Je to nejpašovanější živočich na světě, který má na černém trhu hodnotu zlata.

Je to nejpašovanější živočich na světě, který má na černém trhu hodnotu zlata.