Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
Tajemný a uhrančivý. Co všechno dokázal Rasputin?

Mnozí ho považují za jednu z nejtajemnějších osobností lidských dějin. Grigorij Jefimovič Rasputin. Podle některých opilec, lhář a manipulátor, podle jiných mystik uhrančivého pohledu a netušených schopností.

Co má blíže k pravdě?

V mrazivé sibiřské vesničce Pokrovskoje panuje pochmurná nálada. V jednom stavení právě umírá mladík jménem Lavrentij.

Při každém zakašlání se mu na ústech objeví několik rudě zbarvených slin. Jeho otec bezvládně lomí rukama a mladší bratr Grigorij (1869–1916) se slzami v očích odbíhá pryč. Ozve se zvon oznamující, že Lavrentij podlehl svému zápalu plic.

Pro mladého Grigorije to ale není jediná rána. Jako dítě přichází také o svou sestru, která se utopí v nedaleké řece. Chlapec se uzavírá do sebe a podle některých dochovaných výpovědí se stává skutečným podivínem.

Traduje se, že dokáže číst lidem myšlenky a že dokonce snad i umí léčit zvířata pouhým dotekem. Netrvá to ale dlouho. V pubertě mladík propadá démonu jménem alkohol a přestává ho zajímat cokoliv, co není láhev nebo ženská sukně.

Jak se ze zničeného mužika nakonec stane jedna z klíčových postav posledních roků carského Ruska?

 

Uhrančivé oči

Vysoká šlachovitá postava s mohutnými rameny. Ošlehaná snědá tvář s hlubokými vráskami a plnovousem, nad kterým ční velký nos. Tak bývá popisován Grigorij Jefimovič Rasputin. Pokud však něčím zaujme každého, kdo ho potká, jsou to oči.

„V těch očích bylo jistě cosi zneklidňujícího a matoucího. Jestliže spočinuly chvíli na někom, tu hned nabývaly pronikavé ostrosti, jako by dovedly hledět až na dno duše;

potom zase byl v nich pojednou nepopsatelný výraz chápavé dobroty a moudré shovívavosti,“ píše o nich rakouský historik René Fülöp-Miller (1891–1963). Jenže k pověsti magického a zázračného muže povede ještě dlouhá a tajemná cesta.

Jako mladý muž se Rasputin sice šťastně ožení, to je však na dlouho to jediné štěstí. Alkohol si vybírá svou daň. Grigorij se oddává záletům a podle dobových záznamů si čas od času přilepší nějakou tou krádeží nebo podvodem.

Vesnice se od něj odvrací a zdá se, že Bůh, jehož přízni se měl podle mnohých těšit, se od něj definitivně odvrátil také.

Rasputin byl idolem žen, stal se celebritou své doby.
Rasputin byl idolem žen, stal se celebritou své doby.

V křesťanské sektě

Právě v té době se má odehrávat klíčový zlom v Rasputinově životě. Jednoho dne během práce na poli se mu údajně zjevuje Panna Marie se sborem neviditelných andělů.

Rozrušený muž se po tomto zážitku několik dní třese a nakonec se rozhodne odejít do nechvalně proslulého kláštera Verchoturje. „Klášter Verchoturje nebyl jen tak ledajakým klášterem. Byl vlastně vězením pro příslušníky heretických a tajných sekt.

Jenže za čas se stalo, že mniši-žalářníci sami podlehli kacířským naukám a tak se z kláštera stalo centrum nejrůznějšího sektářství,“ uvádí český novinář a publicista Václav Prokůpek. Rasputin se zde podle jedné teorie přidává k tzv.

chlystům – tajemné křesťanské sektě zabývající se náboženskou magií, praktikující sexuální rituály a věřící, že se Kristus vtěluje do těch nejspravedlivějších jedinců.

Opravdu tamní mniši věřili, že Rasputin – který jim měl předvést své jasnovidné a léčitelské schopnosti – je jedním z těchto jedinců?

Ovládne své schopnosti?

Netrvá dlouho a Rasputin klášter opouští, aby započal své takřka patnáctileté putování. Navštěvuje chrámy, poutní hory a stává se tzv. podpolnikem – poutníkem, který přespává ve sklepních úkrytech a který se snaží oprostit od všeho světského.

Mnozí lidé věří, že právě zde se z něj definitivně stává mudrc a čaroděj, který dokáže ovládat své nadpřirozené Bohem nadělené schopnosti. Právě díky této pouti zcela pochopí, jak nahlížet do věcí, které se stanou a jak s boží pomocí léčit.

Skeptičtěji ladění historici však upozorňují, že se během těchto cest Rasputin stává především schopným manipulátorem a podvodníkem, který dokáže dokonale odhadnout druhého člověka, najít jeho slabá místa a obrátit je ve svůj prospěch.

Bylo snad právě to oním tajemstvím mystika, který měl tak zásadně ovlivnit i rodinu tehdejšího ruského cara?

Zachrání careviče

Přítelem a rádcem rodiny posledního ruského cara Mikuláše II. (1868–1918) se Rasputin stává po roce 1905. V té době už je tento mystik poměrně známý nejen mezi prostým lidem, ale i mezi petrohradskou společenskou smetánkou.

Především urozené ženy si – často na základě informací ze záletů s ním – navzájem šeptají, že dokáže pomoci i tam, kde klasičtí lékaři selhávají.

O Rasputinovi navíc mluví dobře i tehdejší petrohradský biskup, takže je jen otázkou času, kdy se o něj začne zajímat i rodina samotného cara.  Jakmile onemocní carův syn Alexej Nikolajevič (1904–1918), je k němu povolán právě Rasputin, který na neduživého chlapce přikládá ruce a usilovně se za něj modlí.

Když se o něco později Alexejův stav lepší, mnozí to považují za důkaz zázračných schopností tohoto podivuhodného mudrce. Šlo ze strany Rasputina spíš jen o dobrý odhad situace?

Rodinu ruského cara si Rasputin doslova omotal kolem prstu.
Rodinu ruského cara si Rasputin doslova omotal kolem prstu.

Stává se slavným

Po tomto kousku je přízeň carevny i ostatních členů dvora zajištěna. „O jeho schopnostech není pochyb. Viděla jsem na vlastní oči jím konané zázraky, a to více než jednou.

Také vím, že to museli uznat i ti nejlepší doktoři,“ píše v jednom zachovaném dopise nejmenovaná členka královské rodiny. Rasputin se rychle stává celebritou, která se těší dostatku financí, přízni žen i zájmu o své schopnosti.

Carovu rodinu si mystik doslova omotává kolem prstu a údajně ještě několikrát zachrání mladého careviče. Jednou je následník trůnu poraněn při jízdě kočárem a jeho okolí už se připravuje na nejhorší.

„V krizové hodině ale přišel telegram od Rasputina s jedinou zprávou: Chlapec nezemře. Krvácení okamžitě přestalo, Rasputinova předpověď se vyplnila,“ uvádí americký duchovní a publicista George Vandeman (1916–2000). Dokázal snad Rasputin poslat umírajícímu na dálku svou léčivou energii?

Ovládal hypnózu?

V posledních letech už je Rasputin naprosto neodmyslitelnou součástí carského doprovodu a mužem s obrovskou mocí. Údajně si od mnoha dárců nechává platit, aby sesílal kletby na jejich nepřátele nebo naopak, aby léčil psychické újmy i fyzické problémy.

Skutečného mistrovství prý dosahuje v umění hypnózy. Traduje se, že pohledem svých uhrančivých očí dokáže přimět kohokoliv k prakticky jakémukoliv činu.

Carskou rodinu přesvědčuje také o tom, že má dar jasnovidectví, díky čemuž jeho rady na nějaký čas prakticky utváří politiku carského Ruska. Rasputin žehná vojákům, podílí se na jmenování církevních hodnostářů a mluví i do strategických sňatků či smluv.

A na pozadí toho všeho jsou všemožné mystické rituály, sexuální orgie a  bujaré večírky, kterými prý tento „šílený mnich“, jak mu lidé přezdívají, zahání ďábla, který se prý pokouší o jeho duši.

Těžko ho zabít

K Rasputinově pověsti čarodějného muže nakonec přispívá i fakt, že se ho jeho odpůrci několikrát neúspěšně pokouší zavraždit. Nakonec se to ale přece jen podaří.

Na večírku knížete Felixe Jusupova (1887–1967) se Rasputina nejprve pokusí otrávit. Když se ukáže, že na něj jed nezabírá, je několikrát střelen a nakonec vhozen do řeky Něvy. Jenže ani střelná zranění by možná nestačila.

Pozdější pitva ukazuje, že ve vodě ještě Rasputin žil a bojoval o život, až nakonec skonal na nedostatek vzduchu. Tedy alespoň podle dobových pramenů a názorů historiků.

Existují totiž i teorie, že Rasputin svou smrt předstíral, aby mohl ze stále nebezpečnějšího prostředí odejít do ústraní. Mohly ho opravdu zachránit jeho tajemné schopnosti?

Nebo byl nakonec jen obyčejným podvodníkem, kterému se podařilo ošálit cara a jeho rodinu?

Mystik přežil jed i výstřely. Nakonec se prý utopil.
Mystik přežil jed i výstřely. Nakonec se prý utopil.

(Foto: wikimedia.org, flickr.com)

Související články
Anglický hrad Arundel není dnes známý díky své architektuře nebo slavné minulosti. Mluví se o něm spíše v souvislosti s paranormální aktivitou, která je tu údajně velmi častá. Dokonce vznikl i podrobný seznam, který má místní duchy kategorizovat a vést soupis jejich pozorování. Jaké přízraky tu obchází po chodbách?   Arundel leží nedaleko anglického města Littlehampton jen […]
Šaman jako prostředník mezi světem nadpřirozena a lidmi nás spojuje s nejstaršími obdobími prehistorie. Z hlediska geografie byl šamanismus původním náboženstvím sibiřských národů. Brzy se však dostává i do našich končin, třeba do Uher, kde se i v pozdním středověku nacházeli šamani-táltosové. Existují a působí na našem kontinentu dodnes?   Muž oslovovaný jako táltos právě odložil malý bubínek, […]
Bizarní skandál na začátku tohoto roku otřásá židovskou komunitou v New Yorku. Pod historickou synagogou je objeven tajný podzemní tunel vedoucí do suterénu prázdného obytného domu. O jeho původu a účelu se hned po odhalení rozhoří divoké spekulace. Sloužil k obchodování s dětmi nebo k jiným nezákonným činnostem, jak tvrdí konspirační teoretikové?   V polovině […]
Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna (1583–1634) patří mezi nejkontroverznější postavy českých dějin. Tento cílevědomý muž celý život dychtí po moci a úspěšně vede války, přestože trpí dnou a pravděpodobně i syfilidou. Skutečně jeho kroky řídila zásadním způsobem astrologie?   Valdštejn pochází sice ze starého, avšak nepříliš majetného rodu. Jeho rodina žije na tvrzi v Heřmanicích, […]
reklama
Historie
Pohřbili kancléře zaživa?
„To ne! Proboha ne!“ vykřikne kancléř a celý vyděšený se posadí na posteli. Ten příšerný sen se mu zdál už potřetí! Je v něm pohřben do rakve, v níž ovšem po pár dnech obživne!   Svého času je prakticky nejmocnějším mužem v zemi. Je mu něco málo přes 40 let, a už má za sebou funkci diplomata, císařského […]
Musely letušky na svatbu zapomenout?
Chce létat. Pilotní licenci má, ale že by se usadila v kokpitu letadla, o tom si může nechat jen zdát. Americká společnost je ještě příliš konzervativní na to, aby tolerovala ženy-pilotky. Ellen Churchová se tak do letadla musí dostat jinak…   Vystudovala zdravotní školu. Ellen Churchová (1904–1965) nabízí své služby letecké společnosti Boeing Air Transport. […]
Pevnost Stříbrná Hora: Rakušané si na chloubu Fridricha Velikého netroufli
Věčně hladoví vojáci mu za jídlo občas „zaplatí“ knoflíkem z uniformy. Hostinskému ze Stříbrné Hory ve Slezsku to ale nevadí. Ví, že jeho zákazníci svůj dluh hned zítra vyrovnají. Ve zdejší pevnosti totiž vládne tuhá kázeň a vojáky by za neupravenost čekal tvrdý trest!   Pruský král Fridrich Veliký (1712–1786) ve 40. letech 18. století […]
Obětí stalinských čistek byla i křehká baletka
Venku je minus 43 stupňů, ale baletka slavného Kirovova souboru musí tančit. Porce jídla navíc, kterou dostane za představení pro dozorce krutého nápravného lágru, pro ni může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.   V roce 1926 si leningradská umělecká veřejnost vypráví jen o 17leté sólistce věhlasného Kirovova baletního souboru. Nina Alexandrovna Anisimovová (1909–1979) se v průběhu […]
Zajímavosti
Magické MSG Sphere: Největší kulovitá stavba světa
Nová lasvegaská dominanta se pyšní hned dvěma světovými rekordy. Předně na světě nenajdete větší kulovitou stavbu a zároveň je fasáda MSG Sphere opatřena největší LED obrazovkou! Displej zabírá úctyhodných 54 000 metrů čtverečních, a tak by do kapsy strčil i pražský Václavák!   K začátkům této unikátní stavby se musíme vrátit do února 2018, kdy […]
Osówka: Hitlerovo tajné město
Jen pár kilometrů od česko-polských hranic se poblíž polské obce Hlušice v Sovích horách nacházejí fragmenty tajemného podzemního města Osówka. Pokud by bylo dokončeno, bylo by jedním z největších stavebních projektů nacistického Německa.   Účel projektu nazvaného Reise (Obr) je tak tajný, že o něm neexistují žádné záznamy. Není znám ani zamýšlený rozsah podzemního města, […]
Žraloci na kokainu postrachem Floridy
Kauzu drogově závislých žraloků řeší tým odborníků z Floridy. Americký stát totiž funguje jako důležitý uzel pro obchodníky s drogami, zejména kokainem, putujícím do USA z Jižní a Střední Ameriky. A protože ne vždycky probíhá cesta podle plánu, je občas pro pašeráky bezpečnější se nákladu prostě zbavit. Hodit ho do moře.   A spolu s […]
Odkud vzala Evropa své jméno?
Evropa je něco víc než jen geografický útvar. Tento pojem přitom vznikne dříve, než lidé začnou rozlišovat různé části světa na kontinenty.   Starověcí Řekové rozdělují svět do tří hlavních celků: Evropy, Asie a Libye, tedy tehdy známé severní části Afriky. Tyto rozdíly použije antický učenec a „otec kartografie“ Klaudios Ptolemaios (asi 85–168) pro mapu […]
Záhady a napětí
Obraz plačící chlapec: Proč nikdy neshoří?
Jako nejprokletější obraz na světě bývá označován Plačící chlapec. Údajně je na něm dítě, jehož rodiče zemřeli při požáru a ono pak proklelo každé místo, kde se nacházelo. Jakékoliv jeho zpodobnění má nosit smůlu a domy, v nichž se obraz objeví údajně často shoří na popel. Podle zpráv hasičů ale samotný obraz neshoří nikdy. Má […]
Upálení Agnes Sampson: Proč si mysleli, že je skutečnou čarodějnicí?
Čarodějnické procesy jsou temným obdobím evropských dějin. Během 16.–18. století probíhaly doslova pogromy na lidi, kteří měli být údajně ve spojení s pekelnými silami. Na tento fanatismus doplatila ve Skotsku i jedna žena, která sama o sobě tvrdila, že má zvláštní schopnosti. Mohla přece jen mluvit pravdu?   V roce 1590 vyrazili vojáci skotského krále Jakuba VI. […]
Aztécké píšťaly smrti: Šlo o předměty používané při obětech?
Má pouhých pět centimetrů. Přesto podle některých lidí dokáže vytvořit ten úplně nejstrašidelnější zvuk na světě. „Rozhodně vám nažene strach,“ uvádí popularizátor vědy James Orgill. Řeč je o aztécké píšťale smrti. K čemu před dávnými staletími sloužila? Používala se při mimořádně krvavých rituálech nebo ji nosili vojáci na bitevní pole?   Archeologům se naskýtá děsivý pohled. […]
Vrch Modla: Praktikovali zde Slované lidské oběti?
V národopisné oblasti Slovácka na jihovýchodě Moravy nalezneme zalesněný vrch Modla. Jedná se o jednu z dominant vrchoviny Chřiby a o místo, kde badatelé v minulosti objevili pozůstatky osídlení z doby železné a malé keltské sídlo z 2. století př. n. l. To je dnes historiky považované za bývalé kultovní místo. Co všechno se na něm odehrávalo?   […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
enigmaplus.cz
Proměna chleba a vína v maso a krev: Opravdu se někdy takový zázrak stal?
Křesťanský obřad, který připomíná události poslední večeře Ježíše Krista, se označuje pojmem eucharistie. Ve své podstatě jde o rituální konzumaci chleba a vína, aby byly připomenuty tělo a krev Ježíš
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
nasehvezdy.cz
Jsi mi nevěrný Rančáku? Tak o tohle přijdeš!
Herečce ze seriálu Ulice Anetě Krejčíková (33) už prý s partnerem, tělocvikářem Ondřejem Rančákem (39), dochází trpělivost. Ze všech stran se k ní dostávají různé povídačky, jak si kde dopisoval a d
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
historyplus.cz
Las Médulas: Při zlaté horečce Římané zničili celé pohoří
V břidlicovém pohoří Las Médulas v severozápadním Španělsku je k vidění mnoho červenohnědých skal nejroztodivnějších tvarů. Bizarní krajina však není hříčkou přírody, jak by se mohlo zdát, ale dílem člověka. Kdysi tu býval rozlehlý horský masiv, který Římané kvůli zlatu rozvrtali do současné podoby…   Římská říše je závislá na zlatě…Potřebuje ho k financování válečných výbojů i k
HI-TECH kuchyně
rezidenceonline.cz
HI-TECH kuchyně
Také pro jednu z nejdůležitějších součástí obytného prostoru je důležitá harmonie designu a technologií. Jen tak kuchyně získá nejen potřebnou funkčnost a komfort, ale také moderní estetickou přitažlivost. Jedním z nejvýraznějších trendů v kuchyňském designu je použití pastelových barev, jako je pudrově růžová, šeříková, broskvová nebo vanilková. Ostatně tři ze jmenovaných odstínů se staly uznávanými
Vaječné muffiny se sýrem
tisicereceptu.cz
Vaječné muffiny se sýrem
Hledáte inspiraci pro netradiční snídani? Připravte své rodině vejce, samozřejmě s pořádnou dávkou slaniny. Suroviny 10 plátků anglické slaniny 1 červená paprika 2 hrsti jarní cibulky 10 vaje
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
iluxus.cz
Večer se značkou Norqain v hodinářství Koscom
Ve středu 22. května uspořádalo renomované hodinářství Koscom večer věnovaný švýcarské značce Norqain. Ta je úzce spojená s hokejem, a tak měla akce návaznost na aktuálně probíhající Mistrovství světa
Pravdu jsme zjistily až po letech
nejsemsama.cz
Pravdu jsme zjistily až po letech
Někdy stačí domněnka k tomu, aby se rozbilo krásné přátelství. Je snadné někoho obvinit a pak se urazit a přestat s ním mluvit. Vím to až moc dobře, prožila jsem si to na vlastní kůži a dodnes toho lituji. Nikdo jiný to nevěděl Romana byla moje velká kamarádka už od mateřské školky. Od první do deváté třídy
Srbský král tušil nebezpečí smrti
epochaplus.cz
Srbský král tušil nebezpečí smrti
Když Alexandr I. Karađorđević (1888–1934) usedá 17. října 1921 na trůn Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, nemá jednoduchou pozici. „Jednota Srbů, Chorvatů a Slovinců, která vznikla v ovzduší poválečné euforie, se ukázala v praxi jako těžko realizovatelná. Jak zajistit soužití národů, jež jsou sice stejného původu, ale jejich osudy se od pozdního středověku rozcházely? Ještě
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
epochanacestach.cz
Kaple Cyrila a Metoděje na Radhošti
Rožnov leží pod Radhoštěm, a ten bychom rozhodně na svých cestách po tomto kraji minout neměli. Na jeho vrcholku stojí výjimečná kaple svatého Cyrila a Metoděje s byzantskou kopulí, vysvěcená už v roce 1898. Je to jedna z nejvýše položených církevních staveb na našem území a přestože si toho na první pohled sotva povšimneme, stojí jednou polovinou na
Už žádné zbytky!
panidomu.cz
Už žádné zbytky!
Nejen proto, že zero waste nebo hezky česky od čumáčku po ocásek je moderní, ale pokud se budete snažit zpracovat každý kousek suroviny, nebudete nic vyhazovat, ušetříte a můžete vymyslet i opravdu zajímavou kulinární kreaci. Možná jste si toho už všimli. Nějak se vám nedaří spotřebovat všechno, co nakoupíte, a tak lecjaká surovina končí v koši.
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
21stoleti.cz
Gigantická exploze ve vesmíru. Její konec je v nedohlednu
Že vesmír je poněkud děsivé místo, ukazuje několik posledních astronomických objevů. V květnu astronomové oznámili pozorování hvězdy, která právě polyká jednu ze svých vlastních planet. Krátce předtím
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
skutecnepribehy.cz
Z hlubin temného lesa nám ukázaly cestu veverky
Zabloudily jsme s vnučkou na houbách. Už se začalo stmívat. Kde se vzaly, tu se vzaly ‒ dvě veverky přiskákaly. Vyvedly nás z lesa ven. Byla jsem už rok vdova, manžel mi zemřel na infarkt. Krátce před jeho smrtí jsme koupili domek na okraji vísky v Lužických horách. Já houbařila a chodila do lesa na výlety, on pobýval jen