Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
V drogovém opojení: Na čem jsou závislí Češi?

V primitivních kulturách byly omamné látky výsadou šamanů, později sloužily zejména jako léky.

Až moderní společnost si všimla libých pocitů, které s sebou, bohužel jen zpočátku, nese jejich užívání, a učinila z nich poměrně snadno dostupný únik před problémy. Jaké jsou nejužívanější drogy u nás? A jaké jsou nástrahy závislosti?

Mezi drogy řadíme i tabák a alkohol, takže za nejtypičtější českou drogu je potřeba označit pivo. Jeho pití má u nás vskutku dlouhou tradici. V 19. století se pak v českých zemích rozšířilo i kouření tabáku a pití dalších druhů alkoholu.

V době první republiky se mezi vyššími vrstvami společnosti dařilo kokainu. Za socialismu byla naše země odříznuta od obchodu s drogami, Československo plnilo pouze roli tranzitní země.

Vítejte, svobodo a omamné látky

Alkohol si lidé vyráběli podomácku, takže se problémy s ním spojené tutlaly. Pervitin a braun byly záležitostí malé skupiny lidí, bujelo spíše „čichačství“ (toluen). Až ve druhé polovině 80. let se u nás začala více pěstovat a kouřit marihuana.

K radikální změně došlo po listopadu 1989. Aktuálně jsou drogy všeho druhu velmi snadno dostupné, a proto se množství jejich uživatelů zvyšuje. Nejohroženější skupinou je pak mládež mezi 15 a 25 lety věku. Které drogy jsou u nás nejoblíbenější?

Konopné látky

Konopí seté je teplomilná zelená rostlina s bílým květenstvím, která má široké využití – vyrábějí se z ní textilní vlákna, papír, brikety, olej se využívá v kosmetice i potravinářství, k léčbě a také jako droga.

Marihuana

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 2,4 milionu

Vzhled: jde o usušené listy a květové palice konopí

Použití: kouří se

Účinky: euforie, uvolnění zábran, zvýšení chuti k jídlu, klid, „vysmátost“, pocit zpomalení času

Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost

Kouření marihuany může vyvolávat deprese.
Kouření marihuany může vyvolávat deprese.

Marihuana neboli tráva se obvykle plní samotná nebo smíchaná s tabákem do cigaret (tzv. joint odvozený od toho, že cigareta byla sdílená), dýmek či vodních dýmek, a pak se kouří. Tráva se také může jíst, přidává se třeba do koláčků či bramboráků.

Účinky kouření se dostavují v řádech sekund či minut a trvají až 4 hodiny, při požití déle. V marihuaně obsažené THC (kanabiol) zvyšuje šum neuronů a zabraňuje normální funkci mozku, přičemž jeho obsah v trávě se od roku 1970 zvýšil až 15x.

Nebezpečí drogy spočívá v návykovosti, její kouření ztěžuje překonání závislosti na tabáku, a navíc vyvolává deprese, které uživatel často řeší pitím alkoholu a užíváním jiných drog – pervitinu či heroinu.

Hašiš

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 500 000

Vzhled: žlutohnědé kostky, jde o pryskyřici z květenství konopí

Použití: kouří se

Účinky: podobné marihuaně, zpomalení toku času, zintenzivnění zvuků a barev, při větších dávkách až halucinace, odosobnění a poruchy krátkodobé paměti, utlumení

Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost, otrava

Hašiš kouřily už v roce 1845 osobnosti jako francouzští spisovatelé Alexandre Dumas (1802–1870) či Victor Hugo (1802–1885), v zemi dokonce vznikl Klub Hašišínů. V Americe byly kuřárny hašiše otevřené až do 20. let 20. století.

Hašiš různé provenience má rozdílný obsah THC, který se pohybuje od 30 do 90 %. Vypadá jako hnědožlutá či černá kostka, začerstva je pružný, pak tuhne. Drolí se po zahřátí v plameni. Nejčastěji se kouří, dává se do vodní dýmky či se smíchá s tabákem v joint.

Příznaky nastupují ihned, rauš po pár minutách. Obluzení trvá 30 až 60 minut a odezní po 3 hodinách. Působí 5 až 8x silněji než marihuana.

Stimulanty

Látky, které dočasně vyvolávají zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, například ostražitosti, bdělosti či pohyblivosti. Používají se jako léčiva, zneužívají jako drogy.

Pervitin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 130 000

Vzhled: hnědý až bílý prášek, roztok

Použití: ústně, šňupáním, injekčně

Účinky: snížení únavy a potřeby spánku i jídla, euforie, stimulace, pocit větší výkonnosti, zvýšení sebedůvěry

Předávkování: poškození nervových buněk, pokles tělesné teploty, psychóza, možná smrt

ČR je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben odhalených v EU je v Česku.
ČR je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben odhalených v EU je v Česku.

Pervitin neboli metamfetamin byl poprvé připraven v Japonsku roku 1887, měl potenciál při léčbě chorobné spavosti a astmatu. Masově byl jako stimulant využíván během 2. světové války, především pro osazenstvo tanků a letadel.

Dodnes je povolen k léčbě syndromu ADHD, ke krátkodobému zvládání morbidní obezity a k léčbě narkolepsie. V současnosti je ale nejznámější jako pouliční droga, která stimuluje nervovou soustavu.

V Evropě se vyskytuje zejména u nás, od 70. let se zde získává z pseudoefedrinu extrahovaného z léků proti chřipce (Nurofen stopgrip, Modafen a jiné). Dříve byl užíván hlavně nitrožilně, aktuálně šňupáním.

Kokain

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 200 000

Vzhled: bílý prášek, různobarevné tablety

Použití: šňupání, kouření, injekčně

Účinky: excitace, euforie, radost, zvýšený sebedůvěra, narušená sebekontrola až agrese, zvýšené nasazení, pseudohalucinace

Předávkování: hypertenze s hrozbou krvácení do mozku či plic nebo hypotenze, zmatenost, strach, selhání dechového centra či srdce, bezvědomí až smrt

Koku žvýkali už staří indiáni.
Koku žvýkali už staří indiáni.

Získává se z jihoamerického keře rudodřev koka. Lísky koky žvýkali už dávní Inkové a měl na ně povzbuzující účinky – zaháněl únavu, potlačoval hlad, mírnil nevolnost.

Poprvé byl kokain izolován německým chemikem Albertem Niemannem (1834–1861) roku 1860, o dva roky později byla zahájena jeho komerční výroba. Byl využíván jako anestetikum v očním, zubním a ušním lékařství. Dlouhá léta se přidával do Coca-Coly.

Na výrobu 1 kg čistého kokainu je třeba 200 až 400 kg suchých lístků koky. Nejčastěji se kokain šňupe, lze ho užívat i nitrožilně. Ke kouření se využívá jeho volná báze (vzniklá smícháním se sodou, vápnem či práškem do pečiva) crack. Účinek trvá 30 minut až 2 hodiny.

Extáze

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 400 000

Vzhled: různě barevné tabletky či tobolky o velikosti 1 cm

Použití: spolknutí

Účinky: zvýšení fyzické aktivity bez únavy, nárůst empatie, laskavosti a příjemných pocitů

Předávkování: „kocovina“, nevolnost, pocení, třes, halucinace, poškození nervových buněk

Extázi se říká droga lásky.
Extázi se říká droga lásky.

Extáze se distribuuje hlavně na diskotékách, proto se jí říká taneční droga, slangově také droga lásky. Jde o uměle připravenou drogu, byla objevena roku 1910 v Německu a používala se jako lék na hubnutí.

Distribuuje se ve formě barevných pilulek, které obsahují 50 až 300 mg účinné látky, často však i příměsi jako kofein či efedrin. Po spolknutí tabletky se látka vstřebá sliznicí trávícího traktu a přejde do krve. Močí je vylučována 3 až 5 dní.

Účinky nastupují po 30 až 90 minutách a trvají až 6 hodin. Dlouhodobé užívání může vyústit v toxickou psychózu, pravidelní uživatelé častěji sahají po tvrdších drogách.

Opoidy

Mají na tělo zklidňující účinek. Odvozují se od opia, extraktu z nezralých makovic máku setého. Patří sem i polosyntetické (heroin) a syntetické opoidy.

Heroin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 40 000

Vzhled: bílý až hnědý prášek

Použití: injekčně, šňupáním, kouřením, inhalacemi

Účinky: euforie, zklidnění, tělesný útlum, nevolnost, zúžené zornice, pocit lhostejnosti vůči problémům

Předávkování: zpomalení dechu až jeho zástava, křeče, kóma, zástava krevního oběhu, smrt

Heroin se nejprve používal jako náhražka za opium.
Heroin se nejprve používal jako náhražka za opium.

Získává se z morfinu obsaženého v opiu a je silně návykový. Poprvé jej roku 1874 syntetizoval britský chemik C. R. Adler Wright (1844–1894).

Pro společnost Bayer jej jako lék vyrobil roku 1897 Felix Hoffmann (1868–1946), vynálezce aspirinu, jako autorství je ale sporné. Zprvu heroin sloužil jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli.

Nástup jeho účinku je nejrychlejší při intravenózním podání, kdy se dostavuje do 8 sekund. Heroin byl legální v mnoha zemích až do konce 2. světové války, jeho největším producentem je Afghánistán. Díky snadné manipulaci je jednou z nejvýnosnějších drog.

Kodein

Kolik lidí v ČR má zkušenost: oficiálně není sledováno

Vzhled: tableta, roztok

Použití: ústně, injekčně

Účinky: tělesný útlum, znecitlivění, zklidnění, nevolnost, lhostejnost, útlum dýchání

Předávkování: erektilní dysfunkce, svěděni, nauzea, ospalost, útlum dechu až smrt

Poprvé byl izolován roku 1830 Francouzem Jeanem-Pierrem Robiquetem (1780–1840). Může se však vyrábět i uměle. Používá se pro své analgetické účinky a k tlumení silného kašle, dříve i k potlačení průjmu.

Není tak návykový jako třeba morfin. U nás jsou léky s obsahem kodeinu zneužívány k výrobě tzv. českého heroinu (který ale ve skutečnosti heroinem není) neboli braunu. Ten se největší popularitě těšil v 80. letech 20. století.

Halucinogeny

Způsobují změny vnímání, myšlení, emocí i vědomí, jimi dosažené stavy jsou podobné transu či meditaci. Vedle LSD se mezi ně řadí psylocybin, obsažený v houbách lysohlávkách, nebo meskalin z kaktusu San Pedro.

LSD

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 70 000

Vzhled: prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru, tinktura

Použití: ústně

Účinky: přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, prožívání minulých událostí (tzv. flashbacky)

Předávkování: psychózy, sebevraždy, smrt

LSD užívala i řada umělců kvůli větší kreativitě.
LSD užívala i řada umělců kvůli větší kreativitě.

LSD je bezbarvá krystalická látka používaná jako halucinogen. Účinkuje i při malých dávkách, zejména u psychicky slabších jedinců může vyvolávat až nepříjemné stavy jako úzkost, paranoiu, pocity déjà vu či myšlenkové smyčky.

LSD bylo poprvé syntetizováno ve Švýcarsku Albertem Hofmannem (1906–2008) roku 1938, jeho psychoaktivní účinky ale byly objeveny až o 5 let později. Používáno bylo k léčbě depresí, schizofrenie, drogové závislosti, alkoholismu či dětského autismu.

K posílení své kreativity ho využívala řada umělců. Zakázáno bylo až roku 1967. Komunistické Československo zákaz aplikovalo až jako jedna z posledních zemí.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Námořní střet u Cušimy: Japonci proti Rusům oprášili Nelsonův manévr
Na palubě ruské vlajkové lodi Suvorov vládne veselí. „Ať žije car!“ připíjejí si důstojníci. Panovníkovy narozeniny se přece musejí oslavit i na moři. Zrovna když je zábava v nejlepším, však přijde obávaná zpráva: Japonské válečné lodě jsou na dohled…   Bylo by to krásné překvapení pro cara – rozdrtit Japonce, s nimiž se už několik měsíců […]
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského […]
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Zajímavosti
Mezcal: Magický nápoj s červem na dně
Jedním z jedinečných pokladů Mexika je kromě krásné krajiny a tradic také rostlina agáve. Je zastoupena více než 200 druhy a každý z nich má jinou chuť a vůni. Agáve je jednou z nejposvátnějších rostlin v Mexiku už před příchodem Španělů má výsadní postavení v ekonomice, mytologii i náboženských rituálech.   Už v té době […]
Potit se, či nepotit? Po stopách deodorantu
Ráno přijdete do koupelny, vyčistíte zuby a sáhnete na poličku pro svůj deodorant,…ale žádný tam není! Co teď? Pojďte s námi hledat jiný. Ovšem ne do obchodu, ale do historie!   Ocitli jste se v pravěku a během odpočinku v jeskyni si vás vyhlédl nějaký predátor! Teď opravdu na deodorant není čas, připravte se k […]
Smutný vrabčák Édith Piaf: Život plný bolesti
Její matka ji opustí krátce po narození, aby si splnila sen o kariéře slavné zpěvačky. Otec pro změnu v roce 1916 narukuje do francouzské armády, a tak děvčátko skončí u své babičky, která vede nevěstinec v Bernay v Normandii.   Úlohu milující rodiny zastanou prostitutky naprosto vzorně. Hlavně v době, kdy Édith, celým jménem Édith […]
Magické MSG Sphere: Největší kulovitá stavba světa
Nová lasvegaská dominanta se pyšní hned dvěma světovými rekordy. Předně na světě nenajdete větší kulovitou stavbu a zároveň je fasáda MSG Sphere opatřena největší LED obrazovkou! Displej zabírá úctyhodných 54 000 metrů čtverečních, a tak by do kapsy strčil i pražský Václavák!   K začátkům této unikátní stavby se musíme vrátit do února 2018, kdy […]
Záhady a napětí
Tajuplný hrad Arundel: Hlídá ho duch bývalého majitele?
Anglický hrad Arundel není dnes známý díky své architektuře nebo slavné minulosti. Mluví se o něm spíše v souvislosti s paranormální aktivitou, která je tu údajně velmi častá. Dokonce vznikl i podrobný seznam, který má místní duchy kategorizovat a vést soupis jejich pozorování. Jaké přízraky tu obchází po chodbách?   Arundel leží nedaleko anglického města Littlehampton jen […]
Evropští šamani současnosti: Kde se s nimi můžete potkat?
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Tajný tunel pod brooklynskou synagogou: Kdo ho vybudoval a proč?
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht z Valdštejna: Zachránce, nebo zrádce?
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
epochaplus.cz
Za odsouzení atentátu na Heydricha dostal Emil Hácha dárek na čtyřech kolech
Pěstuje alpinisimus, lyžuje, výborně plave, a to klidně i v ledové vodě, a hlavně s nesmírným potěšením řídí rychlá auta. Zkrátka má rád adrenalinovou zábavu. I takový je prezident Emil Hácha. I když většina lidí vnímá Emila Háchu (1872‒1945) jako starce v područí nacistického vůdce Adolfa Hitlera (1889–1945), v mládí byl nejenom schopným právníkem, ale
Jižní Morava: Víno, hody, adrenalin…
epochanacestach.cz
Jižní Morava: Víno, hody, adrenalin…
Sluncem políbená krajina protkaná vinicemi láká na působivou mozaiku chutí, tradic a požitků. Není divu, že ji pro její půvaby někteří přirovnávají k italskému Toskánsku. Jižní Morava má ale také druhou, dobrodružnou tvář, kterou jakmile okusíte, nebudete mít dost… In vino veritas Francie má Bordeaux, my zase Jižní Moravu. Mekce lahodného vína a nádherných scenérií
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
iluxus.cz
Brněnským barmanům chyběl kávový likér, vyrobili si vlastní
Lidi z Baru představují svou novinku – HOAX Coffee Liqueur. Řemeslný likér obsahuje výběrovou kávu z nejudržitelnější brazilské farmy. Co uděláte, když věc, kterou potřebujete, není k sehnání, nebo
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
nejsemsama.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
panidomu.cz
Chce to novou barvu na vlasy? Řiďte se svým barevným typem
Nejslušivějšího dojmu dosáhnete odstínem přirozeně vycházejícím z vašeho barevného typu, takže bude ladit s odstínem pleti a očí. U kombinovaných typů je pak zásadní určit, jestli má pleť studený nebo teplý odstín, a podle toho vybrat teplý nebo studený odstín barvy na vlasy. Jarní typ: Vhodné jsou jemné teplé barvy od medové, přes skořicovou až po
Sejdeme se za 20 let v květnu
skutecnepribehy.cz
Sejdeme se za 20 let v květnu
Byl máj, a tak jsem se k smrti zamilovala. Dokonce tak, že jsme s Martinem plánovali tajnou svatbu v okresním městě. Byl máj. Vidím to jako dnes: blížila jsem se k venkovskému nádraží v letních šatech. K vlaku vedla cesta vroubená rozkvetlými třešněmi. Vlak měl jen patnáct minut zpoždění, to byla taky dobrá zpráva. Když přisupěl, Martin mával z otevřeného okýnka a vesele volal:
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
enigmaplus.cz
Nejznámější českokrumlovské legendy: Proč vznikl místní hrad, vítězství nad čertem i vodní skřítek
Jihočeské město Český Krumlov je zcela jistě nepochybně silným turistickým lákadlem. Díky jeho bohaté historii zde najdeme i mnoho zajímavých místních legend a pověstí. Jedna z nich se vztahuje také i
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
historyplus.cz
Rod Collaltů: Hostitelé císařů, mecenáši a nepřátelé státu
Panovník opouští zámek svého hostitele a slibuje si, že se zanedlouho vrátí. Byl tu přece tak spokojen! Až za pár týdnů přijede znovu, bude už mít na hlavě císařskou korunu… Italský rod Collaltů získal jméno podle panství Collalto v severní Itálii, ostatně jméno pochází z italského výrazu colle alto neboli vysoký kopec, popisující polohu hradů Collalto a
Jahodové řezy
tisicereceptu.cz
Jahodové řezy
Koláč můžete kombinovat s ovocem podle sezony. Bude chutnat s meruňkami, malinami i borůvkami. Na těsto 4 vejce 150 g másla 250 g hladké mouky 1 lžička prášku do pečiva 130 g moučkového cukr
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
nasehvezdy.cz
Dokáže být Forejt Burešové věrný?
Půvabná herečka ze seriálu ZOO Eva Burešová (30) na svého partnera, kuchaře a porotce MasterChef Česko Přemka Forejta (37), nedá dopustit. Dokonce se i smířila s tím, že pravidelně několikrát týdně od
Uklidňující barvy roku 2024
rezidenceonline.cz
Uklidňující barvy roku 2024
Každý rok předpovídají přední světoví výrobci nátěrových hmot nové trendy, ovlivňující módu i bydlení. Zvolené odstíny reflektují společenské a kulturní nálady, potřeby a touhy. Letos téměř všichni predikují uklidňující pastelové tóny. Pantone Color Institute, proslulý svým patentovaným systémem, vyhlásil barvou roku jemný, teplý a optimistický odstín Peach Fuzz, inspirovaný zralými broskvemi, který symbolizuje radost a
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
21stoleti.cz
Vědecké mýty: Skutečně používá člověk jen 10 % kapacity svého mozku?
Podle některých jde o slova Alberta Einsteina, podle jiných poprvé zazněla v předmluvě Carnegiovy knihy Jak získávat přátele a působit na lidi (1936). Tvrzení se nicméně posledních takřka 100 let opak