Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Louvre. Víc než jen muzeum!

Místo plné obrazů, soch a umění. Dějiny lidstva od pravěku až po dnešní dobu. Jaké nejznámější cennosti tato budova ukrývá?

Návštěvníci si mohou na ploše 72 000 metrů čtverečních, což je takřka dvojnásobná rozloha pražského Václavského náměstí, prohlédnout přes 35 000 exponátů. Celkem se jich však v budově ukrývá kolem 554 000. Budova má dohromady pět pater a tři křídla.

O tom, že je místo stále oblíbené, svědčí fakt, že sem ročně zavítá okolo sedmi milionů turistů. Říká se, že kdyby se návštěvník zastavil u každého exponátu deset vteřin, trvala by prohlídka muzea tři měsíce.

Dlouhá historie francouzského symbolu

Louvre společně se svou skleněnou pyramidou patří mezi symboly Paříže. Nachází se na pravém břehu řeky Seiny. Jeho historie sahá až do roku 1190, kdy zde nechal postavit král Filip II. Augustus tvrz na obranu tehdejšího centra města.

Další panovníci pak palác rozvíjeli a přidávali stále nová křídla. Na renesanční sídlo pak předělali francouzští vladaři František I. a Jindřich II. V době Jindřicha II. byla zrekonstruována první nadzemní část, Palais du Louvre.

O novou renesanční podobu se postaral architekt Pierre Lescot. K ucelení prvních sbírek a jejich výstavám začalo docházet až za panování Ludvíka XIV., který si za svou rezidenci zvolil Versailles.

Budova v té době sloužila hlavně jako sídlo dvořanů a umělců a sídlily zde také královské akademie.

Přelomová revoluce

Jako muzeum však Louvre začal fungovat až v době Velké francouzské revoluce. Pro veřejnost se otevřel 10. srpna 1793 s výstavou 537 obrazů, které pocházely z královského a církevního majetku.

Sbírky se mohly rozšiřovat i díky Napoleonovým tažení, kdy shromažďoval umělecké a historicky cenné předměty, které odvážel do Paříže. A i když se muselo po jeho abdikace mnoho děl vracet, tradice muzea už zůstala.

Vznik pyramidy

Velkého rozmachu se muzeum dočkalo v roce 1983, kdy francouzský prezident Francois Mitterrand rozhodl místo rekonstruovat a rozšířit. Podle návrhu čínsko-amerického architekta I. M. Peie vzniklo rozsáhlé nové podzemí s parkovištěm a nákupním střediskem.

Uprostřed dvora na Place du Carrousel pak vyrostla skleněná pyramida, která se stala novou dominantou. O deset let později byla vytvořena i Obrácená pyramida.

Nejslavnější obrazy

Tajemný úsměv stále láká

Obraz: Mona Lisa

Autor: Leonardo da Vinci

Vznik: 1503–1506

Mona Lisa od Leonarda da Vinci se dá považovat za nejslavnější a nejzáhadnější obraz všech dob. Jedná se o malbu olejem na dřevo topolu. Nepatří však mezi velké obrazy, její rozměry činí „jen“ 77 x 53 cm. Žena s nenapodobitelným úsměvem se stala předmětem mnoha pověstí a spekulací.

Mona Lisa patří mezi nejvzácnější obrazy muzea.
Mona Lisa patří mezi nejvzácnější obrazy muzea.

Těhotná žena?

Stále se debatuje o tom, kdo stál Leonardovi modelem. Nejčastěji se uvádí, že se jednalo o Lisu, manželku florentského obchodníka Franceska del Giocondo. Vědci také díky speciálním rentgenům zjistili, že pod finální vrstvou jsou další tři obrazy.

Tato skutečnost vede odborníky k teorii, zda Mona Lisa nebyla těhotná. Na jedné vrstvě má totiž obličej zahalený jemným šátkem, který byl typický pro ženy čekající miminko.

Proslulá krádež

Nejvíce se o obrazu začalo hovořit na začátku 20. století. V roce 1911 se totiž podařila zcela nečekaná věc. Pracovník muzea Vincenzo Peruggia obraz z muzea ukradl a dva roky schovával ve svém pokoji v Paříži.

Poté jej chtěl prodat do italské Florencie, aby se unikátní dílo vrátilo zpět do své vlasti. Ještě než byl chycen skutečný pachatel, byli z krádeže podezíráni i básník Guillaume Apollinaire či malíř Pablo Picasso.

Autor v márnici…

Obraz: Vor Medúzy

Autor: Théodore Géricault

Vznik: 1817–1818

Dílo je považováno za ikonu francouzského romantismu. Znázorňuje dramatické ztroskotání lodi Medúza, jedné z francouzských válečných lodí, v roce 1816 u pobřeží Senegalu.

Na palubě tenkrát bylo asi 150 námořníků, které kapitán nechal napospas osudu bez jídla a pití. Po dvou týdnech plavby se zachránilo patnáct pološílených lidí. Obraz Géricault namaloval s takovou drásavosti, že dílo vyvolalo společenský skandál.

Malíř celou událost neustále sledoval a vyzpovídal i námořníky, kteří přežili. Zúčastnil se také procesu s kapitánem lodi. Podle výpovědí dokonce navštěvoval márnici, kde studoval utonulé a poručil vyrobit i repliku originálního voru.

Když se autor maluje sám

Obraz: Autoportrét

Autor: Albrecht Dürer

Vznik: 1493

Jde zřejmě o jeden z prvních autoportrétů evropského malířství. Obraz představuje přechod od klasického středověkého stylu do nové, renesanční fáze.

Za svůj život namaloval Albrecht Dürer autoportrétů několik, tento měl být podle odborníků věnován jako zásnubní dar jeho snoubence Agnes Frey.Není bez zajímavosti, že se obraz velmi podobá způsobu zobrazování Krista.

Albrecht Dürer vytvořil jako jeden z prvních svůj vlastní autoportrét.
Albrecht Dürer vytvořil jako jeden z prvních svůj vlastní autoportrét.

Ikona revolucionářů

Obraz: Svoboda vede lid na barikády

Autor: Eugéne Delacroix

Vznik: 1830

Obraz zachycuje události pařížské červencové revoluce z roku 1830, která vedla ke svržení krále Karla X. Ve středu obrazu stojí mladá žena z lidu, plná života, která představuje Svobodu.

Vedle padlých a zraněných vyzývá se zdviženou rukou s trikolorou k boji a vyjadřuje sílu a odhodlanost francouzských revolucionářů. Delacroix se proslavil používáním zářivých barev a kontrastu světla a stínu, který se projevil i na tomto obrazu.

Nejslavnější sochy

Milenci v objetí

Socha: Amor probouzí polibkem Psyché

Autor: Antonio Canova

Vznik: 1788–1793

Sousoší, které vytvořil italský sochař, představitel italského klasicismu, ukazuje mytologické milence Amora a Psyché v okamžiku probuzení. V Louvru se mramorová socha, která na výšku měří 155 centimetrů, vyskytuje od roku 1824.

Sousoší zobrazuje Amora a Psyché.
Sousoší zobrazuje Amora a Psyché.

Dodnes záhadná socha

Socha: Venuše Mélská

Autor: zřejmě Alexandros z Antiochie

Vznik: 130 př. n. l.

Socha byla objevena rolníkem v roce 1820 na ostrově Mélos. Její paže však nebyly nikdy nalezeny. Dílo je opředeno řadou záhad, nelze totiž přesně určit, koho má představovat.

Nejpravděpodobněji to má být Afrodité, a to vzhledem k tomu, že je polonahá a má oblejší křivky. Za autora byl považován Praxiteles, pravděpodobnějším autorem je Alexandros z Antiochie.

Archeologové se domnívají, že ztracené ruce buď držely jablko, kterým byl rozhodnut tzv.Paridův soud, či že se bohyně zhlížela v zrcadle či štítu boha Arese.

Řecký originál, nikoli římská kopie

Socha: Niké Samothracká

Autor: neznámý

Vznik: 220–190 př. n. l

Mramorová socha, vysoká 244 centimetrů, vznikla zhruba ve 2. století př. n. l. a je považována za vrcholné dílo helénistického sochařství.

Je vyobrazena jako okřídlená žena stojící na přídi lodi, která bojuje s nepřízní počasí a zároveň ohlašuje vítězství v námořní bitvě.

Sochu nalezl v roce 1863 francouzský archeolog Adrianopolis Charles Champoiseau. V roce 1883 byla vystavena v Louvru a je jedním z nejpřednějších uměleckých děl.

Navíc jde o jednu z mála originálních řeckých soch, a nikoliv o jejich kopie vytvořené v době vrcholného Říma.

Vybrané sály

Michelangelův sál

Zde se nacházejí sochy z období italské renesance. Centrálním sousoším místnosti je známé Michelangelovo sousoší Otroci (1513–1515). Na něm sochař pracoval po smrti papeže Julia II. Mělo totiž zdobit jeho hrobku.

Bohužel z finančních důvodů je Michelangelo nikdy nedokončil a daroval je příteli, který je posléze odvezl na francouzský královský dvůr. Sousoší se skládá ze dvou postav otroků, z nichž každá je úplně jiná.

Otroci bývají označováni jako Umírající a Spoutaný otrok a podle některých interpretací mají představovat malířství a sochařství. Michelangelo tím naznačoval, že společně se smrtí Julia zemřela i svoboda umění.

Apollonova galerie

Poprvé byla místnost navržena v 60. letech 16. století. Uvnitř galerie jsou ukryty nejkrásnější poklady z francouzských dějin a ukázky francouzského klasicismu, který se nachází i na zámku Versailles.

V galerii je k vidění celkem 41 obrazů, 118 soch a 28 gobelínů. Vystaveny jsou zde i drahé kameny z korunovačních klenotů. Zahrnují královské insignie, řády, šperky nebo samostatné diamanty francouzské koruny.Na první pohled zaujme i zlato na zdech a stropě.

V Apollonově sálu se nachází největší francouzské klenoty.
V Apollonově sálu se nachází největší francouzské klenoty.

Komnaty Napoleona III.

Z těchto komnat přechází zrak. Nacházejí se v křídle Richelieu a ukazují architekturu druhého císařství Napoleona III. (1808–1873). Malované stropy doplňují zlaté dekorace, těžké koberce a gobelíny, velká zrcadla a křišťálové lustry.

Dominantou je dlouhý jídelní stůl situovaný v tzv. Velké jídelně. Celá dekorace vydržela téměř neporušeně 150 let.

Co ještě Louvre nabízí?

Egyptské starožitnosti – největší sbírka Egyptské civilizace mimo Egypt. Nachází se zde egyptské umění, papyrové svitky, oděvy i samotné mumie. Počátky se datují od Napoleonových expedic v roce 1798.

Blízkovýchodní starožitnosti – nacházejí se zde sbírky z dávné Mezopotámie a Persie před příchodem islámu

Řecké, římské a etruské starožitnosti – patří k nejstarším sbírkám muzea

Islámské umění – jde o nejmladší sbírku muzea. Nacházejí se zde exponáty z keramiky, skla, kovu nebo ze slonoviny. K vidění je na 3000 kusů umění ze Španělska, Indie či Arabského poloostrova pocházející ze 7. do 19. století.

Obrazy – nejvýznamnější sbírka s obrazy od 13. století až do roku 1848. Více než polovinu pláten vytvořili francouzští umělci. Obsahuje více než 7500 děl.

Sochařství – zahrnuje díla do roku 1850, která nepatří do starověkého Řecka ani Říma Zpočátku měla sbírka pouze 100 kusů, zbytek se nacházel ve Versailles. Rozšíření se dočkala až v roce 1847.

Dekorativní umělecké předměty – sbírky od středověku po 19. století. Je zde převážně keramika, bronzové předměty, ale také korunovační klenoty.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Obětí stalinských čistek byla i křehká baletka
Venku je minus 43 stupňů, ale baletka slavného Kirovova souboru musí tančit. Porce jídla navíc, kterou dostane za představení pro dozorce krutého nápravného lágru, pro ni může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.   V roce 1926 si leningradská umělecká veřejnost vypráví jen o 17leté sólistce věhlasného Kirovova baletního souboru. Nina Alexandrovna Anisimovová (1909–1979) se v průběhu […]
Holubího reka nechali vycpat
Obránci francouzské pevnosti Vaux, střežící přístup k Verdunu, se už dlouho neudrží. „Tohle je naše jediná šance,“ říká velitel a vysílá jejich posledního poštovního holuba s žádostí o pomoc…   Nezbývá než doufat, že holub Vaillant poselství doručí. Od 2. června 1916 Němci útočí na opevnění Vaux, střežící severovýchodní přístup k městu Verdunu. Major Sylvain Eugène Raynal (1867–1939) […]
Zajímavosti
Osówka: Hitlerovo tajné město
Jen pár kilometrů od česko-polských hranic se poblíž polské obce Hlušice v Sovích horách nacházejí fragmenty tajemného podzemního města Osówka. Pokud by bylo dokončeno, bylo by jedním z největších stavebních projektů nacistického Německa.   Účel projektu nazvaného Reise (Obr) je tak tajný, že o něm neexistují žádné záznamy. Není znám ani zamýšlený rozsah podzemního města, […]
Žraloci na kokainu postrachem Floridy
Kauzu drogově závislých žraloků řeší tým odborníků z Floridy. Americký stát totiž funguje jako důležitý uzel pro obchodníky s drogami, zejména kokainem, putujícím do USA z Jižní a Střední Ameriky. A protože ne vždycky probíhá cesta podle plánu, je občas pro pašeráky bezpečnější se nákladu prostě zbavit. Hodit ho do moře.   A spolu s […]
Odkud vzala Evropa své jméno?
Evropa je něco víc než jen geografický útvar. Tento pojem přitom vznikne dříve, než lidé začnou rozlišovat různé části světa na kontinenty.   Starověcí Řekové rozdělují svět do tří hlavních celků: Evropy, Asie a Libye, tedy tehdy známé severní části Afriky. Tyto rozdíly použije antický učenec a „otec kartografie“ Klaudios Ptolemaios (asi 85–168) pro mapu […]
Měsíc: Ráj pro těžaře!
Dlouhou dobu byl Měsíc pro lidstvo jen na míle vzdálenou stříbrnou koulí na obloze. Jenže pak Neil Armstrong 21. července 1969 udělá „malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“ a od té chvíle začne být tato jediná známá přirozená družice Země vcelku lákavou destinací.   K tomu, aby se na Měsíc přestěhoval člověk natrvalo, […]
Záhady a napětí
Evropští šamani současnosti: Kde se s nimi můžete potkat?
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht z Valdštejna: Zachránce, nebo zrádce?
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
Obraz plačící chlapec: Proč nikdy neshoří?
Jako nejprokletější obraz na světě bývá označován Plačící chlapec. Údajně je na něm dítě, jehož rodiče zemřeli při požáru a ono pak proklelo každé místo, kde se nacházelo. Jakékoliv jeho zpodobnění má nosit smůlu a domy, v nichž se obraz objeví údajně často shoří na popel. Podle zpráv hasičů ale samotný obraz neshoří nikdy. Má […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Čerstvá manDarinka je prý téměř k nepoznání
nasehvezdy.cz
Čerstvá manDarinka je prý téměř k nepoznání
Své ctitele šokovala  zpěvačka Dara Rolins (51), když se nazvala čerstvou mandarinkou. Ačkoli patří k těm nejudržovanějším ženám v českém a slovenském rybníčku, s vráskami se nehodlala smířit a došl
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Svět ohrožuje nedostatek vody, čeká lidstvo boj o tento symbol života?
21stoleti.cz
Svět ohrožuje nedostatek vody, čeká lidstvo boj o tento symbol života?
Světu začíná docházet pitná voda. Jejím nedostatkem trpí asi čtvrtina lidí na planetě, do konce roku 2050 jich přibude další miliarda. V průběhu 20. století přitom množství vody využívané lidmi rostlo
Bábovka se zakysanou smetanou
tisicereceptu.cz
Bábovka se zakysanou smetanou
Vláčná bábovka se hodí jako zákusek po nedělním obědě nebo jako sváteční snídaně. Potřebujete 4 vejce 1 hrnek cukru krupice 2 hrnky polohrubé mouky 1 prášek do pečiva 1 kelímek (200 g) zakys
Klášter Porta coeli: Brána do nebes leží na Moravě
epochanacestach.cz
Klášter Porta coeli: Brána do nebes leží na Moravě
Ojedinělý gotický portál není jedinou chloubou kláštera Porta coeli. Klášterní komplex s bohatou a slavnou historií nás při prohlídce přesvědčí, že tato stavba si své výjimečné místo v našich dějinách opravdu zaslouží. Založit klášter cisterciaček se rozhodl na počátku 13. století už král Přemysl Otakar I., za svého života však už nestačil učinit rozhodující krok. Postarala se
Odkud pocházeli Hunové a proč se vydali na západ?
epochaplus.cz
Odkud pocházeli Hunové a proč se vydali na západ?
V roce 375 našeho letopočtu se před Evropou objevila hrozivá síla – Hunové, kteří svou zuřivostí a brutálností otřásli civilizací a vyvolali strach v srdcích lidí mnoha národů. Vpád Hunů byl jedním z nejvýznamnějších a nejpozoruhodnějších vojenských událostí v historii starověkého světa. Útok Hunů na Evropu je jednou z velkých hádanek v historii západní civilizace.
Za mořem do země faraonů a skvělých zážitků
nejsemsama.cz
Za mořem do země faraonů a skvělých zážitků
Chcete zažít dokonalou exotiku jen za cca 4 hodiny letu z Česka? Vydejte se do Egypta! Je magickou kolébkou starověké historie, protéká tu životodárný Nil, a navíc se na břehy Rudého moře dostanete jen za několik tisíc. Egypt je díky poloze na severu Afriky vyhlášený mírnou zimou a horkým létem. Mezi dnem a nocí sice mohou
Letní comeback nadčasových perel
iluxus.cz
Letní comeback nadčasových perel
Příběh české značky Olivie začal v roce 2017, kdy Martina Sluková a její syn Lukáš Sluka, založili společnými silami internetové klenotnictví OLIVIE.cz, které prodává velmi kvalitní a prověřené stříbr
Jak Vikingové vařili nápoj bohů?
historyplus.cz
Jak Vikingové vařili nápoj bohů?
„Je mi zima, “ drkotá zuby mladý Viking Erik. „Napij se, nápoj bohů tě zahřeje,“ podává mu otec pohár s horkou vonící tekutinou. Mladík si přihne. Za chvíli se mu po celém těle rozlije příjemné teplo.   Brzy je pohár prázdný. Erik sáhne po dalším a také ho vyprázdní. Opilý už sotva mluví a jeho
Děsivá univerzita v Ohiu: Jaké síly ovládají pokoj číslo 428?
enigmaplus.cz
Děsivá univerzita v Ohiu: Jaké síly ovládají pokoj číslo 428?
Noční klid na univerzitní koleji ve městě Athens v americkém státě Ohio náhle protrhne pronikavý dívčí křik! Mladá studentka s hrůzou v očích vybíhá jen ve spodním prádle z budovy a hystericky volá o
Kimchi: Salát plný vitaminů
panidomu.cz
Kimchi: Salát plný vitaminů
Všichni jsme o něm už slyšeli, ovšem málokdo z nás může říct, že ho ochutnal, nebo je dokonce jeho pravidelným jedlíkem. Škoda. Kimchi totiž patří mezi pět nejzdravějších pokrmů světa. V korejských restauracích se miska kimchi automaticky podává ke každému jídlu zdarma. Přitom by se mohlo vyvažovat zlatem: výrazně snižuje špatný cholesterol, bojuje proti volným
Nikdy se už nevzpamatuju…
skutecnepribehy.cz
Nikdy se už nevzpamatuju…
Nedávno jsme oslavili pětadvacáté výročí svatby. V té chvíli by mě ani nenapadlo, že budu podávat žádost o rozvod a láska se promění v prach. Bylo to fantastické. Uspořádali jsme večírek pro naše blízké přátele. A protože bylo pěkné počasí, konal se na zahradě. Nechyběly květiny a nádherné dárky, úžasný dort, momenty plné emocí, úsměvů a přání. Láska na první pohled Potkali