Planeta Země

Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa

Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa

Nalezneme mezi nimi úchvatné chrámy a kostely, majestátní mešity i tajemné pyramidy. Někdy souzní s okolní přírodu, jindy se nacházejí v rušném centru velkoměsta. Ať tak, či tak, vyrážejí dech i zapřisáhlým ateistům. Poznejte největší světové náboženské svatostánky…

Al-Masdžid al-Harám neboli Velká mešita

Kde se nachází: Mekka, Saúdská Arábie
Doba vzniku: předislámské období, svatyně z 18. století př. n. l.
Rozloha: 400 000 m2 (včetně venkovních prostor)

Do Mekky musí vykonat aspoň jednou za život tzv. Velkou pouť (hadždž) každý muslim. Začátek pouti je stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem, takže se každý rok její termín liší.

Mešita Al-Masdžid al-Harám, též Velká Mešita, se nachází v saúdskoarabské Mekce. Uprostřed jejího nádvoří leží svatyně Ka’ba, ke které se při modlitbě obrací každý muslim. Jde o jedno z nejposvátnějších míst na světě. Do Mekky proudí dva miliony poutníků každý rok. Svatyně Ka’ba stála na daném místě už v předislámské době. Muslimové věří, že ji zde při svém putování postavil sám Abrahám (1813–1638 př. n. l.), jeden z božích proroků. V mešitě je dokonce k vidění kámen s otisky jeho nohou.

Prorok Mohamed přináší islám

V roce 630 dobyl Mekku prorok Mohamed a zničil pohanské modly v Ka’bě. Do východního rohu svatyně měl pak vsadit černý kámen, pocházející z ráje. Tím došlo k přijetí islámu Araby. Mešita se neustále rozšiřovala, proběhlo několik jejich významných rekonstrukcí. V roce 1979 se jí zmocnili islámští radikálové a dva týdny ji obléhali. Od roku 2007 probíhá s přestávkami další ohromná rekonstrukce, která zvýšila počet minaretů z devíti na 11, vybavila vnitřní prostory klimatizací a zvýšila kapacitu mešity ze 770 000 až na 2,5 milionu věřících.

Velká pyramida Cholula

Kde se nachází: Cholula, Puebla, Mexiko
Doba vzniku: 3. století př. n. l. až 9. století n. l.
Rozloha: 202 500 m2

Bůh Quetzalocoátl, kterému byla Velká pyramida zasvěcena, měl podobu opeřeného, bílého a vousatého hada. Byl to hodný bůh.

Pyramida v Cholule je největší chrámovou pyramidou na světě z hlediska objemu, předčí i pyramidy v egyptské Gíze. Budovat ji začali Olmékové asi ve 3. století př. n. l., stavba pokračovala ve čtyřech fázích až do 9. století našeho letopočtu. Byla zasvěcena bohu Quetzalcoátlovi. V období svého největšího rozkvětu na jejím vrcholu žilo až 100 000 lidí. Sestávala z šestice navrstvených struktur. V 8. století zřejmě došlo k opuštění Velké pyramidy, a to v důsledku dramatického poklesu olmécké populace. Pyramida si však svůj náboženský význam uchovala.

Křesťanský kostel na vrcholku

Ve 12. století dobyli město Čičimékové, jejichž náboženské centrum se přesunulo z pyramidy do nově vytvořeného chrámu. Nicméně i dlouho poté docházelo k pohřbívání mrtvých v blízkosti pyramidy, což svědčí o její důležitosti. Když do oblasti dorazili španělští kolonizátoři, byla již pyramida zarostlá, na jejím vrcholku dokonce Španělé v 16. století postavili kostel. K průzkumu vnitřku pyramidy došlo až v roce 1931, archeologové postupně vyhloubili asi 8 kilometrů tunelů. K odhalení celé Velké pyramidy však nikdy nedošlo, a to kvůli historickému a náboženskému významu kostela Panny Marie na jejím vrcholku.

Lotosový chrám

Kde se nachází: Dillí, Indie
Doba vzniku: 1986
Rozloha: 3 850 m2 chrám, spolu s okolními rybníky a zahradami až 105 000 m2

Chrám ke svému osvětlení částečně využívá solární energii generovanou panely umístěnými na budově.

Bahaismus je monoteistické náboženství, jež hlásá jednotu všech lidí. Jeho zakladatelem byl Bahá’u’lláh (1817–1892), který je svými přívrženci považován za dalšího z poslů Božích, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Kristus či Mohamed. Lotosový chrám v indickém Dillí byl dokončen roku 1986 a je unikátní svým tvarem, kterým připomíná právě lotos. Jeho autorem je íránsko-americký architekt Fariborz Sahba.

Stejný mramor jako pro antické stavby

Stavba sestává z 27 volně stojících listů lotosu, které jsou kryté mramorem. Devět dveří chrámu vede do centrální haly s výškou 34 metrů, která pojme až 2500 osob. Mramor pochází z hory Pentelikon v Řecku, který byl využíván pro antické stavby. Stavba se těší značnému zájmu turistu, navštívilo ji už přes 100 milionů lidí. Může do ní totiž vstoupit kdokoliv bez ohledu na jeho vyznání, pohlaví či jiné odlišnosti.

Bazilika Panny Marie Královny míru

Kde se nachází: Yamoussoukro, Pobřeží slonoviny
Doba vzniku: 1985–1989
Rozloha: 30 000 m2

Papež souhlasil s vysvěcením baziliky pod podmínkou, že v její blízkosti vznikne také nemocnice. Ta byla otevřena až v roce 2015.

Pokud vezmeme v potaz pouze vnitřní plochu kostela, pak největší takovou stavbou je Bazilika svatého Petra ve Vatikánu, která zaujímá 15 160 m2. Ač samotná bazilika Panny Marie Královny míru má plochu 7 989 m2, po započtení vnějších prostor, jako je fara, vila a dvě půlkruhové kolonády, které běžně nejsou součástí kostela, zaujímá celkovou plochu 30 000 m2, a tak předčí i Svatopetrské náměstí. Nachází se v hlavním městě Pobřeží slonoviny, Yamoussoukro.

Dar prezidenta papežovi

Stavba se inspirovala Bazilikou sv. Petra, ale není její přímou replikou. Vysvětil ji dne 10. září 1990 papež Jan Pavel II. (1920–2005), který ji přijal jako dar od prvního prezidenta Pobřeží slonoviny, Félixe Houphouëta-Boingy (1905–1993). Kupole baziliky dosahuje výšky 158 metrů. Samotný kostel je postaven z mramoru dovezeného z Itálie a barevného skla z Francie. Celkově pojme bazilika 18 000 osob, což není ani třetina toho, kolik se vejde do Baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Salt Lake Temple

Kde se nachází: Salt Lake City, Utah, USA
Doba vzniku: 1893
Rozloha: 23 506 m2

Chrám je od 29. prosince 2019 uzavřen a probíhá v něm rekonstrukce, která poběží 4 roky.

Mormonismus je duchovní směr odvozený od křesťanství, spojený s postavou samozvaného proroka Josepha Smithe (1805–1844) a jeho dílem Knihou Mormonovou. Ta je americkou verzí Bible, neboť říká, že pravé náboženství, mormonismus, bylo vyjeveno Američanům v Americe. Mormoni velmi dbají na rodinný život, ostatně i Bůh měl podle nich fyzickou podobu, ženu a děti. Zpočátku u nich byla populární polygamie (mnohoženství), to však bylo následně zakázáno.

Inspirace králem Šalamounem

Chrám v Salt Lake City vybudovala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se prohlašuje za jedinou pravou církev. Jeho výstavba trvala čtyřicet let a dokončena byla roku 1893. Zpočátku byl ke stavbě použit pískovec, ale poté, co některé kameny popraskaly, byly vyměněny za křemenný monzonit se vzhledem žuly. Některé prvky stavby mají evokovat Šalamounův chrám v Jeruzalémě, včetně její orientace či křtitelnice nesené na zádech 12 volů, stejně jako velké umyvadlo pro očistu kněží v chrámu hebrejského krále Šalamouna (970–931 př. n.l.).

Borobodur

Kde se nachází: na indonéském ostrově Jáva, asi 40 km od města Jogjakarta
Doba vzniku: 8.–9. století
Rozloha: 15 000 m2

Indonéský Borobudur: Největší a nejstarší buddhistický chrám na světě.

Na rozdíl od jiných chrámů byl Borobodur postaven na kopci ve výšce 265 m n. m. nad dnem vyschlého jezera. Stavba stojí na obdélníkové základně a zvedá se ve třech úrovních. V její horní části se nachází monumentální stúpa, což je buddhistická stavba, symbol klidu a míru, obsahující relikvie, například ostatky Buddhy, tedy Siddhárthy Gautamy, kterému je chrám zasvěcen. O vzniku chrámu neexistují žádné písemné památky, ale podle vytesaných reliéfů se odhaduje, že byl postaven na přelomu 8. a 9 století.

Chrám pohltil sopečný prach a džungle

Ke stavbě byl použit kámen z nedaleké řeky, který stavitelé nejprve opracovali na požadovanou velikost a poté jej zasadili na potřebné místo bez použití malty. K opuštění chrámu došlo v průběhu 15. století v důsledku hromadného přestoupení zdejšího obyvatelstva na islám. Borobodur pak nadlouho skryly sopečný popel a džungle. K jeho znovuobjevení došlo až roku 1814 pod taktovkou britského místodržícího Thomase Stamford Rafflese (1791–1826). Na vykopávky pak navázali Holanďané. Práce ukončila až 2. světová válka.

Velká mešita v Djenné

Kde se nachází: město Djenné v africkém Mali
Doba vzniku: 1907
Rozloha: 5625 m2

Mešita je považována za vrcholnou stavbu súdánsko-sahelského stylu, někteří kritici v ní však spatřují francouzský vliv a považují ji za „příliš barokní“.

První mešita byla v malijském Djenné postavena už ve 13. století, zřejmě ji nechal vybudovat muslimský sultán Kunburu. Následně se stala jedním z nejdůležitějších vzdělávacích center v Africe, tisíce studentů do ní přicházely studovat korán. Prvním Evropanem, který o mešitě podal zprávu, byl roku 1828 francouzský cestovatel René Caillié (1799–1838). Deset let před jeho návštěvou však město dobyl džihádista Seku Amadu (1818–1845), který původní mešitu nechal chátrat a postavil si vlastní.

Prkna z palmy jako lešení i ozdoba

V roce 1906 rozhodla francouzská správa Mali, že stará mešita bude zrekonstruována. Stavba částečně respektovala půdorys původní mešity. Vyrobena byla z nepálených cihel zvaných ferey, pískové malty a omítky, která budově dodávala hladký vzhled. Stěny zdobí svazky prken z místní palmy (lontar etiopský), které vyčnívají do prostoru, a slouží také jako lešení pro opravy. K těm dochází každoročně v rámci velkého festivalu, při kterém se blátem vyhlazují poškození, jež na stavbě zanechaly déšť a eroze. Na seznamu UNESCO je stavba od roku 1988.

Velká synagoga v Belzu

Kde se nachází: Jeruzalém, Izrael
Doba vzniku: 1985–2000
Rozloha: 2300 m2

V synagoze se nachází obří dřevěná schrána, jež pojme 70 svitků Tóry a je zapsána v Guinnessově knize rekordů. V jiných synagogách se do ní vejde jen 6 svitků.

Největší synagogu světa vystavěla komunita chasidských Belzů za pomoci příznivců z celého světa v Jeruzalémě. Chasidismus vznikl na počátku 18. století na území dnešního jihovýchodního Polska a Ukrajiny jako reakce na podkopanou autoritu rabínů jako duchovních vůdců židovského národa ve východní Evropě. K tomu došlo po pogromech proruského kozáckého vůdce Bohdana Chmelnického (1595–1657), při nichž zemřelo asi 40 000 východoevropských Židů.

Předchůdkyně stála na Ukrajině

Jeruzalémská synagoga vznikla jako zvětšená replika synagogy v ukrajinském Belzu, kde sídlila jedna z chasidských dynastií. Ta byla v užívání od roku 1843, než ji v roce 1939 zničili Němci. Moderní budova je přístupná čtyřmi vchody ze čtyř sousedících ulic ve čtvrti Kiryat Belz. Její stavba trvala 15 let, dokončena byla v roce 2000. Zahrnuje hlavní svatyni, jež pojme 7000 věřících, menší studovny, knihovnu a místnost pro konání svateb i bar micva (rituál přeměny chlapce v muže).

Více z Planeta Země

Palác Alhambra: úchvatné sídlo maurských králů

Planeta Země6.5.2021

Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa

Planeta Země3.5.2021

Fukušima versus Černobyl? Která z katastrof byla horší?

Planeta Země29.4.2021

Zářící schopnosti aneb Kdo v přírodě svítí?

Planeta Země26.4.2021

Víte, na co píšete? Jak se papír dostal až do Čech?

Planeta Země22.4.2021

Bez pravidel to nejde, ani v přírodě!

Planeta Země20.4.2021

10 tajemství diktátora Stalina

Planeta Země19.4.2021

Kdo nasadil vlastní život při zkoumání zákeřných chorob, jež sužovaly lidstvo?

Planeta Země15.4.2021

Když se voda řítí dolů: Nejvyšší vodopády světa

Planeta Země12.4.2021
Planeta Země
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články

Manžel o ni musí bojovat s kolegou
nasehvezdy.cz

Manžel o ni musí bojovat...

Seriálová hvězda LUCIE...
Pozor na hladové duchy v Japonsku
enigmaplus.cz

Pozor na hladové duchy v...

Až se jednou budete sami trmácet po...
Záhadná hora Krudum: Bloudí zde duše mrtvých horníků?
epochanacestach.cz

Záhadná hora Krudum: Bloudí zde...

V chráněné krajinné...
Má jediné přání! Splní se jí to, po čem tak touží?
nasehvezdy.cz

Má jediné přání! Splní se jí...

Nikdy nebyla tak nešťastná,...
Festival vína VOC Znojmo místo května v září
epochanacestach.cz

Festival vína VOC Znojmo místo...

Festival vína VOC Znojmo...
Holandský řízek se sýrem
panidomu.cz

Holandský řízek se sýrem

Klasika školních jídelen tentokrát v tom...
V Zoo Liberec truchlí
epochaplus.cz

V Zoo Liberec truchlí

Liberecká zoo se v pondělí 26. dubna 2021...
Nejste samozřejmost
panidomu.cz

Nejste samozřejmost

Pokud vždy dáváte 100 % ať už v lásce, přátelství nebo...
Příšerné mužské zlozvyky
panidomu.cz

Příšerné mužské zlozvyky

Typické chování pánů tvorstva rozhodně...
Vztahy v době pandemie
21stoleti.cz

Vztahy v době pandemie

Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu...
Olovo: Nejužitečnější jed
epochaplus.cz

Olovo: Nejužitečnější jed

Na první pohled obyčejná chemická látka, na druhý...
Čeští zoologové zmapovali šíření hlodavců z Asie do Evropy. Pomohly jim genetické stopy z doby ledové.
21stoleti.cz

Čeští zoologové zmapovali...

Mezinárodní tým vedený Pavlem Stopkou z...