Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Šílené pokusy nacistických lékařů. Jaká zvěrstva páchali na vězních v koncentračních táborech?

Už od Antiky se lékaři zavazují k dodržování mravních principů při výkonu svého povolání proslulou Hippokratovou přísahou.  Proč to tedy byli právě lékaři, kteří se v nacistickém Německu dopouštěli těch nejhorších zvěrstev?

Jak týrali vězně v koncentračních táborech? A za jakým účelem? 

Nacističtí lékaři si rozhodně nemysleli, že by se svými šílenými pokusy jakkoli protivili lékařské etice. Židé a Romové pro ně totiž nebyli lidé, ale stáli na nejnižší příčce rasové hierarchie s označením „Lebensunwertes Leben“ (život nehodný žití).

Proto byli ideálními kandidáty na pokusy s vyšším cílem – pomoci německým vojákům v boji o ovládnutí Evropy. Další experimenty pak byly spjaty s ideologií třetí říše.

Měly nastínit, jak se co nejjednodušším způsobem zbavit nedokonalých jedinců, kteří byli státu na obtíž.

Pro potřeby vojáků

Jak již bylo řečeno, většina pokusů probíhala s cílem najít řešení problémů, se kterými se německé vojsko potýkalo na bitevním poli.

Židé, Romové, ale i váleční zajatci v koncentračních táborech tak byli vystavováni jedovatým plynům a jiným chemikáliím, byly jim prováděny amputace bez anestezie či schválně infikovány rány.

Testovali se na nich vakcíny proti nemocem, sledovaly se reakce jejich organismu při vystavení extrémním mrazům či tlaku.

Až ke hvězdám

Pro potřeby německého letectva prováděl pokusy doktor Sigmund Rascher (1909–1945), který sloužil jako kapitán Luftwaffe. Němci chtěli vyvinout tryskové stíhačky schopné dosáhnout výšky až 18 kilometrů.

Nevěděli však, zda by piloti byli v těchto výškách vůbec schopni pracovat, ani jaké by byly možnosti jejich záchrany při dekompresi a seskoku padákem. Pokusy prováděné na primátech totiž nebyly průkazné.

Rascher se znal s velitelem SS Hendrichem Himmlerem, a to díky své manželce Nině Diehlové, která dříve pracovala jako jeho sekretářka. Nabídl se, že Himmlerovi napíše a požádá ho, zda by umožnil testování na lidech.

Hrůzné pokusy v „maringotce“

Pokusy, jež měly ozřejmit účinky poklesu atmosférického tlaku a obsahu kyslíku ve vzduchu na lidský organismus, započaly v únoru 1942 na vězních v koncentračním táboře Dachau. Nízkotlakou komoru, která připomínala maringotku, dodalo Luftwaffe.

MUDr. František Bláha, který byl od roku 1941 v Dachau vězněn, k tomu řekl: „Většina vězňů hynula těmito pokusy v důsledku vnitřního krvácení do mozku nebo plic; četní lidé chrlili krev, když byli vytaženi z komory.“

Smrtelná katapultace

Při pokusech byli vězni přivázáni k popruhům padáku, aby byla simulace co nejvěrohodnější, což často vedlo ke zlomení vazu či poškození míchy. Na několika z těch, kteří experiment přežili, prováděli Rascherovi asistenti vivisekci, tedy pitvu zaživa.

80 z 200 nedobrovolných účastníků pokusů zemřelo během nich, zbytek byl popraven. V červnu pak Himmler rozhodl o tom, že se v testování již nebude pokračovat.

Podchlazení piloti

Od srpna 1942 začal Rascher pracovat na dalším výzkumu, tentokrát prováděl experimenty s ochlazováním organismu. Němečtí piloti se totiž často zřítili do ledové vody oceánu a nedařilo se je poté zahřát.

Při Rascherových pokusech byli proto vězni nuceni pobývat v ledové lázni s teplotou kolem 3 °C. Měřila se teplota těla, většina nepřežila její pokles pod 25 °C. Rascher zjistil, že i po vytažení z vody teplota těla klesá, a hledal způsoby, jak účastníky experimentu zahřát. Rychlé ponoření do horké až vařící vody však přineslo jen rychlou smrt.

Simulace mrazu jako na Sibiři

Při bojích v Rusku byli němečtí vojáci vystaveni extrémním mrazům. Himmlera proto zajímalo, zda jsou Rusové geneticky lépe uzpůsobeni chladu odolávat a jaké jsou účinky živočišného tepla.

Vězni především z řad Rusů tak byli nuceni nazí čelit teplotám pod bodem mrazu přivázaní na nosítkách, a to klidně celou noc. Případně byli přikryti prostěradly a co hodinu poléváni studenou vodou.

K prozkoumání účinků živočišného tepla na podchlazené byly z tábora v Ravensbrücku převezeny do Dachau čtyři Rusky, které při experimentech nahé zahřívaly vězně. Ze 300 účastníků pokusy nepřežila 1/3 z nich.

Dá se mořská voda pít?

Dalším problémem, který trápil letecké i námořní trosečníky, byl nedostatek pitné vody. Dr. Konradu Schäferovi se podařilo chemicky odsolit mořskou vodu. Jenže jeho metoda byla v praxi nepoužitelná.

Proto inženýr Eduard Berka vymyslel „Berkatit“, který však jen překrýval chuť mořské vody. Experiment s jeho využitelností pro vojáky se uskutečnil roku 1944 na 40 vězních v Dachau.

Některým byla podávána čistá mořská voda, jiným odsolená Schäferovou metodou, dalším jen ochucená Berkatitem, a to po dobu 12 dní. Vězni v průběhu experimentu rychle hubli a slábli, mořská voda umocňovala jejich žízeň. Buď křičeli, nebo apaticky leželi. Během pokusu nikdo nezemřel, to až později na následky selhání ledvin.

Je libo malárii, žloutenku, nebo tyfus?

V zákopech se němečtí vojáci potýkali také s řadou nemocí, především se žloutenkou, tyfem a malárií. Poslední jmenovaná byla problémem hlavně proto, že Himmler plánoval malárií postižená dobytá území v Rusku osídlit germánským obyvatelstvem.

Mezi roky 1942 až 1945 proto byly v Dachau prováděny experimenty, které měly prověřit účinnost očkování proti této nemoci. Z tisíce lidí, přinucených se pokusů účastnit, jich polovina nepřežila.

Zkoumání skvrnitého tyfu se odehrávalo mezi roky 1942 až 1944 v táborech v Buchenwaldu a Natzweileru. Experimenty se žloutenkou pak především v táboře Sachsenhausen, v dalších táborech zase s jinými nemocemi.

Spor o sulfonamidy

V pozadí dalšího z řady pokusů na lidech stál atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942. Když byl zraněný převezen do Prahy, vyslal Himmler svého přítele a osobního lékaře Karla Gebharta, aby ho operoval.  Ten dopustil vážné chyby, když neuposlechl své kolegy a nepodal Heydrichovi po operaci sulfonamidy (antibiotika nyní používaná zejména k léčbě močových infekcí).

Když pacient zemřel, upadl Gebhart v nemilost. Aby dokázal, že jsou sulfonamidy neúčinné, rozhodl se provádět pokusy na vězních v Sachsenhausenu.

Nesmyslné mrzačení

Nejprve bylo potřeba u nich uměle vyvolat gangrénu. Gebhart proto způsoboval pokusným osobám hluboké řezné rány, které infikoval nejrůznějšími bakteriemi, například streptokoky. Do ran jim sypal sklo nebo piliny.

Pak se přesunul do Ravensbrücku a v pokusech pokračoval na ženách. Himmler žádal, aby jim byla způsobena skutečná střelná zranění jako na frontě. To Gebhardt odmítal, ale pokusy zintenzivnil, obětem narušoval krevní oběh a zvyšoval množství bakterií v ráně.

Některé ženy zemřely, ale řada přežila právě díky sulfonamidům, které byly účinné. Tím ale Gebhart neskončil, pokračoval se vzájemnými transplantacemi kostí a svalů mezi ženami. Drtil jim kosti, odstraňoval celé svaly, amputoval končetiny. I když nezemřely, byly doživotně zmrzačené.

Yperit, zápalné bomby a jedy v jídle

Vojáci na frontě se potýkali rovněž s popáleninami, způsobenými hořčičným plynem yperitem a fosforem ze zápalných bomb.

Aby se zjistilo, jak co nejlépe popáleniny u vojáků zacelit, probíhaly v koncentračním táboře v Sachsenhausenu mezi roky 1943 až 1945 experimenty s hořčičným plynem yperitem a v Buchenwaldu mezi roky 1943 až 1944 se zápalnými bombami.

Vězňům byly způsobeny vážné popáleniny, které jim byly následně léčeny. V Buchenwaldu se testovaly také nejrůznějších jedy, které byly vězňům přidávány do jídla, později byli stříleni jedovatými náboji.

Ve jménu ideologie

Řada dalších pokusů pak neprobíhala kvůli válce, ale v duchu ideologie třetí říše. Hlavní roli hrála nadřazenost árijské rasy a snaha o vyhlazení všech v očích nacistů nedokonalých jedinců.

Šlo nejen o příslušníky „neárijských“ národů, ale i o lidi staré či postižené. Léčit homosexualitu se například pokoušel dánský lékař Carl Peter Værnet (1893–1965). Dalším stupínkem pak byla výroba nadlidí – super vojáků, kteří porazí všechny nepřátele.

Skoncujeme s postiženými dětmi

Nacisté se chtěli zbavit všech postižených v zemi. Nejprve byly skrytě vyvražďovány postižené a znetvořené děti. Lékaři je museli hlásit přes speciální formulář a tříčlenná komise pak rozhodovala o jejich životě a smrti.

Vznikla speciální dětská oddělení, na kterých byly dětem tajně podány smrtelné dávky prášku na spaní, které u nich vyvolaly příznaky podobné zápalu plic. Ten byl pak jako příčina smrti zaznamenán do chorobopisu. Takto bylo zabito asi 5000 dětí.

Akce T4

V návaznosti na zabíjení dětí byla v roce 1939 zahájena Akce T4 – tajný program na vyvražďování postižených lidí v nacistickém Německu. Postup byl podobný – všechny psychiatrické léčebny a ústavy musely hlásit počty postižených.

Komise rozhodla, které osoby budou přepraveny do speciálních likvidačních center. Porovnávala se účinnost podávání smrtících injekcí a zabíjení v plynové komoře, která ze srovnání vyšla lépe. Povědomí o akci postupně rostlo a vyvolalo odpor katolické církve.

Ta apelovala na veřejnost, že podobně může být nakládáno i se zmrzačenými vojáky z fronty. Masový odpor donutil Adolfa Hitlera 18. srpna 1941 program veřejně ukončit.

Nedobrovolná sterilizace

Původně měla ztráta plodnosti vést k početnímu a intelektuálnímu oslabení poražených národů, nakonec však byla využita k řešení židovské otázky v koncentračních táborech. Zvoleny byly dvě cesty.

Autorem metody sterilizace pomocí rentgenových paprsků byl a v Osvětimi ji od roku 1942 prováděl doktor Horst Schumann. Jeho totální neznalost gynekologické anatomie způsobovala u pacientek, které byly rentgenu vystaveny tajně, popáleniny, záněty, hnisání a horečky.

Jeho kolega, doktor Carl Clauberg, pak při gynekologických prohlídkách vstřikoval ženám do dělohy různé látky, způsobující její poškození. Svými pokusy vyvinul metodu, kterou by bylo možno sterilizovat až 1000 žen denně.

Jak vypěstovat dokonalé árijce?

Oproti tomu Josef Mengele chtěl urychlit vypěstování nadřazené árijské rady tím, že by každá matka rodila vícečetné potomstvo.

Proto se při své práci zaměřil na výzkum dvojčat, která mu měla pomoci určit, které vady jsou geneticky dané a které způsobené prostředím.

Snažil se ovlivnit barvu očí dětí vstřikováním chemikálií, navzájem jim transplantoval orgány, sešíval je k sobě a podobně. Z 1500 párů dvojčat, která zkoumal, jich přežily pouhé dvě stovky.

Výroba supervojáků

Němci se také snažili vytvořit tak zvané „supervojáky“. Už v roce 1937 se na trhu objevil lék s názvem pervitin, který obsahoval metamfetamin. Vojákům zlepšoval koncentraci i fyzický výkon a zmírňoval jejich úzkosti.

Byli po jeho podání schopni bojovat od rána do večera několik dní po sobě. Na frontu proto putovalo 200 milionů těchto tabletek. Jenže když účinky drogy vyprchaly, proměnili se supervojáci v zombie bez energie a chuti bojovat.

V roce 1944 se tedy v koncentračním táboře Sachsenhausenu začala na vězních testovat nová droga, D-IX, která obsahovala kokain, oxykodon a pervitin. Díky ní dokázali vězni ujít až 130 km bez odpočinku s 20kg zátěží na zádech. Sériová výroba D-IX se už ale nestihla realizovat.

Trestu (ne)unikneš?

Následkem nacistických experimentů zemřela spousta lidí, jiní byli po jejich ukončení záměrně zavražděni a pitváni. Přeživší byli doživotně znetvořeni a psychicky narušeni.

S 23 nacistickými „lékaři“, které se Spojencům po válce podařilo dopadnout, byl v letech 1946–1947 veden takzvaný lékařský proces v Norimberku. Z nich bylo 7 zproštěno viny, 9 uvězněno a jen 7 popraveno.

Řada jich ale bohužel unikla spravedlnosti, a mnozí dokonce po válce pokračovali v lékařské či vědecké kariéře.

Pokusy se prováděli i pro potřeby armády. V nízkotlaké kabině umírali lidé v důsledku vnitřního krvácení. Vězni byli nuceni pobývat v ledové lázni. Prováděli se i pokusy se sulfonamidy, které měl dostat po atentátu sám Heydrich. Dánský lékař Carl Peter Værnet chtěl vyléčit homosexualitu a vytvořit supervojáka.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Vymyslel Sedžong písmo na dopoledne?
Králem se vůbec stát neměl, ale když už ho osud na trůn posadil, stal se rovnou největším panovníkem historie. Sedžong Veliký toho dal svému národu tolik, že se před ním sklánějí Korejci ještě po šesti staletích.   Území Korejského poloostrova je v polovině 14. století součástí mongolské říše Jüan, mezi obyvatelstvem ale stoupá nespokojenost. Do čela […]
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává […]
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Zajímavosti
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
Kam se na něj hrabou všichni ti zazobaní basketbalisté, fotbalisté, hokejisté či golfisté. Oproti římskému vozatajovi to jsou jen chudí příbuzní. Gaius Appuleius Diocles si už v době starověku vydělá za svou kariéru tolik, že ho dosud nikdo nepřekonal a stále je hodnocen jako nejbohatší sportovec historie.   Jedním z center zábavy je ve starém […]
Nejdelší let světa trvá dva měsíce!
Rok 1958 je pro rekordy zaslíbený. V létě přistává v texaském Dallasu dvojice pilotů, která ve vzduchu vydrží celých 50 dní. Jenže Robert Timm (1926–1976) a jeho kolega John Cook (?–1995) je v Las Vegas překonají, a to rovnou o čtrnáct dní!   Majitel lasvegaského hotelu Hacienda Doc Bailey dumá, jak přitáhnout zákazníky. Dává se […]
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Záhady a napětí
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v […]
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
Helena Duncan si jako malé děvče vyslouží přízvisko pekelná, neboť tvrdí, že umí mluvit s mrtvými. Od té doby své okolí zahrnuje jedním proroctvím budoucnosti za druhým a jako dospělá se díky tomu stane uznávanou čarodějnicí. Dnes však o jejích schopnostech mnozí pochybují, neboť je údajně doloženo, že při seancích podváděla. Je to pravda?   Je […]
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
epochanacestach.cz
Dobrodružství v podzemí – Historický cínový důl Jeroným
Trochu stranou turistických tras leží atraktivní památka, která připomíná slavné dějiny dolování nerostných surovin a drahých kovů ve Slavkovském lese. Štoly, kamenné síně i podzemní jezírka dotvářejí tajuplnou atmosféru cínového dolu, při níž můžete obdivovat zručnost a píli našich předků. Oblast Slavkovského lesa leží v západních Čechách přibližně mezi městy Kynšperk nad Ohří, Karlovy Vary
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
panidomu.cz
Kosmetické triky: Buďte mléčně krásná
Mléko má v kosmetické péči pradávnou tradici. Používala ho prý Kleopatra, Napoleonova manželka Josefína i císařovna Sisi. Proč je tedy nenapodobit. * Regenerační koupel Mléčný tuk působí mimořádně blahodárně na pleť, nejspíš proto, že se zčásti podobá našemu vlastnímu kožnímu tuku. Nejdřív ji zvláční a uvolní napětí suché kůže, pak na ní kyselina mléčná pomůže
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
nasehvezdy.cz
Spory o dům Václavu Upírovi Krejčí vzaly zdraví!
Konec manželství herce Václava Upíra Krejčí (68) a jeho manželky Kateřiny nebyl vůbec poklidný. Dodnes se táhnou spory o majetkové vyrovnání. Nemohou se dohodnout zejména na luxusním domě v pražských
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
historyplus.cz
Spikli se proti Václavovi III. vlastní poddaní?
Muž se zakrváceným nožem prchá od místa, kde byl právě ubodán král Václav III. Stráže mají jasno, a dotyčného na místě zabijí. Zahodili tak ale příležitost dozvědět se, proč se domnělý pachatel vlastně činu dopustil…   Celé město již spí, jen krčma se otřásá v základech. „Na zdraví krále!“ zvolá pijan, a než si obsah
Smažená zmrzlina
nejsemsama.cz
Smažená zmrzlina
Příprava je trochu složitá, ale tato delikatesa ohromí každou návštěvu. Ingredience na 4 porce: Piškotový plát: ● 6 vajec „M“ ● 160 g krupicového cukru ● 80 ml rostlinného oleje ● 160 g hladké mouky ● zmrzlina (vanilková) Vanilková omáčka: ● 1 l smetany ● 100 g cukru ● 8 žloutků ● 2 vanilkové lusky Na ozdobu: ● vejce na obalení ● plátky mandlí na obalení ● rostlinný olej ke
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
iluxus.cz
Studio archicraft představuje luxusní sídlo Arden Road. Nachází se v prestižní čtvrti Los Angeles
Rezidence Arden Road, nejnovější počin holešovického studia archicraft, přináší unikátní pohled do světa prominentního bydlení. Projekt zasazený do vyhlášené rezidenční čtvrti Pasadena představuje dům
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
21stoleti.cz
Z čeho se skládá kosmické záření? Napoví přelomová metoda českého fyzika
Jeden rok večerního sledování televize, jedna cesta letadlem z východního na západní pobřeží USA nebo 3 dny strávené v Atlantě. Všemi těmito činnosti do sebe průměrný Severoameričan dostane dávku 0,1
Kuskus s avokádem
tisicereceptu.cz
Kuskus s avokádem
Voňavé dobroty z Maroka, Tuniska, Turecka i z Bulharska. Mezi oblíbené pokrmy patří i kuskus na různé způsoby. Ingredience na 4 porce 300 g kuskusu 350 ml vroucího kuřecího vývaru 2 avokáda 1
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
skutecnepribehy.cz
Jak se (ne)povedly naše zásnuby
Než jsem otěhotněla, rozhodli jsme se s přítelem, že si zaletíme na romantický prodloužený víkend do Paříže. Tedy s prohlídkami památek, nákupy, romantickými snídaněmi v kavárnách. S vínem i vybraným jídlem. Byla jsem natěšená jako blecha a nemohla se dočkat, až konečně uvidím Louvre, katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž. Nikdy jsem totiž v hlavním městě Francie nebyla, ale toužila jsem po tom
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
enigmaplus.cz
Dodnes neobjasněné záhady: Dávné artefakty i vzkaz o konci světa
Zajímavým objektem, o kterém si mnozí mysleli, že pochází z doby, kdy na Zemi ještě žili dinosauři, je takzvané Londýnské kladivo. Tento artefakt byl nalezen ve 30. letech 20. století v USA, konkrétně
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
epochaplus.cz
Kolik uzvedne nosorožík a další rekordy ze světa zvířat
Svět zvířat je plný rekordů a neuvěřitelných výkonů, i když to třeba na první pohled není vidět. Tady je pár čísel, která vyrazí dech. 13 bilionů tolik sarančat tvořilo hejno, které v roce 1874 napadlo americké státy Iowa Minnesota, Kansas a Texas. Jejich celková váha činila téměř 30 milionů tun. 750 000 000 tun tolik