, když hledali elixír mládí. Neotáčejme se ale ani k evropským alchymistům zády. Je totiž pravděpodobné, že střelný prach byl souběžně objeven i v Evropě. Často je zmiňován Černý Berthold, záhadný alchymista z konce čtrnáctého století. Kdo to byl a proč si ho historie stále pamatuje?   Potemnělé sklepní místnosti vévodí […]
Nejtajemnější mayský vladař: Byl mimozemského původu?
Rozechvělý archeolog Alberto R. Lhuillier nevěří vlastním očím. Před sebou má sarkofág nejvýznamnějšího mayského vládce. Tím je legendární Pakal, jehož podobiznu je možné spatřit také na víku rakve. Podle dávných mayských životopisců neměl panovník lidský původ. Je možné, že pocházel z jiné galaxie?     Z vrcholku Chrámu nápisů se naskýtá jedinečný pohled na kdysi výstavní indiánskou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
historyplus.cz
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
Sedm cyklistů se v prvním orientačním závodě světa pouští nazdařbůh do terénu jen s mapou a vírou ve své schopnosti. Zvítězí ale opravdu ten, který dokáže najít nejkratší možnou cestu k cíli? Orientační závody, během nichž dostane soutěžící mapu a musí překonat stanovenou trasu, se dnes konají v běhu, na kolech i na lyžích po celém světě. Za kolébku
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
epochaplus.cz
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To