Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Chcete být veselí? Tak jezte borůvky!

Trápí vás výkyvy nálad, podrážděnost, skleslost?

Nevíte, jak být zase šťastný?  I když člověk nemůže být z podstaty v jednom kuse veselý a spokojený (psychiatři uvádějí, že zdravý člověk nemá dobrou náladu z 60 % bdělého času), není důvod se zbytečně trápit a užírat v zoufalství.

Zdá se, že recept na štěstí má v rukou každý z nás. Respektive v jídle. Dobrá skladba potravin z nás navíc udělá výkonnější stroje.

Upozornění ministra zdravotnictví: tato potravina způsobuje dobrou náladu. Tak takové varování se zřejmě jen tak v supermarketech neobjeví, ale vědci tvrdí: esence ve vybraných potravinách fungují stejně jako psychiatrické léky – stabilizují náladu.

Již dřívější studie odhalily, že určité molekuly v čokoládě, různých bobulovinách a potravinách obsahujících omega-3 mastné kyseliny měly prokazatelný pozitivní vliv na náladu.

Právě to inspirovalo vědce z Národní autonomní university v Mexiku k dalšímu zkoumání.

Vedoucí výzkumu Karina Martinez-Mayorgaová zkoumala stovky látek tvořících chutě běžných potravin. Zjistila, že povzbuzovače nálady v běžné potravě jsou přítomny a nápadně se podobají kyselině valproové, klíčové látce obsažené v psychiatrických lécích.

S počítačem na chemii

Potraviny a nápoje analyzovala vědkyně technikami chemoinformatiky.

Jedná se o nový obor vzniklý na sklonku 90. let, který spojuje vědecký výzkum v oboru chemie a výpočetní techniky – neboli užívá metody informatiky (počítačů) k tomu, aby vyřešil chemické otázky.

Takto analyzovala více než 1 700 složek potravin a hledala podobné chemické struktury v antidepresivech a lécích stimulujících náladu.

„Naše studie ukazují, že některé běžně používané aromatické složky jsou strukturálně podobné kyselině valproové,“ vysvětluje vědkyně. Kyselina valproová je známým stabilizantem nálady, i když se příliš neví, jaký konkrétní vliv má na léčené nemoci.

Kyselina v mozku

Léků s účinnou látkou kyselinou valproovou je nejen na českém trhu nepřeberné množství. Nejčastěji se tato kyselina dá najít ve složení antiepileptik, léků na epilepsii.

Též se ovšem objevuje i v lécích pro pacienty s maniodepresivní poruchou (odborně bipolární porucha), kdy se střídají návaly euforie a deprese, nebo například migrény.

Vědci zjistili, že valproát, sůl kyseliny valproové, ovlivňuje vzájemnou komunikaci nervových buněk, což zajišťují takzvané neurotransmitery.

Kyselina svým působením dokáže zvýšit aktivitu těchto nervových přenašečů a ty zvýší množství kyseliny gama-aminobuterové (GABA) v prostoru mezi nervovými buňkami.

A čím více GABA v mozku je, tím je stabilnější nálada a člověk nepropadá do vleklé deprese, kterou střídá prudká mánie.

Čokoláda, čaj a borůvky!

Jakými potravinami se tedy dopovat? Vedle čokolády a čaje je náladotvornou potravinou například bobulovité ovoce, borůvky, rybíz, ale i citrusy. Martinez-Mayorgaová zatím však nechce být konkrétní, neboť její výzkum stále pokračuje.

V budoucnu ho hodlá přesunout z oblasti analýzy do skutečného testování na lidech. „Hypotézu ovlivnění nálady si ověřím experimentálně,“ dodala vědkyně.  Pak by mohla konkrétně doporučit sestavu jídelníčku. Nebo by vytvořila zbrusu nové doplňky stravy.

„Vědci, kteří studují široké spektrum modulátorů nálady, se zaměřují na drobné změny nálad,“ říká vědkyně, jež se naopak snaží identifikovat takové chemické sloučeniny, které zmírňují změny nálady, pomáhají udržovat kognitivní (myšlenkové, rozumové) zdraví, zlepšují duševní bdělost a oddálí nástup ztráty paměti.

Jak zlepšit svůj mozek?

Poučky zdravého životního stylu slyšel člověk z úst lékařů a odborníků již mnohokrát.

Nadměrný příjem kalorií a nekvalitní skladba potravin vede k obezitě a ta přináší řadu dalších onemocnění a zdravotních komplikací, které mohou vést například až k infarktu myokardu.

Do tohoto řetězce událostí však spadá ještě jedna zásadní věc. Strava totiž výrazně ovlivňuje funkce našeho mozku.

Jídlo, které přijímáme, ovlivňuje fyzické, stejně jako duševní zdraví.  Podle Timothy Verstynena z Carnegie Mellon University v Pittsburghu dělá obézním lidem větší problém soustředění.

Obezita totiž ovlivňuje kognitivní funkce a takoví lidé musejí vynaložit mnohem více úsilí na dokončení rozhodovací úlohy.

Vliv má i pár dní

Množství dostupných studií referuje zejména o vlivu potravy na zdravotní stav v dlouhodobém horizontu. Ale jak je nás ovlivní krátkodobý příjem kalorické stravy? Aby mohli vědci na otázku odpovědět, krmili 10 dní potkany potravou s vysokým obsahem tuků.

Výsledek? Potkany postihla krátkodobá ztráta paměti a měli obtíže při pohybu. Možná není výsledek studie velkým překvapením, ale vědci své hlodavčí výzkumy vykládají jednoznačně: tučná strava způsobuje u lidí lenost a hloupost.

Jenže již krátkodobé snížení obsahu tuku v každodenním příjmu potravy vede k okamžitému prospěchu celkového zdraví. „Přináší pohodu a bystrost,“ domnívá se spoluautor studie Andrew Murray z Cambridgské university ve Velké Británii.

Strava bere kyslík

Murray a jeho kolegové sledovali dvě skupiny potkanů. Jednu z nich krmili stravou s nízkým obsahem tuku (7,5 % kalorií obsažených v tuku) a druhou naopak tučnou (55 % kalorií v tuku).

Již po čtyřech dnech svaly kalorických hlodavců nedokázaly využívat k pohybu kyslík jako dříve, neboť ho potřebovalo jejich srdce. To bylo mnohem výkonnější, aby vyživovalo rozrůstající se tělo.

Po devíti dnech na tučné stravě potřebovali potkani delší čas pro projití bludištěm a dělali při tom také mnohem více chyb, než jejich dietní kolegové.

Kocovina z tučného jídla

Vykrmení hlodavci měli zvýšenou hladinu bílkoviny UCP 3. Ta ovlivňuje oxidaci mastných kyselin ve svalech (podílí se až na 50 % spotřeby kyslíku probíhající ve svalech v klidu).

Právě vyšší hladina UCP 3 způsobila nižší efektivitu využití kyslíku pro energii k běhu.

„Není to nic jiného, než kocovina z tučné stravy,“ vysvětluje výzkum výživový odborník Gerald Weissmann. Prodloužený víkend strávený v rychlém občerstvení tedy může být sice velkým potěšením pro naše chuťové pohárky, ale pizza, hranolky a hamburgery utlumí mozek a svaly.

Jste to, co jedli vaši předkové!

Kdo nedokáže odolat lákadlům podřadných potravin a jejich snadné dostupnosti, by měl možná zpozornět. Stravou totiž člověk neovlivňuje jen sebe, svůj fyzický a psychický stav.

Jste to, co jíte, říká se. Podle dvou nových genetických výzkumů jste také to, co jedli vaše matky, otcové, babičky i praprababičky. A stejně tak informaci opatřenou o vlastní jídelníček přenášíte ve svých potomcích dál.

Léta se spekulovalo, že strava, ať už dobrá či špatná, mění povahu vlastní DNA a tyto změny se přenášejí na potomstvo.

Pointa nového výzkumu je trpká – vaše špatné stravovací návyky mohou být devastující pro vaše potomstvo, i přesto, že se oni budou snažit jíst zdravě.

Měním tvoji DNA!

Některé vlastnosti nemusejí být kódovány v DNA, a přesto se přenášejí. Tomuto jevu se věnuje podobor genetiky zvaný epigenetika. Epigenetické změny tkví spíše v okolí DNA, v enzymech a dalších látkách dirigujících, jak se bude molekula DNA vyvíjet.

Nedávné studie ukázaly, že výživa dramaticky mění zdraví a vzhled jinak stejných myší. Skupina vedená Randy Jirtlem z Dukeovy university v Severní Karolíně implantovala myší embryonální klony do několika matek, které krmila různým složením stravy.

Novorozenci, kteří si měli být podobní jako jednovaječná dvojčata, však měli radikální rozdíly v barvě srsti, hmotnosti i výskytu chronických onemocnění.

To znamená, že nedostatek živin změnil prostředí DNA takovým způsobem, že stejné DNA se u klonů projevilo velmi různými způsoby.

O myších a lidech

Na tuto studii navázal v Nizozemsku na Groningenské universitě Torsten Plösch. Ukázal řadu příkladů, ve kterých výživa mění epigenom mnoha živočichů, včetně dospělých lidí.

„Strava dospělého člověka vyvolává změny ve všech buňkách, dokonce i ve spermiích a vajíčkách, a tyto změny mohou být přeneseny na potomstvo,“ říka Plösch.

Výsledky jedné generace byly známé: děti narozené matkám v průběhu nizozemského hladomoru na konci druhé světové války byly v pozdějším životě náchylné například k nesnášenlivosti glukózy a kardiovaskulárních onemocnění.

V roce 2010 španělští vědci v čele s Josephem Jimenez-Chillaronem šli ještě o krok dál a zjistili, že mladí překrmení myší samci měli neklamné známky metabolického syndromu – inzulínovou rezistenci, obezitu a poruchy glukózové tolerance – a některé z těchto vlastností předali i svému potomstvu, které ovšem k syndromu došli bez přejídání.

Zatím se však přesně neví, jak konkrétně se tyto informace z generace na generaci předávají. Na rozdíl od genové mutace by měly být epigenetické změny na prostředí DNA u nového embrya, konkrétně už v procesu buněčného dělení (meiózy) zapomenuty.

Útok na DNA

V další studii, vedené Ram B. Singhem z polského Institutu TsimTsoum v Krakově, zkoumali živiny, které mají vliv na chromatin. Chromatin je taková chemická polévka, v níž působí DNA a která má vliv také na expresi genu (tedy na proces, jakým je v genu uložená informace převedena v reálně existující buněčnou strukturu nebo funkci).

Singh spekuluje, že tyto živiny mohou způsobit i mutace. Ale důkazy zatím nejsou dosud jednoznačné.

„Je možné, že když matky a otcové budou jíst více omega-3 mastné kyseliny, cholin (vitamín skupiny B), betain (dusíkatá organická sloučenina přítomna v červené řepě), kyselinu listovou a vitamin B12, můžou změnit stav chromatinu a vytvořit takové mutace, které povedou k narození výborného dítěte s dlouhověkostí a nižším rizikem rozvoje diabetu či metabolického syndromu,“ řekl Singh.

Svoboda pokrmů

Aby se z podmiňovacího způsobu přešlo do způsobu rozkazovacího, musejí vědci ještě vytvořit mnoho studií a lidé budou muset projít mnoha testy. Již teď je však jasné, že strava má na lidský růst skutečně vliv. Do jakých rozměrů chcete růst, to už je jen a jen na vás.

Borůvky obsahují podobnou látku, jaká se vyskytuje v některých psychiatrických lécích. (Zdroj: Nik jerinic, Wikimedia) Svaly hlodavců krmených kalorickou stravou nedokázaly využívat k pohybu kyslík jako dříve, neboť ho potřebovalo jejich srdce. (Zdroj: Pogrebnoj-Alexandroff, Wikimedia)
Související články
Říká se, že není malých rolí. A že i nicotný jedinec může dokázat velké věci. To se potvrdilo v savaně v Keni, kdy jeden druh mravenců zapříčinil malou změnu v přírodním prostředí, která ale měla dalekosáhlé důsledky.   Celá desetiletí působil a žil na pastvinách v africké Keni původní druh mravenců akátových (Crematogaster). Ten svými […]
Tým botaniků odhalil významné změny v rozšíření druhů české květeny. Jejich studie analyzovala ústup i šíření jednotlivých druhů flóry na českém území od roku 1960. Nová studie vznikla na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity ve spolupráci s Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Univerzitou Karlovou a Vídeňskou univerzitou a byla publikována v mezinárodním odborném časopise Biological Conservation. […]
Vezmete altermagnet, dáte ho pod rentgen, měníte polarizační filtr a pozorujete, jak materiál pohlcuje světlo. Zní to skoro jako pokus z běžné hodiny fyziky, jde však o průlomový experiment, jehož výsledkem je pozoruhodný objev fyziků z Masarykovy univerzity, Akademie věd ČR (AV ČR), Metropolitní univerzity v Ósace a University of Nottingham.   Před půl rokem […]
Služba Copernicus Climate Change Service (C3S), financovaná Evropskou komisí, uvedla, že květen 2024 byl celosvětově nejteplejším květnem v historii měření, s globální průměrnou teplotou vzduchu při zemském povrchu o 0,65 °C vyšší, než je průměr z let 1991–2020. To představuje už 12 po sobě jdoucích měsíců, kdy globální průměrná teplota dosáhla rekordní hodnoty pro příslušný […]
reklama
Historie
Králův domeček: Fridrich II. manželku do Sanssouci nepouštěl
Fridrich II. zuřivě čmárá cosi na papír a von Knobelsdorff je bledý jako stěna. „Výsosti, to je prevence proti vlhkosti!“ osmělí se namítnout. „Žádné patro, žádné schody,“ rozčílí se král. Uznávaný architekt dostane výpověď.   S rokem 1740 a smrtí svého despotického otce se Fridrich II. (1712–1786) stává pruským králem, a hlavně svým pánem. Dává […]
Města zaplavily gangy malých kolportérů
„Mnoho mužů může najít zaměstnání prodejem novin.“ Těmito slovy začíná Benjamin Day, vydavatel deníku New York Sun, v roce 1833 inzerát, v němž hledá kolportéry pro své noviny…K jeho překvapení se však nepřihlásí žádný dospělý, ale desetiletý chlapec!   Za prvního kolportéra, pouličního prodavače novin, lze považovat irského imigranta Bernarda Flahertyho (1824–1876), jenž zareagoval na […]
Udělal Galileo z papeže hlupáka?
Devětašedesátiletý učenec stojí v síni římského kláštera při kostelu Santa Maria sopra Minerva proti inkvizičnímu tribunálu. Své učení ze strachu odvolá, ale svobodného bádání se nikdy nevzdá!   Synové často přejímají povolání svých otců, a pokud by tomu tak bylo i v případě Galilea Galileiho (1564–1642), stal by se hudebníkem. Stejně jako otec je i on skvělým […]
Castillo de Colomares: Kolumbův památník ozdobila torza jeho lodí
Obdivuje Kryštofa Kolumba. Zároveň ho ale štve, že Američané mají o slavném mořeplavci zkreslené informace. Například nevědí, že Nový svět objevil ve službách Španělska. Esteban Martín Martín se rozhodne tuto nespravedlnost napravit. Pustí se do šíleného projektu, který ho připraví o spoustu sil i o zdraví…   Třebaže řadu let provozuje lékařskou ordinaci v New […]
Zajímavosti
Monolity Pumapunku: Přesnost, která udivuje dodnes
V departementu La Paz najdete jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit Bolívie. Bývalé andské město Tiwanaku. Necelý kilometr od něj leží nejzáhadnější část – Pumapunku, v překladu Brána pumy.   Západobolivijský chrámový komplex objeví již španělští dobyvatelé. „Na jedné z plošin se tyčí mohutná brána a cosi jako okno,“ popíše nám, zřejmě jako první, jezuitský misionář Bernabé Cobo (1582–1657). […]
Camerlengo: Šedá eminence Vatikánu
Kdyby aktuální papež František (*1936) zemřel, církev si co nejdříve zvolí nového Svatého otce. Než se tak ale stane, nezůstane církev bez svého nejvyššího představitele. Odpovědnost přebírá kardinál komoří, v církevním slangu známý jako camerlengo.   Za prvním představitelem musíme hluboko do historie, konkrétně do roku 1073, kdy je zvolen papež Řehoř VII. (1015–1085). Během […]
Velké egyptské muzeum: 100 000 skvostů pod jednou střechou
Než ho důkladně projdete, div neprošlapete podrážky. Od exponátu k exponátu, a to na ploše 81 000 m2, což odpovídá rozloze téměř dvou pražských Václavských náměstí. Řeč je o zbrusu novém největším muzeu světa, které zatím čeká na své návštěvníky.   Píše se rok 1954 a egyptský archeolog Kamal el-Mallakh (1918–1987) překvapeně hledí na poklad, který objeví […]
Masticha: Léčivá pryskyřice, která píše dějiny
Počátkem léta se připraví půda pod stromem a posype se bílým vápencovým práškem. V červenci a v srpnu se poprvé nařízne kůra, míza odkapává a zároveň tuhne. Následuje sběr, čištění, třídění a cesta do prodeje nebo k dalšímu zpracování. A takto se to dělá už odnepaměti.   Látka s poněkud zvláštním názvem masticha je pryskyřice, […]
Záhady a napětí
Příšera pod hladinou norského jezera: Skrývají ji místní před světem?
I Skandinávie má svého tajemného kryptida. Je jím legendární tvor Selma, který má žít v jezeře Seljord, u stejnojmenné obce v regionu norského Telemarku. Ačkoli se prý velmi podobá skotské Nessie z jezera Loch Ness, Selma zdaleka nedosáhla takové popularity u světové veřejnosti. Proč?   Žebřiňák se senem drkotá po kamenité cestě. Vrata statku se […]
Strašidelný pronájem v Salemu: Tamní duchové jsou prý přátelští!
Dům, který si můžete pronajmout na Airbnb, je postaven v roce 1838 v Salemu ve státě Massachusetts ve Spojených státech amerických. Mnoho hostů, kteří v domě zůstali, tvrdí, že v něm straší. Jaká nadpřirozená síla tam přebývá? Původní majitel domu Henry Derby pracoval v malém americkém městečku Salem ve státě Massachusetts jako krejčí až do […]
Vlkodlaci mezi námi? Příběhy o nich sahají až do starověku!
Nejstarší dochovaný příklad přeměny člověka na vlka se údajně nachází v Eposu o Gilgamešovi z doby kolem roku 2100 př.nl. Dodnes však světem kolují příběhy, ve kterých slýcháváme o krvelačném vlkovi, jenž se objevil při úplňku.   Vlkodlak, jak ho nyní známe, se poprvé objevuje ve starověkém Řecku a Římě, v etnografických, poetických a filozofických […]
Heale House: Zastavilo tamní strašení záhadné plátno?
V anglickém Devonu zažívá rodina Smithových roky zvláštní paranormální jevy. Z jejich obýváku se linou zvuky piana, přestože v domě žádné není, a mezi pokoji přechází každou noc bledá žena v bílém hávu. Strašení ustane až v okamžiku, kdy rodina získá roky ztracený obraz. Mohla by zde být nějaká souvislost?   Anglický důchodce Alan Smith, majitel […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jak ztratit a znovu najít smysl života
skutecnepribehy.cz
Jak ztratit a znovu najít smysl života
Kam se jen poděla moje radost ze života, má lehkomyslnost a smysl pro humor? S léty se to všechno kamsi ztratilo, zbyl jen nekonečný smutek. Ten pocit naštěstí netrval věčně. Bývala jsem po celý život veselá, optimistická, ba až lehkomyslná. Alespoň to říkali všichni kolem mě, ale i já sama jsem si tak připadala. Dodávala jsem lidem, zejména
500 let staré kostry batolat z Incké říše nesou stopy po prodělání neštovic
21stoleti.cz
500 let staré kostry batolat z Incké říše nesou stopy po prodělání neštovic
Pravé neštovice, zavlečené do Ameriky kolonialisty, vedly do roku 1620 ke ztrátě 70 % původní incké populace. Vzhledem k tomu, že historické informace z prvních let kolonizace jsou kusé, sehrávají arc
Tajemná smrt Jiřího Schelingera: Za rockovou hvězdou se navždy zavřela temná voda
epochaplus.cz
Tajemná smrt Jiřího Schelingera: Za rockovou hvězdou se navždy zavřela temná voda
Blonďák s charakteristickým chraplavým hlasem okouzlil na přelomu 70. a 80. let celou republiku. Měl našlápnuto stát se největší českou hudební hvězdou a prosadit se i v tvrdé zahraniční konkurenci. Jenže přišla jedna osudná noc a všechny sny byly náhle pryč.   Pro děti je vždycky jednodušší pokračovat v povolání svých rodičů, protože svůj vzor mají neustále před
Španělsko: Království tapas
epochanacestach.cz
Španělsko: Království tapas
Španělské kuchyni vévodí olivový olej, česnek, čerstvá zelenina, ovoce, ryby a mořské plody, ale také hovězí či vepřové maso. Studené kuchyni vévodí tapas. Pro cestovatele jsou skvělou příležitostí jak ochutnat co nejvíce specialit během jednoho večera. A jak se dělají? Zavřete oči a promítněte si všechny oblíbené dobroty. A teď zmenšete velikost porce na malý
Africká fialka je skromná kráska
panidomu.cz
Africká fialka je skromná kráska
A přitom dokáže přinášet radost po převážnou část roku. Existuje spousta druhů, takže si vybere každý. A nebo si můžete na okně vytvořit celou sbírku. Když se o ni budete jen trochu starat, budou vás její květy těšit celá léta. Kde se vzala? Květina pochází z Tanzánie, kde ji v roce 1892 objevil baron Walter
Dala Hybnerová lásce druhou šanci?
nasehvezdy.cz
Dala Hybnerová lásce druhou šanci?
V seriálu Ulice hrají už několik let manžele. Málokdo ale ví, že spolu Vanda Hybnerová (55) a Jiří Štrébl (65) žili v minulosti i doopravdy. Navíc se k sobě prý nedávno vrátili! Jakmile se v nekonečn
Automobilka Jeep našla nového partnera. Kanadskou značku Marathon
iluxus.cz
Automobilka Jeep našla nového partnera. Kanadskou značku Marathon
Spolupráce mezi hodinářskými značkami a automobilkami je dlouhodobě populární a jejich obliba jen tak nezmizí. Vzpomeňme na slavná partnerství minulosti, jako Audemars Piguet a Maserati, Breitling a B
Šokující případ z Texasu: Je manželský pár pronásledován mimozemšťany?
enigmaplus.cz
Šokující případ z Texasu: Je manželský pár pronásledován mimozemšťany?
Z celého světa přicházejí zprávy o únosech do UFO. Nad některými z nich přitom zůstává rozum stát. Například manželé Clayton a Donna Leeovi z Texasu tvrdí, že je mimozemšťané unášejí opakovaně. Proč s
Historický klenot dánské šlechtičny
rezidenceonline.cz
Historický klenot dánské šlechtičny
Dlouholetým domovem princezny Margaret byla romantická vila, respektive pevnost na Côte d’Azur s výhledem na francouzskou Riviéru, jednu z nejluxusnějších pobřežních oblastí Evropy, a na panorama Provensálských Alp na obzoru. Vila La Carriere, klenot středomořské architektury, patřila Margaret Dánské, sestřenici zesnulé královny Alžběty II., a jejímu choti, princi Renému Bourbon-Parmskému. Princezna tady pobývala po většinu
Hon za kaučukem v Amazonii zaplatily životem tisíce indiánů
historyplus.cz
Hon za kaučukem v Amazonii zaplatily životem tisíce indiánů
Náhle ho zachvátil šok! „Nevěřil jsem svým očím! Většina indiánů byla v naprosto bídném stavu. Byli na pokraji smrti!“ zapisuje si do svého deníku jeden z nejslavnějších cestovatelů 20. století, Brit Percy Fawcett. Před více než 100 lety postihla Amazonii kaučuková horečka, která se nejvíce podepsala na zdejších původních obyvatelích. Jaké hrůzy domorodí indiáni v
Pozvěte si domů své štěstí
nejsemsama.cz
Pozvěte si domů své štěstí
Chcete si dobře odpočinout, cítit se lépe a navodit ve svém domově tu správnou harmonii a klid? Poradíme vám, na co si dát pozor, co vyhodit, a co si naopak pořídit, aby se vám doma žilo doslova jako v ráji. Kde jinde byste se měla cítit více v pohodě a v bezpečí než právě doma? Uspořádejte si obydlí
Špenátová pomazánka s hráškem
tisicereceptu.cz
Špenátová pomazánka s hráškem
Zelená barva navozuje příjemné a optimistické pocity. Užijte si ji i na talíři v podobě zdravé a chutné pomazánky. Potřebujete 150 g čerstvého baby špenátu 1 malou konzervu hrášku 100 g tvaroh