Úvod
Věda
Planeta země
Historie
Zajímavosti
Lifestyle
Záhady a napětí
komerční sdělení
Co je to Business Intelligence?

Prozkoumejte klíčové aspekty a nástroje Business Intelligence, které manažerům a analytikům umožňují nejen optimalizovat výdaje a identifikovat nové obchodní příležitosti, ale také lépe porozumět tržním trendům.

Přečtěte si, proč jsou v dnešním daty řízeném světě nástroje BI nezbytné pro jakoukoli organizaci směřující k úspěchu a jak vybrat ten pravý nástroj, který bude vyhovovat vašim specifickým potřebám.

Co je to Business Intelligence? 

Business Intelligence (BI) představuje proces shromažďování, analýzy a výkladu interních dat společnosti. Na základě těchto informací vedení podniku formuluje strategická rozhodnutí, jež mají vliv na obchodní výkonnost organizace.

Termín BI se objevil již v 60. letech, ale větší pozornosti se mu dostalo až v 90. letech, kdy se informace staly jedním z klíčových konkurenčních faktorů.

Business Intelligence v podnikové praxi 

Primárním účelem Business Intelligence je poskytovat podnikovým a obchodním manažerům nástroje pro efektivnější a informovanější rozhodování v oblasti obchodu.

Tímto způsobem BI pomáhá firmám nejen snižovat výdaje, ale také rozpoznávat nové příležitosti pro růst a identifikovat méně účinné procesy, které vyžadují přepracování nebo optimalizaci.

Business Intelligence management 

BI management je zásadní pro podniky, které chtějí efektivně monitorovat a analyzovat svá data s cílem optimalizovat rozhodovací procesy a zlepšit celkovou výkonnost.

Podle TechTarget Business Intelligence management zahrnuje několik klíčových funkcí, které jsou nyní v podnicích běžné, včetně:

monitorování a měření podnikání,

analýzy dat, reportingu a doručování informací

a prediktivní analýzy.

Tyto funkce umožňují organizacím nejen sledovat důležité výkonnostní ukazatele (KPIs) a jiné obchodní metriky, ale také provádět hloubkové analýzy dat za účelem získání vhledů, které mohou optimalizovat obchodní procesy, marketingové kampaně, korporátní strategie a další prvky podnikání​​.

Moderní strategie BI zahrnuje silný prvek samoobslužného BI a analytiky, což znamená, že obchodní analytici, manažeři a vedoucí pracovníci mají dovednosti a nástroje k provádění vlastních analýz dat.

Jaký je význam a účel nástrojů Business Intelligence? 

Nástroje Business Intelligence představují široký sortiment softwarových aplikací, platforem a technologických řešení, které jsou vytvořené s cílem zpracovávat, přetvářet a vizualizovat data za účelem podpory analýzy dat, rozpoznávání vzorců a tvorby strategických rozhodnutí v podnicích.

Tyto systémy umožňují převádět surová data do užitečných informací, což napomáhá k efektivnějšímu rozhodování, zrychlení operací a udržení konkurenceschopnosti.

Uvedeme si čtyři hlavní funkce, které tyto systémy nabízí:

Integrace dat: Nástroje BI umožňují sběr a sjednocení informací z rozličných zdrojů, včetně databází, tabulek a aplikací v cloudu. Toto je klíčové pro získání kompletního pohledu na dostupná

Vizualizace dat: Jednou z nejvýraznějších schopností Business Intelligence je její možnost vizuálního znázornění rozsáhlých a často komplexních sad dat. Tím poskytuje snadno srozumitelný přehled, který pomáhá odhalovat trendy a vzorce.

Transformace dat:

Vzhledem k tomu, že informace mohou být v různých formátech, představuje schopnost nástrojů BI transformovat data – jejich čištěním, organizací a sumarizací – zásadní prvek pro zajištění kompatibility a využitelnosti informací.

Sestavování reportů: Závěrečným výstupem práce nástrojů BI je vytváření reportů nebo dashboardů, které se dají automaticky posílat klíčovým manažerům, čímž jim poskytují důležité informace pro rozhodování.

Uvedeme si šest významných nástrojů, které byste v rámci BI měli znát:

Microsoft Power BI – mocný nástroj, který nabízí jak desktopovou aplikaci (která je zdarma), tak cloudovou platformu pro sdílení reportů a dashboardů. Je ideální pro začátečníky a uživatele, kteří jsou obeznámení s produkty Microsoftu​​.

Tableau – další významný nástroj pro BI s důrazem na použitelnost, zejména pro uživatele bez technických znalostí. Nabízí širokou škálu datových konektorů a pokročilé možnosti odhalování a vizualizace dat​​.

Looker Studio (dříve Google Data Studio) – bezplatný nástroj (s možností upgradovat na Looker Studio Pro plán) pro vytváření přizpůsobených, interaktivních reportů a dashboardů, které se integrují s různými zdroji dat​​.

Domo – kompletně cloudová BI platforma nabízející snadno použitelné možnosti vizualizace dat a reportování. Hodí se pro začátečníky díky přívětivému a intuitivnímu rozhraní​​.

Zoho Analytics – uživatelsky přívětivý Business Intelligence nástroj, který je cenově dostupný, čímž je atraktivní obzvláště pro malé podniky a začátečníky.

Sisense – známý svými rychlými schopnostmi analýzy dat díky unikátní datové architektuře, která kombinuje přípravu, modelování a vizualizaci dat do jediné sjednocené platformy​​.

Tyto nástroje a platformy poskytují širokou škálu funkcí a možností pro organizace všech velikostí a sektorů. Volba správného nástroje závisí na konkrétních potřebách a cílech vaší organizace.

Aktuální trendy v BI 

V oblasti Business Intelligence dochází každým rokem k významným inovacím a změnám.

Aby byly organizace schopné udržet krok s těmito rychlými vývojovými trendy, je zásadní, aby se seznámily s nejnovějšími směry, které formují budoucnost BI.

Prediktivní analýza 

Prediktivní analýza využívá historická data k předpovědi budoucích trendů, chování a výsledků. Tento trend umožňuje organizacím lépe plánovat a reagovat na budoucí výzvy a příležitosti.

Prediktivní modely mohou například pomoci firmám identifikovat potenciální rizika nebo příležitosti pro růst dříve, než se objeví.

Například v marketingu může prediktivní analýza pomoci identifikovat nejperspektivnější zákazníky nebo předpovědět, které marketingové kampaně budou nejúspěšnější.

Zabezpečení dat v rámci BI

Integrovaná bezpečnost dat je nezbytná pro ochranu citlivých podnikových informací a hraje klíčovou roli v rámci strategií Business Intelligence (BI).

Zajišťuje, že všechna data od jejich sběru po analýzu a sdílení, jsou chráněná před neoprávněným přístupem a úniky.

To obnáší kombinaci šifrování, autentizace, řízení přístupu a monitorování aktivit.

Efektivní bezpečnostní opatření a vytváření silné bezpečnostní kultury mezi zaměstnanci jsou základem pro spolehlivé BI procesy, které umožňují firmám využívat jejich data pro informované rozhodování bez rizika kompromitace.

Vývoj řízený umělou inteligencí 

Vývoj řízený umělou inteligencí (AI) přináší do procesů Business Intelligence novou úroveň automatizace a přesnosti.

AI a strojové učení (ML) umožňují automatizovat analýzu dat, identifikovat vzory a generovat vhledy rychleji a přesněji než tradiční metody.

Tento přístup umožňuje firmám lépe se adaptovat na tržní změny a efektivněji reagovat na potřeby zákazníků.

Firmy využívají AI pro vývoj pokročilých analytických modelů, které mohou například předpovídat chování zákazníků, optimalizovat řetězce dodávek nebo identifikovat rizika a příležitosti v reálném čase.

Například v retailu může AI pomoci analyzovat nákupní chování zákazníků a přizpůsobit nabídky tak, aby maximálně vyhovovaly jejich potřebám.

Cloudová BI a vertikální řešení 

Cloudová BI poskytuje firmám flexibilitu, škálovatelnost a snížené náklady na IT infrastrukturu.

Vertikální řešení BI jsou navržená tak, aby splňovala specifické potřeby různých odvětví, což umožňuje firmám efektivněji využívat BI nástroje a získávat relevantnější vhledy pro konkrétní trh nebo průmysl​.

V bankovnictví a pojišťovnictví, kde jsou regulace a požadavky na zpracování dat specifické, můžou vertikální řešení Business Intelligence pomoci firmám splňovat regulatorní požadavky a zároveň získávat hlubší vhled do chování zákazníků.

Cloudová BI umožňuje firmám snadno integrovat data z různých zdrojů a využívat pokročilé analytické nástroje bez potřeby rozsáhlé lokální IT infrastruktury.

Optimalizujte své podnikové rozhodování s ideálním nástrojem BI 

Význam výběru efektivního nástroje Business Intelligence pro dosažení úspěchu v datově řízeném prostředí podniku nemůže být podceňovaný.

Tyto nástroje zjednodušují sběr a interpretaci dat, podporují analýzu trendů a poskytují základ pro rozhodování založené na datech.

Doporučujeme prozkoumat doporučené nástroje uvedené v našem textu a zvolit ten, který se nejvíce shoduje s vašimi specifickými potřebami a je v souladu s možnostmi a rozsahem vaší firmy.

Zdroj foto: NicoElNino / Shutterstock.com

Související články
Půst či hladovku lidé drží z různých důvodů. Někteří chtějí zhubnout, jiní proti něčemu protestují, případně jen dodržují kulturní či náboženské tradice. Co ale nejíst proto, abychom byli zdraví a žili déle? Funguje to, nebo je to nesmysl?   Myši v laboratoři italského profesora Valtera Longa (*1967) v Miláně se dožijí výrazně vyššího věku než […]
Fascinující amazonská džungle nemusí skrývat jen dosud neznámé rostliny a „běžná“ zvířata. Možná se v ní potlouká tvor, se kterým byste se rozhodně setkat nechtěli. Podle některých popisů připomíná Bigfoota a i když jde podle všeho o legendu, reálný předobraz toto monstrum zřejmě opravdu má!   Pohybuje se prý pomalu a nenápadně a většinou zůstává […]
Je tomu 46 let, kdy v naprosté izolaci zemře poslední oběť pravých neštovic, britská fotografka Janet Parkerová (1938–1978). Stane se tak v době, kdy už mají být minulostí, protože svět po dlouhém boji oslavuje jejich oficiální vymýcení.   Je jí čtyřicet. S manželem Josephem mají dva psy a malý domek na předměstí Birminghamu. Pracuje jako […]
Každá země má svoji vlajku, státní znak, hymnu… a většinou také symbolické zvíře! Jak ale vybrat to pravé?   Ocitli jste se na území dnešního Chorvatska v době středověku a musíte zaplatit daně? Peníze si nechte, platí se tu kunami – stačí je stáhnout z kůže! Kožešina z drobných šelem je natolik výhodným artiklem, že […]
reklama
Historie
Bylo povinností královského lékaře kárat vládce?
Muž v taláru pospíchá ulicemi města. Lidé, které potkává, jej uctivě zdraví. Jako by je ani nevnímal, má práce nad hlavu. Teď ho čeká medicínská přednáška na lékařské fakultě, pak bude studenty seznamovat s taji astronomie a u dvora má naplánovanou audienci…   Vystudovat medicínu nebylo již ve středověku jen tak. Zájemce musel nejprve strávit […]
Fred Astaire: U filmu mu dali nejdřív košem
Elegán s graciézními pohyby tančí ve světle reflektorů. Miláček národa stále hledá partnerku, která mu bude důstojným protějškem. A pak jednoho dne spatří tu pravou. Světový film v tu chvíli získá legendu – duo Ginger a Fred.   Přistěhovalec z Rakouska Fritz Austerlitz (1868–1923) pracuje v pivovaru v americké Nebrasce a se svým životem je docela spokojený. […]
Palác makedonských králů: Navrhl ho autor jednoho z divů světa?
Kráčí s hlavou hrdě vztyčenou. Konečně se dočkal. Po násilné smrti svého otce Filipa II. je Alexandr Makedonský prohlášen králem. Ke slavnostnímu okamžiku přitom dochází v honosném paláci v Aigai, tehdejší metropoli království.   Velkolepé sídlo nechal vystavět už Alexandrův otec Filip II. (asi 382–336 př. n. l.). K dílu snad přizval věhlasného architekta Pythea […]
Galerie krásek: Na zdi se potkaly princezna s dcerou ševce
Za jeho vlády se z bavorského Mnichova stává centrum kultury a umění. Král Ludvík I. miluje malířství, sochařství i architekturu. Je ale také znalcem ženských půvabů a právě největším krasavicím své doby se rozhodne zasvětit celou obrazovou galerii.   Galerie krásek není v éře Ludvíka I. Bavorského (1786–1868) žádnou novinkou. Pyšnili se jimi vládci z […]
Zajímavosti
Cesta kostí: Děsivá jízda po nejdelším pohřebišti světa!
Její oficiální označení, tedy R504, nic moc neřekne. Stačí se ovšem zmínit o „Cestě kostí“, jak je kolymská silnice přezdívána, a na povrch se začnou drát hrůzy, které její stavbu provázely. Podepsán pod nimi není nikdo jiný než Josif Vissarionovič Stalin.   Oblasti, kudy vede, se říká ledová poušť. Jde o jedno z nejchladnějších míst […]
Vrať se aneb Příběh bumerangu
Věci vyhazujeme proto, že se jich chceme zbavit, nikoliv aby se nám vrátily zpět. Existuje ale výjimka – už tisíce let lidé s nadějí na návrat vyhazují bumerang!   Když najdou archeologové v 80. letech 20. století v jeskyni Oblazowa v Polsku asi 60 cm dlouhý kus mamutího klu, něco se jim na něm nezdá. […]
Baobaby: Stromy, které hubnou
Jejich jméno pravděpodobně pochází z arabštiny, ale najdeme je hlavně v Africe a na Madagaskaru, kde jsou pro tamní obyvatele léčivou dřevinou, tématem legend i předmětem uctívání. Věří například, že pokud utrhnou květ baobabu, sežere je lev. Ale pokud se napijí vody, kde byla namočena jeho semena, uchrání je to před útokem krokodýla.   Tyto […]
Pepř: Král koření s pořádně ostrými lokty
Pokud existuje koření, které nesmí chybět v kuchyni ani na stole, pak je to pepř a platí to po celém světě. V minulosti je nejen dochucovadlem, ale i symbolem bohatství, ceněným platidlem a trnem v oku církvi. A egyptský faraon má pepř dokonce i v nose!   Mleté i celistvé sušené kuličky pepře mají lidé […]
Záhady a napětí
Pátrání po biblických záhadách pokračuje: Zničil město Sodoma asteroid?
Slavný biblický příběh o zničení hříšných měst Sodoma a Gomora zná téměř každý. Až do současnosti si ale odborníci lámali hlavu nad tím, jestli si autor této části Bible událost vymyslel, nebo vycházel z něčeho, co se skutečně událo. Podle nejnovějších archeologických objevů se ale zdá, že se celá zkáza stala přesně tak, jak tvrdí Bible! […]
Do hlubin jeskyně Výpustek: Ukrývá největší krasové jezero u nás?
Před badatelem Josefem Urbánkem leží právě dokončená mapa. Zakreslená je na ní také obří vodní plocha. Urbánek totiž ve 20. a 30. letech minulého století postupně prozkoumal záhadnou jeskyni Výpustek. Údajně v ní objevil také přírodní unikát. Po něm se ale úplně slehla zem. Existuje vůbec a může nás k němu mapa přivést?      Rozlehlými prostorami […]
Záhada hliněné destičky z Turecka: Jaký rituál ukrývá text psaný neznámým jazykem?
Archeologové během loňských vykopávek v Turecku objevili hliněnou tabulku popsanou dosud neznámým mrtvým jazykem používaným před více než 3000 lety. Z doprovodného textu v chetitštině vyplývá, že tabulka zachycuje nějaký starověký rituál. Podaří se vědcům jazyk rozluštit a dávný rituál přečíst?   „Byl objeven nový indoevropský jazyk.“ Těmito slovy představuje vedoucí archeologických vykopávek Prof. Dr. […]
Mystérium jménem egregory: Jde o naše strážné anděly?
V uplynulých desetiletích se zrodilo mnoho nových esoterických konceptů pracujících s existencí nehmotné energie nebo rovnou bytostí, které žijí mimo dosah našich obyčejných smyslů. Mezi tyto bytosti patří i tajemné egregory. Jde o andělské bytosti, které nad námi bdí, nebo jsou spíš negativní povahy?   Váš život prochází turbulentním obdobím. Právě jste změnili práci a […]
Nenechte si ujít další zajímavé články
Vytvořte si svou rustikální nádobu
panidomu.cz
Vytvořte si svou rustikální nádobu
Zahradní koryta a kamenné nádoby jsou dnes velmi módní. Ale trh je prakticky vyčerpaný a nedají se téměř sehnat. Udělejte si jejich imitaci, která je téměř k nerozeznání od originálu. Ozdobte se zahradu vlastnoručně vyrobenými nádobami z umělého kamene. Můžete si ho udělat sami. Z hmoty, které se říká hypertufa. A co víc, můžete si vymyslet, jaký bude
Moderní rezidence u rovníku
rezidenceonline.cz
Moderní rezidence u rovníku
Rezidence vznikla v rovníkovém Ekvádoru. Betonová stavba rozvržená do tvaru písmene T působí přes svou masivní konstrukci příjemně svěžím, elegantním a odlehčeným dojmem. Tři podlaží, tři obytná kř
Každá někdy „potřebujeme“
nejsemsama.cz
Každá někdy „potřebujeme“
Mluvit o potížích souvisejících s toaletou není vždy snadné. Jako by neměla močový měchýř každá žena. Jeho správná funkce může odrážet vaše celkové zdraví. Jak stárneme, mění se i močový měchýř. Elastická tkáň močového měchýře se stává méně pružnou, a měchýř najednou nedokáže pojmout tolik moči jako dříve. Musíte tedy chodit častěji na záchod. Navíc ochabuje stěna močového měchýře a svaly pánevního
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
iluxus.cz
Low Key: Nová kolekce kabelek Louis Vuitton
Louis Vuitton uvádí novou kolekci kabelek Low Key, která zaujme elegantním a sofistikovaným designem. V úvodu se představují dva modely, které vynikají minimalistickým přístupem a nadčasovým stylem Lo
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
epochaplus.cz
Tanzanit: Nejkrásnější modrý kámen
Většina drahých kamenů má za sebou stovky či tisíce let, po které je lidé obdivují. Může být proto překvapením, že od objevu jednoho z nejvzácnějších drahokamů uplynulo teprve 57 let. Na světě přitom existuje jen jediný jeho zdroj a očekává se, že bude vyčerpán během následujících 20 až 30 let. Jak název tohoto kamene napovídá,
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
nasehvezdy.cz
Prstýnek za miminko je pro Kaňokovou také zásnubní?
Dokonalé štěstí prožívá herečka Beáta Kaňoková (35) ze seriálu Zlatá labuť, která má ve svém partnerovi, kameramanovi Tomášovi Kotasovi (35), velkou oporu. Anonymní zdroj z jejich blízkého okolí nám
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
historyplus.cz
Kníže Konrád II. Ota: Posmrtně ho uvařili?
Zadumaně si prohlíží fresky na stěnách rotundy sv. Kateřiny. Připomínají mu slavnou minulost jeho rodu. I Konrád II. Ota by se rád do historie dynastie Přemyslovců zapsal výrazným písmem. Ctižádost mu k tomu nechybí… Ambiciózní povahu nejspíš zdědil po svém otci. Konrád II. Ota (1136/1141–1191) totiž přichází na svět jako dědic vládce znojemského údělu Konráda
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
21stoleti.cz
Čína vysílá SOS: Její města se propadají!
Nejhorší noční můry vědců se pomalu naplňují. Téměř polovina čínských měst se propadá, a to zejména kvůli čerpání vody a zvyšující se hmotnosti rychle se rozrůstajících městských oblastí. Jen nejlidna
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
enigmaplus.cz
Argentinské případy UFO: Proč se vrací na stejná místa?
Záhada jednoho z nejzvučnějších případů UFO v zemi, pokřtěného tiskem jako argentinský případ Roswell, dodnes přetrvává v paměti argentinských ufologů i ufologů z různých částí světa. Byl tak pojmenov
Kostel sv. Mořice a jeho unikátní varhany
epochanacestach.cz
Kostel sv. Mořice a jeho unikátní varhany
Přejdeme-li od katedrále ulicí 1. máje a přes Náměstí republiky, po necelém kilometru se před námi otevře pohled na další významnou olomouckou církevní památku – kostel svatého Mořice. Ten je svou kapacitou 4000 věřících největší gotickou svatyní na Moravě a první písemná zmínka o něm pochází už z roku 1257, i když v 15. století bylo třeba
Salát z červeného zelí a pomeranče
tisicereceptu.cz
Salát z červeného zelí a pomeranče
Tenhle salát potěší nejen tělo, ale díky své krásné barvě i oči. Potřebujete 1 menší červené zelí 2 červené cibule 1 jablko 250 g vařené červené řepy 50 g vlašských ořechů 1 pomeranč 3 lží
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
skutecnepribehy.cz
Nejpodivnější žákyně, kterou jsem učila
Chodila do sedmé třídy, byla velký samotář, podivín a věděla všechno dopředu – i své známky i to, že se stane neštěstí. Nikdy se nemýlila. Ve třídě bylo ticho jako v hrobě. Právě se ke svému cíli blížila hodina matematiky a žáci 7 C. psali náročný test. Následující hodinu jsem měla volno, a tak jsem se v kabinetě chtěla pustit do kontroly