Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Kde přebývá bůh? 8 největších náboženských staveb světa

Nalezneme mezi nimi úchvatné chrámy a kostely, majestátní mešity i tajemné pyramidy. Někdy souzní s okolní přírodu, jindy se nacházejí v rušném centru velkoměsta. Ať tak, či tak, vyrážejí dech i zapřisáhlým ateistům. Poznejte největší světové náboženské svatostánky…

Al-Masdžid al-Harám neboli Velká mešita

Kde se nachází: Mekka, Saúdská Arábie

Doba vzniku: předislámské období, svatyně z 18. století př. n. l.

Rozloha: 400 000 m2 (včetně venkovních prostor)

Do Mekky musí vykonat aspoň jednou za život tzv. Velkou pouť (hadždž) každý muslim. Začátek pouti je stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem, takže se každý rok její termín liší.
Do Mekky musí vykonat aspoň jednou za život tzv. Velkou pouť (hadždž) každý muslim. Začátek pouti je stanoven na 8. den poutního měsíce, který je posledním měsícem islámského roku, jenž se řídí lunárním kalendářem, takže se každý rok její termín liší.

Mešita Al-Masdžid al-Harám, též Velká Mešita, se nachází v saúdskoarabské Mekce. Uprostřed jejího nádvoří leží svatyně Ka’ba, ke které se při modlitbě obrací každý muslim. Jde o jedno z nejposvátnějších míst na světě.

Do Mekky proudí dva miliony poutníků každý rok. Svatyně Ka’ba stála na daném místě už v předislámské době. Muslimové věří, že ji zde při svém putování postavil sám Abrahám (1813–1638 př. n. l.), jeden z božích proroků. V mešitě je dokonce k vidění kámen s otisky jeho nohou.

Prorok Mohamed přináší islám

V roce 630 dobyl Mekku prorok Mohamed a zničil pohanské modly v Ka’bě. Do východního rohu svatyně měl pak vsadit černý kámen, pocházející z ráje. Tím došlo k přijetí islámu Araby. Mešita se neustále rozšiřovala, proběhlo několik jejich významných rekonstrukcí.

V roce 1979 se jí zmocnili islámští radikálové a dva týdny ji obléhali.

Od roku 2007 probíhá s přestávkami další ohromná rekonstrukce, která zvýšila počet minaretů z devíti na 11, vybavila vnitřní prostory klimatizací a zvýšila kapacitu mešity ze 770 000 až na 2,5 milionu věřících.

Velká pyramida Cholula

Kde se nachází: Cholula, Puebla, Mexiko

Doba vzniku: 3. století př. n. l. až 9. století n. l.

Rozloha: 202 500 m2

Bůh Quetzalocoátl, kterému byla Velká pyramida zasvěcena, měl podobu opeřeného, bílého a vousatého hada. Byl to hodný bůh.
Bůh Quetzalocoátl, kterému byla Velká pyramida zasvěcena, měl podobu opeřeného, bílého a vousatého hada. Byl to hodný bůh.

Pyramida v Cholule je největší chrámovou pyramidou na světě z hlediska objemu, předčí i pyramidy v egyptské Gíze. Budovat ji začali Olmékové asi ve 3. století př. n. l., stavba pokračovala ve čtyřech fázích až do 9. století našeho letopočtu.

Byla zasvěcena bohu Quetzalcoátlovi. V období svého největšího rozkvětu na jejím vrcholu žilo až 100 000 lidí. Sestávala z šestice navrstvených struktur. V 8. století zřejmě došlo k opuštění Velké pyramidy, a to v důsledku dramatického poklesu olmécké populace. Pyramida si však svůj náboženský význam uchovala.

Křesťanský kostel na vrcholku

Ve 12. století dobyli město Čičimékové, jejichž náboženské centrum se přesunulo z pyramidy do nově vytvořeného chrámu. Nicméně i dlouho poté docházelo k pohřbívání mrtvých v blízkosti pyramidy, což svědčí o její důležitosti.

Když do oblasti dorazili španělští kolonizátoři, byla již pyramida zarostlá, na jejím vrcholku dokonce Španělé v 16. století postavili kostel. K průzkumu vnitřku pyramidy došlo až v roce 1931, archeologové postupně vyhloubili asi 8 kilometrů tunelů.

K odhalení celé Velké pyramidy však nikdy nedošlo, a to kvůli historickému a náboženskému významu kostela Panny Marie na jejím vrcholku.

Lotosový chrám

Kde se nachází: Dillí, Indie

Doba vzniku: 1986

Rozloha: 3 850 m2 chrám, spolu s okolními rybníky a zahradami až 105 000 m2

Chrám ke svému osvětlení částečně využívá solární energii generovanou panely umístěnými na budově.
Chrám ke svému osvětlení částečně využívá solární energii generovanou panely umístěnými na budově.

Bahaismus je monoteistické náboženství, jež hlásá jednotu všech lidí. Jeho zakladatelem byl Bahá’u’lláh (1817–1892), který je svými přívrženci považován za dalšího z poslů Božích, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Kristus či Mohamed.

Lotosový chrám v indickém Dillí byl dokončen roku 1986 a je unikátní svým tvarem, kterým připomíná právě lotos. Jeho autorem je íránsko-americký architekt Fariborz Sahba.

Stejný mramor jako pro antické stavby

Stavba sestává z 27 volně stojících listů lotosu, které jsou kryté mramorem. Devět dveří chrámu vede do centrální haly s výškou 34 metrů, která pojme až 2500 osob. Mramor pochází z hory Pentelikon v Řecku, který byl využíván pro antické stavby.

Stavba se těší značnému zájmu turistu, navštívilo ji už přes 100 milionů lidí. Může do ní totiž vstoupit kdokoliv bez ohledu na jeho vyznání, pohlaví či jiné odlišnosti.

Bazilika Panny Marie Královny míru

Kde se nachází: Yamoussoukro, Pobřeží slonoviny

Doba vzniku: 1985–1989

Rozloha: 30 000 m2

Papež souhlasil s vysvěcením baziliky pod podmínkou, že v její blízkosti vznikne také nemocnice. Ta byla otevřena až v roce 2015.
Papež souhlasil s vysvěcením baziliky pod podmínkou, že v její blízkosti vznikne také nemocnice. Ta byla otevřena až v roce 2015.

Pokud vezmeme v potaz pouze vnitřní plochu kostela, pak největší takovou stavbou je Bazilika svatého Petra ve Vatikánu, která zaujímá 15 160 m2. Ač samotná bazilika Panny Marie Královny míru má plochu 7 989 m2, po započtení vnějších prostor, jako je fara, vila a dvě půlkruhové kolonády, které běžně nejsou součástí kostela, zaujímá celkovou plochu 30 000 m2, a tak předčí i Svatopetrské náměstí.

Nachází se v hlavním městě Pobřeží slonoviny, Yamoussoukro.

Dar prezidenta papežovi

Stavba se inspirovala Bazilikou sv. Petra, ale není její přímou replikou. Vysvětil ji dne 10. září 1990 papež Jan Pavel II. (1920–2005), který ji přijal jako dar od prvního prezidenta Pobřeží slonoviny, Félixe Houphouëta-Boingy (1905–1993).

Kupole baziliky dosahuje výšky 158 metrů. Samotný kostel je postaven z mramoru dovezeného z Itálie a barevného skla z Francie. Celkově pojme bazilika 18 000 osob, což není ani třetina toho, kolik se vejde do Baziliky sv. Petra ve Vatikánu.

Salt Lake Temple

Kde se nachází: Salt Lake City, Utah, USA

Doba vzniku: 1893

Rozloha: 23 506 m2

Chrám je od 29. prosince 2019 uzavřen a probíhá v něm rekonstrukce, která poběží 4 roky.
Chrám je od 29. prosince 2019 uzavřen a probíhá v něm rekonstrukce, která poběží 4 roky.

Mormonismus je duchovní směr odvozený od křesťanství, spojený s postavou samozvaného proroka Josepha Smithe (1805–1844) a jeho dílem Knihou Mormonovou.

Ta je americkou verzí Bible, neboť říká, že pravé náboženství, mormonismus, bylo vyjeveno Američanům v Americe. Mormoni velmi dbají na rodinný život, ostatně i Bůh měl podle nich fyzickou podobu, ženu a děti.

Zpočátku u nich byla populární polygamie (mnohoženství), to však bylo následně zakázáno.

Inspirace králem Šalamounem

Chrám v Salt Lake City vybudovala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se prohlašuje za jedinou pravou církev.

Jeho výstavba trvala čtyřicet let a dokončena byla roku 1893. Zpočátku byl ke stavbě použit pískovec, ale poté, co některé kameny popraskaly, byly vyměněny za křemenný monzonit se vzhledem žuly.

Některé prvky stavby mají evokovat Šalamounův chrám v Jeruzalémě, včetně její orientace či křtitelnice nesené na zádech 12 volů, stejně jako velké umyvadlo pro očistu kněží v chrámu hebrejského krále Šalamouna (970–931 př. n.l.).

Borobodur

Kde se nachází: na indonéském ostrově Jáva, asi 40 km od města Jogjakarta

Doba vzniku: 8.–9. století

Rozloha: 15 000 m2

Indonéský Borobudur: Největší a nejstarší buddhistický chrám na světě.
Indonéský Borobudur: Největší a nejstarší buddhistický chrám na světě.

Na rozdíl od jiných chrámů byl Borobodur postaven na kopci ve výšce 265 m n. m. nad dnem vyschlého jezera. Stavba stojí na obdélníkové základně a zvedá se ve třech úrovních.

V její horní části se nachází monumentální stúpa, což je buddhistická stavba, symbol klidu a míru, obsahující relikvie, například ostatky Buddhy, tedy Siddhárthy Gautamy, kterému je chrám zasvěcen. O vzniku chrámu neexistují žádné písemné památky, ale podle vytesaných reliéfů se odhaduje, že byl postaven na přelomu 8. a 9 století.

Chrám pohltil sopečný prach a džungle

Ke stavbě byl použit kámen z nedaleké řeky, který stavitelé nejprve opracovali na požadovanou velikost a poté jej zasadili na potřebné místo bez použití malty.

K opuštění chrámu došlo v průběhu 15. století v důsledku hromadného přestoupení zdejšího obyvatelstva na islám. Borobodur pak nadlouho skryly sopečný popel a džungle.

K jeho znovuobjevení došlo až roku 1814 pod taktovkou britského místodržícího Thomase Stamford Rafflese (1791–1826). Na vykopávky pak navázali Holanďané. Práce ukončila až 2. světová válka.

Velká mešita v Djenné

Kde se nachází: město Djenné v africkém Mali

Doba vzniku: 1907

Rozloha: 5625 m2

Mešita je považována za vrcholnou stavbu súdánsko-sahelského stylu, někteří kritici v ní však spatřují francouzský vliv a považují ji za „příliš barokní“.
Mešita je považována za vrcholnou stavbu súdánsko-sahelského stylu, někteří kritici v ní však spatřují francouzský vliv a považují ji za „příliš barokní“.

První mešita byla v malijském Djenné postavena už ve 13. století, zřejmě ji nechal vybudovat muslimský sultán Kunburu.

Následně se stala jedním z nejdůležitějších vzdělávacích center v Africe, tisíce studentů do ní přicházely studovat korán. Prvním Evropanem, který o mešitě podal zprávu, byl roku 1828 francouzský cestovatel René Caillié (1799–1838).

Deset let před jeho návštěvou však město dobyl džihádista Seku Amadu (1818–1845), který původní mešitu nechal chátrat a postavil si vlastní.

Prkna z palmy jako lešení i ozdoba

V roce 1906 rozhodla francouzská správa Mali, že stará mešita bude zrekonstruována. Stavba částečně respektovala půdorys původní mešity. Vyrobena byla z nepálených cihel zvaných ferey, pískové malty a omítky, která budově dodávala hladký vzhled.

Stěny zdobí svazky prken z místní palmy (lontar etiopský), které vyčnívají do prostoru, a slouží také jako lešení pro opravy. K těm dochází každoročně v rámci velkého festivalu, při kterém se blátem vyhlazují poškození, jež na stavbě zanechaly déšť a eroze. Na seznamu UNESCO je stavba od roku 1988.

Velká synagoga v Belzu

Kde se nachází: Jeruzalém, Izrael

Doba vzniku: 1985–2000

Rozloha: 2300 m2

V synagoze se nachází obří dřevěná schrána, jež pojme 70 svitků Tóry a je zapsána v Guinnessově knize rekordů. V jiných synagogách se do ní vejde jen 6 svitků.
V synagoze se nachází obří dřevěná schrána, jež pojme 70 svitků Tóry a je zapsána v Guinnessově knize rekordů. V jiných synagogách se do ní vejde jen 6 svitků.

Největší synagogu světa vystavěla komunita chasidských Belzů za pomoci příznivců z celého světa v Jeruzalémě.

Chasidismus vznikl na počátku 18. století na území dnešního jihovýchodního Polska a Ukrajiny jako reakce na podkopanou autoritu rabínů jako duchovních vůdců židovského národa ve východní Evropě.

K tomu došlo po pogromech proruského kozáckého vůdce Bohdana Chmelnického (1595–1657), při nichž zemřelo asi 40 000 východoevropských Židů.

Předchůdkyně stála na Ukrajině

Jeruzalémská synagoga vznikla jako zvětšená replika synagogy v ukrajinském Belzu, kde sídlila jedna z chasidských dynastií. Ta byla v užívání od roku 1843, než ji v roce 1939 zničili Němci.

Moderní budova je přístupná čtyřmi vchody ze čtyř sousedících ulic ve čtvrti Kiryat Belz.

Její stavba trvala 15 let, dokončena byla v roce 2000. Zahrnuje hlavní svatyni, jež pojme 7000 věřících, menší studovny, knihovnu a místnost pro konání svateb i bar micva (rituál přeměny chlapce v muže).

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Ohromila svět indiánská baletka?
Na indiány se v Americe zkraje 20. století lidé často dívají skrz prsty…Diváci, kteří nadšeně aplaudují ve vyprodaných sálech nejlepší baletce světa, ale nemají ani tušení, že jim právě tančí Ki He Kah Stah Tsa.   V rezervaci indiánského kmene Osagů v oklahomském městě Fairfax rodina Alexandera Josepha Tall Chiefa (1890–1959) něco znamená. Alexander vlastní téměř celé […]
Mlčenlivý strašil Španěly
Vůdce povstání a miláček národa stačí jen položit nohu na první stupeň schodiště svého paláce, když zazní tři rány z pistole. Vilém Oranžský, který sjednotil svou zemi proti španělské nadvládě, je na místě mrtev.   Ve druhé polovině 16. století úpí nizozemské provincie pod španělskou mocí. Král Filip II. Španělský (1527–1598) se je snaží proměnit v ortodoxně katolickou […]
Zajímavosti
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Chcete Nobelovku? Tak si jí kupte!
Švédský vědec a průmyslník Alfred Nobel by se asi hodně divil, jaký byznys s cenou, jejíž vznik ve své závěti inicioval, se v posledních letech rozjel. Už není jen pro vyvolené – pro „ty, kteří přinesou největší prospěch lidstvu“, jak si představoval. Pro její získání stačí občas jen dorazit na aukci s dostatečným obnosem peněz. […]
Monumentální Akšardham: Největší chrám světa?
Dokonale seřízené lasery vykreslují před zraky návštěvníků úchvatnou světelnou show. Trocha mlhy pro dotvoření atmosféry, k tomu něco na zub. Jde o jediné velkoformátové kino v celém hlavním městě Indie, Novém Dillí. Překvapivě nejsme nikde v zábavním parku, ale v hinduistické svatyni!   Žádné kovové „berličky“ a beton maximálně do základů. A ty musí být […]
Chcete být milionářem? Legendární soutěž stvoří boháče i podvodníky
Když soutěž dorazí v roce 2000 do Česka, je to velká sláva. Zájem o ní ale časem opadne. Na rozdíl od jiných zemí, včetně té, kde přijde na svět – Velké Británii. V ní běží dodnes.   Pánové David Briggs, Mike Whitehill a Steven Knight už společně několik soutěží vytvořili. Většinou jsou ale určené pro […]
Záhady a napětí
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Tajemství automatické kresby: Může být klíčem k našemu zdraví?
Existuje poměrně mnoho procedur, které mají člověku pomoci s psychickým i fyzickým zdravím a které se zároveň vymykají z hlavního medicínského proudu. Některé považují lékaři za vyloženě šarlatánské, u jiných připouštějí, že mohou mít určitý vliv a účinek. Kam patří trochu tajuplně znějící automatická kresba?   Představte si, že sedíte v pohodlném křesle a před sebou máte prázdný […]
Střelný prach i černá magie: Co všechno dokázal alchymista „Černý Berthold“?
Traduje se, že střelný prach vynalezli čínští alchymisté, když hledali elixír mládí. Neotáčejme se ale ani k evropským alchymistům zády. Je totiž pravděpodobné, že střelný prach byl souběžně objeven i v Evropě. Často je zmiňován Černý Berthold, záhadný alchymista z konce čtrnáctého století. Kdo to byl a proč si ho historie stále pamatuje?   Potemnělé sklepní místnosti vévodí […]
Nejtajemnější mayský vladař: Byl mimozemského původu?
Rozechvělý archeolog Alberto R. Lhuillier nevěří vlastním očím. Před sebou má sarkofág nejvýznamnějšího mayského vládce. Tím je legendární Pakal, jehož podobiznu je možné spatřit také na víku rakve. Podle dávných mayských životopisců neměl panovník lidský původ. Je možné, že pocházel z jiné galaxie?     Z vrcholku Chrámu nápisů se naskýtá jedinečný pohled na kdysi výstavní indiánskou […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Jeho děti mají vždy přednost
skutecnepribehy.cz
Jeho děti mají vždy přednost
Je na mě milý a vlídný. Ale jen do chvíle, kdy něco potřebují jeho děti. Těm by, na rozdíl ode mě, snesl modré z nebe. Dá jim vše, o co si řeknou. Nemohu si pomoct, ale jeho rozhazování mi jde na nervy. Manželovy děti z prvního manželství mám ráda a svoje děti jsem před nimi nikdy neupřednostnila. Kupovala jsem všem
Oloupej to, seškrábej a vykroj
panidomu.cz
Oloupej to, seškrábej a vykroj
Vezmete-li do ruky správnou škrabku, brambory s ní máte oloupané dohladka vcukuletu, zeleninu, než bys řekl švec. Ale kde sehnat takovéto pomocníky? Poohlédněte se po nich třeba na internetu. K oloupání brambor leckterá hospodyňka používá nůž na krájení, lepší však bývá škrabka. Za naostřenou čepelí bývá totiž štěrbina a za ní opora, která zabraňuje, aby
Chorvatská automobilka Rimac slaví modelem Nevera už 15 let existence
iluxus.cz
Chorvatská automobilka Rimac slaví modelem Nevera už 15 let existence
Chorvatská společnost Rimac Automobili, známá svými elektrickými hyperauty, oslavuje 15 let působení na trhu uvedením speciální edice modelu Nevera. Tato limitovaná edice, označená jako Nevera 15th An
Jako poslední záchrana: Co byste o pupečníkové krvi měli vědět?
21stoleti.cz
Jako poslední záchrana: Co byste o pupečníkové krvi měli vědět?
Pořád je to opomíjená záležitost, třebaže lékaři upozorňují na evidentní přínos. Význam pupečníkové krve pro lékařské zákroky byl potvrzen před 30 lety, kdy byla v pražské nemocnici v Motole provedena
Bezpečné randění se slunečními paprsky
nejsemsama.cz
Bezpečné randění se slunečními paprsky
Na pohlazení od sluníčka se těšíme celý rok. Bronzový nádech pokožku omlazuje a tělo působí tak nějak zdravěji. Pamatujte ale na to, že i opalování je trochu věda a má svá pravidla. Na procházkách a při sportování je nejvíce v ohrožení tvář a dekolt. Nespoléhejte na předpověď počasí, i pod mrakem si můžete spálit nos a nastřádat si pod kůži UVA záření, které
Konstantinopol: Během moru císař vybíral daně i od mrtvých
historyplus.cz
Konstantinopol: Během moru císař vybíral daně i od mrtvých
Část obránců Konstantinopole uprchne. Vytušili, že město co nevidět padne, a chtějí si zachránit život. Císař Konstantin XI. však byzantskou metropoli neopustí. Vždyť jejími ulicemi kráčely dějiny. S hrstkou nejvěrnějších druhů bude s Turky v roce 1453 bojovat do posledního dechu!   Stěhování na východ Řím ohrožují barbaři. Současně stále více jeho obyvatel konvertuje ke
Vstupuje se na bájné hoře Blaník do jiné dimenze?
epochanacestach.cz
Vstupuje se na bájné hoře Blaník do jiné dimenze?
„Nic než tmářství kacířů,“ rozčiluje se roku 1404 pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Hazmburka, když se doslechne o podivných pověstech, které se vážou k hoře Blaník ve středních Čechách. Ale on už ty čarodějné rejdy jednou provždy zatrhne! Jak se rozhodne, tak také udělá. „Zakažte lidem stoupat na tu horu,“ klade na srdce pražský arcibiskup
Fazolová pomazánka
tisicereceptu.cz
Fazolová pomazánka
Objevte kouzlo luštěninových pomazánek třeba s touto dobrotou z bílých fazolí. Skvělá je i na topinky. Potřebujete 300 g bílých uvařených fazolí (nebo fazole v konzervě ve slaném nálevu) 2 vejc
Tragické následky exorcismu v Evropě
enigmaplus.cz
Tragické následky exorcismu v Evropě
Jeden z nejstrašlivějších novodobých případů údajného posednutí se odehrává v roce 1974 v anglickém městě Ossett, kde žije silně věřící křesťan Michael Taylor se svou ženou Christine. Oba společně doc
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
epochaplus.cz
Vraťte medaile. Máte pozitivní test!
Dobře znají ten pocit, když jim vestoje tleská celý stadion nebo když jim hostesky navlékají žlutý trikot. Jenže poznali i obrácenou tvář vrcholového sportu. Dny, kdy z titulních stran novin celého světa křičelo velkými titulky jejich jméno. A u něj ještě výraznější text: Dopingový hříšník… Sprintérská rivalita mu zničila život Dlouhá léta bojují o trůn nejrychlejšího
Moderní obývací pokoj
rezidenceonline.cz
Moderní obývací pokoj
Text: Alena Müllerová Foto: Archiv firem
Proč Valenta s herectvím defitivně sekl?
nasehvezdy.cz
Proč Valenta s herectvím defitivně sekl?
Franta je v Ulici stálicí, diváky už ale další příběhy oblíbené postavy na podzim nečekají. Jeho představitel Matyáš Valenta (27) totiž s herectvím sekl! „Myslím, že jsem se hodil na to dětské herec