Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Trest shůry: Dá se přežít zásah bleskem či meteoritem?

Bouřky nejsou v našich končinách ničím zvláštním. Především v létě se můžeme kochat jejich krásou a zároveň děsit nebezpečí, které představují. Co se stane, když se ocitneme blízko blesku? Dá se jeho zásah přežít?

Blesky přitahovaly lidstvo už v dávných dobách. Staří Římané v nich viděli boha Jupitera, který metá blesky ukované Vulkánem. Původní obyvatelé Ameriky v nich zase spatřovali hromového ptáka. Tento úkaz fascinuje i děsí zároveň. Jak k bouřce dojde?

Jednou z podmínek pro její vznik je nestálé zvrstvení vzduchu, dostatečná vlhkost vzduchu a vhodné rozmezí teplot. Při tomto zvrstvení má spodní vzduch výrazně vyšší teplotu než vzduch nahoře.

Když se pak dá do pohybu směrem nahoru, je teplejší než jeho okolí a také lehčí.

Práce nabitých částic

V bouřkovém mraku se vyskytuje přechlazená voda a různě velké ledové částice. Ty větší kousky ledu se ohřívají, zatímco drobnější ledové částice jsou chladnější. Když pak dojde ke vzájemnému kontaktu, menší získávají kladný náboj, zatímco ty teplejší záporný.

Při dostatečné intenzitě se pak vytvoří elektrické napětí, ze kterého vznikají blesky. Častěji k této situaci dochází v létě, kdy se zemský povrch více ohřívá.

Častěji dochází k bouřkám v létě.
Častěji dochází k bouřkám v létě.

Blesk a hrom

Blesk se skládá ze dvou částí. V té první se z mraku spouštějí samotné blesky, v druhé části na ně Země odpoví trsovitým výbojem. Hrom, který následně slyšíme, vzniká v důsledku prudkého zahřátí vzduchu bleskem.

Kvůli tomu, že se vzduch tak rychle zahřeje, se začne prudce rozpínat, což pak vnímáme jako silný třesk nebo burácení. Na světě zasáhne blesk zhruba 200 000 lidí ročně, na následky úderu zemře okolo 24 000 lidí. Děje se tak z velmi jednoduchého důvodu.

Naše tělo je jeden velký a dobrý vodič elektřiny. Při přímém úderu proteče tělem velmi silný proud o napětí asi 300 000 voltů. Podle statistik je šance, že do člověka udeří blesk, asi 1 : 300 000. Člověka může zasáhnout nejen na zemi, ale také ve vzduchu.

Vyšší teplota než na Slunci

Pokud je člověk zasažen bleskem, většinou se tak stane do hlavy nebo ramenou. Nepřímo může proniknout do organismu končetinami.

A jelikož blesk zahřeje okolní vzduch na teplotu cca 28 000 °C, což je 5x více než má teplota Slunce, způsobuje okamžité popáleniny III. stupně. I přesto může člověk přežít, o čemž svědčí i výpovědi lidí, kterým se to podařilo.

Ani to ale neznamená, že zásah bleskem nezpůsobí vážné důsledky. Nejohroženějším orgánem je srdce. Při přímém zásahu dochází k jeho zástavě, případně jeho trvalému poškození.

I když se ale postiženého podaří zachránit, může i později docházet k srdeční arytmii, poškození myokardu, nebo dokonce k plicnímu edému. V momentě zásahu dochází také ke ztrátě vědomí, v horším případě k poškození mozku.

Není ničím výjimečným, že přeživší měli problémy se ztrátou paměti, docházelo u nich k poruchám spánku, a některým z nich se dokonce změnila osobnost.

Popálená kůže

Zásah způsobí také změny na kůži. Vytváří se pruhovité nebo kruhovité popáleniny. Dalším častým nálezem bývají tzv. bleskové obrazce, které tvoří červené stromkovité pruhy, jež vypadají jako větvičky nebo listy kapradí.

K tomu dochází kvůli rozšířeným kapilárám. Postižené jsou také vlasy a chlupy, které se vlivem blesku opálí, zkroutí či dokonce zčernají.

Po zásahu bleskem si vytváří bleskové obrazce.
Po zásahu bleskem si vytváří bleskové obrazce.

Hlavně neutíkat

Co tedy dělat, aby se lidé blesku vyhnuli? V ideálním případě je nejlepší ukrýt se do bezpečí v podobě budovy s hromosvodem. Ne vždy se ale ve volné přírodě podaří takové místo najít. I tak se dá řídit některými pravidly.

Během bouřky není dobré zdržovat se na kopcích a holých pláních, je nutné vyhledat co nejnižší polohu. Člověk by měl také zaujmout takovou polohu, aby se co nejmenší plochou dotýkal země.

Ideální je přidřepnout na špičky k zemi, ruce přitisknout na uši a hlavu sklonit mezi kolena.

Kdy je bouřka nejnebezpečnější?

Pokud změříme dobu mezi bleskem a úderem hromu, můžeme zhruba odhadnout, jak daleko od nás bouřka právě je. Zvuk se totiž šíří rychlostí zhruba 330 metrů za sekundu, to znamená, že za 3 sekundy urazí jeden kilometr.

Světlo blesku naopak vidíme okamžitě (300 000 m/s).

Vzdálenost 3 kilometrů od bouřky (zhruba 9 sekund mezi bleskem a hřměním) se stále považuje za nebezpečnou vzdálenost, kdy je lepší zůstat v bezpečném úkrytu až do doby, než je bouře vzdálená aspoň 10 kilometrů, To je zhruba 30 sekund mezi bleskem a hřměním.

Nebezpečí číhá i doma

Ani ve svých domovech nejsme úplně stoprocentně chráněni. Není radno při bouřce sedět u okna. Nebezpečí tkví hlavně v nepřímých zásazích, kdy blesk projede například telefonní přípojkou nebo vodovodním potrubím.

Bizarní situace nastala v Austrálii, kdy blesk zasáhl ženu, když si čistila zuby a naklonila se ke kohoutku. Přes potrubí projel blesk a způsobil jí popáleniny vnitřností od úst až ke konečníku. V budovách bez hromosvodu zase hrozí riziko požárů.

Jak funguje hromosvod?

Budovy chrání většinou hromosvody, které zachytí přímý úder blesku a svedou ho do uzemňovací soustavy, která ho rozvede do země. To funguje pouze za podmínky, že samotná budova je dostatečně odizolována a v zemi pak dojde k neutralizaci blesku.

Jako jedno z nejbezpečnějších míst se zdá být automobil. Uzavřený vůz funguje na principu Faradayovy klece. Při nárazu blesku náboj uvnitř auta vyrovná náboj, který je vně vozu.

První hromosvod postavil Prokop Diviš.
První hromosvod postavil Prokop Diviš.

Nebezpečný kulový blesk

Samostatnou kapitolou je tzv. kulový blesk. Ten vědci dosud nedokázali úplně zmapovat a vysvětlit. Vypadá jako kulovitý útvar o velikosti několika centimetrů, přičemž může být různě zbarvený, od žluté po modrou.

Pohybuje se různými směry a zaniká buď výbuchem, nebo se zcela vypaří. Podle odhadů vědců může mít kulový blesk teplotu přibližně 1700 °C.

Lidský hromosvod

I když je pravděpodobnost zásahu mizivá, existuje případ muže, Roye Clevelanda Sullivana, kterého blesk zasáhl celkem 7x. Jako by si ho blesky záměrně vybíraly.

Co je ještě překvapivější, že všechny nehody přežil a vyvázl pouze s lehkými popáleninami a ohořelými vlasy. Tento muž pracoval jako správce Národního parku Shenandoah, a pohyboval se tak neustále v přírodě.

Jeden z blesků ho ale zasáhl i v relativně bezpečném autě. I přes tuto unikátní shodu náhod skončil jeho život velmi tragicky. Roy Cleveland Sullivan se zastřelil kvůli neopětované lásce.

Roy Sullivan byl celý život magnetem pro blesky.
Roy Sullivan byl celý život magnetem pro blesky.

Smrtící meteorit

Meteority patří mezi reálnou hrozbu, která může naší Zemi fatálně ohrozit. V historii došlo k několika případům, kdy malé částice prolétly atmosférou a dopadly na Zemi.

Nejznámější případ dopadu meteoritu se stal 30. listopadu 1954, kdy v americkém státě Alabama prorazil meteorit o hmotnosti 3,86 kg střechu domu.

Tento útvar zničil dřevěnou skříň velkého rádiového přijímače, odrazil se od ní a dopadl na gauč, kde spala jistá Ann Elizabeth Fowlerová Hodgesová. Náraz jí způsobil rozsáhlé pohmožděniny na boku.

Podle vědců jsou šance přežít náraz meteoritu mizivé, konkrétně 1 : 1 000 000. Když se toto těleso blíží k zemskému povrchu, jeho rychlost se pohybuje v desítkách tisíc kilometrů za hodinu. Přímý zásah tedy není možné přežít.

Ann Fowlerová je nejznámější případ zásahu meteoritem.
Ann Fowlerová je nejznámější případ zásahu meteoritem.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává […]
Města zaplavily gangy malých kolportérů
„Mnoho mužů může najít zaměstnání prodejem novin.“ Těmito slovy začíná Benjamin Day, vydavatel deníku New York Sun, v roce 1833 inzerát, v němž hledá kolportéry pro své noviny…K jeho překvapení se však nepřihlásí žádný dospělý, ale desetiletý chlapec!   Za prvního kolportéra, pouličního prodavače novin, lze považovat irského imigranta Bernarda Flahertyho (1824–1876), jenž zareagoval na […]
Udělal Galileo z papeže hlupáka?
Devětašedesátiletý učenec stojí v síni římského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva proti inkvizičnímu tribunálu. Své učení ze strachu odvolá, ale svobodného bádání se nikdy nevzdá!   Synové často přejímají povolání svých otců, a pokud by tomu tak bylo i v případě Galilea Galileiho (1564–1642), stal by se hudebníkem. Stejně jako otec je i on skvělým […]
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Zajímavosti
Kdy pojedeme do vesmírného hotelu?
Chystáte se na vánoční dovolenou a chtěli byste opravdovou exotiku? Pokud ještě pár let počkáte a budete zatím šetřit, můžete vyrazit i do vesmíru. Už brzy by totiž oběžná dráha měla být plná hotelů!   Počátek 21. století přinese nový trend – vesmírný turismus. Miliardáři jsou ochotni zaplatit nepřestavitelné částky za pobyt na Mezinárodní vesmírní […]
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657). […]
Camerlengo: Šedá eminence Vatikánu
Kdyby aktuální papež František (*1936) zemřel, církev si co nejdříve zvolí nového Svatého otce. Než se tak ale stane, nezůstane církev bez svého nejvyššího představitele. Odpovědnost přebírá kardinál komoří, v církevním slangu známý jako camerlengo.   Za prvním představitelem musíme hluboko do historie, konkrétně do roku 1073, kdy je zvolen papež Řehoř VII. (1015–1085). Během […]
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Záhady a napětí
Nejtajemnější mayský vladař: Byl mimozemského původu?
Rozechvělý archeolog Alberto R. Lhuillier nevěří vlastním očím. Před sebou má sarkofág nejvýznamnějšího mayského vládce. Tím je legendární Pakal, jehož podobiznu je možné spatřit také na víku rakve. Podle dávných mayských životopisců neměl panovník lidský původ. Je možné, že pocházel z jiné galaxie?     Z vrcholku Chrámu nápisů se naskýtá jedinečný pohled na kdysi výstavní indiánskou […]
Příšera pod hladinou norského jezera: Skrývají ji místní před světem?
I Skandinávie má svého tajemného kryptida. Je jím legendární tvor Selma, který má žít v jezeře Seljord, u stejnojmenné obce v regionu norského Telemarku. Ačkoli se prý velmi podobá skotské Nessie z jezera Loch Ness, Selma zdaleka nedosáhla takové popularity u světové veřejnosti. Proč?   Žebřiňák se senem drkotá po kamenité cestě. Vrata statku se […]
Strašidelný pronájem v Salemu: Tamní duchové jsou prý přátelští!
Dům, který si můžete pronajmout na Airbnb, je postaven v roce 1838 v Salemu ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Mnoho hostů, kteří v domě zůstali, tvrdí, že v něm straší. Jaká nadpřirozená síla tam přebývá? Původní majitel domu Henry Derby pracoval v malém americkém městečku Salem ve státě Massachusetts jako krejčí až do […]
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Velký návrat Vandy Hybnerové ke staré lásce?
nasehvezdy.cz
Velký návrat Vandy Hybnerové ke staré lásce?
Herečka Vanda Hybnerová (55) ze seriálu Ulice loni s hořkostí v hlase přiznala, že jí vztah s mladším partnerem Jakubem Chourou (42) nevyšel. Dnes je ale všechno jinak! Oba si zřejmě uvědomili, že
Nejkrásnější rostliny do koupelny
panidomu.cz
Nejkrásnější rostliny do koupelny
I koupelnu můžeme proměnit v zelenou oázu, je-li v ní alespoň malé okénko. Představujeme vám nejhezčí rostliny, ze kterých si určitě vyberete. V koupelně se daří i jiné zeleni, než je plíseň na zdi. Světlá koupelna je ideálním místem pro pěstování vlhkomilných rostlin. Většina z nich totiž kromě vlhkého vzduchu ocení i polostín. Šáchor Šáchory patří mezi obyvatele bažin
Akta včely: Jaká je role opylovačů v krajině a co je ohrožuje?
21stoleti.cz
Akta včely: Jaká je role opylovačů v krajině a co je ohrožuje?
S počtem zhruba 54 tisíc včelařů se Česká republika řadí mezi jednu z největších včelařských velmocí a ve světovém žebříčku zaujímá dokonce čtvrté místo. Podle dokumentu, který v roce 2016 schválila v
Rozvlňte lesklou hřívu, ať všichni žasnou
nejsemsama.cz
Rozvlňte lesklou hřívu, ať všichni žasnou
Nenechte své vlasy napospas sluníčku a dejte jim, co potřebují. Sluníčko pálí, a naše vlasy tak trochu sesychají jako kytky bez vody. V létě se totiž mění jejich ohebnost a textura a rapidně se vysušují. Jak z nich zase vykouzlit korunu krásy? Voňavé olejíčky Mňam, na olejíčku si suché vlasy rozhodně pochutnají. Kápněte si do
Stínicí prvky zvyšují uživatelský komfort
rezidenceonline.cz
Stínicí prvky zvyšují uživatelský komfort
Jsou nejen praktickým doplňkem, který chrání před slunečním zářením, teplem a nežádoucími pohledy, ale podílejí se rovněž na estetických kvalitách interiéru: dotvářejí totiž celkový vzhled a výslednou atmosféru obytného prostoru. Vnitřní i vnější stínicí prvky zvyšují soukromí a zároveň dodávají interiéru styl a eleganci. K jejich dalším přednostem patří zvýšení akustické a tepelné izolace místností,
Duchové straší turisty i houbaře: Může za to temná aura Šibeničního vrchu?
enigmaplus.cz
Duchové straší turisty i houbaře: Může za to temná aura Šibeničního vrchu?
Okolí polského města Nowa Ruda nabízí dobré podmínky pro sběr lesních hub. Má to však jeden háček. Na houbaře zde útočí nejen klíšťata, ale i duchové. Místní jsou přesvědčeni, že za to může lokalita z
Za sluncem na Korsiku
epochanacestach.cz
Za sluncem na Korsiku
Voňavý ostrov, Perla Středomoří či Kolébka vendety… tak se přezdívá Korsice, ostrovu ve Středozemním moři, na který jsou jeho obyvatelé patřičně hrdí a kde si turisté prožité dny nemohou vynachválit. Na tomhle ostrově si totiž dovolenou užije každý. Ať už dáváte přednost odpočinku a koupání v moři, nebo si ji chcete zpestřit různými výlety za poznáváním
Nejlepší učitel mi ukázal, jak může být život krásný
skutecnepribehy.cz
Nejlepší učitel mi ukázal, jak může být život krásný
Jsou vzpomínky, které zůstanou navždy. Asi každý si pamatuje svou nejmilejší učitelku nebo učitele, na kterého vzpomíná s láskou. Mně ta tajná láska přinesla zázrak. Neměla jsem hezké dětství. Maminka zemřela brzy, babička byla už hodně nemocná a otec byl tyran. Byly jsme tři holky a on si z nás udělal služky. V deseti letech jsem musela prát, vařit, uklízet. Na
Salát s avokádem a kuřetem
tisicereceptu.cz
Salát s avokádem a kuřetem
Někdy přijde vhod i salát typu „co dům dal“. Základem je listový salát, dobrá zálivka a poté přidejte ingredience, které máte po ruce. Zpracujete tak veškeré zbytky zeleniny i masa. Ingredience na
Výstava v trutnovské galerii EPO1 propojuje cyklistiku a současné umění
iluxus.cz
Výstava v trutnovské galerii EPO1 propojuje cyklistiku a současné umění
Výstava Jízda, která se uskuteční v Centru současného umění EPO1 v Trutnově ve spolupráci s platformou Sport in Art, představí ztvárnění bicyklů a jejich význam v životě člověka. Už od 3. května jsou
Saint Germain: Nesmrtelný génius nebo jen geniální kecal?
epochaplus.cz
Saint Germain: Nesmrtelný génius nebo jen geniální kecal?
Opravdu se osobně znal s Ježíšem i Kleopatrou? Byl to cestovatel v čase? Nebo je nesmrtelný? Anebo je to jen geniální podvodník? Pokud existuje člověk, který je ztělesněným tajemstvím, pak je to bezpochyby dobrodruh, který se do historie zapíše jako Hrabě Saint Germain. Vynoří se z neznáma Jeho skutečné jméno dones nikdo nezná. Stejně tak
Vzkvétal na jihu Itálie muslimský emirát?
historyplus.cz
Vzkvétal na jihu Itálie muslimský emirát?
Francký mnich Bernard má oči navrch hlavy. Se dvěma dalšími poutníky dorazil do jihoitalského Bari, které je od pádu Římské říše důležitým centrem křesťanství. Stojí zde katedrála a sídlí tu arcibiskup. Když sem ale Bernard kolem roku 865 vstoupí, narazí v centru města na mešitu a arabské paláce!   Berberský vojevůdce Kalfün (†asi 852) na sebe