Věda

Vymře hmyz kvůli změnám klimatu?

Vymře hmyz kvůli změnám klimatu?

Stěžovat si na extrémní výkyvy počasí se stalo módou. Lidskému organismu sice globální oteplování neprospívá, na druhou stranu ale zatím ani zásadně neškodí. Hůře je na tom hmyz a někteří bezobratlí. Těm hrozí podle vědců dokonce vyhynutí!

Vliv klimatických změn na hmyz zkoumali australští a dánští vědci. Výsledky jejich výzkumu, které nedávno zveřejnili, nejsou pro hmyzí populaci zrovna příznivé.
„Domníváme se, že některé druhy v následujících desetiletích úplně vymizí, a to i přesto, že jsou nyní rozšířené na územích čítajících stovky kilometrů,“ uvedli autoři studie. Oteplování údajně nemá zasáhnout pouze hmyz, ale i další studenokrevné živočichy. Teplota jejich těla je totiž přímo závislá na teplotě okolního prostředí. A od teploty těla se odvíjí jejich vitalita a stav biologických funkcí.

Octomilkám hrozí smrt

Mají klimatické změny na život a rozšíření hmyzích druhů zásadní podíl? Může klima zapříčinit jejich úplné vyhynutí? Tyto otázky si položili australští a dánští vědci, když zkoumali hmyz v tropickém a mírném klimatickém pásu Austrálie.
V nedávno publikované studii svou původní domněnku potvrdili. Rozšiřování či ubývání jednotlivých hmyzích druhů skutečně úzce souvisí s teplotou. Dokázal to výzkum, v němž si vědci vzali na paškál deset druhů drobných mušek octomilek rodu Drosophila, zdomácnělých v tropickém a mírném klimatickém pásu Austrálie.
Nejdříve zkoumali, v jakých teplotách jsou octomilky schopné rozmnožování a následně se snažili určit nejvyšší a nejnižší teplotní hranici pro přežití těchto živočichů.
„Je to vůbec poprvé, co jsme se zabývali důsledky klimatu napříč jedním živočišným rodem,“ naznačil obsah studie Ary Hoffmann z australské Melbourne University. Že není klima octomilkám lhostejné, potvrdili vědci u všech deseti zkoumaných druhů.

Sex? Jedině v ideální teplotě

Kromě toho se ukázalo, že více než na rostoucí průměrné teploty octomilky reagují na teplotní výkyvy. V extrémní zimě nebo horku ztrácejí ochotu k rozmnožování, nebo dokonce hynou. Protože klimatologové předpovídají do budoucna ještě větší výkyvy počasí, mohou entomologové v hmyzích populacích očekávat velké změny.
Co čeká hmyz v následujícím století? Autoři studie se pokusili odhadnout vývoj za předpokladu, že budou klimatické změny probíhat předpokládaným tempem. „Změna klimatu bude mít za následek méně chladných dnů a nocí a také vyšší výskyt extrémně horkých dnů. To povede k přesunu živočichů do jiných oblastí a omezení jejich rozmnožování zhruba na polovinu,“ odhaduje jeden z autorů výzkumu Johannes Overgaard.

Kdy výkyvy teplot škodí?

Teplotní změny přitom samy o sobě nijak neškodí. Jejich denní i sezónní výkyvy zažívají všichni suchozemští živočichové na vlastní kůži. Na tyto změny jsou už však zvyklí. Aby se na ochlazování a oteplování živočišný druh adaptoval, musí být splněny dvě základní podmínky. Především musí být teploty aspoň občas takové, aby se zvířata mohla reprodukovat, a za druhé, teplota nikdy nesmí dosáhnout takových hodnot, aby živočichové nepřežili.
V mírném pásmu se například vyskytuje mnoho druhů, které jsou schopné přežít nízké teploty v zimě a rozmnožit se během vysokých teplot v jarních a letních měsících. V teplých oblastech je to obráceně. Zdejší živočišné druhy bez problémů přežijí extrémní horka a sucha v létě, zatímco během mírné a vlhké zimy se jejich populace rozrůstají.
Současné výkyvy klimatu však tento zaběhnutý režim pomalu ale jistě narušují. A podle klimatologů bude v následujících dekádách ještě hůře. Jak moc změny živočišnou říši zasáhnou? „Reakci na změny klimatu jsme zatím potvrdili na octomilkách. Je však velmi pravděpodobné, že podobný dosah má počasí i na další živočišné druhy,“ uvedl Johannes Overgaard.

Rizikové tropy

Podobný výzkum uspořádali před časem vědci z univerzity ve Washingtonu, které zajímal vliv globálního oteplování na hmyz v tropických oblastech. Právě tam má být podle nich důsledek změn nejdramatičtější, a to přesto, že oteplování zasahuje především klima na pólech. Tropičtí živočichové jsou však na výkyvy teplot nejméně zvyklí, a budou na ně tudíž reagovat nejdramatičtěji.
Zvláště náchylný je při jakýchkoliv změnách tropický hmyz. Řadě druhů bude proto hrozit vyhynutí. To může vést k nedostatku hmyzu schopného opylování rostlin, a tím i k poklesu zemědělské úrody.
Autoři výzkumu vycházeli z údajů o vlivu teplotních změn na 38 druhů hmyzu během let 1950 až 2000. „V tropech žijí mnohá zvířata, pro která je současná teplota optimální. Když se teplota nad toto optimum mírně zvýší, jejich fyzické schopnosti se rychle zhorší. Tropický hmyz nebude mít mnoho možností, jak se s tím vypořádat,“ řekl vedoucí výzkumu Joshua J. Tewksbury. Vědci předpovídají, že se některé druhy přemístí do chladnějších a výše položených oblastí. Některá zvířata však mohou v krajním případě vyhnout.

Nepřizpůsobiví mají smůlu

Dosud se většina vědeckých výzkumů soustředila na důsledky klimatických změn v arktických oblastech, kde by se globální oteplování mělo projevit nejvíce. Tamní živočišné druhy jsou však na teplotní výkyvy během roku zvyklé a umějí se například s pomocí kožichu přizpůsobit okolní teplotě. Díky tomu se budou snáze vyrovnávat s klimatickými změnami, tvrdí autoři zprávy.
„Přímý efekt klimatických změn, které jsme studovali, se zdá být více závislý na přizpůsobivosti organismu než na intenzitě oteplení,“ shrnuli výzkumníci. Současné klima je prý téměř ideální a jakákoliv změna může přinést některým druhům problémy.

Věda
Časopis, který by vás mohl zajímat

Více z Věda

Mutanti na talíři! – Máme se bát geneticky upravených potravin?

Věda26.3.2019

Zažít si své déjà vu!

Věda22.3.2019

Alergie na vodu? Vzácná, ale reálná nemoc!

Věda19.3.2019

Jak se bojovalo u Slavkova?

Věda12.3.2019

Kdy je nejlepší držet siestu?

Věda8.3.2019

Psí asistenti mají všestranné využití

Věda5.3.2019

Proč se oči novorozenců mění?

Věda1.3.2019

Žili v Číně obři?

Věda26.2.2019

Co zvládnou Nautilus a podmořské drony?

Věda22.2.2019

Výjimečný internetový magazín zabývající se nejzajímavějšími články z oblasti vědy a poznání, planety Země, historie, zajímavostí a lifestyle!

Copyright © RF-Hobby s.r.o | Zásady ochrany osobních údajů | Cookies