Planeta Země

V drogovém opojení: Na čem jsou závislí Češi?

V drogovém opojení: Na čem jsou závislí Češi?

V primitivních kulturách byly omamné látky výsadou šamanů, později sloužily zejména jako léky. Až moderní společnost si všimla libých pocitů, které s sebou, bohužel jen zpočátku, nese jejich užívání, a učinila z nich poměrně snadno dostupný únik před problémy. Jaké jsou nejužívanější drogy u nás? A jaké jsou nástrahy závislosti?

Mezi drogy řadíme i tabák a alkohol, takže za nejtypičtější českou drogu je potřeba označit pivo. Jeho pití má u nás vskutku dlouhou tradici. V 19. století se pak v českých zemích rozšířilo i kouření tabáku a pití dalších druhů alkoholu. V době první republiky se mezi vyššími vrstvami společnosti dařilo kokainu.

Za socialismu byla naše země odříznuta od obchodu s drogami, Československo plnilo pouze roli tranzitní země.

Vítejte, svobodo a omamné látky

Alkohol si lidé vyráběli podomácku, takže se problémy s ním spojené tutlaly. Pervitin a braun byly záležitostí malé skupiny lidí, bujelo spíše „čichačství“ (toluen). Až ve druhé polovině 80. let se u nás začala více pěstovat a kouřit marihuana. K radikální změně došlo po listopadu 1989. Aktuálně jsou drogy všeho druhu velmi snadno dostupné, a proto se množství jejich uživatelů zvyšuje.

Nejohroženější skupinou je pak mládež mezi 15 a 25 lety věku.

Které drogy jsou u nás nejoblíbenější?

Konopné látky

Konopí seté je teplomilná zelená rostlina s bílým květenstvím, která má široké využití – vyrábějí se z ní textilní vlákna, papír, brikety, olej se využívá v kosmetice i potravinářství, k léčbě a také jako droga.

Marihuana

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 2,4 milionu

Vzhled: jde o usušené listy a květové palice konopí
Použití: kouří se
Účinky: euforie, uvolnění zábran, zvýšení chuti k jídlu, klid, „vysmátost“, pocit zpomalení času
Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost

Kouření marihuany může vyvolávat deprese.

Marihuana neboli tráva se obvykle plní samotná nebo smíchaná s tabákem do cigaret (tzv. joint odvozený od toho, že cigareta byla sdílená), dýmek či vodních dýmek, a pak se kouří. Tráva se také může jíst, přidává se třeba do koláčků či bramboráků. Účinky kouření se dostavují v řádech sekund či minut a trvají až 4 hodiny, při požití déle.

V marihuaně obsažené THC (kanabiol) zvyšuje šum neuronů a zabraňuje normální funkci mozku, přičemž jeho obsah v trávě se od roku 1970 zvýšil až 15x. Nebezpečí drogy spočívá v návykovosti, její kouření ztěžuje překonání závislosti na tabáku, a navíc vyvolává deprese, které uživatel často řeší pitím alkoholu a užíváním jiných drog – pervitinu či heroinu.

Hašiš

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 500 000

Vzhled: žlutohnědé kostky, jde o pryskyřici z květenství konopí
Použití: kouří se
Účinky: podobné marihuaně, zpomalení toku času, zintenzivnění zvuků a barev, při větších dávkách až halucinace, odosobnění a poruchy krátkodobé paměti, utlumení
Předávkování: únava, paranoia, výpadky paměti, nevolnost, otrava

Hašiš kouřily už v roce 1845 osobnosti jako francouzští spisovatelé Alexandre Dumas (1802–1870) či Victor Hugo (1802–1885), v zemi dokonce vznikl Klub Hašišínů. V Americe byly kuřárny hašiše otevřené až do 20. let 20. století. Hašiš různé provenience má rozdílný obsah THC, který se pohybuje od 30 do 90 %. Vypadá jako hnědožlutá či černá kostka, začerstva je pružný, pak tuhne.

Drolí se po zahřátí v plameni. Nejčastěji se kouří, dává se do vodní dýmky či se smíchá s tabákem v joint. Příznaky nastupují ihned, rauš po pár minutách. Obluzení trvá 30 až 60 minut a odezní po 3 hodinách.

Působí 5 až 8x silněji než marihuana.

Stimulanty

Látky, které dočasně vyvolávají zlepšení duševních nebo tělesných funkcí, například ostražitosti, bdělosti či pohyblivosti. Používají se jako léčiva, zneužívají jako drogy.

Pervitin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 130 000

Vzhled: hnědý až bílý prášek, roztok
Použití: ústně, šňupáním, injekčně
Účinky: snížení únavy a potřeby spánku i jídla, euforie, stimulace, pocit větší výkonnosti, zvýšení sebedůvěry
Předávkování: poškození nervových buněk, pokles tělesné teploty, psychóza, možná smrt

ČR je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben odhalených v EU je v Česku.

Pervitin neboli metamfetamin byl poprvé připraven v Japonsku roku 1887, měl potenciál při léčbě chorobné spavosti a astmatu. Masově byl jako stimulant využíván během 2. světové války, především pro osazenstvo tanků a letadel. Dodnes je povolen k léčbě syndromu ADHD, ke krátkodobému zvládání morbidní obezity a k léčbě narkolepsie.

V současnosti je ale nejznámější jako pouliční droga, která stimuluje nervovou soustavu. V Evropě se vyskytuje zejména u nás, od 70. let se zde získává z pseudoefedrinu extrahovaného z léků proti chřipce (Nurofen stopgrip, Modafen a jiné).

Dříve byl užíván hlavně nitrožilně, aktuálně šňupáním.

Kokain

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 200 000

Vzhled: bílý prášek, různobarevné tablety
Použití: šňupání, kouření, injekčně
Účinky: excitace, euforie, radost, zvýšený sebedůvěra, narušená sebekontrola až agrese, zvýšené nasazení, pseudohalucinace
Předávkování: hypertenze s hrozbou krvácení do mozku či plic nebo hypotenze, zmatenost, strach, selhání dechového centra či srdce, bezvědomí až smrt

Koku žvýkali už staří indiáni.

Získává se z jihoamerického keře rudodřev koka. Lísky koky žvýkali už dávní Inkové a měl na ně povzbuzující účinky – zaháněl únavu, potlačoval hlad, mírnil nevolnost. Poprvé byl kokain izolován německým chemikem Albertem Niemannem (1834–1861) roku 1860, o dva roky později byla zahájena jeho komerční výroba. Byl využíván jako anestetikum v očním, zubním a ušním lékařství.

Dlouhá léta se přidával do Coca-Coly. Na výrobu 1 kg čistého kokainu je třeba 200 až 400 kg suchých lístků koky. Nejčastěji se kokain šňupe, lze ho užívat i nitrožilně. Ke kouření se využívá jeho volná báze (vzniklá smícháním se sodou, vápnem či práškem do pečiva) crack.

Účinek trvá 30 minut až 2 hodiny.

Extáze

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 400 000

Vzhled: různě barevné tabletky či tobolky o velikosti 1 cm
Použití: spolknutí
Účinky: zvýšení fyzické aktivity bez únavy, nárůst empatie, laskavosti a příjemných pocitů
Předávkování: „kocovina“, nevolnost, pocení, třes, halucinace, poškození nervových buněk

Extázi se říká droga lásky.

Extáze se distribuuje hlavně na diskotékách, proto se jí říká taneční droga, slangově také droga lásky. Jde o uměle připravenou drogu, byla objevena roku 1910 v Německu a používala se jako lék na hubnutí. Distribuuje se ve formě barevných pilulek, které obsahují 50 až 300 mg účinné látky, často však i příměsi jako kofein či efedrin.

Po spolknutí tabletky se látka vstřebá sliznicí trávícího traktu a přejde do krve. Močí je vylučována 3 až 5 dní. Účinky nastupují po 30 až 90 minutách a trvají až 6 hodin.

Dlouhodobé užívání může vyústit v toxickou psychózu, pravidelní uživatelé častěji sahají po tvrdších drogách.

Opoidy

Mají na tělo zklidňující účinek. Odvozují se od opia, extraktu z nezralých makovic máku setého. Patří sem i polosyntetické (heroin) a syntetické opoidy.

Heroin

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 40 000

Vzhled: bílý až hnědý prášek
Použití: injekčně, šňupáním, kouřením, inhalacemi
Účinky: euforie, zklidnění, tělesný útlum, nevolnost, zúžené zornice, pocit lhostejnosti vůči problémům
Předávkování: zpomalení dechu až jeho zástava, křeče, kóma, zástava krevního oběhu, smrt

Heroin se nejprve používal jako náhražka za opium.

Získává se z morfinu obsaženého v opiu a je silně návykový. Poprvé jej roku 1874 syntetizoval britský chemik C. R. Adler Wright (1844–1894). Pro společnost Bayer jej jako lék vyrobil roku 1897 Felix Hoffmann (1868–1946), vynálezce aspirinu, jako autorství je ale sporné. Zprvu heroin sloužil jako nenávyková náhražka morfinu a jako dětská medicína proti kašli.

Nástup jeho účinku je nejrychlejší při intravenózním podání, kdy se dostavuje do 8 sekund. Heroin byl legální v mnoha zemích až do konce 2. světové války, jeho největším producentem je Afghánistán.

Díky snadné manipulaci je jednou z nejvýnosnějších drog.

Kodein

Kolik lidí v ČR má zkušenost: oficiálně není sledováno

Vzhled: tableta, roztok
Použití: ústně, injekčně
Účinky: tělesný útlum, znecitlivění, zklidnění, nevolnost, lhostejnost, útlum dýchání
Předávkování: erektilní dysfunkce, svěděni, nauzea, ospalost, útlum dechu až smrt

Poprvé byl izolován roku 1830 Francouzem Jeanem-Pierrem Robiquetem (1780–1840). Může se však vyrábět i uměle. Používá se pro své analgetické účinky a k tlumení silného kašle, dříve i k potlačení průjmu. Není tak návykový jako třeba morfin. U nás jsou léky s obsahem kodeinu zneužívány k výrobě tzv. českého heroinu (který ale ve skutečnosti heroinem není) neboli braunu.

Ten se největší popularitě těšil v 80. letech 20.

století.

Halucinogeny

Způsobují změny vnímání, myšlení, emocí i vědomí, jimi dosažené stavy jsou podobné transu či meditaci. Vedle LSD se mezi ně řadí psylocybin, obsažený v houbách lysohlávkách, nebo meskalin z kaktusu San Pedro.

LSD

Kolik lidí v ČR má zkušenost: 70 000

Vzhled: prášek, různobarevné tablety, impregnované čtverečky papíru, tinktura
Použití: ústně
Účinky: přeludy, halucinace, změněné vnímání času a prostoru, prožívání minulých událostí (tzv. flashbacky)
Předávkování: psychózy, sebevraždy, smrt

LSD užívala i řada umělců kvůli větší kreativitě.

LSD je bezbarvá krystalická látka používaná jako halucinogen. Účinkuje i při malých dávkách, zejména u psychicky slabších jedinců může vyvolávat až nepříjemné stavy jako úzkost, paranoiu, pocity déjà vu či myšlenkové smyčky. LSD bylo poprvé syntetizováno ve Švýcarsku Albertem Hofmannem (1906–2008) roku 1938, jeho psychoaktivní účinky ale byly objeveny až o 5 let později.

Používáno bylo k léčbě depresí, schizofrenie, drogové závislosti, alkoholismu či dětského autismu. K posílení své kreativity ho využívala řada umělců. Zakázáno bylo až roku 1967.

Komunistické Československo zákaz aplikovalo až jako jedna z posledních zemí.

Více z Planeta Země

Za divočinou nemusíte cestovat daleko

Planeta Země4.2.2023

Znáte historii těžby uhlí v okolí Ostravy a Karviné?

Planeta Země26.1.2023

Korálová planeta potřebuje záchranu. Je ale naděje na úspěch?

Planeta Země4.1.2023

Bývalý zápasník MMA se vydá za ztraceným španělským zlatem

Planeta Země2.1.2023

Jaký je vztah lidstva k planetě?

Planeta Země14.12.2022

Co se stane se životem po jaderné katastrofě? Na to se pokouší najít odpověď unikátní dokument Fukušima

Planeta Země3.11.2022

Víte, v jakých měsících se vydat na Bali?

Planeta Země27.10.2022

Rok ve Skotsku, to je jiná divočina!

Planeta Země12.8.2022

„Inspirovali mě šamani kmene Zulu,“

Planeta Země28.7.2022
Planeta Země
Časopis, který by vás mohl zajímat

Nenechte si ujít další zajímavé články

Prvotřídní dárek pro oba
iluxus.cz

Prvotřídní dárek pro oba

Moje Kredenc je pojmem gurmánské provozovny...
První průmyslová revoluce: Těžba mědi zamořila životní prostředí
epochaplus.cz

První průmyslová revoluce: Těžba...

Průmyslovou revoluci máme vět spojenou s 19....
Průlom v léčbě koktavosti? Americká studie dává naději
21stoleti.cz

Průlom v léčbě koktavosti?...

Koktavost, nazývaná odborně balbuties či balbutismus, je...
Dolomitské hřebeny na skialpech
epochanacestach.cz

Dolomitské hřebeny na...

Opustíte-li ruch...
Rozvod kvůli režisérově nevěře s kolegyní?
nasehvezdy.cz

Rozvod kvůli režisérově...

Už jedno manželství s...
Okouzlující vila s vodopádem
rezidenceonline.cz

Okouzlující vila s vodopádem

Kvalitní a komplexní návrh interiéru není pouze o...
Až seance mi prozradila maminčino tajemství
skutecnepribehy.cz

Až seance mi prozradila...

Se smrtí matky jsem se nemohla smířit,...
Nadechněte se zhluboka!
panidomu.cz

Nadechněte se zhluboka!

Dýchání je něco, co děláme automaticky a o čem příliš...
Nemocná žena v noci vydávala světlo!
enigmaplus.cz

Nemocná žena v noci vydávala...

Z hrudi pacientky v italské nemocnici po dobu...
Jehněčí perkelt
tisicereceptu.cz

Jehněčí perkelt

Maďarská klasika, která nikdy neomrzí. I když si připadáte,...
Podivné valy ve vymýceném pralese: Amazonie ukrývá geoglyfy z roku nula
epochaplus.cz

Podivné valy ve vymýceném...

Zvláštní obrazce na zemském povrchu budí...
Našel si Dyk opravdu mladší milenku?
nasehvezdy.cz

Našel si Dyk opravdu mladší...

Vypadá to, že manželství...