Bismarck volá po rychlém dobytí francouzské metropole.

Bismarck volá po rychlém dobytí francouzské metropole.