Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Zakázaná jídla: Co jednotlivá náboženství nedovolují konzumovat?

Jídlo hraje významnou roli při důležitých událostech, jako jsou slavnosti nebo hostiny. Jakou úlohu má potrava u jednotlivých náboženství? Co ta nejrozšířenější zakazují věřícím jíst a proč?

Pokrmy obecně hrají ve všech nejrozšířenějších náboženstvích nesmírně důležitou roli, zakořeněnou už od počátku jejich vzniku. Tabu se ve většině případů týká konkrétních potravin, u některých ale platí také zákaz jídla v určitou dobu.

Neméně důležitý je způsob přípravy jídla, klíčové jsou dokonce i nádoby, ve kterých se jídlo připravuje, a materiály, z nichž jsou vyrobeny. Jaké zvláštnosti najdeme u nejznámějších vyznání?

Hinduismus

Kde: Indie, Nepál, Mauricius

Zajímavost: Hinduisté uctívají krávu jako symbol mateřství a úrodnosti. Indická vláda dokonce zřizuje speciální výkrmny toulavých krav.

Hinduismus je hned po křesťanství a islámu třetím nejrozšířenějším náboženstvím na světě s téměř jednou miliardou následovníků. Patří k nejstarším dodnes aktivnímu náboženství na světě.

Své kořeny má v tradicích a dějinách Indie, kde vznikl někdy kolem roku 1800 př. n. l. Jeho smysl spočívá hlavně ve způsobu bytí, života a víry v jediného Boha – brahmy (absolutní duch), který je mimo lidský dosah a chápání.

Hinduisté dodržují podle svatých knih kastovní systém. A právě ten má na stravování obrovský vliv.

Krávy považují hinduisté za posvátná zvířata.
Krávy považují hinduisté za posvátná zvířata.

Co kasta, to rozdíl

Hinduisté mají stravovací zvyky zapsané v posvátné knize Rgvéda. Platí zde základní zásada: čím vyšší kasta, tím přísnější předpisy. Ve vlivnější společenské vrstvě jsou její příslušníci striktní vegetariáni, přičemž nekonzumují ani vejce nebo ryby.

To vychází z hinduistické myšlenky, že ten, kdo se čistě živí, bude sám čistý. Přísná pravidla se týkají také doby, kdy hinduisté potraviny jedí. Kastovní systém také určuje, kdo s kým může stolovat nebo kdo může stravu od koho přijmout.

Například zástupce vyšší kasty nemůže přijmout jídlo od člověka z nižší vrstvy, jelikož by jídlo bylo duchovně znečištěné.

Změna jídelníčku

Je zajímavé, že ve starých hinduistických textech najdeme zmínky o konzumaci hovězího masa, která v té době byla naprosto běžnou záležitostí. Proč tedy došlo k tak drastické změně? Kolem roku 300 př. n. l.

se v hinduismu začíná více objevovat myšlenka reinkarnace a s ní spojený i přístup ke zvířatům. Proto se v různých textech začínají vyskytují první zákazy jednotlivých potravin, především z masa zvířat. Trvale se ale vegetariánství začalo užívat až od roku 700 n. l.

Láska k všemu živému

Stoupenci hinduismu tak mají zapovězené všeobecně maso, hlavně hovězí, drůbeží, oslí nebo drůbeží. A jaké jídlo je tedy hlavním pilířem stravování? Základ jídelníčku tvoří rýže, za lehký pokrm hinduisté považují také obilniny nebo luštěniny.

Zákaz konzumace masa dodržuje ale jen pouhá čtvrtina obyvatel Indie. Je to zřejmě dané i kastovním systémem, nejnižší společenská vrstva je totiž odkázaná jen na to, co dostane nebo najde.

Jak připravit posvátný pokrm

Hinduisté lpí nejen na tom, co sní, ale také na správné přípravě pokrmů. Zásadně se nesmí používat hliněná nádoba, ale mosazná. Některá jídla mají pro hinduisty nadpřirozenou a magickou moc.

Například rýže znamená plodnost, stejnou moc má mít i banán. Sůl má zase zajišťovat šťastný a dobrý život.

Kdy nastává půst?

Dodržování půstu platí u každého náboženství. Představuje cestu duchovní očisty. U hinduistů souvisí s ročním obdobím, ale i s konkrétní kastou. Během půstu se člověk zříká hlavně rýže, je povoleno pouze čisté jídlo, například mléko, ovoce, ořechy nebo banány.

Nejčastěji se půst drží 1. den v měsíci, 11. den lunárního měsíce, nebo každý první den v týdnu.

Buddhismus

Kde: Japonsko, Korea, Čína, Mongolsko, Tibet, Nepál

Zajímavost: V některých kulturách (zejména japonské) se mniši na sklonku života rozhodli pro speciální hladovku, přičemž se sami mumifikovali a uložili do hrobky, kde ve stavu meditace zemřeli.

Jako buddhismus se dnes označuje široká skupina filozofických a náboženských škol, které pocházejí z indického subkontinentu a jsou založeny na učení Buddhy.  Toto učení existuje více než 2500 let, přičemž některé základy převzalo z hinduismu.

Základem buddhismu je cyklus zrození, života a smrti. Víra zakazuje působit bolest živým tvorům, lhát a užívat alkohol, nepřípustné je také sexuálně nemorální chování.

Buddhističtí mniši se živí tím, co jim lidé dají.
Buddhističtí mniši se živí tím, co jim lidé dají.

Roztříštěný buddhismus

Buddha se narodil pravděpodobně roku 560 př. n. l. a dokud žil, obraceli se na něj žáci s prosbami o řešení sporů a nejasností. Po jeho smrti se učení rozdělilo na dvě hlavní školy buddhistického myšlení – théravádový a mahájánový.

Théravádový byl založen na cestě ke spáse, zatímco mahájánový se zaobíral Buddhou jako nadpřirozenou bytostí.

Živé zvíře nezabiješ!

Víra v reinkarnaci zůstala u obou směrů a má souvislost i se způsobem stravování. Jelikož buddhisté věří, že se může člověk převtělit do zvířete, jsou automaticky vegetariány.

Na rozdíl o ostatních náboženství to není kvůli konzumaci masa, ale samotnému aktu zabití. Základ stravování tvoří rýže společně se zeleninou, obilninami či luštěninami.

V buddhistické literatuře sice žádný příkaz k vegetariánství není, platí ale nepsané pravidlo, že konzumace masa poškozuje karmu. Tento negativní karmický dopad ale mohou zmírnit určité rituály.

Předpis se nevztahuje na konzumaci masa z uhynulého zvířete nebo ryby, která byla vyvržena břeh.

Judaismus

Kde: Izrael, po celém světě

Zajímavost: Židem se stává každý automaticky, pokud se narodí židovské matce.

Historie judaismu sahá 4000 let do minulosti, patří tedy k těm nejstarším. Za jeho zakladatele je považován Abrahám – vzor člověka, který spoléhá na Boží zaslíbení. Za jeho potomky se považují nejen Židé, ale také Arabové.

Formu tomuto náboženství pak vtiskl Mojžíš, který vyvedl národ z egyptského zajetí.

Židé mají spoustu rituálů spojených s jídlem.
Židé mají spoustu rituálů spojených s jídlem.

Rituály a obřady

Judaismus je na rozdíl od jiných náboženství i výrazem národní identity. Co se týče jídla, mají Židé mnoho striktních pravidel, která musejí dodržovat, a nazývají je kašrut.

Předpisy se netýkají pouze zákazu jednotlivých potravin, klade se důraz i na správný postup přípravy. To se týká především masa. Židovskému jídelníčku kromě něj dominuje hlavně ovoce, zelenina a obiloviny.

Typické jsou také nekynuté chlebové placky, zvané macesy, jejichž příprava také podléhá striktním předpisům.

Mléčné a masité. Dohromady nikdy!

Co Židé ve stravování konzumují vždy odděleně, jsou mléčné a masité potraviny. Ty spolu nesmějí přijít do kontaktu, dokonce i nádoby na vaření masa a mléka musejí být vždy přísně určené svému účelu.

V židovských domácnostech se proto nacházejí dvě až tři sady nádobí a příborů. Po mléčných pokrmech lze maso sníst hned, strávník si ale musí vypláchnout ústa nebo je zajíst chlebem. Naopak je to složitější.

Po masitém jídle se pokrmy z mléka mohou konzumovat s minimálně šestihodinovou prodlevou.

Jídlo musí být košer

Zvláštní zvyklost platí pro konzumaci masa. Předepsaná pravidla hovoří o tom, že zvěř musí být z povolených druhů, a maso musí být správně připraveno. Vhodné maso pochází ze sudokopytníků. Zakázané je vepřové maso, na tabuli nenajdeme ani zajíce či králíka.

Z opeřenců mají židé povoleno jíst husu, kachnu, slepici nebo holuba. Z divokých druhů pak bažanta, křepelku nebo koroptev. Zvláštní pravidlo platí pro ryby. Za čisté jsou považovány jen ty, které mají ploutve, šupiny a rozmnožují se jikrami.

Maso musí být připraveno podle přesně stanovených pravidel.
Maso musí být připraveno podle přesně stanovených pravidel.

Krev je nepřípustná

Velký důraz se klade také na zabití zvířete a jeho vykrvácení. Tento proces může vykonávat pouze řezník s odbornou znalostí, kterého židé nazývají šochet. Ten má za úkol jedním tahem nože rozříznout hrtan a průdušnici, a poté zvíře co nejdříve zbavit krve.

Má však právo zpracovávat pouze přední část zvířete, o zadní část se stará jiný člověk. Krev z masa vyteče během samotné porážky, zbytek se pere ve vodní lázni.

Křesťanství

Kde: Severní a Jižní Amerika. Evropa, jižní Afrika, Austrálie

Zajímavost: Nejpřísněji dbají o zdravý životní styl mormoni (Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů). Zřídka konzumují maso, vyhýbají se alkoholu, tabáku a nepijí kofeinové nápoje obsahující kofein. Každý měsíc drží 24 hodin půst.

Křesťanství je dnes nejrozšířenějším náboženstvím na světě. Celkový počet věřících se odhaduje na dvě miliardy, dělí se na více než 20 000 různých sekt a církví.

Vznik křesťanství je spojován s ukřižováním Ježíše Nazaretského, kdy se jeho učení rozšířilo nejprve v Jeruzalémě v židovském prostředí a později v celé římské říši.

Propojení se Židy

Co se týče jídla, dá se obecně říci, že křesťanské zvyklosti měly dříve společné prvky se židovskými, postupně však většina z nich vymizela. I v křesťanství existují stravovací předpisy, týkají se hlavně půstu.

Po dobu jeho trvání se zakazuje konzumace masa, platí ale pravidlo, že by si měl člověk odříkat i další potraviny, které představují určitý luxus. Mezi ně se počítají například sladkosti nebo alkohol.

Zajímavostí je, že za maso se dříve považovalo především vepřové, konzumace drůbežího masa tak byla dovolena i v postní době.

Velikonoční půst

Pro katolickou církev je nejdůležitějším půstem ten velikonoční, který začíná 40 dní před Velikonocemi na Popeleční středu. Pravidla platí pro věřící od 14. roku do dovršení 60. roku věku.

Půst má zesilovat modlitbu, uvolňovat nitro a vynést na světlo tajné myšlenky. Cílem je smíření a napravování vztahu k Bohu a lidem. Na Velký pátek se stala symbolem v římskokatolickém půstu ryba.

To vedlo v jisté době ve střední a severní Evropě k budování rybníků a rybníkářství.

Přísnější pravoslaví

Ve východních církvích začíná velký půst v pondělí 7. týdne před Velikonocemi a končí v pátek 9 dní před Velikonocemi. Pravoslavný křesťan drží půst každou středu a pátek.

Ve středu byl totiž Ježíš zrazen a vydán nepřátelům, a v pátek ukřižován. V těchto dnech se konzumuje pouze rostlinná strava, živočišné produkty včetně ryb jsou z jídelníčku vyloučené. Jedinou výjimku tvoří med.

Islám

Kde: Blízký východ, severní Afrika, Indonésie

Zajímavost: Muslimové mohou v případě potřeby konzumovat košer potraviny s výjimkou alkoholických nápojů a jiných omamných látek, ale židé nesmějí konzumovat halal potraviny.

Islám vznikl v porovnání s ostatními náboženstvími později. Přesněji řečeno v 7. století n. l. na území dnešní Saúdské Arábie.

Muslimové věří v jediného boha Alláha, který podle nich posílal na svět proroky, jako byli Abrahám, Mojžíš nebo Ježíš, aby ukázali lidem, jak se má žít. Ale protože jejích poselství nebyla dostatečně oceněna, poslal největšího proroka Mohameda.

Islám má mnoho podobných zvyků, jako mají Židé.
Islám má mnoho podobných zvyků, jako mají Židé.

Společný základ

Co se týče stravovacích zvyků a zákazů, je islám velmi podobný judaismu a křesťanství. Jak je to možné? Podle jednoho z výkladů přijal prorok Mohamed od Židů podobné stravovací praktiky, aby bylo snadnější přivést je k nově vzniklé víře – islámu.

Muslimové tak mohou požívat pouze sudokopytníky a přežvýkavce, platí stejný zákaz konzumace vepřového masa, krve a uhynulých zvířat. Z ryb jsou povolené pouze ty, které mají šupiny a ploutve. Muslimové mají také zákaz pití alkoholu.

Přípustný halal

V překladu znamená „halal“ povolený nebo přípustný. Nejčastěji se používá ve spojitosti s potravinami, vztahuje se ale také na léčiva či kosmetiku. S masem je stejně jako u judaismu spojená rituální porážka.

Při ní je zvíře položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny.

Po podříznutí pak může být zvíře v některých případech pověšeno za zadní nohy kvůli důslednému vykrvácení, které je doprovázeno větou: „Začínám s Božím jménem. Bůh je velký.“

Posvátný Ramadán

Největší svátek muslimů je Ramadán připadající na 9. měsíc v roce, během kterého drží přísný půst. Patří mezi pět základních pilířů islámu. Od úsvitu až do západu Slunce nesmějí muslimové nic jíst, pít ani kouřit, je zakázán také sexuální styk.

Z tohoto pravidla jsou vyloučeny těhotné a kojící ženy a nemocní lidé. Velký důraz se klade na vnitřní rozpoložení a modlitbu. Po západu Slunce pak bohatší rodiny pořádají hostiny, na kterou zvou chudší obyvatelstvo.

Související články
Historie velryb je jedním z největších záhad evoluce. Jak tito savci, kteří dýchají plícemi, přišli o nohy a vrátili se do moře? Na tuto otázku se pokusí odpovědět dokument Tajemné údolí velryb v Egyptě, který bude mít premiéru ve čtvrtek 29. února ve 20:00 na televizní stanici Viasat Nature. Všech 90 druhů dnes žijících velryb […]
Mnozí zmiňují divočáky, lišky, jeleny nebo dokonce medvědy. Stále častěji se s divokými zvířaty setkáváme přímo v ulicích měst. Proč se tak děje a zda je za to někdo zodpovědný, to jsou otázky, které necháme na jiných. My se raději podíváme do jiných zemí a prozkoumáme, jaká další zvířata po celém světě se přizpůsobila životu […]
Svět ukrývá mnoho pokladů a tajemství. I když objevitelů, historiků a cestovatelů je hodně, některá pozoruhodná místa jsou stále překvapením pro mnohé z nás. Neprobádané místa Ázerbájdžánu, rozmanitá historie Albánie či úchvatná atmosféra Kypru jsou jedny z míst, která nám mají co nabídnout a vyprávět. Uznávaná historička Bettany Hughes, se vydala prozkoumat pozoruhodné úkazy, o kterých jste možná doposud neslyšeli. Hora, […]
Velká jezera Severní Ameriky jsou zásobárnou pětiny světové sladké vody a páteří obrovského ekosystému, který ze všech úhlů ve třech dílech zkoumá nový kanadský dokument Nezkrocená Velká jezera. V premiéře jej uvidíte na Viasat Nature v pondělí 5. července. Hořejší jezero, Huronské jezero, Michiganské jezero, Erijské jezero, Ontarijské jezero a další menší jezera a řeky […]
reklama
Historie
Bylo povinností královského lékaře kárat vládce?
Muž v taláru pospíchá ulicemi města. Lidé, které potkává, jej uctivě zdraví. Jako by je ani nevnímal, má práce nad hlavu. Teď ho čeká medicínská přednáška na lékařské fakultě, pak bude studenty seznamovat s taji astronomie a u dvora má naplánovanou audienci…   Vystudovat medicínu nebylo již ve středověku jen tak. Zájemce musel nejprve strávit […]
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zajímavosti
Mapinguari: Je nestvůra s tlamou na břiše jen mýtus?
Fascinující amazonská džungle nemusí skrývat jen dosud neznámé rostliny a „běžná“ zvířata. Možná se v ní potlouká tvor, se kterým byste se rozhodně setkat nechtěli. Podle některých popisů připomíná Bigfoota a i když jde podle všeho o legendu, reálný předobraz toto monstrum zřejmě opravdu má!   Pohybuje se prý pomalu a nenápadně a většinou zůstává […]
Janet Parkerová: Poslední úder pravých neštovic
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Kuna, kohout, jednorožec: Jak přišly státy ke svým symbolům?
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Záhady a napětí
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?      Rozlehlými prostorami […]
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Moře na pobřeží Texasu vyplavuje lahve použité při magických rituálech
Na texaských se plážích se v poslední době začaly objevovat záhadné „čarodějné lahve“, podle všeho jde o relikvie použité při magických rituálech. Velmi často tyto nádoby obsahují lidskou moč, vlasy, odstřižené nehty, rezavé špendlíky a další podivné objekty. Jak se do moře dostaly a k čemu měly sloužit?   Moře občas na pevninu vyplaví lecjaké […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Muž četl moje myšlenky…
skutecnepribehy.cz
Muž četl moje myšlenky…
Lidé kolem nás mohou mít schopnosti, o kterých nemáme ani tušení. Na lázeňském pobytu jsem zažila něco neuvěřitelného. Stalo se to před necelými třemi lety, když jsem byla na měsíčním lázeňském pobytu po jedné komplikované operaci a potřebovala jsem čas na zotavenou. Nezapomenutelné setkání Během těch několika týdnů jsem tam poznala několik zajímavých lidí, ale
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
epochaplus.cz
Užitečný lógr: Hnojí, čistí i předpovídá budoucnost
Než umyjete šálek, zkuste si rozmyslet, jestli by se vám kávová sedlina k něčemu nehodila. Můžete ji použít třeba na zahradě, při úklidu domácnosti, k vylepšení složení betonu nebo péči o pleť. V průmyslu ji testují na všechny možné způsoby a získává body v mnoha výrobních odvětvích. Když si milovníci mleté kávy vypijí svůj šálek,
Využijte sílu Měsíce
nejsemsama.cz
Využijte sílu Měsíce
Sluneční rytmus určuje roční období i to, jak se fyzicky cítíte. Měsíční fáze souvisejí naopak s vaším duchovním světem. Nejvíc energie cítíte při úplňku a po něm dochází k poklesu sil. Také, když se díváte v noci na stříbrný svit měsíce, cítíte fascinaci a údiv? Celá Země je spojena s jeho měnícími se tvářemi – přibýváním, úplňkem, ubýváním a novem. Úplněk Měsíc v úplňku má největší
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Ruiny starobylého hradu Trosky: Co všechno mohou ještě skrývat?
enigmaplus.cz
Ruiny starobylého hradu Trosky: Co všechno mohou ještě skrývat?
Zříceninu hradu Trosky najdeme na vrcholu stejnojmenného kopce v okrese Semily v Libereckém kraji. Nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Jde o jeden z našich nejnavštěvovanějších hr
Churchill chystal útok na SSSR
historyplus.cz
Churchill chystal útok na SSSR
„Vracím se s pevným přesvědčením, že jsme šťastně vykročili na cestě ke světovému míru,“ nechá se krátce po jaltské konferenci slyšet americký prezident Roosevelt. Setkání protihitlerovské koalice se podle něj vyvinulo více než dobře. To britský premiér Churchill je opatrnější. Tuší, že Rusové si demokracii interpretují po svém… Zatímco Evropa slaví konec největšího konfliktu v dějinách, britský
Původcem bolestí hlavy mohou být i přetížené zádové svaly
21stoleti.cz
Původcem bolestí hlavy mohou být i přetížené zádové svaly
Bolest hlavy trápí až 85 % dospělých, častěji se objevuje u žen a více než polovina pacientů bývá do věku 45 let. Nejčastěji se bolest hlavy, která není spojena s jiným onemocněním, například virózou,
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
iluxus.cz
Značka Goldbergh představila svou novou fitness kolekci v Miami stylu
Značka Goldbergh, oblíbená mezi milovníky sportovního oblečení, s hrdostí představuje svou nejnovější fitness kolekci. Tento rok je poprvé obohacena o kompletní řadu oblečení pro resort wear, což přin
Polévka z červené řepy, která zahřeje
tisicereceptu.cz
Polévka z červené řepy, která zahřeje
Opravdu zahřeje a dodá vám nálož vitaminů. Ozdobit ji můžete nejen smetanou a bylinkami, ale třeba také slunečnicovými semínky apod. Potřebujete 1 kg červené řepy 2 lžíce másla 1 cibuli 400 g
Co skrývala diagnóza pohlavní nemoci u Halle Berry?
nasehvezdy.cz
Co skrývala diagnóza pohlavní nemoci u Halle Berry?
Chvíle hrůzy si prožila herečka Halle Berry (57), které byla mylně diagnostikována pohlavní nemoc. Nakonec se ale jednalo o příznaky menopauzy. „Cítím, jako bych měla v pochvě břitvy,“ přiběhla tehd
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
epochanacestach.cz
Archeopark Modrá: Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše?
Jak to vypadalo v dobách Velkomoravské říše, o tom se můžeme přesvědčit jen kilometr od poutního areálu ve Velehradě, v Archeoskanzenu Modrá. Představuje opevněné sídliště z dob Velké Moravy vybudované na základě skutečných archeologických nálezů přímo ze zdejší lokality. Prostor je členěn do několika tematických celků. Fortifikační část se věnuje typům dobových opevnění od hradeb ze dřeva a