Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Slon, majestátní vládce savan!

Je to největší suchozemský savec a v lidech úctu vzbuzuje už odpradávna. Co je však pravdy na tom, že má fenomenální paměť? A opravdu nemůže nikdy dostat rakovinu? Jak vysokou má inteligenci?  Umí se mezi sebou jednotliví sloni dorozumívat?

Slon patří mezi nejchytřejší zvířata na světě. Jeho mozek také váží až 5 kilogramů, což je víc než u kteréhokoliv jiného suchozemského živočicha na světě!

Pokud jde o srovnání s velrybami, pak ty váží asi dvacetkrát více než slon, ale jejich mozek je těžší jen dvakrát. Lidský mozek zase obsahuje asi 86 miliard nervových buněk, ten sloní až 257 miliard.

Sloni jsou také schopni mnoha emocí, umí se učit, pečovat o mláďata (a to nejen o vlastní), používat nástroje, spolupracovat a chápat gesta.

Paměť jako slon

Dobrá paměť je pro slony důležitá kvůli přežití ve volné přírodě. Vedoucí samice si například pamatuje všechny zdroje vody v okolí, a tak v období sucha může skupinu neomylně dovést k napajedlu.

Cvičení pracovní sloni si pak dokážou zapamatovat až 30 povelů nebo 26 obrazců. Na druhou stranu se to ale s glorifikací jejich paměti často přehání.

Největšími pamětníky v říši zvířat totiž pravděpodobně nejsou sloni, ale delfíni, kteří dokážou rozeznat i zvuky, které třeba 20 let neslyšeli.

Je slon chytrý jako opice?

A jak je na tom slon s inteligencí? Thajští vědci se to pokusili zjistit tak, že nádobu s potravou umístili za síť a na ni položili lano. Aby si sloni jídlo přisunuli, bylo nutné, aby takzvaně táhli za jeden provaz.

Jak se k potravě dostat, pak velmi rychle pochopilo všech 12 účastníků experimentu. Nejmladší slonice Neua Un dokonce lano jen přišlápla a nechala veškerou dřinu na partnerovi. Samec JoJo se zase ani neobtěžoval jít k síti, dokud neměl partnera. Sloni tak prokázali schopnost učení, spolupráce a řešení problémů.

Sloni rozeznají řeč

Už řecký filozof Aristoteles řekl, že sloni jsou zvířata, která předčí ostatní v intelektu a důvtipu. Navíc se ukazuje, že jsou schopni i rozlišovat různé lidské jazyky a poznají i to, zda promlouvá muž nebo chlapec.

Mezinárodní tým vědců dělal průzkum u slonů v národním parku Ambroseli v Keni. Během něj jim pustil tutéž větu v masajštině a v řeči kmene Kambů. Větší odezvu měl výrok Masajů, protože ti občas slony zabíjejí.

Sloni se také více báli, když mluvil dospělý muž než chlapec. Zvolání pronesené ženou je pak nechalo zcela klidnými. Vědí totiž, že od slabšího pohlaví jim nic nehrozí.

Používání nástrojů

Sloni jsou také mistry v používání nejrůznějších pomůcek. V době sucha si třeba umí vytvořit primitivní studnu. Aby se dostali k vodě, vykopou díru a pak odtrhají kůru ze stromu a sežvýkají ji do tvaru koule, kterou díru v zemi ucpou.

Tu pak také zasypou pískem, aby se voda neodpařovala, a později se na toto místo chodí napít. Umí také používat větve k odhánění much nebo aby se poškrábali.

Někteří jedinci v zoologických zahradách zase házejí obří kameny nebo klády na elektrický plot, aby ho vyzkratovali.

Řešení problémů

Tito suchozemští obři umí také dobře řešit problémy, i když to od nich vyžaduje změnu chování a někdy rovněž značnou dávku trpělivosti. V indickém Terai například stádo slonů spásalo plantáž cukrové třtiny. Lidé tedy na mezi zapálili křoví, aby je odehnali.

Jenže sloni místo útěku načerpali v blízkém potoce vodu, oheň uhasili a pokračovali v hostině. Slonice Bandula žijící v Marine World Africa v USA se zase uměla osvobodit z okovů.

V jiné zoo pak slon Koko dokázal rozumět příkazům chovatelů a pomáhal jim s ostatními slony.

Umí slon počítat?

Zajímavý experiment se slony provedl profesor Naoko Irie z Tokijské univerzity. Chtěl totiž zjistit, zda umějí počítat. Do dvou kyblíků házel různé počty jablek a zaznamenával, kolikrát si sloni z tokijské Ueno Zoo vyberou kyblík, ve kterém je jablek více.

Byli úspěšní na 74 %. Nejlepší přitom byl africký slon Ashya, který se dokonce trefil 87krát ze 100 případů. Úspěšnost člověka ve stejném testu byla jen 67%.

Sloní umělci

Řada slonů má umělecké sklony, a tím, že mají citlivý chobot, jsou schopni do něj vzít i štětec. Jejich díla jsou pak srovnávána s pracemi abstraktních expresionistů a často vystavována v zoo nebo galeriích.

Mezi nejúspěšnější umělkyně přitom patří slonice Ruby ze zoo ve Phoenixu. Má vyloženě cit pro malování a přesně ví, jaké barvy a v jakém pořadí použije.

Když třeba jednou do zoo přijela sanitka, která blikala červeně, bíle a žlutě, vybrala si tyto barvy pro svůj obraz malovaný téhož dne. Její díla se prodávají až za 25 000 dolarů, tedy asi 560 000 korun.

Skvělí imitátoři

Málo se ví, že sloni jsou velice šikovní i v napodobování, a to zejména zvuků. A do doby, než se objevil osiřelý slon Mlaika, si vědci mysleli, že napodobovat zvuky umí jen velryby, delfíni, netopýři, primáti a ptáci.

Mlaika ovšem dokázal imitovat třeba zvuky okolo projíždějících vozidel. V jedné švýcarské zoo zase žil africký slon Calimero, a to spolu se slony indickými. Ti ovšem vydávají jiné zvuky než sloni afričtí, ale Calimero se hravě naučil „mluvit“ stejně jako oni.

Indický slon Kosik pak umí napodobit až 5 korejských slov. Tito suchozemští obři si pamatují také volání členů své rodiny i cizích jedinců.

Jak spolu komunikují?

Sloni mají skvěle vyvinutý sluch. Ve svém zvukovém orgánu jsou schopni tvořit tóny velmi nízkých frekvencí, díky čemuž s ostatními komunikují na dlouhé vzdálenosti (kolem 5 km). Sloni vnímají i infrazvuk o frekvenci 5–24 Hz.

Ten my, lidé, nerozlišujeme, neboť lidské minimum je 20 Hz. Vydávají i jiné zvuky, jako troubení nebo mručení, a umí i příst jako kočky. Citlivě vnímají i otřesy půdy a změny atmosférického tlaku, takže pravděpodobně slyší přicházet déšť. Důležitý je pro ně i hmat, zrak ale naopak mají slabý.

Poslouchají nohama

Zvláštností je, že sloni slyší i nohama! Právě citlivé plosky chodidel jim totiž vedle uší pomáhají vnímat ony nízkofrekvenční zvuky vydávané jinými slony.

Dokázal to průzkum odborníků ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii, kteří zkoumali slony v Keni a Namibii. Tím se také vysvětluje „šestý smysl“ slonů vůči zemětřesení, vlně tsunami nebo náhlé povodni.

Zkrátka sloni vnímají seismické vlny, neslyšitelné chvění země, pod svými citlivými chodidly a včas pak odejdou do bezpečí.

Sloní altruismus

Za zmínku ovšem také stojí schopnost slonů pomáhat si mezi sebou navzájem, a dokonce i jiným zvířatům a lidem. Indický sloní trenér instruoval slony, aby zvedali klády a umisťovali je do vykopaných děr. Jeden ze slonů úkol odmítl vykonat.

Když trenér pátral po důvodu jeho neposlušnosti, zjistil, že v díře spí pes. Poté, co ho vyndali, pokračoval slon v práci. Dojemná je také péče skupiny o zraněného druha nebo jedince, který uhynul.

I pak se ho totiž snaží postavit na nohy a hodiny s ním zůstávají, dokud ho sami nezačnou zahrabávat.

Proč slon nemá rakovinu?

Další zajímavostí je, že tito chobotnatci, i když žijí stejně dlouho jako lidé a jejich buňky se intenzivně dělí, téměř netrpí rakovinou (ta postihuje až 25 % lidí, ale jen 5 % slonů). Vědci z univerzity v Utahu se snažili zjistit, proč tomu tak je.

Studovali genom slonů afrických a přišli na to, že každý jedinec má od svých rodičů po dvaceti kopiích genu p53, kdežto člověk od každého jen jednu. A právě gen p53 ochraňuje buňky před jejich poškozením, zejména pak rakovinným bujením.

Takže když budeme mít štěstí, podaří se vědcům najít lék na tuto zákeřnou chorobu právě díky slonům.

Symbol štěstí

Ostatně slon je jako symbol štěstí a moudrosti vnímán už odpradávna. Možná je to proto, že působí majestátně, nebo třeba proto, že je chytrý. Ať tak či tak, je jedním z nejstarších zvířecích symbolů.

Ve starověké Číně byl znakem moudrosti, znalostí, síly, moci, štěstí a dlouhověkosti. Také nejuctívanější bůh hinduistů Ganeša bývá znázorňován se sloní hlavou a symbolizuje štěstí a úspěch.

Ostatně i Buddha žil na zemi jako bílý slon. Pokud si ale pro štěstí pořídíte domů sloní figurku, dbejte na to, aby měla chobot zdvižený nahoru.

Zajímavosti:

Sloni milují koupele, a aby se ochladili, dopřávají si je aspoň jednou denně. Čas od času se také rádi vyválí v bahně. To totiž chladí stejně jako voda, a navíc jim na těle vytvoří krustu, která je pak chrání před dotěrným hmyzem.

Sloní chobot je vlastně přerostlý nos a horní pysk dohromady. Váží až 180 kg a slon s ním dokáže spoustu věcí. Používá jej k dýchání, podá si jím do úst potravu, umí s ním lámat větve, ale i třeba sebrat ze země minci. Chobot je velice citlivý.

Na konci je zakončen hmatovými tělísky, takže je srovnatelný s prsty lidské ruky. Slon jím ale neumí pít, jen do něj nabere vodu (až 4,5 litru) a stříkne si ji do pusy. Na práci chobotu se podílí 150 000 svalů.

Sloni jsou výborní plavci. Při plavání bývají celí ponoření a z vody jim kouká jen vršek hlavy a špička chobotu, který používají jako šnorchl.

Samice je březí skoro 2 roky (to je nejdéle ze všech savců). Po porodu mládě kojí, přičemž to saje mléko tlamičkou (chobot mu u toho překáží). Denně slůně potřebuje až 9,5 litru mateřského mléka.

Samice žijí ve skupinách s mláďaty a vzájemně si s nimi pomáhají. Skupinu vede zkušená starší samice. Všechny členky mají mezi sebou silné citové vazby. Samci žijí samotářsky a přibližují se jen v době říje.

Tělo tohoto největšího žijícího suchozemského zvířete funguje jako akumulátor, snadno hromadí teplo a pomalu ho ztrácí. Proto se slon rád ochlazuje. Nejlépe mu k tomu slouží obří uši, kterými mává jako plachtami. Díky tomu pak klesne teplota jeho těla až o 5 °C.

Sloni, ač váží asi 7 tun, našlapují velmi tiše. Chodí vlastně po špičkách. Konečky prstů mají rosolovitým vazivem vrostlé do polštáře, který tak vlastně tvoří celé chodidlo a slouží jako tlumič.

Sloni se pohybují rychlostí až 40 km/h. Jejich zrychlený pohyb je přitom něco mezi chůzí a během, zatěžují při něm všechny končetiny stejně. A aby nohy unesly váhu těla, mají sloni (jako jediní savci) 4 dopředu obrácená kolena.

Běh je pro ně ale energeticky příliš náročný, a tak preferují chůzi. Skákat neumí.

V průměru se dožívají 70 let. A protože nemají mnoho přirozených nepřátel, je nejčastější příčinou jejich smrti (kromě lovení pytláky) vyhladovění v důsledku obroušení zubů.

Sloní kly jsou vlastně řezáky. Mohou být až 3 metry dlouhé a 100 kilogramů těžké. Spolu s chobotem slouží hlavně k porážení stromů. Kromě nich má slon 4 stoličky, které se při konzumaci stravy obrušují, ale během života slona se nahrazují novými.

Nyní se v některých populacích kvůli lovu pro kly vyskytuje až 30 % slonů bez nich. Každý slon jeden ze svých klů preferuje a vzájemně se pomocí nich umí i objímat.

Ač se traduje, že sloni se bojí myší, není to jisté. Zato se zcela určitě bojí včel a nemají rádi buráky.

Sloni bývali využíváni ve válkách už Syřany, Číňany a Peršany, dále pak Ptolemaiovci. Nejznámějším válečným slonem byl Surus, se kterým kartaginský vojevůdce Hannibal překročil Alpy.

V cirkusech se raději využívají samice, protože nejsou tak agresivní jako samci.

Sloni jsou chytří, poznají se i v zrcadle. Sloni jsou výbornými malíři. Sloni mají určitý rituál, ve kterém uctívají svého druha.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Ohromila svět indiánská baletka?
Na indiány se v Americe zkraje 20. století lidé často dívají skrz prsty…Diváci, kteří nadšeně aplaudují ve vyprodaných sálech nejlepší baletce světa, ale nemají ani tušení, že jim právě tančí Ki He Kah Stah Tsa.   V rezervaci indiánského kmene Osagů v oklahomském městě Fairfax rodina Alexandera Josepha Tall Chiefa (1890–1959) něco znamená. Alexander vlastní téměř celé […]
Mlčenlivý strašil Španěly
Vůdce povstání a miláček národa stačí jen položit nohu na první stupeň schodiště svého paláce, když zazní tři rány z pistole. Vilém Oranžský, který sjednotil svou zemi proti španělské nadvládě, je na místě mrtev.   Ve druhé polovině 16. století úpí nizozemské provincie pod španělskou mocí. Král Filip II. Španělský (1527–1598) se je snaží proměnit v ortodoxně katolickou […]
Zajímavosti
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Monumentální Akšardham: Největší chrám světa?
Dokonale seřízené lasery vykreslují před zraky návštěvníků úchvatnou světelnou show. Trocha mlhy pro dotvoření atmosféry, k tomu něco na zub. Jde o jediné velkoformátové kino v celém hlavním městě Indie, Novém Dillí. Překvapivě nejsme nikde v zábavním parku, ale v hinduistické svatyni!   Žádné kovové „berličky“ a beton maximálně do základů. A ty musí být […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
Když soutěž dorazí v roce 2000 do Česka, je to velká sláva. Zájem o ní ale časem opadne. Na rozdíl od jiných zemí, včetně té, kde přijde na svět – Velké Británii. V ní běží dodnes.   Pánové David Briggs, Mike Whitehill a Steven Knight už společně několik soutěží vytvořili. Většinou jsou ale určené pro […]
Záhady a napětí
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Střelný prach i černá magie: Co všechno dokázal alchymista „Černý Berthold“?
Traduje se, že střelný prach vynalezli čínští alchymisté, když hledali elixír mládí. Neotáčejme se ale ani k evropským alchymistům zády. Je totiž pravděpodobné, že střelný prach byl souběžně objeven i v Evropě. Často je zmiňován Černý Berthold, záhadný alchymista z konce čtrnáctého století. Kdo to byl a proč si ho historie stále pamatuje?   Potemnělé sklepní místnosti vévodí […]
Nejtajemnější mayský vladař: Byl mimozemského původu?
Rozechvělý archeolog Alberto R. Lhuillier nevěří vlastním očím. Před sebou má sarkofág nejvýznamnějšího mayského vládce. Tím je legendární Pakal, jehož podobiznu je možné spatřit také na víku rakve. Podle dávných mayských životopisců neměl panovník lidský původ. Je možné, že pocházel z jiné galaxie?     Z vrcholku Chrámu nápisů se naskýtá jedinečný pohled na kdysi výstavní indiánskou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
enigmaplus.cz
Doktor Kittel: Severočeský Faust z Jizerských hor?
V Libereckém kraji, nedaleko Jablonce nad Nisou, se nachází obec Pěnčín-Krásná. Právě zde pobýval věhlasný doktor Kittel, který je přirovnáván k legendárnímu doktoru Faustovi. Byl to bezesporu člověk,
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
nasehvezdy.cz
Zůstala Krejčíková s dětmi na všechno sama?
O problémech ve vztahu herečky Anety Krejčíkové (32) s tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39) se snad šušká od začátku, co jsou spolu. Hvězda seriálu Ulice totiž neměla být jedinou, pro kterou často a 
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
historyplus.cz
Konal se první orientační závod v Rakousku-Uhersku?
Sedm cyklistů se v prvním orientačním závodě světa pouští nazdařbůh do terénu jen s mapou a vírou ve své schopnosti. Zvítězí ale opravdu ten, který dokáže najít nejkratší možnou cestu k cíli? Orientační závody, během nichž dostane soutěžící mapu a musí překonat stanovenou trasu, se dnes konají v běhu, na kolech i na lyžích po celém světě. Za kolébku
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
21stoleti.cz
Zemřel muž, který strávil 72 let v železných plicích
Než byla v roce 1955 vytvořena první vakcína, byla dětská obrna obávanou nemocí. V jejím důsledku mohlo u dětí dojít k ochrnutí dýchacích a polykacích svalů. V takovém případě se jejich jedinou nadějí
Rolky s medvědím česnekem
tisicereceptu.cz
Rolky s medvědím česnekem
Můžete využít i jiné čerstvé bylinky. Rolky jsou skvělé třeba s bazalkou nebo špenátem. Suroviny 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažné vody 3 lžičky cukru krystal ½ lžičky soli 1 vejce 3 lžíc
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
epochanacestach.cz
Benátská! s Impulsem oslaví svojí třetí dekádu třemi velkými S: Scooter, Suzi Quatro & Slade
Poslední červencový víkend je pro milovníky hudby již neodmyslitelně spjatý s festivalem Benátská! s Impulsem. Ten se od svého vzniku, kdy měl pódium sestavené z lešení a aparaturu přivázanou ke stožárům veřejného osvětlení, etabloval mezi tuzemskou špičku. Letos slaví 30 let. Mezi gratulanty nebudou chybět ani zahraniční ikony Scooter, Suzi Quatro a Slade, kteří mají
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
panidomu.cz
Batikovaná trička jsou zase v módě. Jak si je vyrobit?
Moderní vzor a ještě batikovaný. Jak si jej vyrobit? Triko nejprve vhodným způsobem poskládáte, sklady převážete provázkem, polijete textilními barvami a pak zafixujete. A to je celé. S příčným pruhem Pomůcky: provázek (gumičky), injekční stříkačka (nebo nosatá láhev), molitanový štětec, mikrotenový sáček, krejčovská křída barevná, zakrývací folie Pomocná chemie: krystalická soda, chlorový čistič, sirnatan sodný
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Utekla jsem sektě právě včas
skutecnepribehy.cz
Utekla jsem sektě právě včas
S Blankou jsem se seznámila hned první den na vysoké. Dali nás na koleji do jednoho pokoje a sedly jsme si kupodivu okamžitě. Ještě ten večer jsme vyrazily na pivo a náš pokoj jsem pokřtila nocí strávenou na záchodě. Brzy jsem pochopila, že Blanka není úplně šťastný člověk. Než nastoupila na univerzitu, žila s mámou, která hodně pracovala, hodně
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
iluxus.cz
Nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+: více agility pro závodní tratě
Společnost Mercedes-AMG představila na automobilové slavnosti Goodwood Festival of Speed nejnovější přírůstek do rodiny supersportovních vozů AMG GT – nový Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+. Novinka se z
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
epochaplus.cz
Tajemství Mallorcy a Menorcy: Mají starověký telegraf?
Doba bronzová a železná je v plném proudu a na dnes turisticky oblíbených ostrovech Mallorca a Menorca drží otěže moci společnost, kterou dnes nazýváme Talajotickou kulturou.   Zhruba mezi 1. a 2. tisíciletím před Kristem se pustí do budování talajotů, megalitických památek, o jejichž účelu se dnes můžeme jen dohadovat. Předcházejí jim takzvané tumuly, které
Jaký muž se k vám hodí?
nejsemsama.cz
Jaký muž se k vám hodí?
Nauka o číslech – numerologie – vám poradí, s kým stvoříte ideální pár. Stačí jen znát, kdy se muž, co vás zajímá, narodil. Pak porovnejte své životní číslo s jeho číslem, a hned budete mít jasno. Omystické povaze čísel psali do hliněných tabulek již staří Sumerové. Spojitost čísel s člověkem a lidským osudem je nabíledni, každý jsme se „někdy“ narodil. To