Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
55 let od invaze: Kauza jménem zvací dopis

Připomínáme si 55 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, která ukončila liberální reformy. Okupace si do konce roku 1968 vyžádala 108 mrtvých a další stovky zraněných. Co se tehdy dělo a co stálo ve „zvacím dopise“?

Během celého procesu normalizace lidem v uších nepříjemně rezonovalo slovo „zvací dopis.“ Ještě po Sametové revoluci byla existence tohoto dokumentu jen jakýmsi nepodloženým drbem.

Od září 1968 byl totiž pečlivě uložen v archivu politbyra Komunistické strany Sovětského svazu.

Teprve až při návštěvě Prahy v roce 1992 předal prezident Ruské federace Boris Jelcin (1931–2007) jeho ověřenou kopii Václavu Havlovi (1936–2011).

 
 

Smutná pravda

Ihned po svém „znovuobjevení“, byl předán do rukou odborníků z Kriminalistického ústavu, kde začala důkladná analýza. „My jsme tenkrát hledali všechny možné prostředky, jak objasnit celou záležitost „zvacího dopisu“.

Ten „zvací dopis“ byl speciálně panem Biľakem, kterého jsem vyslýchal, označen jako záležitost jemu neznámá.“ Zjištěn byl nakonec nejen typ psacího stroje, na němž je dopis napsán, potvrzena byla i pravost všech pěti podpisů!

Autentičnost potvrzuje i záznam z jednání představitelů států Varšavské smlouvy v Moskvě ze dne 18. srpna 1968, kde byl s konečnou platností odsouhlasena vojenská intervence Československa.

Všichni přítomní měli tehdy poprvé možnost slyšet z úst Leonida Iljiče Brežněva (1906–1982) obsah inkriminovaného listu, který podle něj obdržel od československých soudruhů.

Pánové Alois Indra (1921–1990), Drahomír Kolder (1925–1972), Oldřich Švestka (1922–1983), Antonín Kapek (1922–1990) a Vasil Biľak (1917–2014) se však k autorství nikdy nepřihlásili.

Zvací dopis

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s tímto naším prohlášením.

Náš polednový demokratický proces, ve své podstatě zdravý, náprava chyb a nedostatků minulosti a celkové polické vedení společnosti je postupně odnímáno z rukou ústředního výboru strany.

Tisk, rozhlas a televize, které se prakticky nacházejí v rukou pravicových sil, natolik ovlivnily veřejné mínění, že polického života země se dnes bez odporu společnosti začínají zúčastňovat elementy straně nepřátelské.

Rozvíjejí vlnu nacionalismu a šovinismu, vyvolávají antikomunistickou a antisovětskou psychózu.

Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi v současné době jsou již do značné míry paralyzovány. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme k Vám, sovětští komunisté, vedoucí představitelé KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí opravdové pomoci a podpory všemi prostředky, které máte k dispozici.

Pouze s Vaší pomocí je možné vyprostit ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Jsme si vědomi toho, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok na obranu socialismu v ČSSR nebyl lehký. Proto budeme ze všech svých sil bojovat vlastními prostředky.

Ale v případě, že by naše síly a možnosti byly vyčerpány, anebo kdyby nepřinesly kladné výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a požadavek o Vaši akci a všestrannou pomoc.

S ohledem na složitost a nebezpečí vývoje situace v naší zemi, prosíme vás, o maximální utajení tohoto našeho prohlášení, z tohoto důvodu je píšeme přímo osobně Vám v ruském jazyce.

Události před 55 lety…

20. srpen

16:00 – Pracovníci Státní bezpečnosti (StB) se scházejí u prosovětského ministra vnitra Viliama Šalgoviče (1919–1990), aby mu podali informace o chystané okupaci.

23:00 – Armáda pěti zemí Varšavské smlouvy, v počtu odhadovaném na 160 000–200 000 vojáků, posilněná o 4600 tanků, právě překračuje hranice Československa. Pražské vojenské posádky okamžitě bijí na poplach.

Sovětský ministr obrany Andrej Grečko (1903–1976) však důrazně varuje, aby se Československo nepokoušelo klást odpor.

23:00–23:30 – Rozhlas odmítá odvysílat prohlášení schvalující okupaci. Odmítavý postoj zaujímá také ČTK a Rudé právo.

23:30 – O celé záležitosti je informován prezident Svoboda.

Tehdy se poprvé od sovětského velvyslance Stěpana Červoněnka (1915–2003) dozvídá, že „na žádost československých stranických a státních představitelů“ vstupují do země vojska zemí Varšavské smlouvy. Prezident se zmůže jen na odpověď, že o žádné žádosti o pomoc nic neví!

00:00 – Rakousko uzavírá hranice s ČSSR a Maďarskem. Letiště v Ruzyni dostává přísný zákaz přijímat a odbavovat všechna letadla.

21. srpen

00:00 – Československý lid budí burácení a hřmot letadel. Na druhé straně oceánu je o celé invazi informován americký prezident Lyndon B. Johnson (1908–1973).

01:15 – Do budovy rozhlasu přicházejí agenti StB. Hlasatelé reagují na celou situaci protestem. Zamykají se a ignorují veškeré pokyny přicházející zvenčí.

01:30 – Je vydán příkaz obsadit televizní vysílač na Petříně i telefonní ústředny. Lidé jsou nabádáni, aby nevypínali rozhlasové přijímače a čekali na důležité informace.

1:55 – Rozhlas konečně zdrcenému Československu oznamuje, že je jejich země okupována a vojska Varšavské smlouvy bez vědomí státních činitelů překročila hranice.

Za okny mohou vidět vojenské kolony transportérů, a tanků, oblohou mají pod palcem sovětské Antonovy.

03:15 – V Liberci dochází k prvním incidentům, na které okupační vojáci reagují střelbou.

04:30 – Rozhlas poprvé mezi lid vypouští stanovisko ÚV KSČ, které odsuzuje vstup cizích vojsk na naše území. Občané jsou nabádáni ke klidu a k zachování běžného denního režimu.

07:00 – Vybaveni chybnými informacemi, střílí sovětští vojáci na budovu Národního muzea v domnění, že jde o budovu Rozhlasu. Mezi omítkou a prachem leží několik mrtvých těl.

07:20 – Před rozhlasem je jedno velké „parkoviště“ tanků. Nepolevující střelbu mají možnost slyšet i posluchači, kteří místy hlasatelům pořádně nerozumí.

08:00 – Spouští se mimořádné vysílání Československé televize. Hlasatelka Kamila Moučková (*1928) čte jednotlivá stanoviska k okupaci. Občané mají poprvé možnost vidět záběry z okupované Prahy. Mezitím Sověti obsazují budovu Ministerstva vnitra.

08:15 – Následuje projev prezidenta Svobody. Jde o jeho první veřejné vyjádření, ve kterém domlouvá všem občanům, aby se vyvarovali unáhleným rozhodnutí.

08:30 – Obyvatelé Liberce útočí na přijíždějící tanky vším, co mají po ruce. Reakce okupantů na sebe nenechá dlouho čekat – střelba ze samopalů trvá jen pár minut. Na místě zahynou čtyři lidé, další utrpí těžká zranění.

10:07 – Začíná 85. mimořádná schůze Národního shromáždění. Sovětská letadla shazují na Československo letáky, v nichž se snaží vysvětlit a ospravedlnit invazi. Spoustu nepřesností a gramatických chyb nelze přehlédnout. Třeba je za prezidenta označen už před půl rokem nahrazený Antonín Novotný.

12:00 – Vypuká hodinová generální stávka. Ulice a podniky jsou liduprázdné.

19:05 – Na Staroměstské náměstí se vydává průvod se zakrvácenou vlajkou. Ani ne o pár minut později Rozhlas nabádá občany k dobrovolnému darování krve.

22:00 – Sovětské jednotky odpalují barevné světlice, aby mohly na mnoha místech Prahy zahájit palbu. Začíná platit zákaz vycházení.

22:30 – Éterem zní druhý projev prezidenta, v němž občany informuje, že je nutné zajistit odchod nepřátelských vojsk.

(Foto: Archiv)

Související články
Tým botaniků odhalil významné změny v rozšíření druhů české květeny. Jejich studie analyzovala ústup i šíření jednotlivých druhů flóry na českém území od roku 1960. Nová studie vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou a Vídeňskou univerzitou a byla publikována v mezinárodním odborném časopise Biological Conservation. […]
Vezmete altermagnet, dáte ho pod rentgen, měníte polarizační filtr a pozorujete, jak materiál pohlcuje světlo. Zní to skoro jako pokus z běžné hodiny fyziky, jde však o průlomový experiment, jehož výsledkem je pozoruhodný objev fyziků z Masarykovy univerzity, Akademie věd ČR (AV ČR), Metropolitní univerzity v Ósace a University of Nottingham.   Před půl rokem […]
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, uvedla, že květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy globální průměrná teplota dosáhla rekordní hodnoty pro příslušný […]
Tradiční Olomoucké tvarůžky slaví významné jubileum. V roce 1924 se v loštické tvarůžkárně roztočil první formovací stroj a odstartoval revoluci ve výrobě jediného původního českého sýra. Formovací stroj dokázal vyrobit neuvěřitelných 10 000 tvarůžků za hodinu a umožnil tak tvarůžkovou pochoutku dostat k mnohem většímu množství zákazníků. Historie výroby tvarůžků sahá až do 16.  století, […]
reklama
Historie
Města zaplavily gangy malých kolportérů
„Mnoho mužů může najít zaměstnání prodejem novin.“ Těmito slovy začíná Benjamin Day, vydavatel deníku New York Sun, v roce 1833 inzerát, v němž hledá kolportéry pro své noviny…K jeho překvapení se však nepřihlásí žádný dospělý, ale desetiletý chlapec!   Za prvního kolportéra, pouličního prodavače novin, lze považovat irského imigranta Bernarda Flahertyho (1824–1876), jenž zareagoval na […]
Udělal Galileo z papeže hlupáka?
Devětašedesátiletý učenec stojí v síni římského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva proti inkvizičnímu tribunálu. Své učení ze strachu odvolá, ale svobodného bádání se nikdy nevzdá!   Synové často přejímají povolání svých otců, a pokud by tomu tak bylo i v případě Galilea Galileiho (1564–1642), stal by se hudebníkem. Stejně jako otec je i on skvělým […]
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Socha Svobody plula do USA v 214 bednách
Když 17. června 1885 dorazí do přístavu v New Yorku francouzská loď Isère, vítá ji přes 200 000 lidí a stovky člunů. Na její palubě se totiž nachází budoucí symbol Spojených států – socha Svobody. Momentálně je rozmontovaná na 350 kousků!   Nápad na její postavení přitom vznikl už o 20 let dříve, na jednom […]
Zajímavosti
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657). […]
Camerlengo: Šedá eminence Vatikánu
Kdyby aktuální papež František (*1936) zemřel, církev si co nejdříve zvolí nového Svatého otce. Než se tak ale stane, nezůstane církev bez svého nejvyššího představitele. Odpovědnost přebírá kardinál komoří, v církevním slangu známý jako camerlengo.   Za prvním představitelem musíme hluboko do historie, konkrétně do roku 1073, kdy je zvolen papež Řehoř VII. (1015–1085). Během […]
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Masticha: Léčivá pryskyřice, která píše dějiny
Počátkem léta se připraví půda pod stromem a posype se bílým vápencovým práškem. V červenci a v srpnu se poprvé nařízne kůra, míza odkapává a zároveň tuhne. Následuje sběr, čištění, třídění a cesta do prodeje nebo k dalšímu zpracování. A takto se to dělá už odnepaměti.   Látka s poněkud zvláštním názvem masticha je pryskyřice, […]
Záhady a napětí
Strašidelný pronájem v Salemu: Tamní duchové jsou prý přátelští!
Dům, který si můžete pronajmout na Airbnb, je postaven v roce 1838 v Salemu ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Mnoho hostů, kteří v domě zůstali, tvrdí, že v něm straší. Jaká nadpřirozená síla tam přebývá? Původní majitel domu Henry Derby pracoval v malém americkém městečku Salem ve státě Massachusetts jako krejčí až do […]
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických […]
Heale House: Zastavilo tamní strašení záhadné plátno?
V anglickém Devonu zažívá rodina Smithových roky zvláštní paranormální jevy. Z jejich obýváku se linou zvuky piana, přestože v domě žádné není, a mezi pokoji přechází každou noc bledá žena v bílém hávu. Strašení ustane až v okamžiku, kdy rodina získá roky ztracený obraz. Mohla by zde být nějaká souvislost?   Anglický důchodce Alan Smith, majitel […]
Muž ukazuje na fotce z roku 5000 ameriku pod vodou
Cestování časem je populární fenomén, který čas od času ožije, když se objeví někdo, kdo tvrdí, že nahlédl do budoucnosti a že se chce podělit o svůj příběh. V roce 2018 jeden takový „cestovatel“ tvrdil, že má důkaz v podobě obrázku z roku 5000. Šlo jen o podvod? A je cestování časem možné, nebo jde jen o […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
epochanacestach.cz
Tajuplná Šumava: Hrůzu nahánějící umrlčí prkna
Úcta k zemřelým se projevuje v každém koutě světa i naší republiky trochu jinak. Šumavští si osvojili velmi svérázný zvyk – stavění umrlčích prken, ze kterých se stalo podivné memento smrti a prostředek, jakým mrtvé uctívat a často i s nimi promlouvat. Mohla v sobě lože nebožtíků soustřeďovat negativní energii zemřelých a prostupovat i do
Pečená jehněčí kýta na česneku
tisicereceptu.cz
Pečená jehněčí kýta na česneku
Francouzi nadají dopustit na pečené jehně na česneku s rozmarýnovými bramborami. Ingredience 1 jehněčí kýta s kostí 5 stroužků česneku olivový olej sůl, pepř 5 snítek rozmarýnu 1 kg malých
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
historyplus.cz
Bil se kardinál Harrach za církevní restituce?
Hlavou se kardinálovi honí temné myšlenky. Nejraději by všechno vzdal a užíval si klidu. Neustálé lavírování mezi snahou utužit v zemi katolickou víru a nezpronevěřit se svému svědomí ho ničí. Nakonec se ale rozhodne znovu bojovat.   „Násilím se ničeho dosáhnout nedá,“ povzdechne si v tichu své pracovny kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598‒1667). Ještě že arcibiskupství získalo
Krásné nohy? Žádný problém!
nejsemsama.cz
Krásné nohy? Žádný problém!
Nohy vás nosí celý den, a tak byste jim měla věnovat náležitou pozornost. Jenom tak se vyhnete nejrůznějším problémům. Následující návod platí pro všechny nehty na nohou, ale pro palce především, zde je riziko zarůstání největší. Nejdříve dopřejte prstu teplou koupel a do vody přijdete hodně soli. Horká voda změkčí kůži kolem nehtu a sůl pomůže s dezinfekcí
Její smrt nikdy nepřebolí
skutecnepribehy.cz
Její smrt nikdy nepřebolí
Nikdy to nevymažu z hlavy. Ten den, kdy jsem se šla rozloučit s mojí dcerou. Neskutečná bolest, když víte, že je to poslední rozloučení. Monika byla zdravá, chytrá a krásná holčička. Nebyly s ní velké problémy v pubertě, když dospěla, byla úspěšná. Měla život před sebou Měla své plány. Vystudovala, našla si dobré místo a potkala Honzu, s nímž se chtěli vzít.
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
enigmaplus.cz
Nenašel snad duch zavražděného prezidenta až do dnešních dnů klid?
Duch bývalého 16. amerického prezidenta Abrahama Lincolna prý bývá poměrně často spatřován, jak bloudí ve washingtonském Bílém domě… [gallery ids="141907,141906,141908"] Věštecký sen Paní Lincolnov
6 nejbizarnějších vozidel
epochaplus.cz
6 nejbizarnějších vozidel
Kabina, sedačky, volant a nejčastěji 4 kola. Auta či vozidla však nemusejí vypadat vždy takto! Jaké nejbláznivější nápady vznikly v hlavách designérů a techniků, ale nakonec se neujaly? 1/ Přidat kola! OctoAuto (1911) Na počátku 20. století jsou silnice samá díra. Auto se špatně ovládá a kola dostávají zabrat! „Čtyři jsou málo,“ domnívá se americký
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení  v obrazech
iluxus.cz
Výstava Na led! představuje hokej a bruslení v obrazech
Fenoménu hokeje a bruslení ve výtvarném umění se věnuje výstava Národní galerie Praha (NGP), která pro návštěvníky znovu otevírá Palác Kinských na Staroměstském náměstí. Výstava představí téměř sto pr
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
21stoleti.cz
Původ známých pohádek: Znásilnění, mučení a smrt ve velkém
Pohádky, které dnes známe a milujeme, jsou oproti svým původním verzím jen slabými odvary. Jádra mrazivých nebo lechtivých příběhů, z nichž kdysi povstaly, v nich nicméně přetrvávají dodnes.  
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
nasehvezdy.cz
Přinese Lutovské rozvod konečně klid?
Moderátorka Iveta Lutovská (41) si může konečně oddychnout. Rozvodové řízení s podnikatelem Jaroslavem Vítem (47), které se táhlo několik měsíců a bylo pro ni velmi bolestivé, je u konce a ona je opět
Než začnete malovat…
panidomu.cz
Než začnete malovat…
Také se tak díváte po stěnách a říkáte si, že by to chtělo vymalovat? To se stává často, když nám slunce posvítí do oken. A také je jaro a začátek léta k malování nejvhodnější. Barva bude dobře schnout a nebude zas takové horko. I když ono samo malování je tak trochu alchymie, nesmí to schnout moc
Bohémský interiér s pařížským šarmem
rezidenceonline.cz
Bohémský interiér s pařížským šarmem
Zcela nový projekt, vybavený odborníky na design z LUXXU, byl promyšlen do nejmenších detailů a evokuje francouzskou klasiku s dotekem historie. Exkluzivní realizace je tak ztělesněním pronikavého kouzla a elegance půvabné metropole země galského kohouta a jejího životního stylu. Hned po vstupu do nitra charismatického bytu je téměř hmatatelně cítit vůni panujícího avantgardního stylu –