Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Radon ve sklepě může přivodit rakovinu plic. Jak se před ním chránit?

Radon je bezbarvý chemický prvek s atomovým číslem 86, patřící do skupiny vzácných plynů, kam vědci řadí také helium, neon nebo xenon. První z nich jistě znáte z pouťových balónků, neonová světla bezpečně poznáme z dálky a xenonovými světlomety je dnes vybaveno každé osobní auto, které to chce někam dotáhnout.

Proč bychom však měli znát zrovna radon?

Hlavním důvodem je jeho radioaktivita, která v kombinaci s plynným skupenstvím může při dlouhodobém vystavení vést k rakovině plic. Kterým místům bychom se měli vyhýbat, pokud se nechceme nadýchat radonu?

A jaké kroky můžeme podniknout, když máme podezření, že jsme radonovým plynem ohroženi?

Kdopak by se radonu bál

Přirozeně se radon vyskytuje téměř výlučně pod zemí, takže respirátor kvůli němu v otevřených prostranstvích nosit nemusíte. Opatrnější byste však měli být v jeskyních nebo – což by vás nemělo zaskočit – v uranových dolech. Právě rozpadem radioaktivního uranu totiž radon vzniká.

Tento nebezpečný prvek se ale může dostat do minerálních vod, které potom vyvěrají na povrch. Nejčastějším problémem je pak nedostatečná nebo jednoduše zpackaná izolace základové části obytných domů.

Stačí prasklina v podlaze vašeho sklepa a trocha průvanu, a neštěstí je na světě.

Radon je nejtěžší přirozeně se vyskytující chemický prvek s atomovým číslem 86 ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. Foto: Pixabay
Radon je nejtěžší přirozeně se vyskytující chemický prvek s atomovým číslem 86 ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. Foto: Pixabay

Jak radon způsobuje rakovinu

Při vdechnutí vzduchu, který je kontaminovaný radonem, se do plic člověka dostávají těžké částice, které se v nich usazují.

Naštěstí je vyloučeno, že byste se za běžných podmínek mohli nadýchat čistého radonu, přesto tento vzácný plyn způsobuje 40 % veškerého ozáření, kterému jsme za celý život vystaveni.

V plicích se jeho radioaktivní atomy rozpadají, při čemž vzniká ionizující záření, které má naprosto destruktivní účinky na lidské buňky.

Poškozené buňky někdy rovnou odumřou, ale jindy dojde ke změně přímo v jejich DNA. Taková zmutovaná buňka se pak může začít nekontrolovaně množit a napadat okolní zdravé buňky – tak dochází ke vzniku rakoviny.

Máme na něj prostě smůlu

Bohužel zrovna Česká republika patří mezi státy s poměrně vysokou průměrnou koncentrací radonu v budovách.

Na vině je zbrklý a nešetrný způsob výstavby bytů ve druhé polovině dvacátého století, ale částečně jsme měli tak trochu smůlu na volbu „praotce Čecha“ – podobnou smůlu měli také první osadníci americké Iowy a Jižní Austrálie.

Průměrná koncentrace radonu – přesněji řečeno objemová aktivita – v atmosféře je okolo 10 becquerelů na metr krychlový, jenže v českých budovách je tato koncentrace v průměru 10krát vyšší.

Nicméně 100 Bc/m3 je pořád násobně méně, než kolik Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) považuje za nebezpečné.

Přesto existují lokality, které by se daly považovat za rizikové, pokud v nich strávíte celý život: kromě Jáchymova je to asi 20 kilometrů široké pásmo podél hranice Středočeského a Jihočeského kraje.

Paradoxně jev uvolňování radonu je dost vysoký v jižních Čechách, i když by si člověk řekl, že jde o panenskou a čistou krajinu.

Historicky byla rakovina plic v 15. nebo 16. století původně označována jako jáchymovská nemoc – nebo schneeberská z německé strany.

Horníci nejčastěji při těžbě stříbrných rud inhalovali radon a vypěstovali si tak chorobu, která byla popisovaná jako hubnutí, dušení se, vykašlávání krve a velice rychlé úmrtí.

Přestože z té doby nejsou přesné pitevní nálezy, lze prakticky s jistotou tvrdit, že to byla rakovina plic. A to bylo v době, kdy kouření nebylo zdaleka praktikováno v míře jako dnes.

„Kupříkladu v Praze ve starší zástavbě to může být skutečně problém, který je obtížně odstranitelný – jediná možnost jak snížit koncentraci radonu ve staré budově je větrat, větrat, větrat.

V nových budovách je na toto pomýšleno a součástí plánů při výstavbě je vodorovná protiradonová izolace,“ vysvětlil pneumoonkolog z Fakultní Thomayerovy nemocnice MUDr. Libor Havel pro vzdělávací platformu Plice.online.

Lázně Jáchymov. Foto: Wikipedia
Lázně Jáchymov. Foto: Wikipedia

Jak se zbavit radonu v domě

Pro obyvatele zmíněných regionů máme i dobrou zprávu. Na základě tzv. Atomového zákona uděluje SÚJB povolení firmám provádět měření radonu i další radioaktivních prvků.

Při splnění podmínek lze získat detektory radonu od úřadu zdarma, ale můžete si je samozřejmě zakoupit i na vlastní náklady. Detektory si jednoduše položíte na poličku a za rok získáte informaci o průměrné roční hodnotě.

Měření se samozřejmě dá ukončit i dříve, ale v takovém případě může docházet k odchylkám. Například v letních měsících zpravidla více větráte, a necháváte tedy radon uniknout pryč z bytu.

To je sice skvělé pro vaše zdraví, ale mohlo by tak dojít k naměření falešně nízkých hodnot radonu a následnému podcenění rizika.

Majitelům nemovitostí, ve kterých bude naměřeno přes 400 Bc/m3, se doporučuje buď instalovat systémy nucené ventilace nebo (v případě starších, poškozených, často dřevěných staveb) přistoupit ke kompletní rekonstrukci podlah, při které stavební firma položí protiradonovou izolaci.

Nechte si změřit koncentraci radonu. Foto: Pixabay
Nechte si změřit koncentraci radonu. Foto: Pixabay

Druhá nejčastější příčina rakoviny plic

Světová zdravotnická organizace odhadla, že v roce 2019 zemřelo na světě v souvislosti s působením radonu 84 tisíc lidí, z čehož asi 15 % nikdy nekouřilo.

Po cigaretovém dýmu je tudíž radon druhou nejčastější příčinou rakoviny plic, naštěstí i při relativně vysokých koncentracích trvá desítky let, než se nemoc rozvine a začne se projevovat.

Mezi první příznaky patří dlouhotrvající kašel, chraptění a časté infekce dýchacích cest. Obzvláště pozorní byste měli být, pokud žijete v rodinném domě v některé z rizikových oblastí, ale vleklé problémy s dýcháním není radno podceňovat nikdy.

Jestliže víte, že žijete v lokalitě, která by se dala označit za rizikovou, a začali jste na sobě pociťovat nenadálou únavu, ztrátu chuti k jídlu nebo dokonce dýchací potíže, neváhejte ani minutu a zajděte za svým praktickým lékařem.

U něj se můžete informovat o programu časného záchytu karcinomu plic, který je od ledna 2022 plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Program je primárně určen pro osoby ve věku 55–74 let, které v uplynulých dvaceti letech kouřily alespoň krabičku cigaret denně.

Nařídit vyšetření počítačovou tomografií s nízkou dávkou záření však může pneumolog i praktický lékař a expozice radioaktivnímu radonu je zajisté k indikaci CT více než dobrým důvodem.

Majitelům nemovitostí, ve kterých bude naměřeno přes 400 Bc/m3, se doporučuje buď instalovat systémy nucené ventilace, nebo přistoupit ke kompletní rekonstrukci podlah. Foto: Pixabay
Majitelům nemovitostí, ve kterých bude naměřeno přes 400 Bc/m3, se doporučuje buď instalovat systémy nucené ventilace, nebo přistoupit ke kompletní rekonstrukci podlah. Foto: Pixabay

Je pozdě…!

Nízkodávkové CT je považováno za nejúčinnější vyšetření k odhalení rakoviny plic v jejích naprostých počátcích, kdy se karcinom na zdravotním stavu pacienta ještě nijak výrazně neprojevuje.

V tomto stádiu onemocnění je prognóza ještě vcelku příznivá – pacient má více než devadesátiprocentní šanci, že bude naživu i za pět let.

Lékaři se však bohužel stále setkávají s pacienty, kteří se na preventivní prohlídky nedostavili, nedbali ani prvních varovných náznaků a do ordinace se přinutili zavítat, až když začali vykašlávat krev.

V tomto stádiu rakoviny plic míra přežití po pěti letech klesá na pouhých třicet procent.

Radonu je tedy možné se celkem efektivně bránit:

pravidelně větrejte, případně se obraťte na certifikovanou firmu a proveďte zásahy ve vašem domě v závislosti na hodnotě koncentrace radioaktivního plynu – investice do zdraví se v tomto případě jistě vyplatí, i když možná až za několik desítek let.

Oproti tomu rakovina dokáže lidský organismus zlomit během několika měsíců, proto – máte-li tušení, že vaše plíce dostaly v minulosti zabrat – se neváhejte obrátit na svého lékaře a zeptat se ho na bližší informace o bezplatném screeningu pro časný záchyt rakoviny plic.

Díky těmto preventivním krokům si pak budete moci spokojeně užívat zasloužený odpočinek, třeba na chatě bezpečně odstíněné před zhoubnými účinky radonu.

Související články
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, uvedla, že květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy globální průměrná teplota dosáhla rekordní hodnoty pro příslušný […]
Tradiční Olomoucké tvarůžky slaví významné jubileum. V roce 1924 se v loštické tvarůžkárně roztočil první formovací stroj a odstartoval revoluci ve výrobě jediného původního českého sýra. Formovací stroj dokázal vyrobit neuvěřitelných 10 000 tvarůžků za hodinu a umožnil tak tvarůžkovou pochoutku dostat k mnohem většímu množství zákazníků. Historie výroby tvarůžků sahá až do 16.  století, […]
Díky naprostému minimu mořského života se nejodlehlejší část planety, bod Nemo, označuje za pacifickou poušť. Přesto se toho v jeho blízkosti odehrává překvapivě mnoho. Stal se nejen pohřebištěm vesmírných lodí a popelnicí oceánu, kde se kumulují odpadky, ale také domovem tajemného zvuku, který lámal hlavy vědcům celá léta.   Nachází se na souřadnicích 48°52′ j. š., […]
ČVUT posílí rozvoj kvantových počítačových dovedností studentů a bude připravovat nové odborníky na kvantové počítače. Univerzitě to umožní připojení ke kvantové počítačové síti společnosti IBM.   České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je zároveň první institucí v České republice, která se připojila ke kvantové počítačové síti společnosti IBM, s cílem pokročit v rozvoji dovedností […]
reklama
Historie
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Socha Svobody plula do USA v 214 bednách
Když 17. června 1885 dorazí do přístavu v New Yorku francouzská loď Isère, vítá ji přes 200 000 lidí a stovky člunů. Na její palubě se totiž nachází budoucí symbol Spojených států – socha Svobody. Momentálně je rozmontovaná na 350 kousků!   Nápad na její postavení přitom vznikl už o 20 let dříve, na jednom […]
Oslavy sv. Antonína: Svatby, barvy a chuť sardinek
Pro jeho oblíbenost se mu občas říká „světec celého světa“. Je patronem zamilovaných, cestujících i těch, kteří hledají ztracené věci. I když má přídomek z Padovy, svatý Antonín se narodil v portugalském Lisabonu.   V průběhu života však tento františkánský mnich strávil řadu let na Apeninském poloostrově a v jižní Francii. Křesťanům jde příkladem a […]
Postavil faraon pyramidu pro kurtizánu?
Kolem nevěstky Rhodopis se opět točí několik bohatých zákazníků. Dívka je totiž nebývale krásná a smyslná. Své tělo si proto může dovolit prodávat jen těm nejvybranějším klientům.   Básník Ezop (asi 620–564 př. n. l.) si se zájmem prohlíží mladou otrokyni. Jde o Doriku, známější pod přezdívkou Rhodopis. Život slavné kurtizány je obestřen řadou záhad […]
Zajímavosti
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Masticha: Léčivá pryskyřice, která píše dějiny
Počátkem léta se připraví půda pod stromem a posype se bílým vápencovým práškem. V červenci a v srpnu se poprvé nařízne kůra, míza odkapává a zároveň tuhne. Následuje sběr, čištění, třídění a cesta do prodeje nebo k dalšímu zpracování. A takto se to dělá už odnepaměti.   Látka s poněkud zvláštním názvem masticha je pryskyřice, […]
Hačiko: Pes, který se stal symbolem věrnosti
V roce 1923 se v Japonsku narodil pes, který se pro celý svět stane symbolem věrnosti. Dostal jméno Hači, ale svět ho dnes zná pod přezdívkou Hačiko, tedy „malý Hači“. Stává se hrdinou několika filmů a knih, které všechny v různých variacích vyprávějí stejný příběh.   Hači vykoukne na svět 10. listopadu 1923 v japonském […]
Důl Karowe: Obří zásobárna diamantů
V posledních letech je už takřka jistotou, že hledání diamantů zde vyústí v dole Karowe v nějaký fantastický objev. Z 10 největších diamantů světa jich je právě tady nalezeno rovnou pět.   Výraz karowe v jazyce místních znamená drahý kámen. Mimořádně štědrý důl je do provozu uveden v 50. letech minulého století. Na svůj první výraznější zápis do […]
Záhady a napětí
Heale House: Zastavilo tamní strašení záhadné plátno?
V anglickém Devonu zažívá rodina Smithových roky zvláštní paranormální jevy. Z jejich obýváku se linou zvuky piana, přestože v domě žádné není, a mezi pokoji přechází každou noc bledá žena v bílém hávu. Strašení ustane až v okamžiku, kdy rodina získá roky ztracený obraz. Mohla by zde být nějaká souvislost?   Anglický důchodce Alan Smith, majitel […]
Muž ukazuje na fotce z roku 5000 ameriku pod vodou
Cestování časem je populární fenomén, který čas od času ožije, když se objeví někdo, kdo tvrdí, že nahlédl do budoucnosti a že se chce podělit o svůj příběh. V roce 2018 jeden takový „cestovatel“ tvrdil, že má důkaz v podobě obrázku z roku 5000. Šlo jen o podvod? A je cestování časem možné, nebo jde jen o […]
Tady na vlak nečekejte! Kde leží nejstrašidelnější železniční stanice?
Opuštěná vlaková stanice Begunkodar v Indii, asi 325 kilometrů od města Kolkata, si už dekády drží titul nejstrašidelnější vlakové stanice na světě. Kdysi živá a fungující stanice je prý místem extrémního řádění duchů, které se má dít dokonce i za denního světla. Co všechno se tu má dít? A opravdu jde o paranormální jevy?   Na […]
Ztracený poklad českých králů: Proč byl nalezen v Polsku?
Kdo ze stavebních dělníků se jako první dotkl po mnoha staletích zlatého pokladu nalezeného v centru města na jihozápadě Polska? Takovou otázku rychle překryly debaty nad tím, odkud cennosti nalezené v roce 1985 pocházejí. Jak se poklad dostal do devítitisícového města v polském Dolnoslezském vojvodství?   Píše se rok 1985 a v centru polského města […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Artróza začíná ve čtyřiceti
panidomu.cz
Artróza začíná ve čtyřiceti
Nevěříte? Je to nemoc kloubů, která dokonale využívá náš životní styl. Proto už dnes není spojována se stářím, ale se středním věkem. Artróza je degenerativní onemocnění, které může trápit všechny klouby v těle. Projevuje se ztenčením či proděravěním kloubní chrupavky, což způsobuje tření nechráněných kostí a z toho vyplývající citelné bolesti. Postihuje až 17 % lidí do 45
Posezení v kontextu se současnými trendy
rezidenceonline.cz
Posezení v kontextu se současnými trendy
V segmentu bydlení se projevují modifikace související nejen s proměnami architektury, ale rovněž s vývojem technologií. Průběžné aktualizace nabídky pak zasahují jak do materiálové, tak do barevné škály nábytkového portfolia a interiérových doplňků, a to včetně sedacích prvků. K zásadním trendům rozhodně patří multifunkčnost a flexibilita, umožňující přizpůsobit sestavy proměnlivým potřebám v průběhu dne s
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
nejsemsama.cz
„Líné“ knedlíčky s jahodovou omáčkou
Milujete jahodové knedlíky, ale zdají se vám příliš pracné? Pak vyzkoušejte jednodušší recept. Potřebujete: ✿ 250 g polotučného tvarohu ✿ 1 vejce ✿ 20 g másla ✿ 50 g strouhanky ✿ 40 g dětské krupičky ✿ 1 lžíci moučkového cukru ✿ špetku soli Omáčka: ✿ 500 g jahod ✿ 1 lžíci třtinového cukru ✿ 2 lžíce 33% smetany ke šlehání 1. V míse promíchejte strouhanku, krupičku, cukr a
Karamelové řezy
tisicereceptu.cz
Karamelové řezy
Koláč můžete připravit s různými druhy pudinku, podle chuti. Ingredience: na 1 plech Na těsto 4 vejce 300 g hladké mouky 3 lžíce kakaa 1 prášek do pečiva 100 ml oleje 100 ml kefíru 150
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
enigmaplus.cz
Drosoulité, duchové mrtvých válečníků: Kde se zjevují?
S ostrovem Kréta je spojena pověst o přízracích skupiny statečných bojovníků za řeckou nezávislost, takzvaných Drosoulitů. Tato legenda se však čas od času zhmotní a místní lidé a turisté skutečně poz
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
iluxus.cz
„Vrhněte se do náručí pohodlí a zdravého spánku,“ radí Ivana Gutová
Nespavost a nekvalitní spánek se staly charakteristickými rysy moderní éry. Zeptali jsme se tedy paní Ivany Gutové, majitelky oblíbeného showroomu LUXURY SLEEPING, na pár rad, jak docílit opravdu kval
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
skutecnepribehy.cz
Strašidelný sen znamenal kupodivu štěstí
Týdny mě mučila děsivá noční můra, útočily na mě dravé ryby a já jim unikala. Bála jsem se, že je to znamení, že se blíží strašné nebezpečí. Bylo to v době, kdy se mi narodila dvojčátka a já byla na mateřské. Kromě obrovského štěstí jsem tehdy prožívala i velký smutek, zemřela mi totiž maminka. Byla jsem smutná a vyčerpaná, což
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
epochanacestach.cz
Červnový festival Pivo na Náplavce představí 40 minipivovarů
Pivo na Náplavce – oblíbený degustační festival zlatavého moku, na kterém nebude chybět ani redakce Epochy na cestách, se v letošním roce bude konat 14. a 15. června na Rašínově nábřeží. Účastnit se ho budou stálice i nováčci, na pravém břehu Vltavy se představí 40 zástupců českých minipivovarů. Součástí festivalu budou i stánky s jídlem,
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
21stoleti.cz
Z dějin vesmírného závodu: Proč nikdo nestál o obyčejnou tužku?
Tuto notoricky známou anekdotu slyšel už někdy každý: Američané měli v 60. letech utratit miliony dolarů za vývoj pera schopného psát ve vesmíru, zatímco Sověti použili tužku. Vesmírné pero skutečně e
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
epochaplus.cz
Harvey Weinstein: hlavní poražený kauzy MeToo se odmítá vzdát
Harvey Weinstein, někdejší mocný filmový producent, se snaží zvrátit své odsouzení za znásilnění a sexuální obtěžování. Jeho šance na očištění jsou však mizivé. Skandál, který začal v roce 2017, odhalil dekády zneužívání moci, kdy Weinstein nutil herečky k sexuálním službám výměnou za kariérní příležitosti. Navzdory pokusům vše zamést pod koberec a dohodám s oběťmi byl
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
historyplus.cz
Turecká invaze: Osud Kréty zpečetila hádka mezi obránci
Situace v obléhané Kandii je neúnosná. Demoralizované obránce trápí nemoci i nedostatek zásob. Francesco Morosini se rozhádá s Francouzi, kteří těžce zkoušenou pevnost záhy opouštějí. „Bez nich nemá další odpor smysl,“ napíše velitel krétského města do Benátek a vzdá se Turkům… Krétu na počátku 13. století ovládli Benátčané, když odtud vyhnali janovské piráty. Středomořský ostrov
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
nasehvezdy.cz
Kolem sebevraždy Perryho jsou nejasnosti…
Ani několik měsíců po smrti Matthewa Perryho (†54) ze seriálu Přátelé není jasné, co přesně se osudnou noc stalo. Herec zemřel ve svém domě v Los Angeles, kde se utopil ve vířivce. Toxikologický rozb