Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Poslední naděje aneb transplantace

Ještě na začátku minulého století byla transplantační chirurgie v plenkách. Dnes již lékaři dokážou takřka nemožné a zachraňují pacienty před jistou smrtí. Díky transplantaci. Cesta to však byla trnitá…

Transplantace představuje pro mnohé jedinou naději. Nejčastěji k transplantaci dochází kvůli poškození nebo selhání původního orgánu v důsledku nějakého vážného onemocnění.

Pokusy o výměnu orgánů se začaly uplatňovat hlavně po druhé světové válce, ale lékaři to zkoušeli i dříve.

Jenže naráželi na zásadní problém, kdy tělo příjemců odmítalo darovaný orgán. Po překonání této překážky v podobě léků se mohla transplantační chirurgie konečně posunout vpřed.

Co vše se dá „vyměnit“?

Většina dárců orgánů je po smrti, v některých případech lze použít i žijícího člověka. To je případ transplantace párových orgánů, kůže nebo kostí. U srdce, slinivky nebo tenkého střeva musí být dárcem zemřelý člověk.

Nahradit se dnes dají i další části těla od šlach přes oční rohovku až po celé končetiny.

Seznam kandidátů dárcovství spravuje v naší zemi Koordinační středisko transplantací, které aktualizuje čekací listiny, hlídá registr dárců i registr provedených transplantací.

Transplantovat se dá v dnešní době mnoho orgánů.
Transplantovat se dá v dnešní době mnoho orgánů.

Nepřítel: imunitní systém

Úspěšně provedenou operací celá léčba teprve začíná. Lidské tělo a jeho imunitní reakce totiž nový orgán bere jako cizí těleso a aktivně ho začíná napadat, jako by se jednalo o infikovanou nebo poškozenou tkáň.

Pacient je pak vystaven celoživotnímu riziku infekce. Dnes však již existují léky, které tuto imunitní reakci potlačují.

Několik typů transplantace

Nahradit určitou část těla lze několika způsoby. U kůže nebo cév může být pacient sám sobě dárcem, a odmítnutí tkáně mu tak nehrozí.

Cévy kvůli lepšímu vyživování srdce se berou většinou z lýtek, kožní štěpy se získávají především ze stehen. Transplantace jsou z hlediska finančního, organizačního i chirurgického velmi náročnými operacemi, a proto je vykonávají jen ti nejlepší chirurgové.

Dnes je možná operace i tří či více orgánů od jednoho dárce. K tomu se přistupuje například tehdy, když mají pacienti diagnostikovaný syndrom krátkého střeva nebo rozsáhlé nádory dutiny břišní.

V České republice proběhla taková operace v roce 2014, kdy lékaři transplantovali pět orgánů.

Dají se vyměnit kosti?

Kosti mají jednu velkou výhodu, velmi dobře se totiž hojí. V případě, kdy je třeba vyplnit úrazem či nemocí porušenou kost, se využívá právě transplantace. Podmínkou je přítomnost tzv. osteoprogenitorových buněk, ze kterých se kostní tkáň skládá.

Nezbytností je také dobré krevní zásobení v místech, kam se transplantát přenáší. Nejpodstatnější část tohoto procesu jsou reakce lomných ploch kostí.

V nich vznikne nejprve krevní výron a poté se aktivují osteoprogenitorové buňky, které produkují základní kostní hmotu.

Co všechno již lékaři dokážou vyměnit?

Oční rohovka

Kdy: 1905

Kdo: Eduard Konrád Zirm

V ČR: 1905 v Olomouci

Transplantace oční rohovky má silné kořeny v našich zemích. První úspěšnou operaci provedl rakouský oční lékař Eduard Konrád Zirm ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Ale česká stopa tímto prvenstvím neskončila.

Další objev proběhl ve spolupráci s britskými lékaři, kteří objasnili spouštěč tzv. Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky, která bývá nejčastějším důvodem výměny rohovky. Pokud se odebere celá rohovka, jde o tzv. keratoplastiku.

Dá se však odoperovat jen určitá její vrstva. Jako jedna z mála tkání tato část oka neobsahuje cévy, takže se lékaři nemusejí obávat nežádoucí imunitní reakce.

Kůže a tkáň

Kdy:1917

Kdo: Harols Gillies

V ČR: 20. léta 20. století

Kůže patří mezi první orgán, který čelí nějakému poškození. Zřejmě proto byla snaha o její náhradu i mezi prvními v transplantační chirurgii.

Poprvé se do těchto operací pustil v průběhu první světové války na jihu Anglie Harold Gillies, který prováděl rekonstrukce obličejů těžce zraněných vojáků a vytvářel kožní implantáty.

V současné době se tyto zákroky dělají běžně kvůli popáleninám, poleptání kyselinami nebo například kvůli omrzlinám. Výkon lékaři provádějí podle rozsahu v celkové nebo lokální anestezii a již po několika dochází k potřebnému hojení. Přenosy kůže patří k nejběžnějším autotransplantacím.

Ledviny

Kdy: 1954

Kdo: Joseph Murray

V ČR: 1966 v Praze

Výměna ledvin patřila v historii mezi nejrychleji se rozvíjející orgánovou transplantaci, a proto i nejvíce úspěšnou. První se uskutečnila v roce 1952. Jednalo se o situaci, kdy dítěti darovala ledvinu matka. Bohužel po 22 dnech došlo k odmítnutí orgánu.

Za úspěšnou se dá považovat až operace provedená americkým lékařem Josephem Murrayem v roce 1954 v Bostonu mezi jednovaječnými dvojčaty.

V Čechách se zasloužil o prvenství doktor Prokop Málek v IKEM v roce 1966. Je zajímavé, že při této operaci se nemocná ledvina neodstraňuje, pouze se nová vloží do levé nebo pravé jámy kyčelní, kde se napojí na cévy a začne okamžitě tvořit moč.

Kostní dřeň

Kdy: 1957

Kdo: Edward Donnall Thomas

V ČR: 1986

K transplantaci kostní dřeně dochází u lidí, kteří trpí různými druhy leukémií nebo vrozených poruch krvetvorby, jako je například srpkovitá anémie nebo jiná dědičná porucha imunitního systému.

První úspěšný výkon provedl americký lékař Edward Donnall Thomas ve státě New York s jednovaječnými dvojčaty. O rok později už proběhla regulérní transplantace mezi nepříbuznými a za ní stál pařížský onkolog Georges Mathé.

Tento druh výkonu se od ostatních liší. Spočívá totiž v nitrožilní aplikaci krvetvorných buněk, a to buď vlastních nebo od dárce. Kostní dřeň se odebírá několika způsoby.

Buď se odejme pomocí speciální přístroje přímo z krve nebo se odsává jehlami z dutiny pánevní kosti. Třetí možností je odběr pupečníkové krve bezprostředně po porodu.

U dětí se v současné době takto vyléčí 70 % dětí se zhoubným onemocněním, v případě nenádorových onemocnění je to až 85 %.

Kostní dřeň se nahrazuje hlavně v případě leukémie.
Kostní dřeň se nahrazuje hlavně v případě leukémie.

Játra

Kdy: 1963

Kdo: Thomas Starzl

V ČR: 1983 v Brně

Náhrada jater připadá v úvahu hlavně pro pacienty, které postihlo celkové jaterní selhání, většinou kvůli alkoholické cirhóze, vrozeným poruchám jater nebo žloutence typu B či C. I když se doktoři pokoušeli operovat játra již v roce 1956, poprvé se transplantace podařila až v roce 1963. Za tímto počinem stál doktor Thomas Starzl v americkém Denveru.

Pacientkou byla devatenáctiměsíční holčička s rozsáhlým karcinomem jater. V Československu byl úspěšný tým profesora Vladimíra Kořístka o dvacet let později. Mezi nejnovější pokrok patří odebírání jaterních laloků od živých dárců. V dnešní době je celosvětově provedeno až 15 000 operací za rok.

Srdce

Kdy:1967

Kdo: Christiaan Barnard

V ČR: 1984 v Praze

Srdce je orgán, bez kterého nelze žít. Pokud je nemocné a dojde k celkovému selhání, je transplantace jedinou možností. Téměř úspěšná operace proběhla v roce 1967, kterou vykonal jihoafrický chirurg Christiaan Barnard. Po ní však pacient po 18 dnech zemřel.

O rok později se to stejnému lékaři přeci jenom povedlo. Tato operace však byla velmi kuriózní. Dárcem byl totiž černoch věnující svůj orgán bělochovi. Je nutné podotknout, že v té době platily v Jihoafrické republice tvrdé rasistické zákony.

Pacient však žil dalších 20 měsíců po zákroku. I v naší zemi se největší experti pokoušeli o úspěch v tomto oboru.

A povedlo se v roce 1984 lékaři Vladimíru Kočandrlemu v pražském IKEM. Tehdy se jednalo o první úspěšnou transplantaci srdce v celé východní Evropě.

Náhrada srdce je často jedinou možností.
Náhrada srdce je často jedinou možností.

Slinivka břišní

Kdy: 1966

Kdo: Richard Lillehei a William Kelly

V ČR: 1983 v Praze

Slinivka má zcela nezastupitelnou roli při procesu trávení.

Lékaři přistupují k zákroku v případě, že se jedná o pacienty s cukrovkou 1. typu většinou v kombinaci se závažným selháním ledvin. Nemocní mají po operaci až 80% šanci, že v dalších letech nebudou potřebovat inzulin nebo hemodialýzu.

A právě kombinaci slinivky a ledvin poprvé lékaři Richard Lillehei a William Kelly nahradili v roce 1966 na univerzitě v americkém Minneapolis.

Alternativní možností je dnes i transplantace Langerhansových ostrůvku, která umožňuje využít slinivku i od jinak nevhodných dárců. Pro jednoho příjemce se získávají ostrůvky od dvou až tří dárců. V České republice se v současné době provede kolem 30 transplantací slinivky.

Plíce:

Kdy: 1983

Kdo: J. D. Cooper

V ČR: 1997 v Praze

Operace plic patří k těm nejnáročnějším chirurgickým výkonům. V roce 1963 se pokoušel James Hardy transplantovat plíce vězni odsouzenému na doživotí za vraždu čtrnáctiletého chlapce. Plíce mu fungovaly pouhých 18 dní a zemřel.

První úspěšný pokus proběhl v Torontu v roce 1983, a provedl jej J.  D. Cooper. U nás se to podařilo v roce 1997 týmu profesora Pavla Pafka. Nejčastěji se transplantace provádějí lidem s plicní nebo cystickou fibrózou nebo plicní hypertenzí.

Po pěti letech žije více než polovina transplantovaných. Dnes se jich v České republice každým rokem uskuteční okolo 40, ve světě asi 1700.

Obličej

Kdy: 2010

Kdo: Laurent Lantieri

V ČR: Zatím ne

První, ovšem jen částečná transplantace obličeje se uskutečnila v roce 2005 ve francouzském Amiens. Tehdy se podařilo přenést nos, ústa, bradu a část tváře.

Pacientka v roce 2016 zemřela zřejmě i v důsledku náročné operace, neboť se u ní patrně kvůli lékům na potlačení imunity rozvinula agresivní forma rakoviny.  V červnu 2010 transplantovali francouzští lékaři v Paříži jako první na světě celý obličej včetně víček a slzovodů.

V roce 2017 však musel být obličej pacientovi opět odebrán kvůli odumírajícím tkáním.

U nás se zatím tato operace neprovádí, nicméně česká stopa je v tomto odvětví hodně hluboká, neboť v březnu 2011 uskutečnil v nemocnici v americkém Bostonu úspěšnou operaci český chirurg Bohdan Pomahač.

Ten byl i prvním chirurgem, jenž v roce 2019 transplantoval obličej černošskému pacientovi, jenž byl zároveň i pacientem nejstarším, protože mu v roce 2019 v době zákroku bylo již 68 let.  Doposud bylo na celém světě uskutečněno přes 40 transplantací obličeje.

Děloha

Kdy: 2012

Kdo: Mats Brännström

V ČR: 2016

Náhrada dělohy je jednou z nejmladších transplantací vůbec. Pro bezdětné ženy s vrozenou či získanou nefunkčností dělohy tak představuje naději, že se stanou matkami. Dárkyní se mohou stát bezdětné ženy do 40 let, které z jiného důvodu nemohou mít děti.

Na rozdíl od jiných transplantací se děloha voperuje jen na určitou dobu, a poté je opět odstraněna. Výhodou tohoto procesu je, že potom žena dále nemusí užívat imunosupresiva. Mezi lety 2012 a 2013 provedli lékaři studii na devíti ženách.

Operace se u sedmi z nich podařila a narodilo se celkem pět dětí. V České republice podstoupilo transplantaci dělohy zatím deset žen, přičemž první dítě se u nás takovýmto způsobem narodilo v roce 2019.

Nejmladší z transplantací je náhrada dělohy.
Nejmladší z transplantací je náhrada dělohy.
Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Bylo povinností královského lékaře kárat vládce?
Muž v taláru pospíchá ulicemi města. Lidé, které potkává, jej uctivě zdraví. Jako by je ani nevnímal, má práce nad hlavu. Teď ho čeká medicínská přednáška na lékařské fakultě, pak bude studenty seznamovat s taji astronomie a u dvora má naplánovanou audienci…   Vystudovat medicínu nebylo již ve středověku jen tak. Zájemce musel nejprve strávit […]
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zajímavosti
Mapinguari: Je nestvůra s tlamou na břiše jen mýtus?
Fascinující amazonská džungle nemusí skrývat jen dosud neznámé rostliny a „běžná“ zvířata. Možná se v ní potlouká tvor, se kterým byste se rozhodně setkat nechtěli. Podle některých popisů připomíná Bigfoota a i když jde podle všeho o legendu, reálný předobraz toto monstrum zřejmě opravdu má!   Pohybuje se prý pomalu a nenápadně a většinou zůstává […]
Janet Parkerová: Poslední úder pravých neštovic
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Kuna, kohout, jednorožec: Jak přišly státy ke svým symbolům?
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Záhady a napětí
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?      Rozlehlými prostorami […]
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Muž četl moje myšlenky…
skutecnepribehy.cz
Muž četl moje myšlenky…
Lidé kolem nás mohou mít schopnosti, o kterých nemáme ani tušení. Na lázeňském pobytu jsem zažila něco neuvěřitelného. Stalo se to před necelými třemi lety, když jsem byla na měsíčním lázeňském pobytu po jedné komplikované operaci a potřebovala jsem čas na zotavenou. Nezapomenutelné setkání Během těch několika týdnů jsem tam poznala několik zajímavých lidí, ale
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
epochaplus.cz
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek,
Využijte sílu Měsíce
nejsemsama.cz
Využijte sílu Měsíce
Sluneční rytmus určuje roční období i to, jak se fyzicky cítíte. Měsíční fáze souvisejí naopak s vaším duchovním světem. Nejvíc energie cítíte při úplňku a po něm dochází k poklesu sil. Také, když se díváte v noci na stříbrný svit měsíce, cítíte fascinaci a údiv? Celá Země je spojena s jeho měnícími se tvářemi – přibýváním, úplňkem, ubýváním a novem. Úplněk Měsíc v úplňku má největší
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Ruiny starobylého hradu Trosky: Co všechno mohou ještě skrývat?
enigmaplus.cz
Ruiny starobylého hradu Trosky: Co všechno mohou ještě skrývat?
Zříceninu hradu Trosky najdeme na vrcholu stejnojmenného kopce v okrese Semily v Libereckém kraji. Nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Jde o jeden z našich nejnavštěvovanějších hr
Churchill chystal útok na SSSR
historyplus.cz
Churchill chystal útok na SSSR
„Vracím se s pevným přesvědčením, že jsme šťastně vykročili na cestě ke světovému míru,“ nechá se krátce po jaltské konferenci slyšet americký prezident Roosevelt. Setkání protihitlerovské koalice se podle něj vyvinulo více než dobře. To britský premiér Churchill je opatrnější. Tuší, že Rusové si demokracii interpretují po svém… Zatímco Evropa slaví konec největšího konfliktu v dějinách, britský
Původcem bolestí hlavy mohou být i přetížené zádové svaly
21stoleti.cz
Původcem bolestí hlavy mohou být i přetížené zádové svaly
Bolest hlavy trápí až 85 % dospělých, častěji se objevuje u žen a více než polovina pacientů bývá do věku 45 let. Nejčastěji se bolest hlavy, která není spojena s jiným onemocněním, například virózou,
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
iluxus.cz
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
Značka Goldbergh, oblíbená mezi milovníky sportovního oblečení, s hrdostí představuje svou nejnovější fitness kolekci. Tento rok je poprvé obohacena o kompletní řadu oblečení pro resort wear, což přin
Polévka z červené řepy, která zahřeje
tisicereceptu.cz
Polévka z červené řepy, která zahřeje
Opravdu zahřeje a dodá vám nálož vitaminů. Ozdobit ji můžete nejen smetanou a bylinkami, ale třeba také slunečnicovými semínky apod. Potřebujete 1 kg červené řepy 2 lžíce másla 1 cibuli 400 g
Co skrývala diagnóza pohlavní nemoci u Halle Berry?
nasehvezdy.cz
Co skrývala diagnóza pohlavní nemoci u Halle Berry?
Chvíle hrůzy si prožila herečka Halle Berry (57), které byla mylně diagnostikována pohlavní nemoc. Nakonec se ale jednalo o příznaky menopauzy. „Cítím, jako bych měla v pochvě břitvy,“ přiběhla tehd
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a