Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Geneticky modifikované plodiny: Jak velkou cestu ušel člověk?

To, co odstartovalo 9500 let př. n. l.  na prvních improvizovaných „polích“, dnes probíhá také za zdmi moderních laboratořích genetiky. Plány na efektivnější a odolnější plodiny vůči škůdcům nebo vodním živlům jsou totiž klíčem k další obživě lidstva. Jak si tedy stojíme?

Zdá se, že ve vědeckém světě jsou kostky již vrženy. Podle expertů bude totiž zemědělství budoucnosti s největší pravděpodobností patřit geneticky upraveným plodinám.

Nové technologie totiž napomohou otevřít další, dosud uzamčené dveře, za kterými se zemědělství bude muset vyrovnat nejen s klimatickými změnami, ale také s narůstajícími počty obyvatel.

Nejvýznamnější modifikovanou plodinou, která je zároveň jedinou povolenou na území Evropské unie, je momentálně kukuřice. Potenciál modifikace je však mnohem širší… A zdaleka necílí pouze na žluté klasy…

Bez lepku s vitaminy

V budoucnosti by proto obsah nákupního košíku mohl vypadat například takto… Rajčata by obsahovala vyšší podíl vitaminu D3, který si jinak rostlina rozkládá. Pečivo by neobsahovalo sebemenší stopu po lepku, čímž by se ulevilo osobám trpících celiakií.

A olej? Ten by ukrýval lepší poměr mastných kyselin. Veškeré potraviny budou i přes nepřízeň klimatických změn stále k dispozici a dokonce v lepší kvalitě, využití chemických postřiků by se totiž snížilo na nulu. Značka ideál.

Potenciál modifikace je obrovský, od roku 2021 se týká i rajčat. Freepik
Potenciál modifikace je obrovský, od roku 2021 se týká i rajčat. Freepik

Pod nadvládou člověka

Rostliny i živočichové jsou přitom lidmi modifikováni po celá staletí, ba dokonce tisíciletí.

V okamžiku, kdy byly některé rostliny stejného druhu výnosnější než jiné, nebo když se jeden vlk choval poddajněji než druhý, došlo k jejich upřednostnění a následně selekci. Při tomto procesu ale dochází také k ovlivnění genomu.

Jednotlivé znaky jsou totiž výsledkem exprese genů, přičemž s každou další generací dochází k jejich zvýrazňování. V praxi to tedy znamená, že domestikované rostliny či zvířata jsou z genetického hlediska od svých předků naprosto odlišní.

Nejistota? Mizí…

A právě v tomto bodu lze nalézt základní rozdíl mezi šlechtěním a genetickou výbavou organismů. Ten totiž spočítá pouze a jen v jeho přesnosti.

Genetické inženýrství totiž nabízí možnost volby přesně těch znaků, které jsou pro vědce žádoucí, čímž nejistota v úspěšnosti šlechtění mizí. Jedná se zejména o rozměry, odolnost vůči jakýmkoli rozmarům přírody nebo využití pesticidů.

Je to super, nebo ne?

Zní to jako rajská hudba… I přesto se najdou tací, kteří v GMO spatřují hned několik ale.

Nejčastější námitka je vznášena proti genovému toku – neboli smíchání geneticky modifikovaných plodin s jejich „tradičními“ sourozenci, a následný přenos nechtěných vlastností do klasických plodin.

Dalším „vroubkem“ na seznamu je neúmyslné šíření DNA GMO do oblastí, kde nemají co pohledávat.

V tomto případě jsou jisté pochybnosti možná na místě, jelikož již několikrát se stalo, že se stopy GMO podařilo nalézt u cizích plodin, a to z prostého důvodu migrace.

Aby však došlo k promíchání DNA, musí být rostliny příbuzné. U některých z nich navíc dochází k samooplození, takže jakýkoli mix není možný.

Odborníci si navíc jednotlivá místa pečlivě střeží, k udržení modifikovaných plodin na jednom místě proto nejčastěji slouží speciální „nárazníkové“ zóny.

V budoucnosti by proto obsah nákupního košíku mohl vypadat takto, vše GMO.Zdroj: ISTOCK, WILDPIXEL
V budoucnosti by proto obsah nákupního košíku mohl vypadat takto, vše GMO.Zdroj: ISTOCK, WILDPIXEL

Speciálně jedovaté

Za bezpečné dokonce byly označeny i ty rostliny, jež byly speciálně vytvořeny k tomu, aby byly nějakým způsobem jedovaté. Pro tyto „speciály“ se ve vědeckých kruzích vžil název Bt plodiny. A v čem, že spočívá jejich síla?

Od bakterie Bacillus thuringiensis si odborníci vypůjčily gen, který rostlinám umožňuje vytvářet protein ničící trávicí ústrojí hmyzích nepřátel. Dalo by se tedy říci, že si rostliny ochranu ve formě pesticidů samy vytvářejí.

Do řad Bt plodin se řadí mimo jiné i kukuřice setá (Zea mays). Ačkoli i na tyto unikáty si škůdci dokáží vytvořit rezistenci, trvá jim to o mnoho déle než v případě pesticidů.

Ke zpomalení tohoto procesu navíc pomáhá ponechání 5 % plochy určené pro pěstování Bt plodin bez jakékoli úpravy, a to záměrně pro udržení populace škůdců.

Pro savce bezpečno?

Na první pohled by se tento vědecký krok mohl jevit jako problém, jelikož těchto pesticidů se nejde jen tak zbavit. Jsou zkrátka součástí DNA rostliny. Podle expertů je však ona jedovatost dána pouze a jen úhlem pohledu.

To, co pro jeden druh může být okamžitým rozsudkem smrti, tomu dalšímu neudělá zhola nic.

Jako příklad můžeme uvést čokoládu. Zatímco pro psy je tato pochoutka nebezpečná, člověk s ní hřeší. Stejné to může být i v případě kávy, která zase nesedí hmyzu.

A podobné je to v případě Bt plodin. Protein, který produkují, totiž cílí výhradně na zažívací trakt škůdců, člověku ani dalším savcům tedy neuškodí.

Cry endotoxiny, neboli spory Bacillus thuringiensis totiž disponují specifickými vazebnými místy, což ve výsledku znamená, že se na savčí buňky nenavážou.

Nová příležitost

A pak tu máme herbicidy. Dnešní věda totiž dokáže rostliny upravit tak, aby byly odolné právě i proti pesticidům používaným k likvidaci nežádoucích plevelů. Označovány jsou následně jako HT rostliny.

Díky této úspěšné úpravě mohou farmáři konečně využívat herbicidy v plošném měřítku, aniž by tak ublížily ostatním plodinám.

Pro firmy se navíc jedná o výjimečnou příležitost. Jen ve Spojených státech je více než 90 % plodin odolných vůči herbicidům, obzvláště glykofosfátům.

GMO potraviny mají větší odolnost proti škůdcům. Zdroj: Unsplash/Amirali Mirhashemian
GMO potraviny mají větší odolnost proti škůdcům. Zdroj: Unsplash/Amirali Mirhashemian

Modifikovaný hrdina

Při pohledu do nedávné minulosti lze popsat hned několik případů, kdy se GMO podařilo zachránit celou zemědělskou oblast. Jako první můžeme uvést Bangladéš, kde je lilek považován za stěžejní plodinu.

Bohužel pro místní však velice často podléhá náletům škůdců, což farmáře nasměrovává vstříc pesticidům.

Ty ovšem vedou k nemalým finančním výdajům a také k případným onemocněním. V roce 2013 proto byl do lilku vložen gen pro Bt protein, což snížilo množství využívaných insekticidů o více než 80 %, rovněž tato varianta přispěla k lepší situaci farmářů.

Podobný úspěch se podařilo zaznamenat i v poslední dekádě minulého století, kdy stál havajský papájový průmysl na pokraji zkázy. A to vlivem viru nekrotické krouživosti papáji.

Jako účinné řešení se posléze ukázala geneticky upravená plodina, která viru statečně odolávala – dokázala ho totiž statečně ošálit. Na pohled se její buňky zdály být napadené, což viru znemožnilo se jakkoli rozmnožit.

Bezpečí pro zlaté klasy

Ve Spojených státech je podobným způsobem zacházeno také s kukuřicí, kterou běžně ohrožuje škůdce jménem zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis).

Jeho škodlivost spočívá zejména v oslabení rostliny, které vede k lámáním stébel a následně k poměrně vysokým ztrátám při sklizni.

Ačkoli se zemědělci snaží bránit s pomocí postřiků, genetická změna se ukázala jako úspěšnější. K dědičné informaci kukuřice totiž odborníci přidají kratší úsek, který způsobí, že u rostliny dojde k produkci látky, jež parazita zničí.

Konkrétně bývá využívána bakterie agrobacterium tumefaciens, která na rostlinách dokáže vytvářet nádory.

„Člověk si ji ochočil tak jako psa nebo koně,“ prohlásil vedoucí pracovník profesor Jaroslav Doležel působící v Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR.

Rajčaty ke klidu

V roce 2021 oslavili úspěch také v Japonsku, konkrétně s prvními geneticky upravenými rajčaty odrůdy Sicilian Rouge od společnosti Sanatech Seed.

Podle místních médií se jedná o první potravinu upravenou pomocí genetických nůžek, neboli metodou CRIPS-Cas9, kterou je možné si běžně zakoupit.

Výsledné produkty navíc nejsou regulovány jako klasická geneticky modifikovaná potravina. Jejich jedinečnost spočívá ve vysokém obsahu kyseliny gama-aminomáselné (GABA).

V porovnání s běžnými druhy rajčat obsahují modifikované Sicilian Rouge 4–5krát více GBA. Právě tato amynokyselina má napomáhat nejen k psychické pohodě, ale značnému snížení krevního tlaku.

Nejvýznamnější modifikovanou plodinou, která je zároveň jedinou povolenou na území Evropské unie, je momentálně kukuřice. Zdroj: Unsplash/Wouter Supardi Salari
Nejvýznamnější modifikovanou plodinou, která je zároveň jedinou povolenou na území Evropské unie, je momentálně kukuřice. Zdroj: Unsplash/Wouter Supardi Salari

Vhled do budoucnosti

To ale není vše, co GMO ve světě plodin a rostlin dokáže. Drtivá většina modifikovaných rostlin je vůči pesticidům odolná nebo je produkuje, čímž se jejich další využití přímo nabízí.

Vědci proto pracují na GMO, které by produkovaly více živin než jiné, další skupinu tvoří upravené rostliny odolné vůči klimatickým změnám nebo ty s lepší adaptací na neřízen počasí – například déšť.

Skepticismus v praxi

Evropská unie však stále zůstává v problematice geneticky upravených potravin poměrně zdrženlivá.

Podle předpisů z roku 2013 lze v 84 genetických modifikacích využívat pouze kukuřici, bavlník, sóju, řepku a cukrovou řepu – což je v porovnání s okolním světem podstatně málo.

Běžný člověk navíc prozatím nemá možnost se s podobně upravenými plodinami setkat, jelikož jsou z větší části užívány k výrobě krmiv pro hospodářská zvířata.

Odborné kapacity proto aktuálně naléhají, aby s příchodem nových technologií unie svůj přístup přehodnotila.

Související články
Génius Santini po sobě zanechal řadu architektonicky podivuhodných a nádherných staveb. Všechny jeho majestátní budovy, ale i drobné kapličky mají jedno společné – jsou plné mystických odkazů a tajemných symbolů…   Striktně geometrické tvary v geniálních dílech Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723) často odkazují ke konkrétním číslům a mystice. Nicméně žádná stavba není tolik plná symbolů jako […]
Zvýšená hladina CRP znamená nespecifický ukazatel zánětu v těle. Ale nemusí se vždy jednat o infekci a rozhodne ne vždy se musí sáhnout po antibiotikách.   Testování CRP je obzvláště v tuto roční dobu pro praktické lékaře denním chlebem. K vyšetření využívají kapilární krev – kapku krve z prstu. Pomocí pravidelně kontrolovaného přístroje mohou znát výsledek vyšetření do […]
Supermasivní černé díry a způsob jejich vzniku poutají pozornost vědců po celém světě mnoho let. Tato vesmírná monstra s hmotností milion až 10 miliard hmotnosti našeho Slunce se nacházejí v centrech většiny velkých galaxií. Jejich původ je však záhadou. Nové objevy naznačují, že tyto objekty vznikají jinak, než si astronomové dosud mysleli.   Objevitelkou jednoho […]
Pro dospělé není život černo-bílý, žijeme v mnoha barvách. Pro dítě se však dělí na dvě poloviny – ženskou a mužskou. Od chvíle, kdy dítě začne vnímat, je pro něj otec zástupcem/modelem jedné poloviny lidstva. A pokud muž chce být skutečným mužem/otcem, musí být i „dobrým tátou“…   Role otce před 100 lety byla někde […]
reklama
Historie
Vymyslel Sedžong písmo na dopoledne?
Králem se vůbec stát neměl, ale když už ho osud na trůn posadil, stal se rovnou největším panovníkem historie. Sedžong Veliký toho dal svému národu tolik, že se před ním sklánějí Korejci ještě po šesti staletích.   Území Korejského poloostrova je v polovině 14. století součástí mongolské říše Jüan, mezi obyvatelstvem ale stoupá nespokojenost. Do čela […]
Rekordman v Bílém domě: Národní hrdina vydržel ve funkci pouhý měsíc
William Henry Harrison sice původně studoval medicínu, v roce 1791 se ale rozhodne vstoupit do americké armády, která je zrovna plně zaneprázdněna boji proti indiánům.   O tři roky později se účastní slavné bitvy u Fallen Timbers, v níž vojáci USA triumfují. Když si v roce 1795 bere za ženu Annu Tuthill Symmesovou (1775–1864), zastává […]
Kdo postavil jávský chrám Borobudur?
Byl vztyčen uprostřed džungle na ostrově Jáva, a to zhruba před 1200 lety. Kým, to dodnes zůstává záhadou. V době, kdy kamenný skvost Borobudur vznikl, zde totiž žila kultura, která i velké stavby pokrývala jen palmovými listy… Několik dlouhých staletí je Borobudur zcela zapomenutý a skrytý lidským očím. Chátrající kamenný kolos vyrve ze spárů bující […]
Premiér Kramář byl jako neřízená střela
Vznik Československa svede do společné vlády dvě osobnosti, které mají jinak jen velice málo společného.   Zatímco Edvard Beneš (1884–1948) představuje novou generaci politiků, o čtvrtstoletí starší Karel Kramář (1860–1937) je ostříleným diplomatem, který už za Rakouska-Uherska stál v čele mladočeské strany a byl poslancem vídeňského parlamentu. Po vzniku samostatného státu se právě on stává ministerským […]
Zajímavosti
Slova s děsivým původem: Křičící duch a čára smrti!
Věci okolo nás občas dostanou své jméno vcelku nečekanou cestou. Vybíráme pro vás slova, která spojuje tak trochu strašidelný původ!   Maskoty dnes máme pro štěstí, dříve však měli lidi chránit před zlými čarodějnicemi! Těm se v jednom ze starých jazyků Francie říkalo „masca“. Podobných slov je mnohem víc. Dnes neškodných, dříve z nich mrazilo… […]
Gaius Appuleius Diocles: Nejbohatší sportovec v dějinách
Kam se na něj hrabou všichni ti zazobaní basketbalisté, fotbalisté, hokejisté či golfisté. Oproti římskému vozatajovi to jsou jen chudí příbuzní. Gaius Appuleius Diocles si už v době starověku vydělá za svou kariéru tolik, že ho dosud nikdo nepřekonal a stále je hodnocen jako nejbohatší sportovec historie.   Jedním z center zábavy je ve starém […]
Nejdelší let světa trvá dva měsíce!
Rok 1958 je pro rekordy zaslíbený. V létě přistává v texaském Dallasu dvojice pilotů, která ve vzduchu vydrží celých 50 dní. Jenže Robert Timm (1926–1976) a jeho kolega John Cook (?–1995) je v Las Vegas překonají, a to rovnou o čtrnáct dní!   Majitel lasvegaského hotelu Hacienda Doc Bailey dumá, jak přitáhnout zákazníky. Dává se […]
Zabiják celebrit speedball: Zaručená vstupenka na onen svět
Je pátek, 5. března 1982, když do pokoje hotelu Chateau Marmont v Los Angeles vstupuje Bill Wallace. Hned na prahu ztuhne při pohledu na svého blízkého přítele, amerického komika Johna Belushiho, bezvládně ležícího na podlaze. Už mu není pomoci.   Příčinou smrti je drogový koktejl, kombinace heroinu a kokainu, slangově nazývaný speedball. Po komikově smrti […]
Záhady a napětí
Záhadný hrob XYZ: Kdo v něm leží?
Na hřbitově v městečku Deep River v americkém Connecticutu stojí náhrobek s podivným nápisem XYZ. Podle místních patří neznámému muži, který se v roce 1899 pokusil vyloupit místní banku. Hrob 40 let navštěvuje záhadná žena zahalená v černé róbě, přesto dodnes nikdo netuší, kým onen kriminálník byl. Co se pokazilo při loupeži? A proč o muži nic nevíme?   Je […]
Pozorování UFO nad Argentinou: Podobnost s Roswellem čistě náhodná?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v Argentině, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti nejen argentinských ufologů. Podobnost s legendárním případem v Novém Mexiku z roku 1947 je skutečně až zarážející…   Je právě 17. srpna 1995 a Antonio Galvagno si za jasného dne se svou ženou dopřává oběd, když asi v […]
Poslední britská čarodějnice: Kdo byla Helena Duncan?
Helena Duncan si jako malé děvče vyslouží přízvisko pekelná, neboť tvrdí, že umí mluvit s mrtvými. Od té doby své okolí zahrnuje jedním proroctvím budoucnosti za druhým a jako dospělá se díky tomu stane uznávanou čarodějnicí. Dnes však o jejích schopnostech mnozí pochybují, neboť je údajně doloženo, že při seancích podváděla. Je to pravda?   Je […]
Krvelačný tvor z japonských legend: Zabil naráz 12 samurajů?
Tváře vesničanů jsou bledé a zračí se v nich děs. Na loži v jednom ze stavení totiž leží vážně zraněný samuraj, jehož sem přinesli jeho druhové. Napaden měl být záhadným tvorem, jehož nikdo nikdy předtím nespatřil. Ačkoli samurajům jen tak něco nenažene strach, vesničané si všimnou, že i oni jsou notně vyvedení z míry. Co na ně […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Černý kašel: Probuzený zabiják!
epochaplus.cz
Černý kašel: Probuzený zabiják!
Kašel může být suchý, vlhký, dráždivý, akutní či chronický, to všechno se dá ve většině případů zvládnout. Dokud tedy nepřidáme přívlastek černý, protože pak už jde do tuhého… Začne to jako běžné nachlazení, k horečce či zimnici se však brzy přidají prudké záchvaty kašle. Opakují se znovu a znovu a hned tak se jich nezbavíte.
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
historyplus.cz
Mongolové se chytili do pastí vietnamského generála
Mají velkou početní převahu. Hned třikrát Mongolové v průběhu let obsadí vietskou metropoli, jenže ani tento úspěch jim vytoužené vítězství nepřinese. Vietové invazím mocného souseda odolají. Hordy nepřátel vždycky přechytračí a zaženou je zpátky za hranice své země! Monarchie Dai Viet (na severu dnešního Vietnamu) ve 13. století vzkvétá. Země, ve které od roku 1225
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
epochanacestach.cz
Turistická stezka Silesianka: Nejkrásnější pohled na Euroregion Silesia
Který výhled na česko-polské pohraničí, označované jako Euroregion Silesia, je ten nejkrásnější? Na tuto otázku nemusíme odpovídat teoreticky, ale můžeme v praxi vyzkoušet turistickou stezku Silesianka. Nachází se nedaleko od hradu Štramberk v okrese Nový Jičín. Provede nás k celkem 34 vyhlídkovým objektům na obou stranách hranice – 23 na české straně, 11 na polské. Na trase jsou
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
enigmaplus.cz
Zlověstná bažina: Bloudili u Klimšova bahna mrtví svatebčané?
Starý kolomazník kráčí za soumraku mokřadem. V alkoholovém opojení ho napadne zvolat: „Hej, vy propadlí muzikanti, kdy vy mi zahrajete?“ V tu chvíli se z hlubin země ozve hudba. Vystrašený muž pus
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
tisicereceptu.cz
Pikantní kuřecí křidélka podle herečky Scarlett Johansson
Kuřecí křidélka jsou jednoduchá a chutná, to ví i tato krásná americká herečka. Vyzkoušejte třeba lehce pikantní marinádu s medem. Její chuť si zamilujete i vy. Potřebujete 0,5 kg kuřecích kříde
Stromy dávaly rodičům sílu
skutecnepribehy.cz
Stromy dávaly rodičům sílu
Rodiče ten kousek lesíku milovali. Ze stromů získávali sílu bojovat se svými zdravotními neduhy. Po jejich smrti les posmutněl. Maminka s tatínkem ten malý kousek přírody milovali a rádi vysedávali na svém oblíbeném místě pod modřínem. Vídala jsem je tam takto den co den. Drželi se vzájemně za ruce, měli zavřené oči a jen tak tiše seděli a odpočívali.
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
iluxus.cz
Victorinox s damaškovým nožem pro 2024
Letošní limitovaná edice Damast je fascinujícím spojením nože Victorinox Farmer X, oblíbených střenek Alox v syté tmavě hnědé barvě a elegantní čepele Damasteel®. Jmenuje se Farmer X Alox Damast a je
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
nasehvezdy.cz
Velké odhalení? Kate Middleton se prý léčí v USA!
Princezna z Walesu Kate Middleton  (42) podle spekulací čas od času podstupuje tajnou léčbu ve Spojených státech, konkrétně má létat do Houstonu. Alespoň takové informace kolují na sociálních sítíc
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
nejsemsama.cz
Jak jsem ve starém domě vymyslela hororový příběh
Věřila jsem, že to bude ideální prostředí pro psaní. Takové strašidelné doupě se jen tak nevidí! Jenže v noci se ta barabizna probudila k životu a já byla strachy bez sebe. Opřela jsem se vší silou do dveří a vzala za kliku. Při prvním kroku jsem klopýtla přes práh a při pádu do temného prostoru se mi na tvář přilepila
Správná péče o vlasy se vyplatí
panidomu.cz
Správná péče o vlasy se vyplatí
Je dobré se k vlasům chovat tak, aby vám zanedbání později nevrátily. Pomůže tomu vhodný šampon a dobrá strava. Sice už je po zimě, ale naše vlasy kvůli mrazu a větru možná ztratily potřebnou hydrataci, lámou se a třepí. Jejich dlouhodobou kondici ovlivňuje i kouření, nedostatečný pitný režim a strava. Dejte vlasům hydrataci Začít můžete
Jídelna s vytříbeným vkusem
rezidenceonline.cz
Jídelna s vytříbeným vkusem
Místo pro stolování je velmi často součástí multifunkční společenské zóny, proto na ni svým stylem obvykle navazuje. Shoduje se zejména materiálově, výsledná kompozice mnohdy poslouží i jako přirozený prostorový předěl. Vybavení prostoru, souvisejícího s konzumací jídla, se odvíjí od dané dispozice a její velikosti, odpovídat by mělo rovněž počtu členů domácnosti. Odráží určitě i to,
Světem obchází epidemie vzteku
21stoleti.cz
Světem obchází epidemie vzteku
Někteří sociologové a psychologově tvrdí, že žijeme v éře postfaktické, tedy v době, kdy jsou fakta a racionalita upozaděny a prim hrají emoce. Že na tom něco je, ukazuje letmý pohled na sociální sítě