Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
komerční sdělení
Co je to Business Intelligence?

Prozkoumejte klíčové aspekty a nástroje Business Intelligence, které manažerům a analytikům umožňují nejen optimalizovat výdaje a identifikovat nové obchodní příležitosti, ale také lépe porozumět tržním trendům.

Přečtěte si, proč jsou v dnešním daty řízeném světě nástroje BI nezbytné pro jakoukoli organizaci směřující k úspěchu a jak vybrat ten pravý nástroj, který bude vyhovovat vašim specifickým potřebám.

Co je to Business Intelligence? 

Business Intelligence (BI) představuje proces shromažďování, analýzy a výkladu interních dat společnosti. Na základě těchto informací vedení podniku formuluje strategická rozhodnutí, jež mají vliv na obchodní výkonnost organizace.

Termín BI se objevil již v 60. letech, ale větší pozornosti se mu dostalo až v 90. letech, kdy se informace staly jedním z klíčových konkurenčních faktorů.

Business Intelligence v podnikové praxi 

Primárním účelem Business Intelligence je poskytovat podnikovým a obchodním manažerům nástroje pro efektivnější a informovanější rozhodování v oblasti obchodu.

Tímto způsobem BI pomáhá firmám nejen snižovat výdaje, ale také rozpoznávat nové příležitosti pro růst a identifikovat méně účinné procesy, které vyžadují přepracování nebo optimalizaci.

Business Intelligence management 

BI management je zásadní pro podniky, které chtějí efektivně monitorovat a analyzovat svá data s cílem optimalizovat rozhodovací procesy a zlepšit celkovou výkonnost.

Podle TechTarget Business Intelligence management zahrnuje několik klíčových funkcí, které jsou nyní v podnicích běžné, včetně:

monitorování a měření podnikání,

analýzy dat, reportingu a doručování informací

a prediktivní analýzy.

Tyto funkce umožňují organizacím nejen sledovat důležité výkonnostní ukazatele (KPIs) a jiné obchodní metriky, ale také provádět hloubkové analýzy dat za účelem získání vhledů, které mohou optimalizovat obchodní procesy, marketingové kampaně, korporátní strategie a další prvky podnikání​​.

Moderní strategie BI zahrnuje silný prvek samoobslužného BI a analytiky, což znamená, že obchodní analytici, manažeři a vedoucí pracovníci mají dovednosti a nástroje k provádění vlastních analýz dat.

Jaký je význam a účel nástrojů Business Intelligence? 

Nástroje Business Intelligence představují široký sortiment softwarových aplikací, platforem a technologických řešení, které jsou vytvořené s cílem zpracovávat, přetvářet a vizualizovat data za účelem podpory analýzy dat, rozpoznávání vzorců a tvorby strategických rozhodnutí v podnicích.

Tyto systémy umožňují převádět surová data do užitečných informací, což napomáhá k efektivnějšímu rozhodování, zrychlení operací a udržení konkurenceschopnosti.

Uvedeme si čtyři hlavní funkce, které tyto systémy nabízí:

Integrace dat: Nástroje BI umožňují sběr a sjednocení informací z rozličných zdrojů, včetně databází, tabulek a aplikací v cloudu. Toto je klíčové pro získání kompletního pohledu na dostupná

Vizualizace dat: Jednou z nejvýraznějších schopností Business Intelligence je její možnost vizuálního znázornění rozsáhlých a často komplexních sad dat. Tím poskytuje snadno srozumitelný přehled, který pomáhá odhalovat trendy a vzorce.

Transformace dat:

Vzhledem k tomu, že informace mohou být v různých formátech, představuje schopnost nástrojů BI transformovat data – jejich čištěním, organizací a sumarizací – zásadní prvek pro zajištění kompatibility a využitelnosti informací.

Sestavování reportů: Závěrečným výstupem práce nástrojů BI je vytváření reportů nebo dashboardů, které se dají automaticky posílat klíčovým manažerům, čímž jim poskytují důležité informace pro rozhodování.

Uvedeme si šest významných nástrojů, které byste v rámci BI měli znát:

Microsoft Power BI – mocný nástroj, který nabízí jak desktopovou aplikaci (která je zdarma), tak cloudovou platformu pro sdílení reportů a dashboardů. Je ideální pro začátečníky a uživatele, kteří jsou obeznámení s produkty Microsoftu​​.

Tableau – další významný nástroj pro BI s důrazem na použitelnost, zejména pro uživatele bez technických znalostí. Nabízí širokou škálu datových konektorů a pokročilé možnosti odhalování a vizualizace dat​​.

Looker Studio (dříve Google Data Studio) – bezplatný nástroj (s možností upgradovat na Looker Studio Pro plán) pro vytváření přizpůsobených, interaktivních reportů a dashboardů, které se integrují s různými zdroji dat​​.

Domo – kompletně cloudová BI platforma nabízející snadno použitelné možnosti vizualizace dat a reportování. Hodí se pro začátečníky díky přívětivému a intuitivnímu rozhraní​​.

Zoho Analytics – uživatelsky přívětivý Business Intelligence nástroj, který je cenově dostupný, čímž je atraktivní obzvláště pro malé podniky a začátečníky.

Sisense – známý svými rychlými schopnostmi analýzy dat díky unikátní datové architektuře, která kombinuje přípravu, modelování a vizualizaci dat do jediné sjednocené platformy​​.

Tyto nástroje a platformy poskytují širokou škálu funkcí a možností pro organizace všech velikostí a sektorů. Volba správného nástroje závisí na konkrétních potřebách a cílech vaší organizace.

Aktuální trendy v BI 

V oblasti Business Intelligence dochází každým rokem k významným inovacím a změnám.

Aby byly organizace schopné udržet krok s těmito rychlými vývojovými trendy, je zásadní, aby se seznámily s nejnovějšími směry, které formují budoucnost BI.

Prediktivní analýza 

Prediktivní analýza využívá historická data k předpovědi budoucích trendů, chování a výsledků. Tento trend umožňuje organizacím lépe plánovat a reagovat na budoucí výzvy a příležitosti.

Prediktivní modely mohou například pomoci firmám identifikovat potenciální rizika nebo příležitosti pro růst dříve, než se objeví.

Například v marketingu může prediktivní analýza pomoci identifikovat nejperspektivnější zákazníky nebo předpovědět, které marketingové kampaně budou nejúspěšnější.

Zabezpečení dat v rámci BI

Integrovaná bezpečnost dat je nezbytná pro ochranu citlivých podnikových informací a hraje klíčovou roli v rámci strategií Business Intelligence (BI).

Zajišťuje, že všechna data od jejich sběru po analýzu a sdílení, jsou chráněná před neoprávněným přístupem a úniky.

To obnáší kombinaci šifrování, autentizace, řízení přístupu a monitorování aktivit.

Efektivní bezpečnostní opatření a vytváření silné bezpečnostní kultury mezi zaměstnanci jsou základem pro spolehlivé BI procesy, které umožňují firmám využívat jejich data pro informované rozhodování bez rizika kompromitace.

Vývoj řízený umělou inteligencí 

Vývoj řízený umělou inteligencí (AI) přináší do procesů Business Intelligence novou úroveň automatizace a přesnosti.

AI a strojové učení (ML) umožňují automatizovat analýzu dat, identifikovat vzory a generovat vhledy rychleji a přesněji než tradiční metody.

Tento přístup umožňuje firmám lépe se adaptovat na tržní změny a efektivněji reagovat na potřeby zákazníků.

Firmy využívají AI pro vývoj pokročilých analytických modelů, které mohou například předpovídat chování zákazníků, optimalizovat řetězce dodávek nebo identifikovat rizika a příležitosti v reálném čase.

Například v retailu může AI pomoci analyzovat nákupní chování zákazníků a přizpůsobit nabídky tak, aby maximálně vyhovovaly jejich potřebám.

Cloudová BI a vertikální řešení 

Cloudová BI poskytuje firmám flexibilitu, škálovatelnost a snížené náklady na IT infrastrukturu.

Vertikální řešení BI jsou navržená tak, aby splňovala specifické potřeby různých odvětví, což umožňuje firmám efektivněji využívat BI nástroje a získávat relevantnější vhledy pro konkrétní trh nebo průmysl​.

V bankovnictví a pojišťovnictví, kde jsou regulace a požadavky na zpracování dat specifické, můžou vertikální řešení Business Intelligence pomoci firmám splňovat regulatorní požadavky a zároveň získávat hlubší vhled do chování zákazníků.

Cloudová BI umožňuje firmám snadno integrovat data z různých zdrojů a využívat pokročilé analytické nástroje bez potřeby rozsáhlé lokální IT infrastruktury.

Optimalizujte své podnikové rozhodování s ideálním nástrojem BI 

Význam výběru efektivního nástroje Business Intelligence pro dosažení úspěchu v datově řízeném prostředí podniku nemůže být podceňovaný.

Tyto nástroje zjednodušují sběr a interpretaci dat, podporují analýzu trendů a poskytují základ pro rozhodování založené na datech.

Doporučujeme prozkoumat doporučené nástroje uvedené v našem textu a zvolit ten, který se nejvíce shoduje s vašimi specifickými potřebami a je v souladu s možnostmi a rozsahem vaší firmy.

Zdroj foto: NicoElNino / Shutterstock.com

Související články
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Věci vyhazujeme proto, že se jich chceme zbavit, nikoliv aby se nám vrátily zpět. Existuje ale výjimka – už tisíce let lidé s nadějí na návrat vyhazují bumerang!   Když najdou archeologové v 80. letech 20. století v jeskyni Oblazowa v Polsku asi 60 cm dlouhý kus mamutího klu, něco se jim na něm nezdá. […]
reklama
Historie
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zlato posledního inku nespasilo?
Na čele velkého inky Huayna Capaca se lesknou krůpěje potu. Špatně se mu dýchá, občas blouzní. Horečka ne a ne klesnout. Umírá náhle, pravděpodobně na neštovice nebo jinou nemoc, zavlečenou do Ameriky z Evropy.   Incká říše se po jeho smrti v roce 1527 rozdělí na dvě části – mezi prince Huáscara (asi 1490–1532) a Atahualpu […]
Oddanou lásku utnula gilotina
Velká francouzská revoluce prochází další fází. Její největší osobnosti se názorově štěpí. V nově zřízeném Národním konventu mají hlavní slovo girondisté, některým jejich dosavadním spolubojovníkům však připadají příliš umírnění…   Nadvlády se ujímají jakobíni, především jejich část sdružená v radikální skupině zvané Hora. Období vlády jakobínů v čele s Maximilienem Robespierrem (1758–1794) vstoupí do dějin jako Teror.   […]
Zajímavosti
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla.   Tyto […]
Pepř: Král koření s pořádně ostrými lokty
Pokud existuje koření, které nesmí chybět v kuchyni ani na stole, pak je to pepř a platí to po celém světě. V minulosti je nejen dochucovadlem, ale i symbolem bohatství, ceněným platidlem a trnem v oku církvi. A egyptský faraon má pepř dokonce i v nose!   Mleté i celistvé sušené kuličky pepře mají lidé […]
Svátek svatého Rufa: Den, kdy umírají panovníci
S křikem vyrazí vstříc sešikovaným vojákům, o pár hodin později už ale není jeden z nejúspěšnějších českých králů mezi živými. A s jeho mrtvolou se dějí věci! O ani ne 70 let později se situace opakuje, tentokrát nepřátelé propíchají jako řešeto prvního Lucemburka na našem trůnu!   Někdejšího římského konzula Rufa údajně osvítí Bůh, a tak se stane […]
Podivuhodní vodní pavouci: Cítí krabi bolest?
Rozpětí jeho nohou může dosáhnout až čtyř metrů. Rozvážně pochoduje po mořském dně. Pravděpodobně si ale klepetem osobně nepotřesete: žije v hloubce od 50 do 600 metrů! Račte se seznámit alespoň na dálku: velekrab japonský.   Velekrabovi můžeme směle závidět. Dožívá se běžně přes 100 let. A ani na zemi není – obzvlášť v porovnání s lidmi a […]
Záhady a napětí
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Tajemný hluk znovu udeřil! Co pronásleduje obyvatele severoirského městečka?
Je to záhada, která trvá už po desetiletí a se kterou si stále nikdo neví rady. Tajemný hluk vycházející z neznámého zdroje a pronásledující lidi z mnoha městeček a měst po celém světě je navíc pořád aktuálním problémem. To dokazuje i dosud nejnovější případ ze severoirského města Omagh. Co přesně trápí tamní obyvatele?   Nad severoirským městečkem, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Předchůdce katedrály sv. Víta: Stavěl rotundu svatý Václav vlastníma rukama?
epochaplus.cz
Předchůdce katedrály sv. Víta: Stavěl rotundu svatý Václav vlastníma rukama?
Dominantu Prahy, katedrálu svatého Víta, znají všichni velmi dobře. Máte ale tušení, co na jejím místě stálo před tím? Že ne? Tak se na to zkusme podívat trochu podrobněji. Už kolem roku 925 zahajuje český kníže Václav (907–935) stavbu rotundy v místech dnešní katedrály sv. Víta. Svatostánek má sloužit jako schránka pro uložení ostatku v podobě části paže
Tajemné Lomnicko: Vysvobozený duch, ztracený poklad i tragické letecké neštěstí
enigmaplus.cz
Tajemné Lomnicko: Vysvobozený duch, ztracený poklad i tragické letecké neštěstí
.. Obec Nová Ves nad Popelkou, ležící nedaleko Lomnice, je opředena nejednou záhadou s pravdivým jádrem [gallery ids="139738,139737,139736"] Místní pověsti vyprávějí kupříkladu o tom, jak tady a
Až díky horoskopu jsem pochopila své děti
nejsemsama.cz
Až díky horoskopu jsem pochopila své děti
Horoskopům jsem se vždycky smála a nevěřila jim. Do rukou se mi ale dostala kniha, která mě přesvědčila o opaku. Všechno v ní se splnilo. Ještě před pěti lety jsem na horoskopy a podobné věštby nevěřila. Brala jsem je jako babské povídačky a některé věštkyně jako obyčejné podvodnice, které se snaží z lidí lákat peníze. Ptát se na radu zvěrokruhu by
Sportovní obuv – 5 tipů, jak vybrat ten nejlepší model pro vaše potřeby
epochanacestach.cz
Sportovní obuv – 5 tipů, jak vybrat ten nejlepší model pro vaše potřeby
Výběr správné sportovní obuvi může mít zásadní vliv na váš sportovní výkon i komfort během nošení. Ať už jste zapálený sportovec nebo hledáte pohodlnou obuv na běžné nošení, důležité je vybrat si model, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. V následujících řádcích vám nabídneme pět zásadních tipů, jak na to. Zvažte typ vaší aktivity Prvním a
Burger s jalapeňo omáčkou
tisicereceptu.cz
Burger s jalapeňo omáčkou
Nejen děti si rády pochutnávají na hamburgerech. Pro dospělé máme připravenou pořádně ostrou verzi. Suroviny 300 g mletého hovězího masa 2 bulky na hamburgery 2 lžíce nakládaných jalapeňo papr
Bouřlivá láska hvězd vedla k jejich splynutí
21stoleti.cz
Bouřlivá láska hvězd vedla k jejich splynutí
Při pohledu na hvězdný pár v srdci úchvatného oblaku plynu a prachu astronomy čekalo překvapení. Hvězdné páry jsou si obvykle velmi podobné, jako dvojčata, ale v případě HD 148937 se jedna hvězda zdá
Trápí vás bolesti zad?
panidomu.cz
Trápí vás bolesti zad?
Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. S těmito potížemi navštěvujeme nejen praktické lékaře, ale i neurology, rehabilitační lékaře, ortopedy, revmatology či psychology, neboť do páteře se promítá i duševní bolest. Jak si uchovat zdravou páteř? Je několik věcí, jež by měl vědět každý, kdo si chce páteř uchovat zdravou
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Dobrodružné cestování Josefa II.: Z Banátu si přivezl blechy a vši
historyplus.cz
Dobrodružné cestování Josefa II.: Z Banátu si přivezl blechy a vši
Josef II. se dlouze zahledí do mapy, jež před ním leží rozložená na stole. Úředníkům, kteří císaře obklopují, začíná nervózně škubat ve tvářích. „Co si ještě vymyslí?!“ honí se jim hlavou. „Hlavně inkognito!“ konečně prolomí vladař Svaté říše římské zlověstné ticho. „Ale Vaše Milosti?“ odváží se někdo hlesnout. „Pro případ nouze budu mít s sebou
Na syna jsem čekala 30 let!
skutecnepribehy.cz
Na syna jsem čekala 30 let!
Rodina je základem všeho, ovšem co když ty kořeny nepoznáte už v dětství? To byl totiž přesně můj případ a tehdy se začal psát můj katastrofický životní osud. Celý život a stále je to ve mně. Je mi 81 let a lituji, že jsem prožila tolik let v bolesti. Přitom stačilo být tvrdší. Jenže zkušenosti získáváme postupně,
Nadzvukový letoun zvládne cestu z Londýna do New Yorku rychleji, než dokoukáte díl seriálu
iluxus.cz
Nadzvukový letoun zvládne cestu z Londýna do New Yorku rychleji, než dokoukáte díl seriálu
Nedávno se odehrál malý zázrak techniky, když nadzvukový dron, vyvinutý týmem Venus Aerospace, poprvé vzletěl. Tento průlomový let znamenal důležitý krok k dosažení budoucnosti, kde nadzvukové, tedy s
Konec lásky? Se svatbou už Krejčíková nepočítá!
nasehvezdy.cz
Konec lásky? Se svatbou už Krejčíková nepočítá!
Zasnoubená je sedm let, veselky se ale Aneta Krejčíková (32) nedočkala. Objevily se také zprávy, že její partner Ondřej Rančák (39) kouká i po jiných! Svatba už prý nebude, hvězda seriálu Ulice Aneta