V Hitlerově vlaku Amerika docházelo k důležitým jednáním vysokých představitelů nacistického Německa a padala zde klíčová rozhodnutí.

V Hitlerově vlaku Amerika docházelo k důležitým jednáním vysokých představitelů nacistického Německa a padala zde klíčová rozhodnutí.