Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Psí asistenti mají všestranné využití

Jeden z nejznámějších zvířecích citátů praví:

„Pes je nejlepším přítelem člověka.“ Mnoho lidí pravdivost tohoto tvrzení s radostí potvrdí, ale jen málokdo to může myslet natolik vážně, jako lidé, kteří se bez psího asistenta profesně či životně neobejdou.

1.Když pes nahradí nohy!

Slouží: Tělesně postiženým

Ideální plemeno: Labradorský retriever a zlatý retriever

Charakterizuje ho zejména vynikající výcvik, laskavá povaha a čtyři nohy.

Asistenční pes je nenahraditelným pomocníkem pro celou řadu tělesně (popřípadě i duševně) postižených osob, protože dokáže svou činností výrazně zvýšit úroveň soběstačnosti postiženého jedince a ještě mu svou přítomností zajistit značnou psychickou oporu v dobách osamění či deprese.

Široké využití

Asistenční pes je cvičen postiženému „na míru“. To se dělá mimo jiné i proto, aby se zvíře neučilo nic nadbytečného a pak nebylo využíváno i v situacích, kdy má postižený člověk šanci trénovat svou motoriku.

Obecně vzato jsou nejtypičtějšími druhy pomoci otevírání a zavírání dveří, šuplíků či skříní, pomoc při oblékání, vyhledávání a podávání předmětů (buď pes název předmětu zná, nebo stačí ukázat laserovým ukazovátkem), asistence při řízení vozíku a při jeho vyprošťování z terénu, canisterapeutická cvičení, pomoc s přesunem končetiny nebo otočením celého těla a podobně.

Přestože se jako nejideálnější plemeno k této činnosti jeví retrieveři, lze v případě malého bytu či jakéhokoliv jiného problému vycvičit i menší plemeno psa – například knírače.

V takovém případě je ovšem nutné očekávat komplikace spojené s činnostmi vyžadujícími větší fyzické dispozice.

Projdou jen ti nejlepší!

Výcvik psích asistentů je složitým procesem, během kterého musejí zvířata prokázat psychické i fyzické předpoklady pro své budoucí poslání a musejí je prokázat dokonale, jinak jsou z výcviku bez milosti vyřazeni.

Základem celého procesu je naprostá poslušnost. Jde zejména o schopnost přijít na zavolání za jakýchkoliv okolností, nebo jít přesně vedle vozíku či postiženého o berlích, aniž by hrozilo samovolné opuštění této zóny z důvodu blízké zvěře, hárající feny apod.

Již během výcviku se předpokládá, že budoucí majitel nemá se psy žádné zkušenosti, a proto třeba nepřichází v úvahu předání psa s potlačenou agresivitou, protože zvíře je schopno vycítit bezmoc svého pána, a tak by se tyto nechtěné vlastnosti potlačené výcvikem mohly brzy vrátit.

Proč právě retrieveři?

Retriever znamená v překladu přinašeč, což jasně vystihuje jednu z jeho nejběžnějších denních činností po boku postiženého člověka.

Když k tomu zařadíme ještě vysokou inteligenci a relativně snadnou cvičitelnost obecně, jde bezpochyby o ideální psí plemeno pro tyto účely.

Nesmí se však zapomínat na fakt, že retriever je loveckým plemenem, a tak je svým způsobem žádoucí vyhledávat „nepřirozeně“ hodné jedince postrádají výrazný lovecký pud. Retriever není přes veškeré své předpoklady jediným vhodným plemenem psa. Vycvičeni mohou být i border collie nebo skotský ovčák.

Čekací lhůta na psa bývá od přijetí žádosti necelý jeden rok a s výjimkou zrakově postižených žadatelů nepřispívá stát na pořízení psa nic, což je od minulého roku částečně kompenzováno dotačním programem.

2.Čtyřnohý válečník

Slouží: Policistům, strážníkům a vojákům

Ideální plemeno: Německý ovčák, belgický ovčák, rottweiler, dobrman

Požadavky na psy u ozbrojených a bezpečnostních složek jsou sice poněkud odlišné ve srovnání s asistenčními psy pro postižené, základ však zůstává stejný – pes musí být za každou cenu poslušný. U uniformovaných složek totiž nemusí jít o nic menšího, než o lidský život!

Bojovný pes a pečlivá fena

Policejní či vojenští psi musejí projít náročným výcvikem, který zahrnuje přes 100 kritérií, aby mohli pomáhat svým lidským kolegům v některé z pestré škály činností, jež může služba u těchto složek zahrnovat.

Přestože mají policisté vyhlédnutá ideální plemena, při výcviku platí, že kdo splní kritéria, může být zařazen do služby. Výjimkou tedy nejsou ani kříženci.

Z hlediska rozdílu pohlaví lze obecně říci, že zatímco psi jsou dominantní a houževnatí, feny jsou pečlivější a preciznější. Z toho vyplývá i jejich pracovní náplň a předchozí výcvik.

Psi bývají využíváni zejména během hlídkové služby, nebo při demonstracích či fotbalových zápasech, jako prostředek sjednávající pořádek, zatímco feny jsou zpravidla specialistkami na vyhledávání drog, výbušnin, zbraní či lidí.

Nic jim neunikne!

Požadavky na psy se samozřejmě do jisté míry prolínají bez ohledu na specializaci. Hlídkový pes by měl být schopen odhalování pachových stop, stejně jako by měl být specialista přes vyhledávání předmětů schopen v případě potřeby zajistit pachatele.

Jde však o to, který typ výkonu je v něm vhodné neustále tříbit.

Hlídkový pes musí být trvale cvičen ve zdravé agresi a schopnosti účinně a pokud možno i bezpečně zajistit cíl, zatímco „vyhledávací“ pes musí neustále pilovat čich a učit se odhalovat stále nové předměty v rámci svého zaměření.

Psi vyhledávající drogy jsou nasazováni nejčastěji při kontrole podezřelých zavazadel na letištích či autobusových nádražích nebo při domovních prohlídkách. Nález ohlašují štěkotem či hrabáním.

Zvířata vyhledávající výbušniny mají rovněž speciální postup, jak se chovat v případě kontaktu s podezřelým objektem. Nesmějí štěkat, protože některé trhaviny jsou spustitelné na akustický podnět a také se nesmějí podezřelého objektu dotknout. Nález tedy ohlašují lehnutím poblíž nalezeného objektu.

Vyhledávání lidských ostatků je založeno na zachycení pachu plynu, který vychází z rozkládajících se tkání. Pes ho dokáže zachytit i v případě, kdy se mrtvola nachází pod vodní hladinou. Nález ohlašuje štěkotem.

A specialista pro vyhledávání zbraní a munice označuje nález rovněž štěkotem či hrabáním. Tato psí specializace je nejnovější ze všech. První pes byl vycvičen před 23 lety pro potřeby Armády České republiky.

Výcvik chce čas i peníze

Prvotním kritériem při výběru vhodného zvířete je jeho celkový zdravotní stav a vzhled. Následný výcvik je zahájen ještě u štěněte a to selekcí, která hned zpočátku na základě jednoduchého testování povahových vlastností vyřadí nevhodné psy.

Test se skládá mimo jiné z reakce zvířete na rázové a rachotivé zvuky, pohybu v uzavřené místnosti, překonávání nástrah, reakce na příchod osoby či zájmu o pohozené předměty.

Psi, kteří vstupními testy projdou, jsou následně cvičeni s ohledem na svou předpokládanou specializaci a také na požadavky společné pro všechny služební psy – například nebojácnost.

3.Poslední naděje člověka pod lavinou

Slouží: Horské službě

Ideální plemeno: Německý ovčák

Pokud se člověk ztratí v horách, nebo se mu v tomto nehostinném prostředí stane úraz, může jít i při zdánlivě zvládnutelné situaci o život.

Horská služba České republiky už má za sebou celou řadu případů, kdy takřka beznadějnou situaci zachránil vycvičený pes.

Psi Horské služby jsou výborně připravená zvířata, která dokážou precizně plnit své úkoly na rozlehlých plochách, a to i navzdory značné nepřízni počasí. Není proto divu, že je jejich využívání časté i ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem.

Náhrada za hasiče

Požadavek po specialistech na záchranu v horách vyplynul z narůstající oblíbenosti vysokohorské turistiky a lyžování mezi světovými válkami. Až do té doby zajišťovali práci horských záchranářů speciálně vycvičení hasiči ve spolupráci s dobrovolníky.

Vznik české profesionální Horské služby se datuje rokem 1935. Začátky to nebyly snadné, chybělo kvalitní vybavení a na pomoc psích kolegů si museli záchranáři ještě několik desítek let počkat.

Nic pro mohutné nemotory

Základní kámen naší horské kynologie byl položen v roce 1966, kdy byla z vojenského střediska odkoupena 4 roky stará fena německého ovčáka.

Postupem času se využívání tzv. „lavinových psů“ osvědčilo natolik, že získalo mezinárodní rozměr a kromě vyhledávání lidí pod lavinou se jejich specializace rozšířily o celou řadu dalších.

V souvislosti s neustále se rozšiřujícím množstvím činností ovšem stoupají i nároky na cvičeného psa. Tak jako v předchozích případech se i u psů Horské služby jedná zejména o požadavky související s povahovými vlastnostmi psa a jeho čichem.

Čím se ovšem požadavky na „lavinové psy“ liší od předchozích případů, to je důraz na konstituci a osrstění psa. Od psího specialisty Horské služby se totiž očekává, že bude schopen rychlého pohybu v nesnadném terénu.

Jako ideální se dle příslušníků Horské služby jeví pes střední velikosti, statné, nikoliv však těžké konstituce s kvalitní a přiměřeně dlouhou srstí.

Požadavky povahových vlastností jsou vysoké zejména v souvislosti s dostatečným temperamentem, dobrou učenlivostí a mírnou povahou.

Německý ovčák? Sázka na jistotu!

Přestože není pochyb o tom, že by bylo práce lavinového psa schopno více plemen, záchranáři nedají dopustit na osvědčeného německého ovčáka, který v jejich náročných požadavcích obstává velice dobře a je prověřen časem.

Slovenská Horská služba má výhradně toto plemeno, Češi od úspěšného testování v roce 1992 ve Špindlerově Mlýně zařadili mezi své čtyřnohé pomocníky i labradory, kteří jsou značně houževnatí při pátrání po ztracených osobách v kombinaci s mimořádnou laskavostí a inteligencí, jež usnadňuje výkon služby záchranáři-psovodovi.

Ideálním společníkem pro tělesně postižené je zlatý retrívr. (Foto: Willybu, Wikipedia) K nejlepším služebném plemenům patří bezesporu německý ovčák. (Foto: Pepo13,Wikipedia)
Související články
V každém krajském městě sbírali vědci klíšťata v parcích a zjišťovali, nakolik jsou pro člověka nebezpečná. Nyní vyhodnotili výsledky za loňskou sezonu a vyplynulo z nich, že klíšťata v městských parcích jsou infikovaná víc než ta v přírodě.   U každého čtvrtého klíštěte byly nalezeny bakterie způsobující lymeskou borreliózu. V řadě parků pak bylo borrelií infikováno i více než […]
Kouření škodí zdraví, to je fakt. Jenže zbavit se závislosti není snadné. Když se to ale někomu přeci jen podaří, jeho tělo se mu za to odvděčí. Některé zdravotní benefity se projeví téměř okamžitě, jiné až po letech, ale rozhodně stojí za to. „První změnou, ke které může dojít už během několika hodin od vykouření […]
V dnešním městě Tello v jihovýchodním Iráku, kdysi starověké metropoli Girsu, objevili archeologové pozůstatky dvou chrámů, postavených na sobě. Na ruinách sumerského chrámu vyrostl druhý, spojený s mocným makedonským králem Alexandrem Velikým i bájným antickým hrdinou a silákem Herkulem.   Sumerské město Girsu bylo pravděpodobně osídleno už v době 5300 až 4800 let př. n. l., kdy […]
Na první pohled se mohou jevit jako přežitek, který už dávno překonal svou dobu. Opak je pravdou. Přechodové rituály tvoří nedílnou součást našeho života. Znamenají totiž nejen změnu naší společenské definice, ale zejména individuálního chápání sebe sama.   Podrobně se na tento fenomén životních změn zaměřil antropolog a religionista s francouzskými kořeny Arnold Van Gennep […]
reklama
Historie
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Obětí stalinských čistek byla i křehká baletka
Venku je minus 43 stupňů, ale baletka slavného Kirovova souboru musí tančit. Porce jídla navíc, kterou dostane za představení pro dozorce krutého nápravného lágru, pro ni může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.   V roce 1926 si leningradská umělecká veřejnost vypráví jen o 17leté sólistce věhlasného Kirovova baletního souboru. Nina Alexandrovna Anisimovová (1909–1979) se v průběhu […]
Holubího reka nechali vycpat
Obránci francouzské pevnosti Vaux, střežící přístup k Verdunu, se už dlouho neudrží. „Tohle je naše jediná šance,“ říká velitel a vysílá jejich posledního poštovního holuba s žádostí o pomoc…   Nezbývá než doufat, že holub Vaillant poselství doručí. Od 2. června 1916 Němci útočí na opevnění Vaux, střežící severovýchodní přístup k městu Verdunu. Major Sylvain Eugène Raynal (1867–1939) […]
Zajímavosti
Magické MSG Sphere: Největší kulovitá stavba světa
Nová lasvegaská dominanta se pyšní hned dvěma světovými rekordy. Předně na světě nenajdete větší kulovitou stavbu a zároveň je fasáda MSG Sphere opatřena největší LED obrazovkou! Displej zabírá úctyhodných 54 000 metrů čtverečních, a tak by do kapsy strčil i pražský Václavák!   K začátkům této unikátní stavby se musíme vrátit do února 2018, kdy […]
Osówka: Hitlerovo tajné město
Jen pár kilometrů od česko-polských hranic se poblíž polské obce Hlušice v Sovích horách nacházejí fragmenty tajemného podzemního města Osówka. Pokud by bylo dokončeno, bylo by jedním z největších stavebních projektů nacistického Německa.   Účel projektu nazvaného Reise (Obr) je tak tajný, že o něm neexistují žádné záznamy. Není znám ani zamýšlený rozsah podzemního města, […]
Žraloci na kokainu postrachem Floridy
Kauzu drogově závislých žraloků řeší tým odborníků z Floridy. Americký stát totiž funguje jako důležitý uzel pro obchodníky s drogami, zejména kokainem, putujícím do USA z Jižní a Střední Ameriky. A protože ne vždycky probíhá cesta podle plánu, je občas pro pašeráky bezpečnější se nákladu prostě zbavit. Hodit ho do moře.   A spolu s […]
Odkud vzala Evropa své jméno?
Evropa je něco víc než jen geografický útvar. Tento pojem přitom vznikne dříve, než lidé začnou rozlišovat různé části světa na kontinenty.   Starověcí Řekové rozdělují svět do tří hlavních celků: Evropy, Asie a Libye, tedy tehdy známé severní části Afriky. Tyto rozdíly použije antický učenec a „otec kartografie“ Klaudios Ptolemaios (asi 85–168) pro mapu […]
Záhady a napětí
Tajuplný hrad Arundel: Hlídá ho duch bývalého majitele?
Anglický hrad Arundel není dnes známý díky své architektuře nebo slavné minulosti. Mluví se o něm spíše v souvislosti s paranormální aktivitou, která je tu údajně velmi častá. Dokonce vznikl i podrobný seznam, který má místní duchy kategorizovat a vést soupis jejich pozorování. Jaké přízraky tu obchází po chodbách?   Arundel leží nedaleko anglického města Littlehampton jen […]
Evropští šamani současnosti: Kde se s nimi můžete potkat?
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht z Valdštejna: Zachránce, nebo zrádce?
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Ničí si Farna zdraví kvůli penězům?
nasehvezdy.cz
Ničí si Farna zdraví kvůli penězům?
Zpěvačka Ewa Farna (30) je na vrcholu kariéry, a tak nechce vynechat ani jedno vystoupení, dokud vyprodává haly. To však znamená, že své tělo rozhodně nešetří. Málo spí a jídlo si koupí tam, kde to z
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
epochanacestach.cz
Zoo Chomutov: Zahrada, ve které můžete i bydlet
Zoologická zahrada nebo přesněji Zoopark Chomutov se mezi českými zoo může pochlubit jedním prvenstvím. Je totiž sice jednou z nejmladších, ale současně svou rozlohou 112 hektarů největší českou zoo, téměř dvakrát tak velkou, než je ta pražská. Zakladatel a jeho velký sen Přitom tradice chovu zvířat na stejném místě pochází už z předválečného období. Ve zdejším městském
Do boje proti vodnímu kameni!
panidomu.cz
Do boje proti vodnímu kameni!
Také vás zlobí, že se usazuje všude? Na dlaždičkách, ve varné konvici, v pračce, na všech místech, která přicházejí do kontaktu s vodou. Jeho odstranění nemusí být nijak složité, stačí jen dát pozor na některé citlivé povrchy a rozhodnout se, zda použijete chemii, nebo některý z domácích přírodních prostředků. 3 zásadní otázky: * Co je
Holubího reka nechali vycpat
historyplus.cz
Holubího reka nechali vycpat
Obránci francouzské pevnosti Vaux, střežící přístup k Verdunu, se už dlouho neudrží. „Tohle je naše jediná šance,“ říká velitel a vysílá jejich posledního poštovního holuba es žádostí o pomoc… Nezbývá než doufat, že holub Vaillant poselství doručí. Od 2. června 1916 Němci útočí na opevnění Vaux, střežící severovýchodní přístup k městu Verdunu. Major Sylvain Eugène Raynal (1867–1939) tuší,
Bubínek z Indie v mém obchodě byl kouzelný
skutecnepribehy.cz
Bubínek z Indie v mém obchodě byl kouzelný
Prodávala jsem různé předměty, většinou suvenýry z našeho města. Měla jsem ale i několik vzácných kousků z daleké ciziny. Ten člověk vstoupil do mého obchodu s orien­tálními předměty krátce po obědě. Nade dveřmi se rozklinkal malý zvonek a já vzhlédla očima od pultu v okamžiku, kdy muž vcházel. V tuto dobu do obchodu mnoho lidí nechodilo a já si toho člověka mohla lépe
Tajemství berlínského podzemí: Je to labyrint plný duchů?
enigmaplus.cz
Tajemství berlínského podzemí: Je to labyrint plný duchů?
Síť podzemních tunelů a bunkrů pod hlavním městem Německa má především souvislost s obdobími druhé světové války a následné studené války, která rozdělila svět i samotný Berlín. Se zdejším podzemím je
Bubínek z Indie v mém obchodě byl kouzelný
nejsemsama.cz
Bubínek z Indie v mém obchodě byl kouzelný
Prodávala jsem různé předměty, většinou suvenýry z našeho města. Měla jsem ale i několik vzácných kousků z daleké ciziny. Ten člověk vstoupil do mého obchodu s orien­tálními předměty krátce po obědě. Nade dveřmi se rozklinkal malý zvonek a já vzhlédla očima od pultu v okamžiku, kdy muž vcházel. V tuto dobu do obchodu mnoho lidí nechodilo a já si toho člověka mohla lépe
Cyklická pentózofosfátová dráha chrání hostitele zároveň před patogenem i před vlastní imunitní reakcí
21stoleti.cz
Cyklická pentózofosfátová dráha chrání hostitele zároveň před patogenem i před vlastní imunitní reakcí
Nový článek Michaliny Kazek a Lenky Chodákové z Laboratoře molekulární integrativní fyziologie drozofily, který vyšel v prestižním časopise Plos Biology, ukazuje, jak důležité je pro organismy nastavi
Krémové houbové rizoto
tisicereceptu.cz
Krémové houbové rizoto
Provoňte ho aromatickými bylinkami, jako je rozmarýn nebo tymián. Ingredience 250 g kulatozrnné rýže 200 g hub, nejlépe hříbků 80 ml bílého vína 100 g másla 30 g šalotky 70 g parmazánu 6 l
Sennheiser přináší technologie vlajkových lodí širšímu publiku
iluxus.cz
Sennheiser přináší technologie vlajkových lodí širšímu publiku
Společnost Sennheiser dnes oznámila zahájení prodeje nejnovějších plně bezdrátových sluchátek – Sennheiser Accentum True Wireless. Sluchátka vynikají mimořádnou ergonomií, hybridním aktivním potlačení
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
epochaplus.cz
Janis Joplin: Královna blues, která uhořela na hranici slávy
Drogy, sex a rock’n’roll. Život Janis Joplin, legendární zpěvačky s nakřáplým hlasem, která se stala ikonou hippies a symbolem ženské svobody, byl plný vášně, excesů a tragického konce v pouhých 27 letech.   Hudební svět ještě nestihl smířit se ztrátou Jimiho Hendrixe, a už 4. října 1970 truchlí znovu. Na předávkování drogami umírá v prokletém věku