Historie

5 VĚCÍ, KTERÉ JSTE NEVĚDĚLI O… německém teologovi Martinu Lutherovi

5 VĚCÍ, KTERÉ JSTE NEVĚDĚLI O… německém teologovi Martinu Lutherovi

Jejich jména a osudy zná celý svět. Přesto jsou životní příběhy i těch nejslavnějších historických osobností protkané překvapivými fakty a skutečnostmi, které by do nich nikdo neřekl. Dokážeme vám to v naší pravidelné rubrice.

Obyčejným horníkem

Budoucí reformátor evropského náboženského života se narodí 10. listopadu roku 1483 v malém saském venkovském městečku Eislebenu. Jeho otec, který se později vypracovává z horníka na důlního podnikatele mu předem předurčí právnické vzdělání. Luther (1483–1546) se však po studiu filozofie na univerzitě v Eufurtu rozhodne pro jinou životní dráhu.

Píše se rok 1517, když německý reformátor Martin Luther vystoupí tvrdě proti praktikám katolické církve, napadne instituci papežství a tvrdí, že jedinou skutečnou autoritou je Bible. Odezva na sebe nenechá dlouho čekat…

Pohrozí mu klatbou!

Luther se nevzdává, ani když papež Lev X. (1475–1521) vydá bulu, podle které mu hrozí klatba. V ten den ho může kdokoli beztrestně zabít. On ale neohroženě pokračuje ve své činnosti. Píše, káže a přesvědčuje o své pravdě prosté lidi.

Spálí papežskou bulu

Pozornost vyvolávají jeho dva spisy, v nichž obhajuje své názory – O babylonském zajetí církve a O svobodě křesťanského občana. Když se dozvídá, že tyto jeho nové spisy jsou veřejně spáleny, odpovídá stejnou mincí. Spálí veřejně papežskou bulu. Netřeba pochybovat, jak se poté asi zachová Vatikán. Papež nařídí jeho exkomunikaci. To se píše rok 1521. A ve stejném roce je císařem Karlem V.

(1500–1558) povolán na říšský sněm do Wormsu.

Lutherovo dílo je vítáno s velkým zájmem. V krátké době jsou zejména všechny exempláře jeho překladu Bible rozebrány, takže již v prosinci 1522 se musí připravit nové vydání.

Čest a hrdinství

Martin Luther se do Wormsu skutečně dostaví, aby obhájil to, co píše a hlásá. Jenže 18. dubna 1521 dostane rozkaz nic nevysvětlovat. Je mu položena pouze jedna jediná otázka: „Odvoláš nebo neodvoláš své učení?“ Kazatel svou břitkou odpovědí dokáže, že je vskutku mimořádnou osobností, když řekne: „Když vaše veličenstvo, vy ctihodní pánové toužíte po prosté odpovědi, odpovím prostě a jasně.

Dokud nebudu přesvědčen písmem svatým a prostým uvažováním – nepřijmu autoritu papežů a sněmů, když si vzájemně odporují – nic neodvolám.

Pomáhej mi bůh.“

Azyl na hradě

Císař proti Lutherovi vydá takzvaný edikt, jinak řečeno prohlášení kacířem se zákazem spisů. Reformátor se však nenechá zlomit, pokračuje v reformátorské činnosti pod ochranou saských kurfiřtů na hradě Wartburgu.

Celkový počet luteránů na světě je odhadován na téměř 90 milionů. Do luteránské světové federace patří 78 církví.
(Foto: wikipedia.org, pinterest.com)

Více z Historie

Dostali viktoriánští bobíci na zločince píšťalku?

Historie9.12.2022

Římané v Arábii vsadili na špatného koně

Historie7.12.2022

Apollinaire proslul díky krádeži Mony Lisy

Historie2.12.2022

Poutní kostel na Zelené hoře: Santini do něj zaklel číslo 5

Historie30.11.2022

Pořídili si Švýcaři flotilu kvůli válce?

Historie25.11.2022

Chronologie Lidstva

Historie25.11.2022

Závěr francouzského tažení do Ruska: Napoleon Kutuzovovi vyklouzl hned dvakrát

Historie23.11.2022

Belémská věž: Spása pro námořníky, strašák pro vězně

Historie18.11.2022

Zakladatel Mughalské říše rád zahradničil

Historie16.11.2022
Historie
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články