Mléčná dráha funguje jako jakýsi kompas.

Mléčná dráha funguje jako jakýsi kompas.